Myodine 25 mg/mL otopina za injekciju za pse i mačke

Država: Hrvatska

Jezik: hrvatski

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za Veterinarstvo i sigurnost hrane

Kupi sada

Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
04-07-2022

Aktivni sastojci:

nandrolonlaurat

Dostupno od:

Le Vet Beheer B.V., Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater, Nizozemska

ATC koda:

QA14AB01

INN (International ime):

nandrolonlaurat

Farmaceutski oblik:

otopina za injekciju

Tip recepta:

DA

Terapijska grupa:

pasa, mačaka

Status autorizacije:

Vrijedi

Datum autorizacije:

1970-01-01

Svojstava lijeka

                Myodine,
25
mglmL
otopina
za
injekciju,
za
pse
i
madke
KLASA:
UP
I
I-322-0
5
122-0
I
1320
URB
ROJ
:
525
-09
I
s84
-22-3
rE/v/0358/00
l/R/001
DODATAK
I
SAZETAK
OPISA
SVOJSTAVA
Ministarstvr
.i'zrede
t;
I
.i'.
i,
|
/16
1.
NAZIVVETERINARSKO-MBDICINSKOG
PROIZVODA
Myodine,
25
mglmL,
otopina
za
injekcij
u
,
za
pse
i
madke
(AT,
BE,
cy
,
cz,
EL,
ES,
FR,
HR,
HU,
IE,IT,
LU,
NL,
PT,
RO,
SI, SK,
UK)
Myodine
vet,25
mglmL,
otopina
za
injekciju,
za
pse
i
madke
(DK,
EE,
FI, IS,
LT,
LV,
No,
pL,
sE)
Nandrosol,
25
mglmL,
otopina
za
injekciju,
za
pse
i
madke
(DE)
2.
KVALITATTVNI
I
KVANTITATTVNI
SASTAV
Jedan
mL
sadrZava:
Djelatna
tvar:
Nandrolonlaurat
(Sto
odgovara
15
mg
nandrolona)
25
mg
Pomodne
tvari:
Benzilni
alkohol
(El
5
l9)
104
mg
Potpuni popis
pomoinih
tvari
vidjeti
u
odjeljku
6.1
3.
FARMACEUTSI(
OBLIK
Otopina
za
injekcly'u.
Bistra,
Zudkasta,
uljna
otopina.
4.
KLINIdKE
POJEDINOSTI
4.1
Ciljne
vrste
iivotinja
Pas,
madka.
4.2
Indikacije
za
primjenu,
navesti
ciljne
vrste
iivotinja
Veterinarsko-medicinski
proizvod
(VN4P)
se
primjenjuje
psima
i
madkama
kao
potporno
lijedenje
tijekom
stanja
kod
kojih
se
primjena
anabolidkih
steroida
smatra
korisnom.
4.3
Kontraindikacije
VMP
se
ne
smije
primjenjivati
gravidnim
Zivotinjama
(vidjeti
takoder
odjeljak
4.7).
VMP
se
ne
smije
primjenjivati
Zivotinjama
s
hiperkalcernijom.
vMP
se
ne
smije
primjenjivati
zivotinjama
s
tumorima
ovisnim
o
androgenima.
VMP
se
ne
smlje
primjenjivati
Zivotinjama
namijenjenim
za
rasplod.
VMP
se
ne
smije
primjenjivati
u
sludaju
preosjetljivosti
na
djelatnu
tvar
ili
na
bilo
koju
od
pomoinih
tvari.
4.4
Posebna
upozorenja
za
svaku
od
ciljnih
vrsta
Zivotinja
Anabolidki
steroidi
se
primjenjuju
u svrhu
ublaiavanja
klinidkih
znakova,
a
ne
u svrhu
etioloikog
lijedenja.
Zivotinju
je
potrebno
paZljivo
pregledati
t
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod