MOVIPREP 100 g/1 kesica+ 7.5 g/1 kesica+ 2.691 g/1 kesica+ 1.015 g/1 kesica+ 4.7 g/1 kesica+ 5.9 g/1 kesica prašak za oralni ras

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
28-06-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
28-06-2023

Aktivni sastojci:

askorbinska kiselina, kalijumhlorid, makrogol, natrijum sulfat, natrijumaskorbat, natrijumhlorid

Dostupno od:

AMICUS PHARMA d.o.o.

ATC koda:

A06AD65

INN (International ime):

askorbinska kiselina, kalijumhlorid, makrogol, natrijum sulfat, natrijumaskorbat, natrijumhlorid

Doziranje:

100 g/1 kesica+ 7.5 g/1 kesica+ 2.691 g/1 kesica+ 1.015 g/1 kesica+ 4.7 g/1 kesica+ 5.9 g/1 kesica

Farmaceutski oblik:

prašak za oralni rastvor

Sastav:

1 pakovanje praška za oralni rastvor (vrećice A i B) sadrži: vrećica A sadrži: 100,00 g makrogola, 7,500 g natrijumsulfata, bezvodnog, 2,691 g natrijumhlorida, 1,015 g kalijumhlorida; vrećica B sadrži: 4,700 g askorbinske kiseline i 5,900 g natrijumaskorbata

Jedinice u paketu:

2 prozirne vrećice koje sadrže vrećicu A i vrećicu B (vrećica A (papir/LDPE/AI/LDPE) sadrži 112 g praška, vrećica B (papir/LDPE/

Tip recepta:

BRp Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

Proizveden od:

NORGINE B.V.

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2023-06-28

Uputa o lijeku

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
Moviprep, prašak za oralni rastvor
makrogol 3350; natrij sulfat, bezvodni; natrij hlorid; kalij hlorid;
askorbinska kiselina i natrij askorbat
ProČitajte pažljivo ovu uputu prije upotrebe lijeka zato što
sadrži važne informacije za Vas.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je morati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može
biti štetan za druge osobe,čak
i ukoliko su njihovi simptomi slični Vašim.

Ako
neka
nuspojava
postane
ozbiljna
ili
primijetite
nuspojavu
koja
nije
navedena
u
ovoj
uputi,obavijestite o tome svog ljekara ili farmaceuta. Pogledajte
poglavlje 4.
Sadržaj uputstva:
1.
Šta je Moviprep i za šta se koristi
2.
Prije nego počnete uzimati Moviprep
3.
Kako uzimati Moviprep
4.
Moguća neželjena djelovanja
5.
Kako čuvati Moviprep
6.
Dodatne informacije
1.
ŠTA JE MOVIPREP I ZA ŠTA SE KORISTI
Moviprep je prašak s okusom limuna pakovan u četiri vrećice.
Sastoji se od dvije velike vrećice (‘vrećica A’)
i dvije male vrećice (‘vrećica B’). Za jedan postupak morate
uzeti sve četiri vrećice.
Moviprep je namijenjen za upotrebu kod odraslih da bi očistili
crijeva, tako da budu pripremljena za pregled
ili operaciju.
Moviprep djeluje tako što prazni sadržaj crijeva, pa očekujte
vodenastu učestalu stolicu.
2.
PRIJE NEGO ŠTO POČNETE UZIMATI MOVIPREP
Nemojte uzimati Moviprep ako

imate alergiju (preosjetljivost) na aktivnu supstancu ili neki drugi
sastojak ovog lijeka (navedeno u
poglavlju 6).

imate opstrukciju crijeva,

imate perforaciju stijenke crijeva,

imate poremećaj pražnjenja želuca,

imate paralizu crijeva (često nastaje nakon operacije u stomaku),

bolujete od fenilketonurije. To je nasljedni poremećaj u kojem tijelo
ne može iskoristiti jednu
određenu aminokiselinu. Moviprep sadrži izvor fenilalanina,

Vaš organizam ne može proizvesti dovoljno enzima glukoza-6-fosfat
dehidrogenaze,

imate toks
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1.
NAZIV GOTOVOG LIJEKA
Moviprep, prašak za oralni rastvor
2.
KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Sastojci Moviprepa pakovani su u dvije odvojene vrećice.
VreĆica A sadrži sljedeće aktivne supstance:
makrogol 3350
100 g
natrij sulfat, bezvodni
7,500 g
natrij hlorid
2,691 g
kalij hlorid
1,015 g
VreĆica B sadrži sljedeće aktivne supstance:
askorbinska kiselina
4,700 g
natrij askorbat
5,900 g
Koncentracije elektrolita, kad se pomoću sadržaja obje vrećice
pripremi jedna litra rastvora, su sljedeće:
natrij
181,6 mmol/L (od čega se ne može apsorbovati više od 56,2 mmol)
sulfat
52,8 mmol/L
hlorid
59,8 mmol/L
kalij
14,2 mmol/L
askorbat
56,5 mmol/L
Pomoćne supstance sa poznatim učinkom:
Ovaj lijek sadrži 0,233 g aspartama u jednoj vrećici A.
Za kompletan popis pomoćnih supstanci, vidjeti poglavlje 6.1.
3.
FARMACEUTSKI OBLIK
Prašak za oralni rastvor.
Sitni prašak bijele do žute boje u vrećici A.
Sitni prašak bijele do svijetlosmeđe boje u vrećici B.
4.
KLINIČKI PODACI
4.1.
Terapijske indikacije
Moviprep je indiciran kod odraslih za čišćenje crijeva prije
kliničkog postupka za koji je potrebno da
crijeva budu čista, npr. endoskopski ili radiološki pregled crijeva.
4.2.
Doziranje i naČin primjene
Doziranje
Odrasli i starije osobe
Postupak se sastoji od dvije litre Moviprepa. Preporučuje se tokom
postupka obavezno popiti jednu litru
bistre tekućine, što može biti voda, bistra juha, voćni sok bez
komadića voća, bezalkoholno piće, čaj i/ili
kafa bez mlijeka.
Litra Moviprepa sastoji se od jedne ‘vrećice A’ i jedne
‘vrećice B’ rastvorene zajedno u vodi da se napravi
jedna litra otopine. Ta izrađena otopina mora se popiti u roku od
jednog do dva sata. Da bi se završio,
ovaj postupak se mora ponoviti s drugom litrom Moviprepa.
Ovaj se postupak može provesti i kao podijeljena ili pojedinačna
doza
ovisno o vremenu i o tome
provodi li se klinički postupak sa ili bez opće anestezije i to na
sljedeći način:
Za postupak koji podrazumijeva uspav
                
                Pročitajte cijeli dokument