MEDICINSKI KISIK Messer 99,5 % v/v/1 inhalacija medicinski gas, komprimirani

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
20-09-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
20-09-2022

Aktivni sastojci:

kiseonik

Dostupno od:

Messer Tehnoplin d.o.o

ATC koda:

V03AN01

INN (International ime):

kiseonik

Doziranje:

99,5 % v/v/1 inhalacija

Farmaceutski oblik:

medicinski gas, komprimirani

Sastav:

Najmanje 99,5 % (v/v) kisika

Jedinice u paketu:

boca za gas: 1x 20l (čelična, 150 ili 200 bar)

Tip recepta:

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe

Proizveden od:

MESSER TEHNOPLIN d.o.o.

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2022-09-20

Uputa o lijeku

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
Medicinski kisik Messer,
medicinski gas, komprimirani,
najmanje 99,5 % (v/v) kisika
Aktivna supstanca: Kisik
Molimo pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije nego počnete s
upotrebom ovog lijeka.
 Uputstvo sačuvajte. Možda ćete je poželjeti ponovno
pročitati.
 Ukoliko imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru.
 Ovaj lijek je propisan Vama lično. Nemojte ga davati drugima,
čak i ako imaju iste simptome kao i Vi, jer
bi im mogao naškoditi.
 O svakom neželjenom dejstvu, molimo Vas obavijestite svog ljekara
ili farmaceuta.
Sadržaj uputstva:
1. Šta je Medicinski kisik Messer i za šta se koristi
2. Prije nego počnete uzimati Medicinski kisik Messer
3. Kako uzimati Medicinski kisik Messer
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati Medicinski kisik Messer
6. Dodatne informacije
1. Šta je Medicinski kisik Messer i za šta se koristi
Kisik je neophodan hemijski element bez kojega nema života. Proizvodi
se u dva farmaceutska oblika, kao
kriogeni – tekućina koja se isporučuje u pokretnim kriogenim
posudama te u komprimiranom obliku u
čeličnim bocama pod pritiskom od 150 ili 200 bara koje mogu biti
različitog volumena, a njegova primjena
vezana je uz prikladne uređaje: regulatore pritiska i isparivače.
Medicinski kisik, komprimirani u čeličnim bocama pod pritiskom
primjenjuje se preko regulatora pritiska i
protoka koji se montiraju na bocu s kisikom. Obavezno se trebaju
poštivati upute za rukovanje takvim
uređajem.
Medicinski kisik, komprimirani u baterijama boca primjenjuje se preko
cjevovoda kojima se dovodi na
mjesto primjene (bolesničke sobe, operacijske sale i sl.), gdje se
preko zidnih uređaja za regulaciju tlaka i
protoka daje bolesniku.
Va
š
ljekar
ć
e vam propisati Medicinski kisik za ta
č
no odre
đ
ena stanja i pokazati Vam kako se koristi
Medicinski kisik.
Medicinski kisik se koristi:
- Za liječenje ili prevenciju stanja pomanjkanja kisika tj. hipoksije
i hipoksemije bez obzira na uzrok (npr.
infarkt miokarda, akutna plućna oboljenj
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA
Medicinski kisik Messer,
medicinski gas, komprimirani,
najmanje 99,5 % (v/v) kisika
2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Najmanje 99,5% (v/v) kisika
3. FARMACEUTSKI OBLIK
Medicinski gas, komprimirani
4. KLINIČKI PODACI
4.1. Terapijske indikacije
Terapija kisikom
- Za liječenje ili prevenciju stanja hipoksije i hipoksemije bez
obzira na uzrok, kada PaO
2
padne ispod
6.7 kPa (50mmHg) npr. infarkt miokarda, akutna plućna oboljenja,
plućne embolije, mladi bolesnici u
status
astmaticusu,
hronična
opstruktivna
oboljenja
pluća
za
vrijeme
infektivne
egzacerbacije,
predoziranje lijekovima koji djeluju depresivno na centar za
respiraciju, muskuloskeletna trauma i
trauma glave.
- Kao dio dotoka svježeg gasa u anesteziji ili intenzivnoj njezi
- Za liječenje akutnog napada Klaster glavobolje
- Stanje šoka
- Trovanje ugljen-monoksidom
- Teška anemija
- Lokalna ishemija tkiva (ishemija miokarda, cerebralna ishemija,
periferna ishemija, usljed vaskularne
okluzije)
- Sindrom apnee u snu
Terapija hiperbari_č_nim kisikom
- Za liječenje ronilačke bolesti dekompresije, zračne embolije
drugog porijekla i trovanja ugljen-
monoksidom.
Za liječenje pacijenata koji su bili izloženi ugljen-monoksidu
terapija hiperbaričnim kisikom je posebno
indicirana kod trudnica ili bolesnika koji jesu ili su bili bez
svijesti ili koji imaju neurološke simptome i
kardiovaskularne posljedice teške acidoze, bez obzira na izmjerenu
COHb vrijednost.
Kao dodatna terapija kod:
- teških osteoradionekroza,
- mionekroze izazvane klostridiumom (gasne gangrene).
4.2. Doziranje i naČin primjene
Terapija kisikom
2
Kisik je medicinski gas za inhaliranje. Pažnju treba obratiti na
ovlažavanje kisika kako bi se izbjegla
iritacija mukoznih membrana.
Ukoliko bolesnik ne može samostalno disati potrebno mu je osigurati
respirator. Kisik se može injicirati
direktno u krvotok uz pomoć tzv. oksigenatora. Uređaji za
ekstrakorporalnu izmjenu gasova olakšavaju
oksigenaciju i dekarboksilaciju bez
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod