MAYMETSI 1000 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta filmom obložena tableta

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
10-10-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
10-10-2023

Aktivni sastojci:

metformin, ситаглиптин

Dostupno od:

KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo

ATC koda:

A10BD07

INN (International ime):

metformin, sitagliptin

Doziranje:

1000 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta

Farmaceutski oblik:

filmom obložena tableta

Sastav:

1 filmom obložena tableta sadrži 50 mg sitagliptina i 1000 mg metformin hidroklorida

Jedinice u paketu:

60 filmom obloženih tableta (6 PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Tip recepta:

Rp Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Proizveden od:

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2022-06-30

Uputa o lijeku

                1.3.1
Sitagliptin/Metformin
SPC, Labeling and Package Leaflet
BA-Bosnia and Herzegovina
PI_Text055154_1
- Updated:
Page 1 of 6
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
Maymetsi 50 mg/850 mg filmom obložena tableta
Maymetsi 50 mg/1000 mg filmom obložena tableta
sitagliptin/metforminklorid
Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku.
Čuvajte ovo uputstvo o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.
Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
Ovaj lijek je propisan Vama lično i ne smijete ga davati drugima jer
im može štetiti čak i ako imaju
simptome jednake Vašima.
Ako primijetite bilo koje neželjeno dejstvo potrebno je obavijestiti
ljekara ili farmaceuta.
Uputstvo o lijeku sadrži sljedeće podatke:
1.
Šta je Maymetsi i za šta se koristi?
2.
Prije nego počnete uzimati Maymetsi
3.
Kako uzimati Maymetsi?
4.
Moguća neželjena dejstva
5.
Kako čuvati Maymetsi?
6.
Dodatne informacije
1.
Šta je Maymetsi i za šta se koristi?
Maymetsi sadrži dva različita lijeka koji se zovu sitagliptin i
metformin.
-
sitagliptin pripada skupini lijekova koji se zovu DPP-4 inhibitori
(inhibitori dipeptidil peptidaze-4).
-
metformin pripada skupini lijekova koji se zovu bigvanidi.
Ova dva lijeka djeluju zajedno i reguliraju razine šećera u krvi u
odraslih bolesnika s oblikom šećerne
bolesti koja se zove „šećerna bolest tip 2“. Ovaj lijek pomaže
povisiti razine inzulina koji se proizvodi
nakon obroka i snižava količinu šećera kojeg proizvodi Vaše
tijelo.
Uz dijetu i tjelovježbu, ovaj lijek Vam pomaže sniziti šećer u
krvi. Ovaj lijek se može uzimati sam ili s
nekim drugim lijekovima za šećernu bolest (inzulin, sulfonilureje
ili glitazoni).
Šta je šećerna bolest tip 2?
Šećerna bolest tip 2 je stanje u kojem Vaše tijelo ne proizvodi
dovoljno inzulina, a inzulin kojeg Vaše
tijelo proizvede ne djeluje kako bi trebao. Vaše tijelo također
može proizvoditi previše šećera. Kad se
to dogodi, šećer (glukoza) se nakuplja u krvi. To može dovesti do
ozbiljnih zdravstvenih tegoba ka
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1.3.1
Sitagliptin/Metformin
SPC, Labeling and Package Leaflet
BA-Bosnia and Herzegovina
PI_Text055155_1
- Updated:
Page 1 of 19
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1.
NAZIV GOTOVOG LIJEKA
Maymetsi 50 mg/850 mg filmom obložena tableta
Maymetsi 50 mg/1000 mg filmom obložena tableta
2.
KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Maymetsi 50 mg/850 mg filmom obložena tableta
Jedna filmom obložena tableta sadrži 50 mg sitagliptina i 850 mg
metforminklorida.
Maymetsi 50 mg/1000 mg filmom obložena tableta
Jedna filmom obložena tableta sadrži 50 mg sitagliptina i 1000 mg
metforminklorida.
Za cjeloviti popis pomoćnih supstanci vidjeti dio 6.1.
3.
FARMACEUTSKI OBLIK
Filmom obložena tableta (tableta)
Maymetsi 50 mg/850 mg filmom obložene tablete: ružičaste, ovalne,
bikonveksne, filmom obložene
tablete s oznakom C4 na jednoj strani tablete (dimenzija oko 20 x 11
mm).
Maymetsi 50 mg/1000 mg filmom obložene tablete: tamno ružičaste,
ovalne, bikonveksne, filmom
obložene tablete s oznakom C3 na jednoj strani tablete (dimenzija oko
21 x 11 mm).
4.
KLINIČKI PODACI
4.1
Terapijske indikacije
U odraslih bolesnika s dijabetesom mellitus tipa 2:
Maymetsi je indiciran kao dopuna dijeti i tjelovježbi za poboljšanje
regulacije glikemije u bolesnika u
kojih ista nije odgovarajuće regulirana primjenom najviše
podnošljive doze samo metformina ili u onih
koji se već liječe kombinacijom sitagliptina i metformina.
Maymetsi je indiciran u kombinaciji sa sulfonilurejom (tj. kao dio
trojne kombinirane terapije) kao
dopuna dijeti i tjelovježbi u bolesnika koji nisu odgovarajuće
regulirani primjenom najviše podnošljive
doze metformina i sulfonilureje.
Maymetsi
je
indiciran
kao
dio
trojne
kombinirane
terapije
s
agonistom
receptora
za
aktivator
proliferacije peroksisoma-gama (engl.
peroxisome proliferator-activated receptor gamma,
PPAR

) (tj.
tiazolidindionom) kao dopuna dijeti i tjelovježbi u bolesnika koji
nisu odgovarajuće regulirani primjenom
najviše podnošljive doze metformina i agonista PPAR

.
Maymetsi je također in
                
                Pročitajte cijeli dokument