LYSOBACT 20 mg/1 lozenga+ 10 mg/1 lozenga komprimovana lozenga

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Preuzimanje Uputa o lijeku (PIL)
04-11-2022
Preuzimanje Svojstava lijeka (SPC)
04-11-2022

Aktivni sastojci:

lizozim, piridoksin

Dostupno od:

Bosnalijek d.d.

ATC koda:

R02AA20

INN (International ime):

lizozim, piridoksin

Doziranje:

20 mg/1 lozenga+ 10 mg/1 lozenga

Farmaceutski oblik:

komprimovana lozenga

Sastav:

1 komprimovana lozenga sadrži: 20 mg lizozim hidroklorida i 10 mg piridoksin hidroklorida

Jedinice u paketu:

50 komprimovanih lozengi (5 PVC/Al blistera po 10 lozengi), u kutiji

Tip recepta:

BRp Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

Proizveden od:

BOSNALIJEK d.d.

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2022-04-25

Uputa o lijeku

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
LYSOBACT 20 mg/10 mg komprimovane lozenge
lizozim/piridoksin
Pažljivo
proČitajte ovo uputstvo prije nego što poČnete primjenjivati ovaj
lijek, jer ono sadrži informacije
koje su važne za Vas.

Ovaj lijek možete kupiti bez ljekarskog recepta. Potrebno je da se
pridržavate ovog uputstva kako
biste primjenom lijeka dobili najbolje rezultate.

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete trebati ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

Ako Vam se javi bilo koje neželjeno djelovanje, obratite se Vašem
ljekaru ili farmaceutu. To
uključuje i svako moguće neželjeno djelovanje koje nije navedeno u
ovom uputstvu. Vidite dio 4.

Trebate se javiti Vašem ljekaru ako ne osjetite nikakvo poboljšanje
ili ako se osjećate lošije nakon
5 dana.
U ovom uputstvu možete proČitati:
1.
Šta je LYSOBACT i za šta se primjenjuje
2.
Šta trebate znati prije nego što počnete primjenjivati LYSOBACT
3.
Kako primjenjivati LYSOBACT
4.
Moguća neželjena djelovanja
5.
Kako čuvati LYSOBACT
6.
Sadržaj pakovanja i druge informacije
1. Šta je LYSOBACT i za šta se primjenjuje
LYSOBACT je lokalni antiseptik, a pripada grupi lijekova koji djeluju
na respiratorni (dišni) sistem.
LYSOBACT sadrži dvije aktivne supstance, koje se zovu lizozim
hidroklorid i piridoksin hidroklorid.
Ovaj lijek se preporučuje u slučaju blage grlobolje, koju ne prati
povišena tjelesna temperatura, afti i
ranica u ustima, u odraslih i djece starije od 6 godina.
Trebate se javiti Vašem ljekaru ako ne osjetite nikakvo poboljšanje
ili ako se osjećate lošije nakon 5
dana.
2. Šta trebate znati prije nego što poČnete primjenjivati LYSOBACT
Ako Vam je Vaš ljekar rekao da ne podnosite određene šećere,
posavjetujte se s njim prije primjene
ovog lijeka.
LYSOBACT komprimovane lozenge se ne smiju primjenjivati:

U djece mlađe od 6 godina;

Ako ste alergični (preosjetljivi) na piridoksin hidroklorid, lizozim
hidroklorid, ili na bilo koji drugi
sastojak ovog lij
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1.
NAZIV GOTOVOG LIJEKA
LYSOBACT
®
20 mg/10 mg komprimovane lozenge
lizozim/piridoksin
2.
KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LIJEKA
Jedna LYSOBACT komprimovana lozenga sadrži: lizozim hidroklorida 20
mg i piridoksin hidroklorida
(vitamin B6) 10 mg.
Pomoćne supstance s poznatim djelovanjem: laktoza.
Za spisak svih pomoćnih supstanci, vidjeti dio 6.1.
3.
FARMACEUTSKI OBLIK
Komprimovana lozenga.
Komprimovane lozenge bijele do gotovo bijele boje, ravnih glatkih
površina, neoštećenih bridova,
kružnog oblika s utisnutom diobenom crtom s jedne strane, prečnika 8
mm.
Urez nije namijenjen za lomljenje komprimovane lozenge.
4.
KLINIČKI PODACI
4.1. Terapijske indikacije
Pomoćno lokalno liječenje bolesti/stanja ograničenih na sluznicu
usta i orofarinksa, uključujući i afte.
LYSOBACT je indiciran u odraslih i djece starije od 6 godina.
Napomena:
kod
pojave
opštih
kliničkih
znakova
bakterijske
infekcije,
treba
razmotriti
sistemsku
terapiju antibioticima.
4.2. Doziranje i naČin primjene
Doziranje
Odrasli i djeca starija od 6 godina:
6 do 8 komprimovanih lozengi, koje treba ravnomjerno rasporediti tokom
dana.
Između svake primjene mora postojati razmak od najmanje 1 sat.
Ako simptomi potraju duže od 5 dana i/ili u slučaju pojave povezane
groznice, potrebno je potražiti
savjet ljekara.
Pedijatrijska populacija
LYSOBACT je kontraindiciran u djece mlađe od 6 godina (vidjeti dio
4.3.).
NaČin primjene
Oralna primjena.
Komprimovane lozenge treba ostaviti da se polako otope ispod jezika.
4.3. Kontraindikacije
Ovaj lijek je kontraindiciran u sljedećim situacijama:

Preosjetljivost na aktivne supstance ili na bilo koju od pomoćnih
supstanci navedenih u dijelu 6.1
(uključujući i alergiju na lizozim ili jaja);
2

Djeca mlađa od 6 godina.
4.4. Posebna upozorenja i mjere opreza pri primjeni
Posebna upozorenja
Kod pojave opštih kliničkih znakova bakterijske infekcije, potrebno
je razmotriti sistemsku terapiju
antibioticima.
Indikacija ne opravdava tretman duži od 5 dana, 
                
                Pročitajte cijeli dokument