Lupkynis

Država: Europska Unija

Jezik: hrvatski

Izvor: EMA (European Medicines Agency)

Kupi sada

Preuzimanje Uputa o lijeku (PIL)
29-08-2023
Preuzimanje Svojstava lijeka (SPC)
29-08-2023

Aktivni sastojci:

Voclosporin

Dostupno od:

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

ATC koda:

L04AD03

INN (International ime):

voclosporin

Terapijska grupa:

imunosupresivi

Područje terapije:

Lupus Nephritis

Terapijske indikacije:

Lupkynis is indicated in combination with mycophenolate mofetil for the treatment of adult patients with active class III, IV or V (including mixed class III/V and IV/V) lupus nephritis (LN).

Proizvod sažetak:

Revision: 2

Status autorizacije:

odobren

Datum autorizacije:

2022-09-15

Uputa o lijeku

                25
B. UPUTA O LIJEKU
26
UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJE ZA BOLESNIKA
LUPKYNIS 7,9 MG MEKE KAPSULE
VOKLOSPORIN
Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo
otkrivanje novih sigurnosnih
informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći.
Za postupak prijavljivanja
nuspojava, pogledajte dio 4.
PAŽLJIVO PROČITAJTE CIJELU UPUTU PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI OVAJ
LIJEK JER SADRŽI VAMA VAŽNE
PODATKE.
-
Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
-
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
-
Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im
naškoditi, čak i ako su
njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
-
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti
liječnika ili ljekarnika. To
uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.
Pogledajte dio 4.
ŠTO SE NALAZI U OVOJ UPUTI:
1.
Što je Lupkynis i za što se koristi
2.
Što morate znati prije nego počnete uzimati Lupkynis
3.
Kako uzimati Lupkynis
4.
Moguće nuspojave
5.
Kako čuvati Lupkynis
6.
Sadržaj pakiranja i druge informacije
1.
ŠTO JE LUPKYNIS I ZA ŠTO SE KORISTI
Lupkynis sadrži djelatnu tvar voklosporin. Koristi se za liječenje
odraslih u dobi od 18 godina i starijih
s lupusnim nefritisom (upala bubrega koju uzrokuje lupus).
Djelatna tvar u lijeku Lupkynis pripada skupini lijekova koji se zovu
inhibitori kalcineurina i mogu se
primjenjivati za kontrolu imunosnog odgovora Vašeg tijela
(imunosupresivi). Kod lupusa, imunosni
sustav (prirodna obrana organizma) greškom napada dijelove vlastitog
dijela, uključujući bubrege
(lupusni nefritis). Smirivanjem odgovora imunosnog sustava, lijek
smanjuje upalu u bubrezima i
ublažava simptome kao što su oticanje nogu, gležnjeva ili stopala,
visok krvni tlak i umor, a
poboljšava i funkciju bubrega.
2.
ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LUPKYNIS
NEMOJTE UZIMATI LUPKYNIS
-
Ako ste alergični na voklosporin ili neki drugi sastojak ovog lijeka
(naveden u dijelu 6).
-
Ako u
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
PRILOG I.
SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA
2
Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo
otkrivanje novih sigurnosnih
informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju
na nuspojavu za ovaj lijek. Za
postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.
1.
NAZIV LIJEKA
Lupkynis 7,9 mg meke kapsule
2.
KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Jedna meka kapsula sadrži 7,9 mg voklosporina.
Pomoćne tvari s poznatim učinkom
Jedna meka kapsula sadrži 21,6 mg etanola i 28,7 mg sorbitola.
Lupkynis može sadržavati sojin lecitin u tragovima, vidjeti dio 4.4.
Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.
3.
FARMACEUTSKI OBLIK
Meka kapsula (kapsula)
Ružičaste/narančaste ovalne meke kapsule veličine približno 13 mm
× 6 mm.
4.
KLINIČKI PODACI
4.1
TERAPIJSKE INDIKACIJE
Lupkynis je u kombinaciji s mofetilmikofenolatom indiciran za
liječenje odraslih bolesnika s aktivnim
lupusnim nefritisom klase III, IV ili V (uključujući mješovite
klase III/V i IV/V).
4.2
DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE
Liječenje lijekom Lupkynis mora započeti i nadzirati kvalificiran
liječnik s iskustvom u postavljanju
dijagnoze i liječenju lupusnog nefritisa.
Doziranje
Preporučena doza je 23,7 mg (tri meke kapsule od 7,9 mg), dva puta na
dan.
Lijek Lupkynis preporučuje se primjenjivati dosljedno u razmacima
koji su što je moguće bliži 12 sati,
a najmanji razmak između doza smije biti 8 sati. Ako se doza
propusti, potrebno ju je uzeti što je prije
moguće unutar 4 sata od propuštene doze. Ako je od propuštene doze
prošlo više od 4 sata, sljedeću
dozu potrebno je uzeti prema uobičajenom rasporedu. Sljedeća doza ne
smije se udvostručiti.
Lijek Lupkynis treba se primjenjivati u kombinaciji s
mofetilmikofenolatom.
Liječnici trebaju procijeniti djelotvornost liječenja nakon najmanje
24 tjedna te provesti odgovarajuću
analizu koristi i rizika za nastavak liječenja.
_Prilagodba doze prema eGFR-u _
Prije početka liječenja voklosporinom preporučuje se odrediti
početnu vrijednost procijenjene 
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Dokumenti na drugim jezicima

Uputa o lijeku Uputa o lijeku bugarski 29-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka bugarski 29-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog bugarski 20-09-2022
Uputa o lijeku Uputa o lijeku španjolski 29-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka španjolski 29-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog španjolski 20-09-2022
Uputa o lijeku Uputa o lijeku češki 29-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka češki 29-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog češki 20-09-2022
Uputa o lijeku Uputa o lijeku danski 29-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka danski 29-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog danski 20-09-2022
Uputa o lijeku Uputa o lijeku njemački 29-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka njemački 29-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog njemački 20-09-2022
Uputa o lijeku Uputa o lijeku estonski 29-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka estonski 29-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog estonski 20-09-2022
Uputa o lijeku Uputa o lijeku grčki 29-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka grčki 29-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog grčki 20-09-2022
Uputa o lijeku Uputa o lijeku engleski 29-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka engleski 29-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog engleski 20-09-2022
Uputa o lijeku Uputa o lijeku francuski 29-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka francuski 29-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog francuski 20-09-2022
Uputa o lijeku Uputa o lijeku talijanski 29-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka talijanski 29-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog talijanski 20-09-2022
Uputa o lijeku Uputa o lijeku latvijski 29-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka latvijski 29-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog latvijski 20-09-2022
Uputa o lijeku Uputa o lijeku litavski 29-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka litavski 29-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog litavski 20-09-2022
Uputa o lijeku Uputa o lijeku mađarski 29-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka mađarski 29-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog mađarski 20-09-2022
Uputa o lijeku Uputa o lijeku malteški 29-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka malteški 29-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog malteški 20-09-2022
Uputa o lijeku Uputa o lijeku nizozemski 29-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka nizozemski 29-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog nizozemski 20-09-2022
Uputa o lijeku Uputa o lijeku poljski 29-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka poljski 29-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog poljski 20-09-2022
Uputa o lijeku Uputa o lijeku portugalski 29-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka portugalski 29-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog portugalski 20-09-2022
Uputa o lijeku Uputa o lijeku rumunjski 29-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka rumunjski 29-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog rumunjski 20-09-2022
Uputa o lijeku Uputa o lijeku slovački 29-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka slovački 29-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog slovački 20-09-2022
Uputa o lijeku Uputa o lijeku slovenski 29-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka slovenski 29-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog slovenski 20-09-2022
Uputa o lijeku Uputa o lijeku finski 29-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka finski 29-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog finski 20-09-2022
Uputa o lijeku Uputa o lijeku švedski 29-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka švedski 29-08-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog švedski 20-09-2022
Uputa o lijeku Uputa o lijeku norveški 29-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka norveški 29-08-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku islandski 29-08-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka islandski 29-08-2023

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod

Pogledajte povijest dokumenata