LISPECIP 45 MG TABLETY, POR TBL NOB 90X45MG

Češka Republika - češki - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
29-11-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
29-11-2022
Aktivni sastojci:
PIOGLITAZON-HYDROCHLORID (PIOGLITAZONI HYDROCHLORIDUM)
Dostupno od:
Specifar S.A., Athens
ATC koda:
A10BG03
Doziranje:
45MG
Farmaceutski oblik:
Tableta
Administracija rute:
Perorální podání
Jedinice u paketu:
90, Blistr
Tip recepta:
Léčiva na lékařský předpis
Status autorizacije:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Broj odobrenja:
18/ 226/12-C
Datum autorizacije:
0000-00-00

Pročitajte cijeli dokument

Příloha č.2 krozhodnutí o registraci sp.zn.sukls201253-5/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE

Lispecip15mgtablety

Lispecip30mgtablety

Lispecip45mgtablety

Pioglitazonum

Přečtěte si pozorně celoupříbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, ato

itehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalovéinformaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Vpříbalové informaci naleznete:

Co jeLispecipakčemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začneteLispecipužívat

Jak seLispecipužívá

Možné nežádoucí účinky

JakLispecipuchovávat

Další informace

1. CO JELISPECIPAKČEMU SE POUŽÍVÁ

Lispecipobsahuje pioglitazon. Je to antidiabetický lék, který se používá naléčbu diabetes mellitusII.

typu (cukrovka nevyžadující aplikaci inzulínu). Tento typ cukrovky se obvykle objevuje vdospělosti.

Trpíte-li cukrovkou2. typu,Lispecippomáhá kontrolovat hladinu vašeho krevního cukru tím, že váš

organismus lépe využívá vlastní inzulín.Po 3 až 6 měsících od začátku léčby Váš lékař zkontroluje,

zda máLispecipsprávný účinek.

PřípravekLispecipmůžebýt používán také vkombinaci sinzulínem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVATPOZORNOST, NEŽ ZAČNETELISPECIPUŽÍVAT

NeužívejteLispecip

jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á)) napioglitazon nebo nakteroukoliv další složku

přípravkuLispecip.

jestliže máte srdeční selhání nebo jste ho měl (a) vminulosti.

jestliže máte jaterní onemocnění.

jestliže jste měl(a) diabetickou ketoacidózu (komplikace cukrovky, způsobující rychlý pokles

hmotnosti, nevolnost nebo zvracení).

jestliže máte nebo jste někdy měli rakovinu močového měchýře.

jestliže máte krev vmoči a Váš lékař tento stav ještě nevyšetřil.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravkuLispecipje zapotřebí, jestliže

Před zahájením léčby tímto léčivým přípravkem informujte lékaře jestliže

Váš organismus zadržuje vodu (retence tekutin) nebo máte problémy se selháváním srdce,

zvláště pokud jste starší 75let.

mátezvláštní typ diabetického onemocnění oka nazývaný makulární edém (otok zadní části

oka).

mátecysty na vaječnících ( polycystický ovariální syndrom). Vzhledem k účinku přípravku je

zde zvýšená možnost, že otěhotníte. Užívejte příslušnou antikoncepci tak, abyste se vyhnula

neplánovanému těhotenství.

mátejaterní nebo srdeční problémy. Před začátkem užíváníLispecipVámbude odebrána krev,

tak aby byla zkontrolována funkce jater. Tyto kontroly se mohou pravidelně opakovat.

U některých pacientů s dlouhotrvajícím diabetem mellitus 2. typu a srdečním onemocněním

nebo předchozí mozkovou mrtvicí, kteří byli léčeni přípravkemLispecipa inzulínem, došlo k

rozvoji srdečního selhání. Informujte co nejdříve svého lékaře, pokud zaznamenáte příznaky

srdečního selhávání, jako je nezvyklá dušnost, nebo rychlý nárůst tělesné hmotnosti nebo

ohraničený otok (edém).

Pokud užíváteLispecipspolečně s dalšími antidiabetickými léky, je pravděpodobnější, že hladina

Vašeho krevního cukru by mohla klesat pod normální hodnoty (hypoglykémie).

Mohou se objevit změny ve Vašem krevním obrazu (anémie).

Zlomeniny kostí

U žen (ne u mužů) užívajících pioglitazon se objevila vyšší četnost zlomenin kostí.Tuto skutečnost

vezme při léčbě cukrovky Váš lékař v úvahu.

Děti

Použití u dětí do 18letvěku se nedoporučuje.

Vzájemné působení sdalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka ovšech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)

v nedávné době, ato iolécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Vevětšině případů můžete užívat i další léky, pokud užíváteLispecip. Přesto určité léky mají

pravděpodobně vliv na hodnotu cukru ve Vaší krvi

gemfibrozil (užívá se na snížení hladiny cholesterolu)

rifampicin (užívá se na léčbu tuberkulózy a jiných infekcí)

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z těchto léků. Bude Vám

zkontrolována hladina cukru v krvia Vaše dávkaLispecipbude dle potřeby upravena.

Užívání přípravkuLispecipsjídlem apitím

Tablety můžete užívat nezávisle najídle. Tablety zapijte sklenicí vody.

Těhotenství a kojení

Sdělte svému lékaři

zda jste těhotná, máte podezření, že jste těhotná nebo plánujete otěhotnět.

zda kojíte nebo zamýšlíte kojit své dítě.

Lékař vám doporučí přerušit léčbu tímto přípravkem.

Řízení dopravních prostředků aobsluha strojů

Přípravek neovlivní Vaši schopnost řídit motorová vozidla neboobsluhovat stroje,buďte však opatrní,

pokud se u Vás objeví poruchy zraku.

Důležité informace o některých složkách tablet přípravkuLispecip

Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Pokud jste byl/a již dříve informován/a svým

lékařem, že trpíte nesnášenlivostína některé cukry, kontaktujte před zahájením užívání přípravku

Lispecipsvého lékaře.

3. JAK SELISPECIPUŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Lispecip přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte

se se svým lékařem. Počáteční dávka jejedna 15mg nebo 30mg tableta přípravku pioglitazon jednou

denně. Maximální doporučená dávka je 45mg přípravku pioglitazon denně.

Budete-li mít pocit, že je účinek přípravkuLispecippříliš slabý, řekněte to svému lékaři.

Jelikož seLispecippoužívá vkombinaci sjinými léky kléčbě cukrovky (např. inzulín, chlorpropamid,

glibenklamid, gliklazid, tolbutamid), řekne vám váš lékař, zda máte užívat nižší dávky těchto léků.

Lékař vás vprůběhu léčby přípravkemLispecipbude pravidelně zvát kodběrům krve zdůvodů

kontroly funkce vašich jater.

Držíte-li při cukrovce dietu, pokračujte vní ipři léčbě přípravkemLispecip.

Pravidelně sledujte svoji váhu, vpřípadě jejího zvýšení to sdělte lékaři.

Jestliže jste užil(a) více přípravkuLispecip, než jste měl(a)

Pokud omylem užijete více tablet přípravku nebo přípravek užije dítě nebo někdo jiný, sdělte to

okamžitě lékaři nebo lékárníkovi.Váš krevní cukr by mohl klesnout pod normální hladinu a tuto

hladinu lze zvýšit požitím cukru. Je doporučovánonosit s sebou kostku cukru, sladkost, sušenku nebo

slazený ovocný džus.

Jestliže jste zapomněl(a) užítLispecip

Snažte se užívat přípravekLispecipkaždý den, jak vám bylo předepsáno. Zapomenete-li si však dávku

vzít, vezměte si následující dávku jako obvykle. Neberte si dvojitou dávku náhradou za zapomenutou

tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívatLispecip

Aby bylo dosaženo správného léčebného účinku, měl by seLispecipužívat každý den. Pokud jste

přestal(a) užívatLispecip, můžese zvýšit hladina Vašeho krevního cukru. Informujte svého lékaře

předtím než přestanete lék užívat.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mítiLispecipnežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

U pacientů se vyskytly zejména tyto závážné nežádoucí účinky:

Vyskytly se časté (u 1-10 pacientů ze 100) případy selhání srdce u pacientů užívajícíchpioglitazonum

vkombinaci sinzulínem. Příznaky jsou nezvyklá dušnost, rychlý nárůst tělesné hmotnosti nebo lokální

otoky (edémy). Pokud pozorujete některý ztěchto příznaků, zvláště pokud je Vám více než 65 let,

ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

U pacientů užívajícíchpioglitazonumbylazaznamenána rakovina močového měchýře a to s frekvencí

méně častou (1-10 pacientů z 1000).Příznaky zahrnují krev v moči, bolest při močení nebo náhlé

nucení na močení. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto příznaků, informuje o tom co nejdříve

svého lékaře.

Lokální otoky (edémy) se vyskytly poměrně často u pacientů užívajícíchpioglitazonumvkombinaci

sinzulínem. Pokud pozorujete takové nežádoucí účinky, poraďte se co nejdříve se svým lékařem.

Zlomeniny kostí se vyskytly často (u 1-10 pacientů ze 100) u žen užívajícíchpioglitazonum. Pokud

pozorujete takové nežádoucí účinky, poraďte se co nejdříve se svým lékařem.

U pacientů užívajícíchpioglitazonumsetéž vyskytla porucha zraku (rozmazané vidění) vdůsledku

otoku (nebo tekutiny) očního pozadí (četnost výskytu není známa). Pokud se u vás tento příznak

vyskytl poprvé, nebo pokud již máte rozmazané vidění a příznaky se zhoršují, kontaktujte co nejdříve

svého lékaře.

Jinénežádoucí účinky, které se vyskytly uněkterých pacientů užívajícíchpioglitazonum

Časté (výskyt u 1 až 10 pacientů ze 100)

infekce dýchacích cest

porucha zraku

zvýšení tělesné hmotnosti

pocit necitlivosti

Méně časté(výskyt u 1 až 10 pacientů ze 1000)

zánět vedlejších dutin nosních

poruchy spánku (nespavost)

Není známo (z dostupných údajů nelze četnost výskytu určit)

zvýšení hladin jaterních enzymů

Další nežádoucí účinky se vyskytly uněkterých pacientů užívajícíchpioglitazonumv kombinaci s

jinými antidiabetickými léky

Velmi časté (výskyt u více než u 1 pacienta z10)

snížení hladiny krevního cukru (hypoglykémie)

Časté (výskyt u 1 až 10 pacientů ze 100)

bolest hlavy

závratě

bolesti kloubů

impotence

bolesti zad

dušnost

mírné snížení počtu červených krvinek

nadýmání

Méně časté (výskyt u 1 až10 pacientů ze 1000)

cukr v moči, bílkovina v moči

zvýšení hodnot enzymů

točení hlavy (závrať)

zvýšené pocení

únava

zvýšená chuť k jídlu

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

5. JAKLISPECIPUCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah adohled dětí.

NepoužívejteLispecippouplynutí doby použitelnosti vyznačené nakrabičce ablistru za Použitelné

do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

CoLispecipobsahuje

Léčivou látkouLispecipje pioglitazonum.

Jedna tableta obsahuje 15mg pioglitazonum (jako hydrochlorid).

Jedna tableta obsahuje 30mg pioglitazonum (jako hydrochlorid).

Jedna tableta obsahuje 45mg pioglitazonum (jako hydrochlorid).

Pomocné látky jsou monohydrátlaktózy, vápenatá sůlkarmelózy, hyprolózy

amagnesium-stearát.

JakLispecipvypadáa co obsahuje toto balení

Lispecip 15 mg tablety jsou bílé, kulaté, ploché tablety svyraženoučíslicí „15“ na jedné straně, o

průměruasi5,5 mm.

Lispecip30mg tablety jsou bílé, kulaté, ploché tablety spůlicí rýhou na jedné straně asvyraženou

číslicí „30“ na druhé straně,oprůměruasi 7,0 mm. Tablety lzedělit na dvě stejné poloviny.

Lispecip 45 mg tablety jsou bílé, kulaté, ploché tablety svyraženoučíslicí „45“ na jedné straně, o

průměruasi8,0 mm.

Tablety jsou dodávány v blistrech po 14, 28, 30, 50, 56, 90 nebo 98 tablet v PA / Al / PVC / Al blistr.

Blistry jsou zabaleny do kartonových krabiček.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Specifar SA,

1, 28 Octovriou str,

123 51 Athens, Řecko

Tento léčivý přípravek byl registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy:

Dánsko:Lispecip 15 mg,30 mg & 45 mg tabletter

Bulharsko:Lispecip 15 mg,30 mg & 45 mg таблетки

Česká republika:Lispecip 15 mg,30 mg & 45 mg tablety

Maďarsko:Lispecip 15 mg,30 mg & 45 mg tabletta

Polsko:Lispecip

Rumunsko:Lispecip 15 mg,30 mg & 45 mg comprimate

Slovenská republika:Lispecip 15 mg,30 mg & 45 mg tablety

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

28.3.2012

Pročitajte cijeli dokument

Příloha č.3krozhodnutí o registraci sp.zn.sukls201253-5/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Lispecip 15 mg tablety

Lispecip30mg tablety

Lispecip45mg tablety

2. KVALITATIVNÍ AKVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje 15mg pioglitazonum (jako hydrochlorid).

Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje 36,866mgmonohydrátu laktózy (viz bod 4.4).

Jedna tableta obsahuje 30mg pioglitazonum (jako hydrochlorid).

Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje 73,731mgmonohydrátu laktózy (viz bod 4.4).

Jedna tableta obsahuje 45mg pioglitazonum (jako hydrochlorid).

Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje 110,596mgmonohydrátu laktózy (viz bod 4.4).

Úplný seznampomocných látek viz bod6.1

3. LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Lispecip 15 mg tablety jsou bílé, kulaté, ploché tablety svyraženoučíslicí „15“ na jedné straně,o

průměruasi5,5 mm.

Lispecip30mg tabletyjsou bílé, kulaté, ploché tabletyspůlicí rýhou na jedné straně a

svyraženoučíslicí „30“ na druhé straně,oprůměruasi7,0 mm. Tabletylzedělit na dvě stejné

poloviny.

Lispecip 45 mg tablety jsou bílé, kulaté, ploché tablety svyraženoučíslicí „45“ na jedné straně, o

průměruasi8,0 mm.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Pioglitazon je indikován kléčbě diabetes mellitus II. typu:

vmonoterapii

udospělých pacientů (především snadváhou) s nedostatečnou kompenzací dietou afyzickou

aktivitou, kterým nelze podávat metformin pro intoleranci nebo kontraindikaci.

Pioglitazon je také indikován vkombinaci sinzulínem u dospělých pacientů sdiabetes mellitus II.

typu snedostatečnou kontrolou glykémie inzulínem, u kterých není možné použít metformin zdůvodu

kontraindikace nebo intolerance (viz bod 4.4).

Po zahájení léčby pioglitazonem by měla být odpověď pacientů na léčbu posouzena po 3-6 měsících

(např. snížení HbA1c). Pokud u pacientů není dosaženo adekvátní odpovědi, léčba pioglitazonem by

mělabýt ukončena. Vzhledem kpotenciálnímu riziku při dlouhodobé léčbě by mělo být trvání

dosaženého přínosu léčby potvrzováno při následných běžných kontrolách (viz část 4.4).

4.2 Dávkování azpůsob podání

Dávkování

Léčbu pioglitazonem lze zahájit úvodní dávkou 15mg nebo 30mgjednou denně. Dávka může být

postupně zvyšována až na 45mgjednou denně.

Vkombinaci sinzulínem je možné podávat dosavadní dávky inzulínu i po zahájení léčby

pioglitazonem. Vpřípadě hypoglykémie je třeba snížit dávku inzulínu.

Zvláštní populace

Starší pacienti

Ustarších pacientů není úprava dávky nutná (viz bod5.2).Lékaři by měli zahájit léčbu s co nejnižší

dávkoua zvyšovattutodávkupostupně,zejména pokud je pioglitazon podáván v kombinaci s

inzulínem (viz bod 4.4 Retence tekutin a srdeční selhání).

Porucha funkce ledvin

Upacientů sporuchou funkce ledvin (clearance kreatininu4ml/min) není úprava dávky nutná (viz

bod5.2). Opoužití pioglitazonu udialyzovaných pacientů nejsou žádné údaje, proto se pioglitazon

nesmí utěchto pacientů používat.

Porucha funkce jater

Upacientů sporuchou funkce jater se pioglitazon nesmí používat (viz bod4.3 a 4.4).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnostpioglitazonumu dětí a mladistvých do 18let nebyla stanovena. Nejsou

dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Tablety pioglitazonu se užívají perorálně jednou denně nezávisle najídle. Tablety by měly být

polknuty a zapity sklenicívody.

4.3 Kontraindikace

Pioglitazon je kontraindikován upacientů:

s hypersenzitivitou na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku

sesrdečním selháním nebo anamnézou srdečního selhání (NYHAfunkční třída IažIV)

sporuchou funkce jater

s diabetickou ketoacidózou

s probíhající nebo prodělanou rakovinou močového měchýře

s nevyšetřenou makroskopickou hematurií

4.4 Zvláštní upozornění aopatření pro použití

Retence tekutin asrdeční selhání

Pioglitazon může vyvolat retenci tekutin, která může vést k exacerbaci nebo prohloubení srdečního

selhání. Při léčbě pacientů salespoň jedním rizikovým faktorem pro rozvoj srdečního selhávání (např.

předchozí infarkt myokardu nebo symptomatická ischemická choroba srdeční nebo u starších

pacientů) by lékaři měli zahájit léčbu nejnižší možnou dávkou a její zvyšování by mělo být postupné.

Upacientů by měly být sledovány možné symptomy srdečního selhávání, přírůstek váhy nebo edémy,

obzvlášť pokud mají sníženou srdeční rezervu. Zpostmarketingového období byly hlášeny případy

srdečního selhání upacientů léčených pioglitazonem vkombinaci sinzulínem nebo u pacientů se

selháním srdce vanamnéze. Pokud je pioglitazon podáván společně sinzulinem, měly by býtu

pacientů sledovány možné symptomy srdečního selhávání, přírůstek váhy nebo edémy. Vzhledem

ktomu, že oba léky, inzulín apioglitazon mohou způsobovat retenci tekutin, může jejich současné

užívání zvyšovat riziko edémů. Vpřípadě zhoršení srdečních funkcí je třeba léčbu pioglitazonem

přerušit.

U pacientůmladších 75let s diabetes mellitus II.typu a pre-existujícímzávažnýmmakrovaskulárním

onemocněním byla provedena studie zaměřená na hodnocení kardiovaskulárních výsledků léčby. K

existující antidiabetické a kardiovaskulární terapii byl až po dobu 3,5let přidán pioglitazon nebo

placebo. Tato studie ukázala zvýšený počet hlášení srdečního selhání, nicméně tato skutečnost nevedla

ke zvýšení mortality ve studii.

Starší pacienti

Pouze sopatrností by mělo být zváženo současné podání pioglitazonu sinzulínem u starších pacientů,

protože tato kombinace zvyšuje riziko vážného srdečního selhání.

Před zahájením léčby a vjejím průběhu by u starších pacientů měl být vzhledem k rizikům

souvisejícím s věkem (zvláště rakovina močového měchýře, zlomeniny a srdečníselhání) pečlivě

zvážen přínos a rizika léčby.

Rakovina močového měchýře

Případy karcinomu močového měchýře byly zjištěny vmetaanalýze kontrolovaných klinických

hodnocení častěji s pioglitazonem (19 případů z12506 pacientů, 0,15%), než vkontrolních skupinách

(7 případů z10212 pacientů, 0,07%), HR=2,64 (95% CI 1,11-6,31, P=0,029).

Po vyloučení pacientů, u kterých byla expozice studijnímu přípravku kratší než 1 rok vokamžiku

diagnózy karcinomu močového měchýře, bylo 7 případů (0,06%) ve skupině pioglitazonu a 2 případy

(0,02%) vkontrolní skupině. Dostupná epidemiologická data také naznačují malé zvýšení rizika

karcinomu močového měchýře u diabetických pacientů léčených pioglitazonem, zejména u pacientů

léčených nejdelší dobu a snejvyššími kumulativními dávkami. Možné riziko po krátkodobé léčbě

nemůže být vyloučeno.

Před zahájením léčby pioglitazonem by měly být posouzeny rizikové faktory pro vznik rakoviny

močového měchýře (rizika včetně věku, kouření v anamnéze, expozice některým profesním nebo

chemoterapeutickým látkám, např.cyklofosfamid nebo předchozí ozařování v pánevní oblasti).

Před zahájením léčby pioglitazonem by měla být vyšetřenakaždámakroskopická hematurie.

Pacienti by měli být poučeni, že by měli okamžitě hlásit svému lékaři makroskopickou hematurii nebo

jiné symptomy jako dysurii nebo náhlé nucení na močení, které se objeví během léčby.

Sledování jaterních funkcí

Při postmarketingovém sledování byly vzácně hlášeny poruchy funkce jater ( viz bod 4.8 ). Proto se

upacientů léčených pioglitazonem doporučuje pravidelná kontrola jaterních testů. Kontrola jaterních

transamináz by měla být provedena uvšech pacientů před zahájením léčby. Léčbu pioglitazonem není

možno zahájit upacientů se zvýšenou hladinou jaterních transamináz (ALT>2,5násobek horní

hranice normy) nebo sjinými příznaky onemocnění jater.

Pozahájení léčby pioglitazonem je doporučena kontrola hladiny jaterních enzymů vpravidelných

intervalech dle posouzení klinického stavu. Dojde-li během léčby kezvýšení hodnotALT

natrojnásobek horní hranice, je třeba jaterní testy co nejdříve zopakovat. Pokud je inadále

hodnotaALT trojnásobně vyšší oproti normě, musí být léčba pioglitazonem přerušena. Při výskytu

příznaků onemocnění jater, jako jsou např. nevysvětlitelná nevolnost, zvracení, bolesti břicha, únava,

nechutenství a/nebo tmavá moč, musí být jaterní testy rovněž vyšetřeny. Rozhodnutí, zda pokračovat

vléčbě pioglitazonem, by mělo být podloženo klinickým zhodnocením stavu pacienta avýsledky

laboratorních testů. Objeví-li se žloutenka, musí být léčba léčivým přípravkem přerušena.

Zvýšení tělesné hmotnosti

Vklinických studiích bylo prokázáno zvýšení tělesné hmotnosti vzávislosti na dávce, které může být

způsobeno hromaděním tuku a vněkterých případech spojeno sretencí tekutin. Vněkterých případech

může být zvýšení hmotnosti symptomem srdečního selhání a proto by měla být hmotnost pečlivě

kontrolována. Součástí léčby cukrovky je idieta. Pacienti mají být poučeni onutnosti dodržovat dietu

skontrolovaným přísunem kalorií.

Hematologie

Vprůběhu léčby pioglitazonem došlo kmírnému snížení hemoglobinu (relativní snížení o4%)

ahematokritu (relativní snížení o4,1%) vsouhlase shemodilucí. Podobné změny byly pozorovány

umetforminu (relativní snížení hemoglobinu o3-4% ahematokritu o3,6-4,1%) avmenším rozsahu

iusulfonylurey a inzulínu (relativní snížení hemoglobinu o1-2% ahematokritu o1-3,2%) při

srovnávacích studiích spioglitazonem.

Hypoglykémie

Jako důsledek zvýšené senzitivity kinzulínu může být u pacientů užívajících pioglitazon

vdvojkombinaci nebo trojkombinaci se sulfonylureou nebo vdvojkombinaci s inzulínem přítomno

vyšší riziko hypoglykémie související sdávkou léků. Může být nezbytná redukce dávky sulfonylurey

nebo inzulínu.

Oční poruchy

Při léčbě thiazolidindiony, včetně pioglitazonu, byly vrámci postmarketingového sledování hlášeny

případy nového vzniku, případně zhoršení diabetického makulárního edému se snížením zrakové

ostrosti. Mnozí ztěchto pacientů hlásili současný výskyt periferníchotoků. Není jasné, zda existuje

přímá souvislost mezi pioglitazonem a makulárním edémem, předepisující lékaři by si však měli být

vědomi možnosti vzniku makulárního edému, pokud pacienti udávají poruchy zrakové ostrosti.

Vtěchto případech by měla být zvážena příslušná oftalmologická péče.

Ostatní

Zvýšený výskyt zlomenin u žen byl pozorován v souhrnné analýze hlášení zlomenin jako nežádoucích

účinků z randomizovaných, kontrolovaných dvojitě zaslepených klinických studií, které zahrnovaly

8100pacientů léčených pioglitazonem a 7400pacientů léčených komparátorem po dobu až 3,5let.

Zlomeniny byly pozorovány u 2,6% žen léčených pioglitazonem ve srovnání s1,7% žen léčených

komparátorem. Zvýšení četnosti výskytu zlomenin nebylo pozorováno u mužů léčených

pioglitazonem (1,3%) oproti komparátoru (1,5%).

Vypočítaná incidence zlomenin byla 1,9fraktur na 100pacientoroků u žen léčených pioglitazonem

oproti 1,1fraktur na 100pacientoroků u žen léčených komparátorem. Pozorované navýšení rizika

zlomenin u žen léčených pioglitazonem vtomto souboru je tedy 0,8fraktur na 100pacientoroků.

V3,5leté studii kardiovaskulárního rizika PROactive došlo ke zlomeninám u 44 z870pacientek

léčených pioglitazonem (5,1%, 1fraktura na 100pacientoroků) ve srovnání s23pacientkami se

zlomeninami z 905pacientek léčených komparátorem (2,5%, 0,5fraktur na 100pacientoroků).U

mužů léčených pioglitazonem nebylo pozorováno zvýšení četnosti výskytu zlomenin (1,7%) oproti

komparátoru (2,1%).

Riziko zlomenin by mělo být vzato do úvahy při dlouhodobé léčbě žen pioglitazonem.

Vdůsledku zvýšeného účinku inzulínu může vést léčba pioglitazonem kobnovení ovulace upacientek

se syndromem polycystických ovárií. Tyto pacientky mohou otěhotnět. Měly by si toho být vědomy

apřejí-li si otěhotnět nebo otěhotní, léčba pioglitazonem musí být přerušena (viz bod4.6).

Pioglitazon by měl být používán se zvýšenou opatrností vpřípadě současného podávání inhibitorů

(např. gemfibrozil) nebo induktorů (např. rifampicin) cytochromu P450 2C8. Je zapotřebí důkladná

kontrola glykémie. Měla by být také zvážena úprava dávky vdoporučeném rozmezí nebo změna

antidiabetické léčby (viz bod 4.5).

Tablety přípravkuLispecipobsahují monohydrát laktózy a proto by neměl být předepisován

pacientům se vzácnýmidědičnými poruchami jako je nesnášenlivost galaktózy, vrozený nedostatek

laktázy nebo porucha vstřebávání glukózy-galaktózy.

4.5 Interakce sjinýmiléčivými přípravky ajiné formy interakce

Vestudiích interakcí se ukázalo, že pioglitazon neovlivňuje významně farmakokinetiku nebo

farmakodynamiku digoxinu, warfarinu, fenprokumonu ametforminu. Nezdá se, že by současné podání

pioglitazonu asulfonylurey ovlivnilo její farmakokinetiku. Vestudiích ulidí nebyla zjištěna indukce

hlavních indukovatelných podtypů cytochromuP450,1A,2C8/9a3A4. Vinvitro studiích nebyla

zjištěna inhibice žádného podtypu cytochromuP450. Nepředpokládají se žádné interakce sléky, které

jsou těmito enzymy metabolizovány, jako je např.perorální antikoncepce, cyklosporin, blokátory

vápníkového kanálu ainhibitory HMGCoA reduktázy.

Současné podávání pioglitazonu s gemfibrozilem má za následek trojnásobné zvýšení AUC

pioglitazonu. Vzhledem kmožnému zvýšení výskytu nežádoucích účinků souvisejících sdávkou může

být zapotřebí snížit dávkupioglitazonu pokud je podáván současně sgemfibrozilem. Je zapotřebí

důkladná kontrola glykémie (viz bod 4.4).Současné podávání pioglitazonu s rifampicinem (induktor

cytochromu P450 2C8) má za následek snížení AUC pioglitazonu o 54%. Pokud je podáván

pioglitazon společně s rifampicinem, může být zapotřebí zvýšení dávky pioglitazonu. Je zapotřebí

důkladná kontrola glykémie (viz bod 4.4).

4.6 Fertilita, těhotenství akojení

Těhotenství

Adekvátní údaje o podávání přípravku pioglitazon těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na

zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Možné riziko pro člověka není známo, a proto

sepioglitazonnesmípodávattěhotným ženám.

Kojení

Bylo zjištěno, že se pioglitazon vylučuje domléka kojících potkanů. Neníznámo, zda se vylučuje

domateřského mléka ulidí. Ztohoto důvodu se pioglitazon nesmí kojícím ženám podávat.

Fertilita

Studie fertility na zvířatech neukázaly žádný vliv na oplodnění nebo index fertility.

4.7 Účinky naschopnost řídit aobsluhovat stroje

Lispecipnemá žádný nebo zanedbatelný vliv naschopnost řídit motorová vozidla či obsluhovat stroje.

Přesto pacienti, kteří mají zkušennost s poruchami zraku, by měli řídit a obsluhovat stroje sopatrností.

4.8 Nežádoucí účinky

Následuje výčet nežádoucích účinků spravděpodobným nebo alespoň možným vztahem kléčbě, které

sevyskytly častěji než uplaceba (>0,5%) akteré nebyly ojedinělé upacientů užívajících pioglitazon

vedvojitě zaslepených klinických studiích (řazeno vsouhlase sMedDRA podle orgánových systémů

aabsolutní frekvence). Frekvence nežádoucích účinků je definována: velmi časté (≥1/10); časté

(≥1/100 až1/10); méně časté (≥1/1000 až1/100); vzácné(≥1/10000 až1/1000); velmi

vzácné(1/10000), není známo (zdostupných údajů nelzeurčit). Vkaždé skupině četností jsou

nežádoucí účinky seřazeny podleklesající frekvence výskytu a závažnosti.

Nežádoucí

účinky Frekvence výskytu nežádoucích účinků při léčbě pioglitazonem v

léčebných režimech

monoteraie Léčba v kombinaci

metformin sulpho-

nylurea metformin

a

sulpho-

nylurea insulin

Infekce a

infestace

infekce horních

cest dýchacích časté časté časté časté časté

bronchitis časté

sinusitis méně časté méně časté méně časté méně časté méně časté

Poruchy krve a

lymfatického

systému

anémie časté

Poruchy

metabiolismu a

výživy

hypoglykémie méně časté velmi časté časté

zvýšená chuť k

jídlu méně časté

Poruchy

nervového

systému

hypestézie časté časté časté časté časté

bolest hlavy časté méně časté

závrať časté

nespavost méně časté méně časté méně časté méně časté méně časté

Poruchy oka

poruchy zraku 1 časté časté méně časté

makulární edém 2 není známo není známo není známo není známo není známo

Poruchy ucha a

labyrintu

Nežádoucí

účinky Frekvence výskytu nežádoucích účinků při léčbě pioglitazonem v

léčebných režimech

monoteraie Léčba v kombinaci

metformin sulpho-

nylurea metformin

a

sulpho-

nylurea insulin

vertigo méně časté

Srdeční poruchy

srdeční selhání 3 časté

Novotvary

benigní,maligní

a blíže neurčené

(zahrnující cysty

a polypy)

rakovina

močového

měchýře méně časté méně časté méně časté méně časté méně časté

Respirační,hrud

nía

mediastinální

poruchy

dyspnoe časté

Gastrointestinál

ní poruchy

flatulence méně časté časté

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

potivost méně časté

Poruchy svalové

akosterní

soustavy a

pojivové tkáně

zlomeniny kostí 4 časté časté časté časté časté

bolesti kloubů časté časté časté

bolesti v zádech časté

Poruchy ledvin

amočových cest

hematurie časté

glykosurie méně časté

proteinurie méně časté

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

poruchy erekce časté

Celkové

poruchy a

reakce v místě

aplikace

edém velmi časté

únava méně časté

Vyšetření

zvýšení tělesné

hmotnosti 5 časté časté časté časté časté

Nežádoucí

účinky Frekvence výskytu nežádoucích účinků při léčbě pioglitazonem v

léčebných režimech

monoteraie Léčba v kombinaci

metformin sulpho-

nylurea metformin

a

sulpho-

nylurea insulin

zvýšení hladiny

kreatininfosfokin

ázy v krvi časté

zvýšení

laktátdehydrogen

ázy méně časté

zvýšení

alaninaminotrans

ferázy 6 není známo není známo není známo není známo není známo

Poruchy zraku se vyskytovaly především vpočátku léčby asouvisely spřechodnými změnami

turgoru aindexu lomu oční čočky při změnách hladin krevního cukru, jak bývá patrno uléčby jinými

antidiabetiky.

2 Otoky se vyskytly u6-9%pacientů léčených pioglitazonem vkontrolovaných klinických studiích

vprůběhu jednoho roku. Výskyt otoků vesrovnávacích skupinách (sulfonylurea, metformin) činil

2-5%. Otoky byly mírné až středně závažné aobvykle nevyžadovaly ukončení léčby.

O Vkontrolovaných klinických studiích byl výskyt srdečního selhání stejný upioglitazonu jako

veskupinách léčených metforminem, sulfonylureou stejně jako při podávání placeba, ale byl vyšší při

kombinační léčbě sinzulínem. Ve studii u pacientů spreexistujícím významným makrovaskulárním

onemocněním byl výskyt vážného srdečního selhání po přidání pioglitazonu kdosavadní terapii

zahrnující inzulín vyšší o 1,6% oproti placebu. Tato skutečnost ovšem nevedla vtéto studii ke zvýšení

mortality. Srdeční selhání bylo popsáno při marketingovém podávání pioglitazonu vzácně, častěji však

vpřípadech podávání vkombinaci sinzulínem nebo u pacientů sanamnézou srdečního selhání.

Byla provedena souhrnná analýza zlomenin hlášených jako nežádoucí účinek vrandomizovaných,

dvojitě zaslepených klinických studiích kontrolovaných komparátorem, které zahrnovaly

8100pacientů léčených pioglitazonem a 7400pacientů léčených komparátorem po dobu až 3,5let.

Byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin u žen užívajících pioglitazon (2,6%) ve srovnání

skomparátorem (1,7%). Zvýšení četnosti výskytu zlomenin nebylo pozorováno u mužů léčených

pioglitazonem (1,3%) oproti komparátoru (1,5%).

V3,5leté studii PROactive došlo ke zlomeninám u 44 z870 (5,1%) pacientekléčených pioglitazonem

ve srovnání se zlomeninami u23 z905 (2,5%) pacientek léčených komparátorem.Umužů léčených

pioglitazonem (1,7%) nebylo pozorováno zvýšení rizika zlomenin oproti komparátoru (2,1%).

5 Vaktivních srovnávacích kontrolovaných studiích bylo upacientů smonoterapií pioglitazonem

průměrné zvýšení tělesné hmotnosti 2-3kg zarok, podobně jako vaktivní srovnávací skupině

léčených sulfonylureou. Vkombinačních studiích pioglitazonu podávaného smetforminemčinilo

průměrné zvýšení 1,5kgzarok a vkombinaci se sulfonylureou 2,8kg. Ve srovnávacíchstudiích při

přidání sulfonylurey kmetforminu se tělesná hmotnost zvýšila za rok průměrně o1,3kg apři přidání

metforminu ksulfonyluree byl průměrný pokles tělesné hmotnosti 1,0kg.

Vklinických studiích spioglitazonem byl výskyt více než trojnásobného zvýšeníALT nad horní

hranici normy stejný jako uplaceba, ale menší než ve srovnávacích skupinách umetforminu

asulfonylurey. Průměrné hladiny jaterních enzymů se při podávání pioglitazonu snížily. Při

postmarketingovém sledování se vzácně objevilo zvýšení hladin jaterních enzymů ahepatocelulární

dysfunkce. Velmi vzácně byly pozorovány ifatální případy, vztah kpioglitazonu však nebyl potvrzen.

4.9 Předávkování

Pacienti vklinických studiích užívali pioglitazon vdávkách vyšších než je doporučená maximální

dávka 45mg/den. Maximální uváděná dávka byla 120mg/den počtyři dny apoté 180mg/den

posedmdní bez jakýchkoli příznaků.

Při kombinované léčbě se sulfonylureou nebo inzulínem můžedojít khypoglykémii. Vpřípadě

předávkováníje třeba provést podpůrná opatření azahájit symptomatickou léčbu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: léky na léčbu Diabetes Mellitus, léky snižujícíhladinu glukózy vkrvi

vyjma inzulínu;Thiazolidinediony;ATCkódA10BG03.

Účinky pioglitazonu jsou pravděpodobně zprostředkovány snížením inzulínové rezistence. Zdá se, že

pioglitazon účinkuje prostřednictvím aktivace specifických jaderných receptorů (gamareceptor

aktivovaný proliferátorem peroxizomu), která vede kezvýšení citlivosti nainzulín vbuňkách jater,

tukové tkáně akosterního svalstva uzvířat. Zjistilo se, že léčba pioglitazonem snižuje tvorbu glukózy

vjátrech azvyšuje periferní eliminaciglukózy vpřípadě inzulínové rezistence.

Upacientů sdiabetes mellitusII.typu se vlivem léčby pioglitazonem zlepšily hodnoty glykémie

nalačno ipojídle. Zlepšení kontroly glykémie je spojeno sesníženou koncentrací inzulínu nalačno

ipojídle. Za účelemstanovení doby, po které dochází kselhání léčby (definované jako přítomnost

8,0% po prvních šesti měsících léčby), bylo prodlouženo trvání klinické studie

srovnávajícímonoterapii pioglitazonem vs.gliclazidem.Ve srovnání spioglitazonem Kaplan-

Meierova analýza prokázala kratší dobu do selhání léčby u pacientů léčených gliclazidem. Po dvou

letech byla kontrola glykémie (definovaná jako HbA

8,0%) udržena u 69% pacientů léčených

pioglitazonem ve srovnání s50% pacientů léčených gliclazidem.

V placebem kontrolované studii byli pacienti s nedostatečnou kontrolou glykémie po tříměsíční

optimalizaci léčby inzulínem po dobu 12 měsíců randomizováni do skupiny spodáváním pioglitazonu

nebo placeba. U pacientů ve skupině s pioglitazonem došlo kredukciHbA

o 0,45% ve srovnání s

pacienty léčenými pouze inzulínem a ve skupině spioglitazonem došlo také k redukci dávky inzulínu.

Analýza HOMA (homeostasis model assessment) uvádí zlepšení funkce beta-buněk stejně jako

zvýšení citlivosti nainzulín při podávání pioglitazonu. Dvouleté klinické studie ukázaly přetrvání

tohoto účinku.

V jednoletých klinických studiích pioglitazon konzistentně statisticky významně snižoval poměr

albumin/kreatinin ve srovnání spočátečním stavem.

Účinek pioglitazonu (45mgvmonoterapii versus placebo) byl studován vmalé 18-ti týdenní studii

udiabetiků II. typu. Podávání pioglitazonu vedlo ksignifikantnímu zvýšení tělesné hmotnosti,

přičemž množství viscerálního tuku bylo významně nižší, zatímco objem extraabdominálního tuku

vzrostl. Změny distribuce tělesného tuku při podávání pioglitazonu provázelo zlepšení citlivosti

nainzulín. Vevětšině klinických studií bylo vporovnání splacebem pozorováno snížení celkové

plazmatické hladiny triglyceridů avolných mastných kyselin azvýšení hladiny HDLcholesterolu a

malé, ale klinicky nevýznamné zvýšení hladiny LDLcholesterolu.

Při srovnání splacebem, metforminem nebo gliklazidem vklinických studiích trvajících až dva roky

pioglitazon redukoval celkové plazmatické hladiny triglycedridů a volných mastných kyselin a

zvyšoval hladinu HDL cholesterolu. Ve srovnání splacebem pioglitazon nezvýšil statisticky

významně hladinu LDL cholesterolu, zatímco u metforminu a gliclazidu bylo pozorováno její snížení.

Ve 20-ti týdenní studii pioglitazon redukoval jak hladinu triglyceridů nalačno, tak zlepšil

postprandiální hypertriglyceridemii svým účinkem na absorbované triglyceridy i na triglyceridy

syntetizované vjátrech. Tyto účinky byly nezávislé na účinku pioglitazonu na glykémii a byly

statisticky významně odlišné od účinků glibenclamidu.

V klinické studii PROactive, placebem kontrolované studii zaměřené na hodnocení kardiovaskulárních

výsledků léčby bylo 5238pacientů s diabetes mellitus II. typu a preexistujícím významným

makrovaskulárnímonemocněním randomizováno kpřidání pioglitazonu nebo placeba k existující

antidiabetické a kardiovaskulární terapii po dobu až 3,5let. Průměrný věk studijního souboru byl

62let, průměrné trvání diabetu 9,5let. Přibližně jedna třetina pacientů byla léčena inzulínem

vkombinaci smetforminem a/nebo sulfonylureou. Kritériem pro zařazení pacientů do studie byl

alespoň jeden z následujících nálezů: infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, perkutánní srdeční

intervence nebo bypass koronární artérie, akutní koronární syndrom, ischemická choroba srdeční nebo

obstruktivní onemocnění periferních artérií. Téměř polovina pacientů prodělala předchozí srdeční

infarkt a přibližně 20% pacientů cévní mozkovou příhodu. U přibližně poloviny studijního souboru

byla přítomnanejméně dvě vstupní kritéria kardiovaskulárních příhod. Téměř všechny subjekty (95%)

užívaly kardiovaskulární léčivé přípravky (betablokátory, ACE inhibitory, angiotensin II antagonisty,

blokátory kalciových kanálů, nitráty, diuretika, aspirin, statiny, fibráty).

Ačkoli studie nebyla úspěšná sohledem na primární endpoint, který zahrnoval mortalitu zjakéhokoli

důvodu, nefatální infarkt myokardu, mozkovou mrtvici, akutní koronární syndrom, závažnou amputaci

nohy, koronární revaskularizaci a revaskularizaci dolních končetin, výsledky naznačují, že nejsou

žádné dlouhodobé kardiovaskulární problémy související spoužíváním pioglitazonu. Nicméně došlo

ke zvýšení výskytu edémů, nárůstu tělesné hmotnosti a srdečního selhání. Nebylo pozorováno zvýšení

mortality zdůvodu srdečního selhávání.

Pediatrická populace

Evropská léková agentura rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií spioglitazonumu

všech podskupin pediatrické populace sdiabetes mellitus typu II (informace o použití u dětí viz bod

4.2.).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Pioglitazon se poperorálním podání rychle vstřebává, maximální plazmatická koncentrace

nezměněného pioglitazonu je obyčejně dosažena 2hodiny popodání. Vrozmezí dávky 2-60mg bylo

zjištěno lineární zvyšování plazmatické koncentrace závislé navelikosti dávky. Rovnovážný stav je

dosažen po4-7dnech podávání léku. Opakované podávání nevede kekumulaci látky ani jejích

metabolitů. Příjem potravy neovlivňuje vstřebávání. Absolutní biologická dostupnost pioglitazonu je

vyšší než80%.

Distribuce

Odhadovaný distribuční objem pioglitazonu učlověka je 0,25l/kg.

Pioglitazon avšechny jeho aktivní metabolity se výrazně vážou naplazmatické bílkoviny (99%).

Biotransformace

Pioglitazon je významně metabolizovánvjátrech prostřednictvím hydroxylace alifatických

methylénových skupin, kčemuž dochází převážně nacytochromuP450 2C8, ikdyž se těchto procesů

mohou menší měrou zúčastňovat ijiné izoformy. Tři zešesti identifikovaných metabolitů jsou aktivní

(M-II,M-III aM-IV). Vezmeme-li do úvahy aktivitu, koncentrace avazbu naplazmatické bílkoviny,

pioglitazon ametabolit M-III mají stejnou účinnost. Metabolit M-IV je asi 3xúčinnější než

pioglitazon, zatímco relativní účinek M-II je minimální.

Vinvitro studiích nebylo zjištěno, že by pioglitazon inhiboval některý podtyp cytochromuP450.

Učlověka nebyla dokázána indukce hlavních indukovatelných izoenzymů cytochromuP450, 1A,

2C8/9 a3A4.

Vinterakčních studiích se ukázalo, že pioglitazon nemá významný vlivnafarmakokinetiku

nebofarmakodynamiku digoxinu, warfarinu, fenprokumonu ametforminu. Současné podávání

pioglitazonu sgemfibrozilem (inhibitor cytochromu P450 2C8) nebo rifampicinem (induktor

cytochromu P450 2C8) má za následek zvýšení, resp. snížení plazmatické koncentrace pioglitazonu

(viz bod 4.5).

Eliminace

Poperorálním podání radioaktivně značeného pioglitazonu učlověka bylo větší množství zachyceno

vestolici(55%) amenšímnožství vmoči(45%). Uzvířat je možno stanovit vmoči astolici pouze

malémnožství nezměněného pioglitazonu. Učlověka je průměrná hodnota poločasu eliminace

nezměněného pioglitazonu 5-6hodin, jeho aktivních metabolitů 16-23hodin.

Starší osoby

Uosob vevěku 65let avíceje farmakokinetika pioglitazonu vrovnovážnémstavu podobná

farmakokinetice umladších osob.

Pacienti sporuchou funkce ledvin

Pacienti sporuchou funkce ledvin mají nižší plazmatické hladiny pioglitazonu ajehometabolitů než

osoby snormální funkcí ledvin, ikdyž hodnota clearance výchozí nemetabolizované látky po orálním

podání je podobná uobou skupin. Ztohoto důvodu se nemění ani koncentrace volného (nevázaného)

pioglitazonu.

Pacienti sporuchou funkce jater

Celková plazmatická koncentrace pioglitazonu se mění pouze při zvětšení distribučníhoobjemu.

Ztohoto důvodu je vlastní clearance snížena zároveň svyšším podílem volné frakce pioglitazonu.

5.3 Předklinické údaje vztahující se kbezpečnosti

Vtoxikologických studiích bylo poopakovaném podávání pioglitazonu myším, potkanům, psům

aopicím pravidelně pozorováno zvýšení objemu plazmy spojené shemodilucí, anémií areverzibilní

excentrickou hypertrofií srdce. Kromě toho bylo zjištěno zmnožení tukové tkáně azvýšení infiltrace.

Tyto nálezy byly pozorovány uvšechdruhů při plazmatických koncentracích čtyřnásobných anižších

než při dávkách léku vklinické praxi. Vestudiích nazvířatech bylo zjištěno omezení růstu plodu,

které jemožno přičíst účinku pioglitazonu nasnížení hyperinzulinémie umatky azvýšení inzulínové

rezistence vtěhotenství, čímž se snižuje dostupnost metabolických substrátů potřebných pro růst

plodu.Význam takového mechanizmu u člověka není jasný (viz část 4.6).

Vpočetných invitro ainvivo studiích zkoumajících genotoxický potenciál se tato vlastnost

upioglitazonu nepotvrdila. Upotkanů dostávajících pioglitazon až podobu 2let byl pozorován

zvýšený výskyt hyperplazie (samci isamice) anádorů (samci) močového měchýře.

Tvorba a výskyt močových kamenů s následným podrážděním a hyperplazií byla stanovena jako

mechanický základ pro pozorovanou tumorigenní odpověď potkanních samců.

24-měsíční studie těchto mechanických příčin u potkanních samců prokázala, že podávání

pioglitazonu vede ke zvýšené incidenci hyperpalstických změn v močovém měchýři. Okyselení dietou

výskytnádorů významně snižovalo, avšak neeliminovalo jejich výskyt. Výskyt mikrokrystalů zhoršil

hyperplastickou odpověď, ale nebyl považován za primární příčinu hypeplastických změn. Vliv na

lidský organismus, vzhledem k tumorigenní odpovědi u pokanních samců,nelze vyloučit.

Umyší obou pohlaví nebyl zaznamenán výskyt nádorů při podávání pioglitazonu. Hyperplazie

močového měchýře nebyla zjištěna upsů ani opic, kterým byl podáván pioglitazon podobu

až12měsíců.

Nazvířecím modelu familiární adenomatózní polypózy(FAP) vedla léčba dalšími dvěma

thiazolidindiony kezvýšenému výskytu nádorů vtlustém střevě. Význam tohoto nálezu není znám.

Zhodnocení rizika pro životní prostředí: nepředpokládá se žádný vliv na životní prostředí způsobený

klinickým použitím pioglitazonu.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznampomocných látek

Monohydrátlaktózy

Vápenatá sůlkarmelózy

Hyprolóza

Magnesium-stearát

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu avelikost balení

PA / Al / PVC / Al blistry, balení po 14, 28, 30, 50, 56, 90 a 98 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Specifar SA,

1, 28 Octovriou str,

123 51 Athens, Řecko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Lispecip 15 mg tablety: 18/224/12-C

Lispecip30mg tablety: 18/225/12-C

Lispecip45mg tablety: 18/226/12-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

28.3.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

28.3.2012

Slični proizvodi

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod

Pogledajte povijest dokumenata

Podijelite ove informacije