LISETRA 100 mg/1 tableta film tableta

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
04-07-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
04-07-2022

Aktivni sastojci:

sertralin

Dostupno od:

ZADA Pharmaceuticals d.o.o.

ATC koda:

N06AB06

INN (International ime):

sertralin

Doziranje:

100 mg/1 tableta

Farmaceutski oblik:

film tableta

Sastav:

1 film tableta sadrži: 100 mg sertralin (u obliku sertralinhidrohlorida)

Jedinice u paketu:

30 film tableta (blistera po 10 tableta), u kutiji

Tip recepta:

Rp Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Proizveden od:

ZADA Pharmaceuticals d.o.o.

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2021-11-04

Uputa o lijeku

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
∆ LISETRA
50 mg
100 mg
film tableta
sertralin
Sadržaj uputstva:
1. Šta je LISETRA i za šta se koristi?
2. Prije nego što počnete uzimati LISETRU
3. Kako primjenjivati LISETRU?
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati LISETRU?
6. Dodatne informacije
1.
Šta je LISETRA i za šta se koristi?
LISETRA sadrži aktivnu supstancu sertralin. Sertralin se ubraja u
grupu selektivnih inhibitora ponovne
pohrane serotonina (SSRI). Ovi se lijekovi koriste za liječenje
depresije i/ili poremećaja tjeskobe.
LISETRA se može koristiti u liječenju:

depresije i prevencije ponovne pojave depresije (kod odraslih)

socijalnog anksioznog poremećaja (kod odraslih)

posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) (kod odraslih)

paničnog poremećaja (kod odraslih)

opsesivno-kompulzivnog poremećaja (OKP) (kod odraslih i djece u dobi
između 6 i 17 godina)
Depresija
je
klinička
bolest
sa
simptomima
poput
osjećaja
tuge,
nesanice
ili
nesposobnosti
uobičajenog uživanja u životu.
Opsesivno-kompulzivni poremećaj (OKP) i napad panike su bolesti
povezane sa tjeskobom i simptomima
poput stalnog naviranja ideja (opsesije) koje Vas potiču da činite
ponavljajuće rituale (kompulzije).
Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) je stanje koje se može
pojaviti nakon vrlo emotivnog
traumatskog iskustva i ima neke simptome slične simptomima depresije
i tjeskobe.
Socijalni anksiozni poremećaj (socijalna fobija) je bolest koja je
povezana sa tjeskobom.
Karakteriziraju je osjećaji intenzivne tjeskobe ili stresa u
socijalnim situacijama (na primjer: u
razgovoru sa strancima, prilikom držanja govora pred skupinom ljudi,
pri konzumaciji hrane ili pića pred
drugim osobama ili zabrinutost da ćete se možda osramotiti).
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.
Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i ako ima znake bolesti
slične Vaši
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
REZIME KARAKTERISTIKA LIJEKA
1.
NAZIV LIJEKA I INTERNACIONALNI NEZAŠTIĆENI NAZIV (INN)
∆ LISETRA
50 mg
100 mg
film tableta
sertralin
2.
KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LIJEKA
LISETRA 50 mg: 1 film tableta sadrži 50 mg sertralina u obliku
sertralin hidrohlorida.
LISETRA 100 mg: 1 film tableta sadrži 100 mg sertralina u obliku
sertralin hidrohlorida.
3.
FARMACEUTSKI OBLIK
Film tableta.
4.
KLINIČKE POJEDINOSTI
4.1. Terapijske indikacije
Sertralin je namijenjen liječenju:

velike depresivne epizode; prevenciji ponovne pojave velikih
depresivnih epizoda

napada panike sa ili bez agorafobije

opsesivno kompulzivnog poremećaja (OKP) kod odraslih i pedijatrijskih
bolesnika od 6 do 17
godina

socijalnog anksioznog poremećaja

posttraumatsko stresnog poremećaja (PTSP).
4.2. Doziranje i naČin primjene
LISETRA se može uzimati ujutro ili navečer sa ili bez hrane. Obično
se uzima jedanput dnevno.
Početno liječenje
Depresija i opsesivno kompulzivni poreme_ć_aj (OKP)
Kod depresije i opsesivno kompulzivnog poremećaja (OKP) liječenje
treba početi sa dozom od 50 mg
na dan.
Napad panike, postraumatsko stresni poreme_ć_aj (PTSP) i socijalni
anksiozni poreme_ć_aj
Kod napada panike, posttraumatsko stresnog poremećaja (PTSP) i
socijalnog anksioznog poremećaja
liječenje treba početi sa dozom od 25 mg na dan. Nakon sedmice dana,
dozu treba povećati na 50 mg
na dan. Ovaj način doziranja pokazao je manju učestalost
karakterističnih sporednih djelovanja u
liječenju rane faze paničnih poremećaja.
Titracija
Depresija, opsesivno kompulzivni poreme_ć_aj (OKP), napad panike,
socijalni anksiozni poreme_ć_aj i
posttraumatski stresni poreme_ć_aj (PTSP).
Pacijenti koji ne reaguju na dozu 50 mg, povećanjem doze će osjetiti
poboljšanje. Dozu treba titrirati
sedmično u sedmičnim intervalima u koracima od 50 mg na dan do
maksimalne doze od 200 mg na
dan. Doze se ne smiju mijenjati u intervalima manjim od jedne sedmice,
obzirom da poluživot
eliminacije sertralina iznosi 24 sata.
2
Početak te
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod