Prospan

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Prospan sirup
 • Doziranje:
 • 7 mg/ml
 • Farmaceutski oblik:
 • oralna otopina
 • Sastav:
 • Urbroj: 1 ml oralne otopine sadrži 7 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz Hedera helix L., folium (bršljanov list) (5-7,5 : 1); ekstrakcijsko otapalo: etanol 30% m/m
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG, Niederdorfelden, Njemačka

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Prospan sirup
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 100 ml otopine u boci, dozirna čašica,u kutiji [HR-H-840312275-01]; 200 ml otopine u boci, dozirna čašica,u kutiji [HR-H-840312275-02] Urbroj: 381-12-01/38-18-05

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-840312275
 • Datum autorizacije:
 • 28-02-2018
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Prospan sirup

suhi ekstrakt bršljanovog lista

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik

ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7

dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Prospan sirup i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Prospan sirup?

Kako uzimati Prospan sirup?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Prospan sirup?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Prospan sirup i za što se koristi?

Prospan sirup je biljni lijek s učinkom na dišni sustav.

Prospan sirup se koristi

za olakšano iskašljavanje kod bolesti dišnog sustava praćenih produktivnim kašljem

u odraslih,

adolescenata i djece starije od 2 godine.

Kako djeluje Prospan sirup

Prospan razrjeđuje gustu bronhalnu sluz i pospješuje iskašljavanje kod bolesti dišnog sustava praćenih

obilnim stvaranjem sekreta.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Prospan sirup?

Nemojte uzimati Prospan sirup

ako ste alergični na djelatnu tvar, neku drugu biljku iz porodice Araliaceae (bršljanovke) ili neki

drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku prije nego uzmete Prospan sirup u sljedećim slučajevima:

U slučaju smetnji disanja (kratak dah), povišene temperature kao i gnojnog ili krvavog

iskašljaja, morate odmah potražiti savjet liječnika.

U slučaju da bolujete od gastritisa ili čira na želucu (vrijeda), potražite savjet liječnika.

Kod dugotrajnog kašlja kod djece, potrebno je savjetovanje s liječnikom prije liječenja ovim

lijekom.

H A L M E D

28 - 02 - 2018

O D O B R E N O

Djeca

Djeca ispod 2 godine starosti ne smiju uzimati Prospan sirup zbog mogućeg pogoršanja simptoma

bolesti dišnih putova (pojačano stvaranje sluzi).

U djece posebnu pozornost treba posvetiti pojavi proljeva i povraćanja.

Drugi lijekovi i Prospan sirup

Za sada nisu poznate interakcije s drugim lijekovima.

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Ne preporučuje se istodobna primjena ovog lijeka s opijatnim antitusicima – opijatni lijekovi

koji sprječavaju kašalj (npr. kodein, dekstrometorfan).

Prospan sirup s hranom, pićem i alkoholom

Nema posebnih zahtjeva.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

S obzirom na to da nema raspoloživih podataka o neškodljivosti tijekom trudnoće i dojenja, Prospan

sirup ne preporučuju se tijekom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu potrebne posebne mjere opreza.

Važna upozorenja o ostalim sastojcima Prospan sirupa

Ovaj lijek sadrži sorbitol. Kad se koristi prema uputi, svaka doza od 5 ml sadrži 1,9 g sorbitola,

odnosno svaka doza od 2,5 ml sadrži 0,96 g sorbitola. Sorbitol je izvor fruktoze. Ako Vam je liječnik

rekao da Vi (ili Vaše dijete) ne podnosite (podnosi) neke šećere ili ako Vam je dijagnosticirano

nasljedno nepodnošenje fruktoze, rijetki nasljedni poremećaj kod kojeg bolesnik ne može razgraditi

fruktozu, obratite se liječniku prije nego Vi (ili Vaše dijete) uzmete (uzme) ili primite (primi) ovaj

lijek

3.

Kako uzimati Prospan sirup?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik

ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je:

Dob

Doziranje

Ukupna dnevna doza

Djeca izmeĎu 2 i 6

godina

2,5 ml sirupa (odgovara 17,5

mg suhog ekstrakta

bršljanovog lista) 2 puta na

5 ml (2 x 2,5 ml) odgovara 35 mg suhog

ekstrakta bršljanovog lista

Djeca izmeĎu 6 i 12

godina

5 ml sirupa (odgovara 35 mg

suhog ekstrakta bršljanovog

lista) 2 puta na dan

10 ml (2 x 5 ml) odgovara 70 mg suhog

ekstrakta bršljanovog lista

Djeca od 12 godina i

odrasli

5 ml sirupa (odgovara 35 mg

suhog ekstrakta bršljanovog

lista) 3 puta na dan

15 ml (3 x 5 ml) odgovara 105 mg

suhog ekstrakta bršljanovog lista

Način primjene

Kroz usta. Prospan sirup uzmite pomoću priložene dozirne čašice.

Dobro protresite prije svake uporabe.

H A L M E D

28 - 02 - 2018

O D O B R E N O

Prospan sirup se uzima ujutro, u podne i/ili navečer.

Koliko dugo smijete uzimati Prospan sirup?

U slučaju da Vaši simptomi traju dulje od tjedan dana tijekom primjene ovog lijeka, obratite se Vašem

liječniku.

U slučaju nastanka otežanog disanja, vrućice, gnojnog ili krvavog iskašljaja, odmah potražite savjet

liječnika.

Ako uzmete više Prospan sirupa nego što ste trebali

Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti. Primjena većih količina može izazvati mučninu,

povraćanje, proljev i uznemirenost. U tom slučaju morate se savjetovati s liječnikom.

Ako ste zaboravili uzeti Prospan

sirup

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Jednostavno nastavite

uzimati lijek kako Vam je propisao liječnik ili prema uputi o lijeku.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Prekinite uzimanje lijeka i odmah obavijestite liječnika ako primijetite sljedeće nuspojave:

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

ozbiljne alergijske reakcije kao što je angioedem (Quinckeov edem), koje dovode do oticanja

lica, jezika i grla te otežanog disanja.

Ostale moguće nuspojave su:

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

probavne smetnje kao što su mučnina, povraćanje i proljev

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

alergijske reakcije kao što su koprivnjača (vrsta osipa), kožni osip, proširenje kapilara na licu,

otežano disanje

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Prospan sirup?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nakon prvog otvaranja boce rok valjanosti sirupa je 6 mjeseci.

H A L M E D

28 - 02 - 2018

O D O B R E N O

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Prospan sirup sadrži?

Djelatna tvar je suhi ekstrakt bršljanovog lista.

1 ml oralne otopine sadrži 7 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz Hedera helix L., folium

(bršljanov list) (5-7,5 : 1).

Ekstrakcijsko otapalo: etanol 30 % (m/m).

Pomoćne tvari su: kalijev sorbat, tekući kristalizirajući sorbitol, bezvodna citratna kiselina,

ksantanska guma, aroma trešnje, pročišćena voda.

2,5 ml sirupa sadrži 0,963 g zamjenskog sladila sorbitola = 0,08 BU.

Prospan sirup ne sadrži alkohol.

Kako Prospan sirup izgleda i sadržaj pakiranja?

Svjetlo smeđa otopina slatkog, voćnog okusa s mirisom trešnje.

Smeđa staklena boca sa 100 ml ili 200 ml oralne otopine i dozirna čašica od 10 ml, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎač

Nositelj odobrenja

Salveo d.o.o.

Zavrtnica 17, 10000 Zagreb

ProizvoĎač

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG

Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden, Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo

lijekovima.

Ova uputa je posljednji put revidirana u veljači 2018.

H A L M E D

28 - 02 - 2018

O D O B R E N O