Prospan

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Prospan Liquid oralna otopina
 • Doziranje:
 • 7,0 mg/ml
 • Farmaceutski oblik:
 • oralna otopina
 • Sastav:
 • Urbroj: 5 ml oralne otopine (1 vrećica) sadrži 35 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) Iz Hedera helix L. (bršljanov list) (5-7,5 : 1). Ekstrakcijsko otapalo: etanol 30 % m/m
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG, Niederdorfelden, Njemačka

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Prospan Liquid oralna otopina
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 15 vrećica s 5 ml otopine, u kutiji [HR-H-284208181-01]; 21 vrećica s 5 ml otopine, u kutiji [HR-H-284208181-02] Urbroj: 381-12-01/70-18-03

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-284208181
 • Datum autorizacije:
 • 20-03-2018
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Prospan Liquid oralna otopina

suhi ekstrakt bršljanovog lista

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik

ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7

dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Prospan Liquid i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Prospan Liquid?

Kako uzimati Prospan Liquid?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Prospan Liquid?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Prospan Liquid i za što se koristi?

Prospan Liquid je biljni lijek s učinkom na dišni sustav.

Prospan Liquid se koristi

Za olakšano iskašljavanje kod bolesti dišnog sustava praćenih produktivnim kašljem

u odraslih,

adolescenata i djece starije od 6 godina.

Kako djeluje Prospan Liquid

Prospan Liquid razrjeĎuje gustu bronhalnu sluz i pospješuje iskašljavanje kod bolesti dišnog sustava

praćenih obilnim stvaranjem sekreta.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Prospan Liquid?

Nemojte uzimati Prospan Liquid

ako ste alergični na djelatnu tvar, neku drugu biljku iz porodice Araliaceae (bršljanovke) ili neki

drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku prije nego uzmete Prospan Liquid u sljedećim slučajevima:

U slučaju smetnji disanja (kratak dah), povišene temperature kao i gnojnog ili krvavog

iskašljaja, morate odmah potražiti savjet liječnika.

U slučaju da bolujete od gastritisa ili čira na želucu (vrijeda), potražite savjet liječnika.

H A L M E D

20 - 03 - 2018

O D O B R E N O

Djeca

Prospan Liquid ne smiju uzimati djeca mlaĎa od 6 godina.

Drugi lijekovi i Prospan Liquid

Za sada nisu poznate interakcije s drugim lijekovima.

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Ne preporučuje se istodobna primjena ovog lijeka s opijatnim antitusicima – opijatnim lijekovi

koji sprječavaju kašalj (npr. kodein, dekstrometorfan).

Prospan Liquid s hranom, pićem i alkoholom

Nema posebnih zahtjeva.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

S obzirom na to da nema raspoloživih podataka o neškodljivosti tijekom trudnoće i dojenja, Prospan

Liquid ne preporučuju se tijekom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu potrebne posebne mjere opreza.

Važna upozorenja o ostalim sastojcima Prospan Liquida

Sadrži sorbitol. Kad se koristi prema uputi, svaka doza sadrži 1,9 g sorbitola. Sorbitol je izvor

fruktoze. Ako Vam je liječnik rekao da Vi (ili Vaše dijete) ne podnosite (podnosi) neke šećere ili ako

Vam je dijagnosticirano nasljedno nepodnošenje fruktoze, rijetki nasljedni poremećaj kod kojeg

bolesnik ne može razgraditi fruktozu, obratite se liječniku prije nego Vi (ili Vaše dijete) uzmete

(uzme) ili primite (primi) ovaj lijek.

Ovaj lijek sadrži malu količinu etanola (alkohola), manje od 100 mg po dozi.

3.

Kako uzimati Prospan Liquid?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik

ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je:

Pojedinačna doza

Ukupna dnevna doza

Odrasli i adolescenti

stariji od 12 godina

5 ml (jedna vrećica),

odgovara 35 mg suhog

ekstrakta bršljanovog lista

15 ml (jedna vrećica 3 puta

dnevno), odgovara 105 mg suhog

ekstrakta bršljanovog lista

Djeca izmeĎu 6 i 12

godina

5 ml (jedna vrećica),

odgovara 35 mg suhog

ekstrakta bršljanovog lista

10 ml (jedna vrećica 2 puta

dnevno), odgovara 70 mg suhog

ekstrakta bršljanovog lista

Način primjene

Kroz usta.

Oralnu otopinu potrebno je uzeti nerazrijeĎenu ujutro, u podne i/ili navečer.

Za Prospan Liquid izabrane su vrećice koje se jednostavno otvaraju. Detalje o primjeni možete vidjeti

na sljedećim slikama:

H A L M E D

20 - 03 - 2018

O D O B R E N O

Nježno istegnuti vrećicu Čvrsto primiti vrećicu i Piti otopinu, istodobno

prije uporabe, kao što je otvoriti.

stišćući vrećicu dok se ne isprazni.

prikazano.

Koliko dugo smijete uzimati Prospan Liquid?

U slučaju da Vaši simptomi traju dulje od tjedan dana tijekom primjene ovog lijeka, obratite se Vašem

liječniku.

U slučaju nastanka otežanog disanja, vrućice, gnojnog ili krvavog iskašljaja, odmah potražite savjet

liječnika.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

Ako uzmete više Prospan Liquida nego što ste trebali

Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti. Primjena većih količina može izazvati mučninu,

povraćanje, proljev i uznemirenost. U tom slučaju morate se javiti liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Prospan

Liquid

Nemojte uzimati dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Jednostavno nastavite

uzimati lijek kako Vam je propisao liječnik ili prema uputi o lijeku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Prekinite uzimanje lijeka i odmah obavijestite liječnika ako primijetite sljedeće nuspojave:

Vrlo rijetko(mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

ozbiljne alergijske reakcije kao što je angioedem (Quinckeov edem), koje dovode do oticanja

lica, jezika i grla te otežanog disanja.

Ostale moguće nuspojave su:

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

probavne smetnje kao što su mučnina, povraćanje i proljev.

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

alergijske reakcije kao što su koprivnjača (vrsta osipa), kožni osip, proširenje kapilara na licu

što dovodi do crvenila kože, otežano disanje.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

H A L M E D

20 - 03 - 2018

O D O B R E N O

5.

Kako čuvati Prospan Liquid?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata i djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Prospan Liquid sadrži?

Djelatna tvar je suhi ekstrakt bršljanovog lista.

5 ml oralne otopine (jedna vrećica) sadrži 35 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz Hedera helix L.

(bršljanov list) (5-7,5 : 1); ekstrakcijsko otapalo: etanol 30 % m/m.

Drugi sastojci su kalijev sorbat, bezvodna citratna kiselina, ksantanska guma, tekući

kristalizirajući sorbitol, aroma naranče (sadrži etanol), aroma Frescofort Permaseal, racemični

mentol, pročišćena voda.

Kako Prospan Liquid izgleda i sadržaj pakiranja?

Svjetlo smeĎa, lagano zamućena otopina voćnog mirisa s okusom mentola.

Prospan Liquid je dostupan u pakiranjima s 15 ili 21 vrećicom. Svaka vrećica sadrži 5 ml oralne

otopine.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎač

Nositelj odobrenja

Salveo d.o.o.

Zavrtnica 17, 10000 Zagreb

ProizvoĎač

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG

Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden, Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo

lijekovima.

Ova uputa je posljednji put revidirana u ožujku 2018.

H A L M E D

20 - 03 - 2018

O D O B R E N O