Neocolipor

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Neocolipor
 • Koristi za:
 • Životinje
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Neocolipor
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • Svinje (nazimice i krmače)
 • Područje terapije:
 • Imunološke za suidae
 • Terapijske indikacije:
 • Smanjenje neonatalne enterotoksikoze prasadi uzrokovano E. coli, koji eksprimiraju adhezinje F4ab, F4ac, F4ad, F5, F6 i F41 tijekom prvih dana života.

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/V/C/000035
 • Datum autorizacije:
 • 14-04-1998
 • EMEA koda:
 • EMEA/V/C/000035
 • Zadnje ažuriranje:
 • 24-02-2018

Uputu o lijeku

B. UPUTA O VMP

UPUTA O VMP

Neocolipor

1.

NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET I

NOSITELJA ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORNOG ZA PUŠTANJE

PROIZVODNE SERIJE, AKO JE RAZLIČITO

NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 LYON

FRANCUSKA

NOSITELJ ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORAN ZA PUŠTANJE SERIJE

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l'Aviation

F-69800 SAINT PRIEST

FRANCUSKA

2.

NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Neocolipor suspenzija za injekcije.

3.

NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI I DRUGIH SASTOJAKA

po dozi od 2 ml:

E. coli adhezin F4 (F4ab, F4ac, F4ad), najmanje ..................................................................... 2.1 SA.U*

E. coli adhezin F5, najmanje .................................................................................................... 1,7 SA.U*

E. coli adhezin F6, najmanje .................................................................................................... 1,4 SA.U*

E. coli adhezin F41, najmanje .................................................................................................. 1,7 SA.U*

* 1 SA.U: količina dostatna za poticanje stvaranja aglutinirajućih protutijela u visini titra od 1 log

zamorčadi.

Adjuvans:

Aluminij (kao hidroksid) 1,4 mg

4.

INDIKACIJE

Inaktivirano cjepivo s adjuvansom protiv neonatalne enterotoksikoze prasadi, uzrokovane sojevima

bakterije

Escerichia coli

, koji izlučuju adhezine F4ab, F4ac, F4ad, F5, F6 i F41.

5.

KONTRAINDIKACIJE

Nema.

6.

NUSPOJAVE

Cijepljenje može izazvati blago povišenje tjelesne temperature (manje od 1,5 °C u razdoblju od

najviše 24 sata).

Ako zamijetite ozbiljne nuspojave ili druge nuspojave koje nisu opisane u uputi o VMP, molimo da se

javite veterinaru.

7.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinje (nazimice i krmače).

8.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI)

PRIMJENE

Jednu doza od 2 ml cjepiva u skladu sa sljedećim rasporedom cijepljenja:

Prvo cijepljenje:

Prva injekcija: 5 do 7 tjedna prije prasenja

Druga injekcija: 2 tjedna prije prasenja.

Docjepljivanje:

1 injekcija 2 tjedna prije svakog sljedećeg prasenja

9.

SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Intramuskularna injekcija u području vrata iza uha.

Prije primjene cjepivo snažno protresite.

Upotrijebite sterilnu štrcaljku i igle. Primijenite koristeći uobičajene aseptičke postupke.

10.

KARENCIJA

Nula dana.

11.

POSEBNE MJERE OPREZA ZA ČUVANJE

Čuvati i prevoziti rashlađeno na 2°C-8°C, zaštićeno od svjetla. Ne zamrzavati.

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja bočice: 3 sata.

12.

POSEBNO(A) UPOZORENJE(A)

Budući da se zaštita prasadi postiže putem kolostruma, svako prase treba posisati dovoljnu

količinukolostruma unutar 6 sati od rođenja.

Cijepiti samo zdrave životinje.

Ne primjenjivati zajedno s drugim medicinskim proizvodima.

Ne postoje dostupni podaci o kompatibilnosti ovog cjepiva s bilo kojim drugim veterinarsko-

medicinskim proizvodom. Stoga, neškodljivost i djelotvornost ovog proizvoda nije ustanovljena kada

se koristi s nekim drugim bilo da je primijenjeno istog dana ili u drugo vrijeme).

U slučaju nehotičnog samoinjiciranja, odmah potražiti pomoć liječnika i pokazati mu uputu o VMP ili

naljepnicu.

Nakon upotrebe operite i dezinficirajte ruke.

Nisu primijećene nikakve druge nuspojave nakon primjene dvostruke preporučene doze.

Ne miješati ni s jednim drugim cjepivom.

13.

POSEBNE MJERE OPREZA ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENOG PROIZVODA

ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Bilo koji neupotrebljeni veterinarsko-medicinski proizvod ili otpadni materijali dobiveni primjenom

tih veterinarsko-medicinskih proizvoda moraju se odlagati u skladu s lokalnim propisima.

14.

DATUM KADA JE UPUTA O VMP ZADNJI PUTA ODOBRENA

Detaljne informacije o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu su dostupne na web stranici

Europske agencije za lijekove (EMA) http://www.ema.europa.eu/

15.

OSTALE INFORMACIJE

Cjepivo sadrži formalinom inaktivirane sojeve bakterije

E. coli

, koji izlučuju adhezine F4ab, F4ac,

F4ad, F5, F6 i F41 u adjuvansu aluminijevog hidroksida za smanjenu pojavu neonatalne

enterotoksikoze prasadi. U nazimica i krmača, cjepivo potiče specifičnu serokonverziju cijepljenih

životinja; prasad je pasivno zaštićena nakon što posiše kolostrum i mlijeko koje sadržava specifična

protutijela za navedene adhezine.

Kutija od 5 doza - bočica od 10 ml (bočica iz stakla tip I s čepom iz butilne gume).

Kutija od 10 doza - bočica od 20 ml (bočica iz stakla tip I s čepom iz butilne gume).

Kutija od 25 doza - bočica od 50 ml (bočica iz stakla tip I s čepom iz butilne gume).

Kutija od 50 doza - bočica od 100 ml (bočica iz stakla tip I s čepom iz butilne gume).

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.

Veterinarsko-medicinski proizvod se izdaje na veterinarski recept.

Nema sigurnosnih upozorenja,vezanih za taj proizvod.

11-7-2018

Coliprotec F4/F18 (Prevtec Microbia GmbH)

Coliprotec F4/F18 (Prevtec Microbia GmbH)

Coliprotec F4/F18 (Active substance: Porcine post-weaning diarrhoea vaccine (live)) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4522 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety