Microlax

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Microlax 4,465 g/0,45 g/0,0645 g otopina za rektum
 • Doziranje:
 • 4,465 g + 0,45 g + 0,0645 g/5 ml
 • Farmaceutski oblik:
 • otopina za rektum
 • Sastav:
 • Urbroj: 5 ml otopine za rektum sadrži: 4,4650 g sorbitola, tekućeg, kristalizirajućeg; 0,4500 g natrijevog citrata i 0,0645 g 70%-tnog natrijevog laurilsulfoacetata
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Famar Orléans, Orléans, Cedex 2, Francuska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Microlax 4,465 g/0,45 g/0,0645 g otopina za rektum
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 4 jednodozna spremnika s 5 ml otopine, u kutiji [HR-H-463102189-01]; 6 jednodoznih spremnika s 5 ml otopine, u kutiji [HR-H-463102189-02]; 12 jednodoznih spremnika s 5 ml otopine, u kutiji [HR-H-463102189-03] Urbroj: 381-12-01/30-17-04

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-463102189
 • Datum autorizacije:
 • 19-09-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

1 od 5

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Microlax 4,465 g/0,45 g/0,0645 g otopina za rektum

sorbitol, tekući (kristalizirajući), natrijev citrat, 70%-tni natrijev laurilsulfoacetat

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku

moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon nekoliko dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Microlax 4,465 g/0,45 g/0,0645 g otopina za rektum i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete uzimati Microlax 4,465 g/0,45 g/0,0645 g otopinu za rektum

Kako uzimati Microlax 4,465 g/0,45 g/0,0645 g otopinu za rektum

Moguće nuspojave

Kako čuvati Microlax 4,465 g/0,45 g/0,0645 g otopinu za rektum

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Microlax 4,465 g/0,45 g/0,0645 g otopina za rektum i za što se koristi

Farmakoterapijska skupina: Laksativi; klistir, ATK oznaka: A06AG11

Microlax 4,465 g/0,45 g/0,0645 g otopina za rektum pripada skupini lijekova koji se nazivaju laksativi.

Omekšava stolicu i uzrokuje refleks evakuacije (ispražnjavanja).

Microlax otopina za rektum primjenjuje se za liječenje povremenog zatvora.

Ovaj lijek je namijenjen za primjenu samo u odraslih osoba.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Microlax 4,465 g/0,45 g/0,0645 g otopinu za rektum

Nemojte primjenjivati Microlax 4,465 g/0,45 g/0,0645 g otopinu za rektum:

ako ste alergični na djelatne tvari (sorbitol, natrijev citrat ili natrijev laurilsulfoacetat) ili na neki drugi

sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6)

ako imate bol u trbuhu i ne znate što ga uzrokuje

ako uzimate kalcijev ili natrijev polistirenulfonatni kationski izmjenjivač na smoli (oralnim i rektalnim

putem), lijekove za liječenje hiperkalijemije

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Microlax 4,465 g/0,45 g/0,0645 g otopinu za

rektum.

Obavijestite svog liječnika ako:

imate hemoroide

imate analnu fisuru (ozljedu koja se nalazi u anusu, koja je više ili manje bolna tijekom pokreta

crijeva te traje nekoliko sati).

imate

Crohnovu

bolest

ulcerativni

kolitis

(upalu

rektuma,

ponekad

debelog

crijeva

simptomima kao što su bolovi u trbuhu, proljev s tragovima sluzi ili krvi i često umor).

H A L M E D

19 - 09 - 2017

O D O B R E N O

2 od 5

Drugi lijekovi i Microlax 4,465 g/0,45 g/0,0645 g otopina za rektum

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge

lijekove.

Nemojte istodobno koristiti Microlax 4,465 g/0,45 g/0,0645 g otopinu za rektum i kalcijev ili natrijev

polistirensulfonat (oralni i rektalni putevi primjene).

Druge lijekove za rektalnu primjenu trebate uzimati s vremenskom odmakom od primjene Microlax 4,465

g/0,45 g/0,0645 g otopine za rektum, jer se mogu isprati iz probavnog sustava, odnosno, neće se apsorbirati.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili

ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek nema ili ima zanemariv utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Microlax 4,465 g/0,45 g/0,0645 g otopina za rektum sadrži i sorbatnu kiselinu, glicerol i pročišćenu vodu.

3.

Kako uzimati Microlax 4,465 g/0,45 g/0,0645 g otopinu za rektum

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili

ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje

Preporučena doza je jedna tuba s aplikatorom (izduženim vrhom tube) na dan.

Način primjene

Ovaj lijek se primjenjuje rektalno. Ne morate leći da bi primjenili lijek niti čekati nastup njegovog učinka.

Ovaj lijek obično počne djelovati 5 do 20 minuta nakon primjene.

Ako duže ostanete ležati, trebat će više vremena do početka djelovanja (više od 1 sata).

1. Uklonite vrh aplikatora, a zatim lagano stisnite tubu kako bi se pojavila kap.

2. S tom kapi podmažite vrh aplikatora.

3. Umetnite vrh aplikatora u rektum

4. Istisnite cijeli sadržaj tube.

5. Izvucite vrh aplikatora držeći tubu cijelo vrijeme stisnutom.

H A L M E D

19 - 09 - 2017

O D O B R E N O

3 od 5

Trajanje liječenja

Ne smijete koristiti ovaj lijek duže od nekoliko dana bez savjetovanja s liječnikom.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.

Prijavljene su sljedeće nuspojave s nepoznatom učestalošću:

bol u trbuhu

anorektalna nelagoda

mekana stolica

reakcije preosjetljivosti (urtikarija)

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku

moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog

sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Microlax 4,465 g/0,45 g/0,0645 g otopinu za rektum

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na vanjskom pakiranju.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti

lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Microlax 4,465 g/0,45 g/0,0645 g otopina za rektum sadrži

Djelatne tvari u 5 ml otopine za rektum su:

sorbitol, tekući (kristalizirajući)

4,4650 g

natrijev citrat

0,4500 g

70%-tni natrijev laurilsulfoacetat

0,0645 g

Ostali sastojci su sorbatna kiselina, glicerol i pročišćena voda.

Kako Microlax 4,465 g/0,45 g/0,0645 g otopina za rektum izgleda i sadržaj pakiranja

Ovaj lijek dolazi u obliku otopine za rektum.

Otopina za rektum je bezbojna, viskozna otopina koja sadrži male mjehuriće zraka pakirana u jednodozni

spremnik.

Pakiranja od 4, 6 ili 12 jednodoznih spremnika.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

H A L M E D

19 - 09 - 2017

O D O B R E N O

4 od 5

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

Johnson&Johnson S.E. d.o.o.

Oreškovićeva 6H

10 010 Zagreb

Proizvođač:

Famar Orléans

5, Avenue de Concyr

45071 ORLÉANS Cedex 2

Francuska

Ovaj lijek je odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod sljedećim

nazivima:

Francuska

Sorbitol / Citrate de sodium / Laurilsulfoacétate

de sodium Johnson & Johnson 4,465 g / 0,45 g / 0,0645 g, solution rectale

Bugarska

Майкролакс 5 ml ректален разтвор

Cipar

Microlax

Hrvatska

Microlax 4,465 g/0,45 g/0,0645 g otopina za rektum

Grčka

Microlax

Mađarska

Microlax 0,0645 g/5 ml + 0,45 g/5 ml + 4,465 g/5 ml végbéloldat

Poljska

Microlax 0,0645 g/5 ml + 0,45 g/5 ml + 4,465 g/5 ml roztwór doodbytniczy

Rumunjska

Microlax 5 ml soluție rectală

Slovačka

Microlax 0,0645 g/5 ml + 0,45 g/5 ml + 4,465 g/5 ml rektálny roztok

Slovenija

Microlax 4,465 g/0,45 g/0,0645 g rektalna raztopina

Italija

Fastlax

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u rujnu 2017.

H A L M E D

19 - 09 - 2017

O D O B R E N O

5 od 5

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim radnicima

O KONSTIPACIJI

Što treba znati

Konstipacija je definirana smanjenjem učestalosti stolica na ispod 3 stolice tjedno.

Ova definicija nije apsolutno pravilo. Uobičajeno trajanje prolaska crijevnog sadržaja (hranjenje putem

probavnog sustava) i učestalost stolica uvelike varira od pojedinca do pojedinca. Stoga je važno uzeti u obzir

opće loše osjećanje ili probleme povezane s usporavanjem prolaska sadržaja.

U slučaju konstipacije može doći do nelagode u abdomenu (trbuhu). Defekacija je teška čak i bolna.

Pražnjenje stolice čini se nepotpuno. Stolice su tvrde i nisu obilne. Mogu se javiti grčevi ili nadutost.

Povremena konstipacija obično je posljedica promjena u svakodnevnim navikama (putovanje u inozemstvo,

promjena prehrane, stres, itd.) ili "uzdržavanja" od odlaska na zahod.

Prehrana i način života (tjelesna neaktivnost) također mogu uzrokovati neravnotežu u crijevnoj funkciji koja

može dovesti do konstipacije tijekom duljeg vremenskog razdoblja (kronična konstipacija).

Neke druge situacije također mogu dovesti do konstipacije: određeni lijekovi (neki analgetici, antidepresivi,

antitusici, antacidi na bazi aluminija ...); u žena to mogu biti: određena razdoblja menstrualnog ciklusa,

trudnoća ili menopauza.

Što sami možete učiniti

Izolirana konstipacija, iako neugodna, je beznačajna.

Neki jednostavni savjeti vezani uz prehranu i životne navike uglavnom će doprinijeti olakšavanju probavnog

procesa i redovnoj defekaciji:

jedite zeleno povrće, bogato vlaknima, i svježe voće jer olakšavaju probavni proces

Također, možete postupno i bez pretjerivanja jesti kruh ili kekse s mekinjama ili cjelovitim žitaricama.

izbjegavajte hranu koja je premasna ili preslatka.

Pijte redovito i dovoljno tekućine tijekom dana (najmanje 1,5 litra/dan): pijte vodu, voćne sokove i

juhe koliko god želite.

Idite na zahod uvijek u određeno vrijeme (obično 30 ili 60 minuta nakon obroka) bez previše truda i

„naprezanja“. Vaš organizam će se naviknuti na redoviti raspored. Također je važno ne žuriti se.

Ne zaboravite na gimnastiku i tjelovježbu, kao na primjer, hodanje, to su izvrsni načini da pobijedite

konstipaciju.

H A L M E D

19 - 09 - 2017

O D O B R E N O