Kyprolis

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Kyprolis
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Kyprolis
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • Antineoplastična sredstva
 • Područje terapije:
 • Multipli mijelom
 • Terapijske indikacije:
 • Kyprolis u kombinaciji s bilo lenalidomidom i deksametazonom ili deksametazonom sam je indiciran za liječenje odraslih bolesnika s multiplim mijelom koji su primili najmanje jednu prethodnu terapiju.

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/H/C/003790
 • Datum autorizacije:
 • 19-11-2015
 • EMEA koda:
 • EMEA/H/C/003790
 • Zadnje ažuriranje:
 • 01-03-2018

Izvješće o ocjeni javnog

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/92057/2018

EMEA/H/C/003790

Kyprolis (karfilzomib)

Pregled informacija o lijeku Kyprolis i zašto je odobren u EU-u

Što je Kyprolis i za što se koristi?

Kyprolis je citostatik koji se koristi zajedno s lijekovima lenalidomid i deksametazon ili samo s

deksametazonom za liječenje multiplog mijeloma (raka koštane srži). Primjenjuje se u odraslih

bolesnika koji su prethodno primili najmanje jednu terapiju protiv raka.

Kyprolis sadržava djelatnu tvar karfilzomib. S obzirom na to da je multipli mijelom rijedak, Kyprolis se

označava kao lijek za liječenje rijetkih bolesti od 3. lipnja 2008. Ovdje možete pronaći dodatne

informacije o uvrštenju lijekova za rijetke bolesti:

ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/Rare disease designation

Kako se Kyprolis koristi?

Kyprolis se izdaje samo na liječnički recept te liječenje mora nadzirati liječnik s iskustvom u primjeni

antitumorske terapije.

Kyprolis je dostupan kao prašak za pripremu otopine za infuziju (drip) u venu. Primjenjuje se u

terapijskim ciklusima u trajanju od četiri tjedna, 1., 2., 8., 9., 15. i 16. dana svakog ciklusa. Od

13. ciklusa nadalje doze se ne daju 8. i 9. dana ako se Kyprolis primjenjuje s lenalidomidom i

deksametazonom. Doza se izračunava na temelju bolesnikove tjelesne težine i visine. Nakon prvog

tjedna doza se povećava ako se nuspojave mogu kontrolirati. Svaka infuzija traje 10 ili 30 minuta,

ovisno o dozi. Ako se bolest pogorša ili se jave ozbiljne nuspojave, možda će biti potrebno prekinuti

liječenje ili smanjiti dozu.

Više informacija o primjeni lijeka Kyprolis pročitajte u uputi o lijeku, odnosno obratite se liječniku ili

ljekarniku.

Kako djeluje Kyprolis?

Djelatna tvar u lijeku Kyprolis, karfilzomib, inhibitor je proteazoma. To znači da djeluje blokiranjem

proteazoma, odnosno sustava unutar stanice koji razgrađuje bjelančevine koje više nisu potrebne.

Stanice raka imaju povećanu potrebu za stvaranjem i razgradnjom bjelančevina zbog toga što se brzo

Kyprolis (karfilzomib)

EMA/92057/2018

Stranica 2/3

umnožavaju. Kada karfilzomib spriječi proteazom u razgradnji bjelančevina u stanicama raka,

bjelančevine se nakupljaju, što prouzročuje smrt stanica raka i usporavanje njegova rasta.

Koje su koristi lijeka Kyprolis dokazane u ispitivanjima?

Primjena lijeka Kyprolis s lenalidomidom i deksametazonom uspoređena je s primjenom lenalidomida i

deksametazona u jednom glavnom ispitivanju koje je obuhvatilo 792 bolesnika s multiplim mijelomom

čije se stanje pogoršalo nakon prethodne terapije. Ispitivanje je pokazalo da je Kyprolis učinkovit u

poboljšanju preživljenja bez ponovnog pogoršanja bolesti (stopa preživljenja bez progresije bolesti):

bolesnici koji su uzimali Kyprolis uz lenalidomid i deksametazon u prosjeku su živjeli 26,3 mjeseca bez

pogoršanja bolesti, u usporedbi sa 17,6 mjeseci u bolesnika koji su primali lenalidomid i

deksametazon.

U drugom je ispitivanju, koje je obuhvatilo 929 bolesnika oboljelih od multiplog mijeloma čija se bolest

pogoršala, uspoređena primjena kombinacije lijeka Kyprolis i deksametazona s bortezomibom i

deksametazonom. Ispitivanje je pokazalo da je kombinacija lijeka Kyprolis i deksametazona

djelotvornija u poboljšanju stope preživljenja bez progresije bolesti od bortezomiba i deksametazona:

bolesnici koji su primili Kyprolis s deksametazonom živjeli su u prosjeku 18,7 mjeseci bez pogoršanja

bolesti, u usporedbi s 9,4 mjeseca za bolesnike koji su primili bortezomib i deksametazon.

Koji su rizici povezani s lijekom Kyprolis?

Najčešće nuspojave lijeka Kyprolis (koje se mogu javiti u više od 1 na 5 osoba) jesu anemija (niska

razina crvenih krvnih stanica), umor, mučnina, proljev, trombocitopenija (niska razina trombocita),

vrućica, dispneja (otežano disanje), infekcije dišnog sustava, kašalj i neutropenija (niske razine

neutrofila, vrste bijelih krvnih stanica).

Najozbiljnije nuspojave uključuju toksičnost za srce, jetru i pluća te hipertenziju (visok krvni tlak), koja

može biti ozbiljna. Ostale su ozbiljne nuspojave dispneja, akutna ozljeda bubrega, sindrom lize tumora

(komplikacija do koje dolazi kada se stanice raka raspadnu), reakcije povezane s infuzijom,

trombocitopenija, unutarnje krvarenje, sindrom posteriorne reverzibilne encefalopatije (poremećaj

mozga koji može prouzročiti glavobolju, zbunjenost, napadaje i gubitak vida, a može se poboljšati s

vremenom) te trombotička mikroangiopatija i TTP/HUS (bolesti koje uključuju probleme sa

zgrušavanjem krvi).

Kyprolis se ne smije primjenjivati u trudnica ni dojilja. Potpuni popis nuspojava i ograničenja vezanih

uz primjenu potražite u uputi o lijeku.

Zašto je lijek Kyprolis odobren u EU-u?

Europska agencija za lijekove zaključila je da koristi lijeka Kyprolis nadmašuju s njim povezane rizike

te da lijek može biti odobren za primjenu u Europskoj uniji. Agencija je istaknula postojanje

nezadovoljene medicinske potrebe u bolesnika s multiplim mijelomom čije se stanje više ne poboljšava

primjenom dostupnih oblika liječenja. Smatra se da je poboljšanje preživljenja bez progresije bolesti

koje je uočeno pri primjeni lijeka Kyprolis klinički važno. Što se tiče sigurnosti, premda su tijekom

terapije lijekom Kyprolis uočene nuspojave, uključujući i ozbiljne nuspojave, smatra se da su

prihvatljive i da se mogu kontrolirati.

Kyprolis (karfilzomib)

EMA/92057/2018

Stranica 3/3

Koje se mjere poduzimaju kako bi se osigurala sigurna i učinkovita

primjena lijeka Kyprolis?

Preporuke i mjere opreza kojih se zdravstveni radnici i bolesnici trebaju pridržavati u cilju sigurne i

učinkovite primjene lijeka Kyprolis nalaze se u sažetku opisa svojstava i u uputi o lijeku.

Kao za sve lijekove, podatci o primjeni lijeka Kyprolis kontinuirano se prate. Nuspojave prijavljene za

lijek Kyprolis pažljivo se procjenjuju i poduzimaju se potrebne mjere za zaštitu bolesnika.

Ostale informacije o lijeku Kyprolis

Lijek Kyprolis je dobio odobrenje za stavljanje lijeka u promet koje je na snazi u Europskoj uniji od

19. studenoga 2015.

Više informacija o lijeku Kyprolis možete naći na internetskim stranicama Agencije:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reportsOvaj pregled

informacija posljednji je put ažuriran u 03. 2018.

Uputu o lijeku

B. UPUTA O LIJEKU

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Kyprolis 10 mg prašak za otopinu za infuziju

Kyprolis 30 mg prašak za otopinu za infuziju

Kyprolis 60 mg prašak za otopinu za infuziju

karfilzomib

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih

informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja

nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili medicinskoj sestri.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili medicinsku sestru. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Kyprolis i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete uzimati Kyprolis

Kako uzimati Kyprolis

Moguće nuspojave

Kako čuvati Kyprolis

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Kyprolis i za što se koristi

Kyprolis je lijek koji sadrži djelatnu tvar karfilzomib.

Karfilzomib djeluje blokiranjem proteasoma. Proteasom je sustav unutar stanice koji razgrađuje

proteine kada su oštećeni ili više nisu potrebni. Sprječavanjem razgradnje proteina unutar stanica raka,

koje će vjerojatnije sadržavati više abnormalnih proteina, Kyprolis uzrokuje smrt stanica raka.

Kyprolis se koristi za liječenje odraslih bolesnika s multiplim mijelomom koji su prethodno primili

najmanje jednu terapiju za ovu bolest. Multipli mijelom je rak plazma stanica (vrsta bijelih krvnih

stanica).

Kyprolis će se u Vas primijeniti zajedno s lenalidomidom i deksametazonom, ili samo s

deksametazonom. Lenalidomid i deksametazon su drugi lijekovi koji se koriste u liječenju multiplog

mijeloma.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Kyprolis

Vaš će Vas liječnik pregledati i razmotriti Vašu potpunu povijest bolesti. Tijekom liječenja bit ćete

pomno praćeni. Prije početka primjene i tijekom liječenja lijekom Kyprolis bit ćete podvrgnuti krvnim

pretragama kako bi se provjerilo imate li dovoljno krvnih stanica i rade li Vaša jetra i bubrezi pravilno.

Vaš liječnik ili medicinska sestra provjerit će dobivate li dovoljno tekućine.

Morate pročitati Uputu o lijeku za sve lijekove koje uzimate u kombinaciji s lijekom Kyprolis kako

biste razumjeli informacije povezane s tim lijekovima.

Nemojte uzimati Kyprolis

ako ste alergični

na karfilzomib ili neki drugi sastojak ovog lijeka

(naveden u dijelu 6.)

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri prije primjene lijeka Kyprolis ako imate bilo

koje od dolje navedenih stanja.

Možda će biti potrebne dodatne pretrage kako bi se provjerilo rade li

Vaše srce, bubrezi i jetra pravilno.

Problemi sa srcem, uključujući i povijest bolova u prsnom košu (angina), srčanog udara,

nepravilnog srčanog ritma, visok krvni tlak ili ako ste ikada uzimali lijekove za srce

Problemi s plućima, uključujući povijest nedostatka zraka u mirovanju ili tijekom aktivnosti

(dispneja)

Problemi s bubrezima, uključujući zatajenje bubrega ili ako ste ikada primali dijalizu

Problemi s jetrom, uključujući povijest hepatitisa i masne jetre ili ako Vam je ikada bilo rečeno

da Vaša jetra ne radi pravilno

Neuobičajena krvarenja, uključujući lako stvaranje modrica, krvarenja nastala zbog ozljede kao

što je posjekotina, kojima za zaustavljanje treba duže nego je očekivano; ili unutarnje krvarenje

poput iskašljavanja krvi, povraćanja krvi, tamne stolice nalik katranu ili svijetlo crvene krvi u

stolici; ili krvarenje u mozgu koje dovodi do iznenadne utrnulosti ili paralize na jednoj strani

lica, nogu ili ruku, iznenadne jake glavobolje ili poteškoća s vidom, govorom ili gutanjem. To

može ukazivati da imate nizak broj trombocita (stanice koje pomažu u zgrušavanju krvi)

Krvni ugrušci u venama u povijesti bolesti

Bol ili oticanje nogu ili ruku (što može biti simptom krvnih ugrušaka u dubokim venama nogu

ili ruku), bolovi u prsnom košu ili nedostatak zraka (što može biti simptom krvnih ugrušaka u

plućima)

Bilo koja druga teška bolest zbog koje ste bili hospitalizirani ili ste primali bilo koje lijekove.

Stanja na koja trebate obratiti pozornost

Tijekom uzimanja lijeka Kyprolis morate obraćati pozornost na neke simptome kako bi se smanjio

rizik nastanka problema. Kyprolis može pogoršati neka stanja ili uzrokovati ozbiljne nuspojave koje

mogu imati smrtan ishod, poput problema sa srcem, plućima ili bubrezima, sindrom lize tumora

(stanje opasno po život do kojeg dolazi kada se stanice raka raspadnu i ispuštaju sadržaj u krvotok),

reakcije povezane s infuzijom lijeka Kyprolis, neobične modrice ili krvarenja (uključujući unutarnje

krvarenje), krvne ugruške u venama, probleme s jetrom, određena stanja u krvi ili neurološko stanje

poznato kao sindrom posteriorne reverzibilne encefalopatije (PRES, engl.

Posterior Reversible

Encephalopathy Syndrome

). Pogledajte 'Stanja na koja trebate obratiti pozornost' u dijelu 4.

Drugi lijekovi i Kyprolis

Obavijestite svog liječnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge

lijekove. To uključuje i bilo koje lijekove dobivene bez recepta, poput vitamina ili biljnih lijekova.

Obavijestite svog liječnika ili medicinsku sestru ako uzimate lijekove za sprečavanje trudnoće, kao što

su oralni kontraceptivi ili drugi hormonski kontraceptivi, jer ti lijekovi možda nisu primjereni za

istodobnu primjenu s lijekom Kyprolis.

Trudnoća i dojenje

Za žene koje uzimaju Kyprolis

Ne uzimajte Kyprolis ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete.

Liječenje lijekom Kyprolis nije procijenjeno u trudnica. Tijekom liječenja i 30 dana nakon završetka

primjene lijeka Kyprolis trebate primjenjivati odgovarajuću metodu kontracepcije kako biste bili

sigurni da nećete zatrudnjeti. Trebate razgovarati sa svojim liječnikom ili medicinskom sestrom o

odgovarajućim metodama kontracepcije.

Ako tijekom primjene lijeka Kyprolis zatrudnite, odmah obavijestite svog liječnika ili medicinsku

sestru.

Ne uzimajte lijek Kyprolis ako dojite. Nije poznato prelazi li lijek Kyprolis u majčino mlijeko u ljudi.

Očekuje se da je lenalidomid štetan za nerođeno dijete. S obzirom da se Kyprolis primjenjuje u

kombinaciji s lenalidomidom, morate se pridržavati Programa prevencije trudnoće (za informacije o

prevenciji trudnoće pogledajte Uputu o lijeku za lenalidomid i raspravite sa svojim liječnikom,

ljekarnikom ili medicinskom sestrom).

Za muškarce koji uzimaju Kyprolis

Tijekom liječenja i 90 dana nakon završetka primjene lijeka Kyprolis trebate koristiti kondom, čak i

ako je Vaša partnerica trudna.

Ako Vaša partnerica zatrudni dok Vi uzimate Kyprolis ili unutar 90 dana nakon završetka Vašeg

liječenja lijekom Kyprolis, odmah obavijestite Vašeg liječnika ili medicinsku sestru.

Upravljanje vozilima i strojevima

Tijekom liječenja lijekom Kyprolis možete osjećati umor, omaglicu, nesvjesticu i/ili pad krvnog tlaka.

To može umanjiti Vašu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima. Nemojte voziti automobil ili

upravljati strojevima ako imate ove simptome.

Kyprolis sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži 0,3 mmol natrija (što odgovara 7 mg natrija) po ml rekonstituirane otopine. To se

treba uzeti u obzir u bolesnika koji su na prehrani s kontroliranim unosom natrija.

3.

Kako uzimati Kyprolis

Kyprolis će Vam dati liječnik ili medicinska sestra. Doza će se izračunati na temelju Vaše visine i

tjelesne težine (površine tijela). Vaš liječnik ili medicinska sestra će odrediti dozu lijeka Kyprolis koju

ćete primiti.

Kyprolis će biti primijenjen u obliku infuzije u Vašu venu. Infuzija može trajati do 30 minuta.

Kyprolis se primjenjuje 2 dana zaredom svaki tjedan, kroz 3 tjedna, nakon čega će slijediti jedan

tjedan bez liječenja.

Svaki period od 28 dana čini jedan terapijski ciklus. To znači da će se Kyprolis u Vas primjenjivati 1.,

2., 8., 9., 15. i 16. dana u svakom ciklusu od 28 dana. Doze koje se primjenjuju 8. i 9. dana u svakom

ciklusu neće se primjenjivati od 13. ciklusa nadalje ako se liječite lijekom Kyprolis u kombinaciji s

lenalidomidom i deksametazonom.

Većina bolesnika primat će liječenje toliko dugo dok se njihovo stanje poboljšava ili ostaje stabilno.

Međutim, liječenje lijekom Kyprolis može se prekinuti i ako dođe do nuspojava koje se ne mogu

liječiti.

Zajedno s lijekom Kyprolis, također ćete primati ili lenalidomid i deksametazon ili samo

deksametazon. Također možete primati i druge lijekove.

Ako primite previše lijeka Kyprolis

S obzirom da će Vam ovaj lijek dati liječnik ili medicinska sestra, nije vjerojatno da ćete primiti

previše lijeka. Međutim, ako primite previše lijeka Kyprolis, Vaš liječnik će Vas pratiti zbog

nuspojava.

U slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili

medicinskoj sestri.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Stanja na koja trebate obratiti pozornost

Neke nuspojave mogu biti ozbiljne. Odmah obavijestite svog liječnika

ako primijetite bilo koji od

sljedećih simptoma:

Bol u prsnom košu, nedostatak zraka ili ako dođe do oticanja stopala, što mogu biti simptomi

problema sa srcem

Otežano disanje, uključujući nedostatak zraka u mirovanju ili pri aktivnosti ili kašalj (zaduha),

ubrzano disanje, osjećaj da ne možete udahnuti dovoljnu količinu zraka, piskanje ili kašalj, što

mogu biti znakovi plućne toksičnosti

Vrlo visok krvni tlak, jaka bol u prsnom košu, jaka glavobolja, smetenost, zamagljen vid,

mučnina i povraćanje ili teška tjeskoba, što mogu biti znakovi stanja poznatog kao

hipertenzivna kriza

Nedostatak zraka tijekom svakodnevnih aktivnosti ili u mirovanju, nepravilni otkucaji srca,

ubrzani otkucaji srca, umor, omaglica i nesvjestica, što mogu biti znakovi stanja poznatog kao

plućna hipertenzija

Otečeni gležnjevi, stopala ili šake, gubitak apetita, smanjeno mokrenje ili abnormalni rezultati

krvnih pretraga, što mogu biti simptomi problema s bubrezima ili zatajenja bubrega

Nuspojava zvana sindrom lize tumora, koju može uzrokovati brza razgradnja tumorskih stanica

i koja može uzrokovati nepravilne otkucaje srca, zatajenje bubrega ili abnormalne rezultate

krvnih pretraga

Kao reakcija na infuziju mogu se javiti vrućica, zimica ili tresavica, bol u zglobovima, bol u

mišićima, navala crvenila ili oticanje lica, slabost, nedostatak zraka, nizak krvni tlak,

nesvjestica, stezanje u prsnom košu ili bol u prsnom košu

Neuobičajeno stvaranje modrica ili krvarenje, poput posjekotina kojima za prestanak krvarenja

treba duže nego je očekivano; ili unutarnje krvarenje poput iskašljavanja krvi, povraćanja krvi,

tamne stolice nalik katranu ili svijetlo crvene krvi u stolici; ili krvarenje u mozgu koje dovodi

do iznenadne utrnulosti ili paralize na jednoj strani lica, nogu ili ruku, iznenadne jake glavobolje

ili poteškoća s vidom, govorom ili gutanjem

Bol ili oticanje nogu ili ruku (što može biti simptom krvnih ugrušaka u dubokim venama nogu

ili ruku), bolovi u prsnom košu ili nedostatak zraka (što može biti simptom krvnih ugrušaka u

plućima)

Žuta boja kože i očiju (žutica), bolovi u trbuhu ili oticanje trbuha, mučnina ili povraćanje, što

mogu biti simptomi problema s jetrom, uključujući zatajenje jetre

Krvarenje, nastanak modrica, slabost, smetenost, vrućica, mučnina, povraćanje i proljev te

akutno zatajenje bubrega, što mogu biti znakovi poremećaja krvi poznatog kao trombotična

mikroangiopatija

Glavobolje, smetenost, napadaji, gubitak vida i visok krvni tlak (hipertenzija) koji mogu biti

simptomi neurološkog stanja poznatog kao sindrom posteriorne reverzibilne encefalopatije

(PRES).

Ostale moguće nuspojave

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 bolesnika)

Ozbiljna infekcija pluća (upala pluća)

Infekcije dišnog sustava (infekcije dišnih puteva)

Niska razina trombocita, što može uzrokovati lako stvaranje modrica ili krvarenje

(trombocitopenija)

Niska razina bijelih krvnih stanica, što može smanjiti Vašu sposobnost da se obranite od

infekcija i može biti povezano s vrućicom

Niska razina crvenih krvnih stanica (anemija), što može uzrokovati umor

Promjene krvnih pretraga (smanjene razine kalija, povišene razine šećera i/ili kreatinina u krvi)

Smanjen apetit

Problemi sa spavanjem (nesanica)

Glavobolja

Utrnulost, trnci ili smanjen osjet u šakama i/ili stopalima

Omaglica

Visok krvni tlak (hipertenzija)

Nedostatak zraka

Kašalj

Proljev

Mučnina

Zatvor

Povraćanje

Bol u trbuhu

Bol u leđima

Bol u zglobovima

Bol u udovima, šakama ili stopalima

Grčevi mišića

Vrućica

Zimica

Oticanje šaka, stopala ili gležnjeva

Osjećaj slabosti

Umor

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 bolesnika)

Reakcije povezane s infuzijom

Zatajenje srca i problemi sa srcem uključujući ubrzane, snažne i nepravilne otkucaje srca

Problemi s bubrezima, uključujući zatajenje bubrega

Krvni ugrušci u venama (duboka venska tromboza)

Osjećaj prekomjerne vrućine

Krvni ugrušci u plućima

Tekućina u plućima

Piskanje

Ozbiljna infekcija, uključujući infekciju krvi (sepsa)

Infekcija pluća

Problemi s jetrom, uključujući povećanje razine jetrenih enzima u krvi

Simptomi nalik gripi (influenca)

Reaktiviracija virusa uzročnika vodenih kozica (varicella–zoster virusa), što može uzrokovati

kožni osip i bol (herpes zoster)

Infekcija mokraćnog sustava (infekcija struktura koje prenose mokraću)

Kašalj koji može uključivati stezanje ili bol u prsnom košu, začepljen nos (bronhitis)

Grlobolja

Upala nosa i grla

Curenje nosa, začepljen nos ili kihanje

Virusna infekcija

Infekcije želuca i crijeva (gastroenteritis)

Perforacije probavnog sustava

Promjene krvnih pretraga (smanjena razina natrija, magnezija, proteina, kalcija ili fosfata u krvi,

povišena razina kalcija, mokraćne kiseline, kalija, bilirubina ili c-reaktivnog proteina u krvi)

Dehidracija

Tjeskoba

Osjećaj smetenosti

Zamagljen vid

Katarakta

Nizak krvni tlak (hipotenzija)

Krvarenje iz nosa

Promjena glasa ili promuklost

Probavne tegobe

Zubobolja

Osip

Bol u kostima, bol u mišićima, bol u prsnom košu

Slabost mišića

Bolni mišići

Svrbež kože

Crvenilo kože

Pojačano znojenje

Bol, oticanje, iritacija ili nelagoda na mjestu gdje ste primili injekciju u venu

Zvonjava u ušima (tinitus)

Općenit osjećaj bolesti ili nelagode

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 bolesnika)

Alergijska reakcija na Kyprolis

Višestruko

zatajenje organa

Srčani udar

Smanjen dotok krvi u srce

Krvarenje u mozgu

Moždani udar

Oticanje ovojnice srca (perikarditis), simptomi uključuju bol iza prsne kosti koja se ponekad širi

na vrat i ramena, ponekad uz vrućicu

Nakupljanje tekućine u ovojnici srca (perikardni izljev), simptomi uključuju bol ili pritisak u

prsnom košu i nedostatak zraka

Blokiranje protoka žuči iz jetre (kolestaza), što može uzrokovati svrbež kože, žutu boju kože,

vrlo tamnu boju mokraće i vrlo blijedu stolicu

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku

sestru.

To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u

Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Kyprolis

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Kyprolis će se čuvati u ljekarni.

Kyprolis se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na bočici i kutiji. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u hladnjaku (2°C do 8°C).

Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Rekonstituirani lijek treba biti bistra, bezbojna do žućkasta otopina i ne smije primjenjivati ako se

opazi bilo kakva promjena boje ili prisutnost čestica.

Kyprolis je isključivo za jednokratnu primjenu. Sav neiskorišteni lijek ili otpadni materijal treba se

zbrinuti u skladu s lokalnim zahtjevima.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Kyprolis sadrži

Djelatna tvar je karilfzomib. Svaka bočica sadrži 10 mg, 30 mg ili 60 mg karfilzomiba. Nakon

rekonstitucije, 1 ml otopine sadrži 2 mg karfilzomiba.

Drugi sastojci su natrijev sulfobutileter betadeks, bezvodna citratna kiselina (E330) i natrijev

hidroksid (vidjeti dio 2 „Kyprolis sadrži natrij“).

Kako Kyprolis izgleda i sadržaj pakiranja

Kyprolis je dostupan u staklenoj bočici u obliku bijelog do prljavo bijelog praška za otopinu za

infuziju, koji se rekonstituira (otapa) prije primjene. Rekonstituirana otopina je bistra, bezbojna ili

žućkasta otopina.

Svako pakiranje sadrži 1 bočicu.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061,

NL-4817 ZK Breda,

Nizozemska

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061,

NL-4817 ZK Breda,

Nizozemska

Proizvođač

Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company

Pottery Road

Dun Laoghaire

Co Dublin

Irska

Proizvođač

Amgen NV

Arianelaan 5

1200 Brussel

Belgija

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje

lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +370 5 219 7474

България

Амджен България ЕООД

Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen

Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700

Danmark

Amgen, filial af Amgen AB, Sverige

Tlf: +45 39617500

Malta

Amgen B.V.

The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500

Deutschland

AMGEN GmbH

Tel.: +49 89 1490960

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500

Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +372 586 09553

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000

Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε.

Τηλ.: +30 210 3447000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217

España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 581 3000

France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda.

Tel: +351 21 4220550

Hrvatska

Amgen d.o.o.

Tel: +385 (0)1 562 57 20

România

Amgen România SRL

Tel: +4021 527 3000

Ireland

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o.

Tel: +386 (0)1 585 1767

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Amgen Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 321 114 49

Italia

Amgen S.r.l.

Tel: +39 02 6241121

Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB,

filial

i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500

Κύπρος

C.A. Papaellinas Ltd

Τηλ.: +357 22741 741

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100

Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle

Tel: +371 257 25888

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za

lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Ova uputa o lijeku dostupna je na svim jezicima EU-a/EGP-a na internetskim stranicama Europske

agencije za lijekove.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim radnicima:

Upute za rekonstituciju i pripremu Kyprolis praška za otopinu za infuziju za intravensku

primjenu

Bočice lijeka Kyprolis ne sadrže antimikrobne konzervanse i namijenjene su isključivo za jednokratnu

primjenu. Nužno je pridržavati se odgovarajuće aseptičke tehnike.

Rekonstituirana otopina sadrži karfilzomib u koncentraciji od 2 mg/ml. Prije rekonstitucije pročitajte

cijele upute za pripremu.

Neposredno prije primjene izvadite bočicu iz hladnjaka.

Izračunajte dozu (mg/m

) i broj potrebnih bočica lijeka Kyprolis temeljem površine tijela

bolesnika prije početka liječenja. U bolesnika čija je površina tijela veća od 2,2 m

treba se

primijeniti doza koja odgovara površini tijela od 2,2 m

. Prilagodba doze nije potrebna za

promjene tjelesne težine ≤ 20%.

Upotrijebite samo iglu veličine 21G ili više G (0,8 mm ili manjeg vanjskog promjera igle) da

rekonstituirate svaku bočicu u aseptičkim uvjetima sporim ubrizgavanjem 5 ml (za bočicu od

10 mg), 15 ml (za bočicu od 30 mg) ili 29 ml (za bočicu od 60 mg) sterilne vode za injekcije

kroz čep i usmjeravajući otopinu na UNUTRAŠNJU STIJENKU BOČICE kako biste

minimizirali stvaranje pjene.

Nježno vrtite i/ili sporo preokrećite bočicu otprilike 1 minutu ili do potpunog otapanja. NE

TRESITE. Ako se stvori pjena, pustite otopinu da se slegne u bočici do nestanka pjene (oko

5 minuta) i dok otopina ne postane bistra.

Prije primjene vizualno provjerite ima li čestica ili promjene boje. Rekonstituirani lijek treba

biti bistra, bezbojna do žućkasta otopina i ne smije se primijeniti ako opazite bilo kakvu

promjenu boje ili prisutnost čestica.

Bacite neiskorišteni dio lijeka zaostao u bočici.

Kyprolis se može primijeniti direktno intravenski putem infuzije ili opcionalno,može se

primijeniti i u vrećici za infuziju. Ne smije se primjenjivati kao intravenska doza ili bolus

injekcija.

Kada se primjenjuje u vrećici za infuziju, upotrijebite samo iglu veličine 21G ili više G (0,8 mm

ili manjeg vanjskog promjera igle) da izvučete izračunatu dozu iz bočice i razrijedite u vrećici

za infuziju od 50 ili 100 ml u kojoj se nalazi 5 %-tna otopina glukoze za injekcije.

S mikrobiološkog gledišta, lijek se treba primijeniti odmah. Ako se ne primijeni odmah, vrijeme i

uvjeti čuvanja lijeka za primjenu odgovornost su korisnika i ne bi smjeli prelaziti 24 sata pri

2°C – 8°C.

Zbrinjavanje

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

PRILOG IV.

ZNANSTVENI ZAKLJUČCI I RAZLOZI ZA IZMJENU UVJETA

ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Znanstveni zaključci

Uzimajući u obzir PRAC-ovo izvješće o ocjeni periodičkog(ih) izvješća o neškodljivosti lijeka

(PSUR) za karfilzomib, znanstveni zaključci CHMP-a su sljedeći:

Analiza svih dostupnih podataka pokazala je 39 događaja konfuznog stanja (od kojih je jedan bio sa

smrtnim ishodom) prijavljenih u kliničkim ispitivanjima i 70 događaja konfuznog stanja (19 ozbiljnih,

od kojih je jedan bio sa smrtnim ishodom) prijavljenih u razdoblju nakon stavljanja lijeka u promet.

Na temelju dobivenih podataka primijećeno je da je potrebno značajno vrijeme do nastupa nuspojava,

u kliničkim ispitivanjima i razdoblju nakon stavljanja lijeka u promet prijavljeni su slučajevi

dechallenge-a

rechallenge-a

, kao i slučajevi smanjenja doze. Podaci ukazuju na to da su zdravstveni

radnici odlučili privremeno prekinuti, prilagoditi ili ukinuti liječenje lijekom Kyprolis u ovoj po život

opasnoj indikaciji pri pojavi ove nuspojave, što je dodatan dokaz racionalne mogućnosti uzročne uloge

karfilzomiba. Na temelju toga, nuspojava „konfuzno stanje“ dodana je u dio 4.8. sažetka opisa

svojstava lijeka. Uputa o lijeku ažurirana je sukladno tome.

Kumulativno je u razdoblju nakon stavljanja lijeka u promet zabilježeno 37 slučajeva herpes zoster

infekcija, dok je pojam visoke razine (eng.

h

igh level term

, HLT) herpes virus infekcija zabilježen u 86

od 2 944 ispitanika u kliničkim ispitivanjima. Slučajevi infekcije herpesom pojavljivali su se i u

ispitivanjima karfilzomiba u monoterapiji i u ispitivanjima karfilzomiba u kombinaciji s

deksametazonom i drugim lijekovima (poput lenalidomid-deksametazona, ciklofosfamid-

deksametazona, melfalan-prednizona ili karboplatin-etopozida). Najčešće prijavljeni preporučeni

pojmovi bili su herpes zoster, oralni herpes i herpes simplex, a većina bolesnika se oporavila.

Uzimajući u obzir klinički značaj stanja herpes zoster, kao i informacije dane u sažetku opisa svojstava

lijeka drugih sličnih lijekova (bortezomib, iksazomib) tj. učinak skupine i mogući mehanizam

djelovanja, PRAC predlaže uključivanje herpes zostera u dio 4.8. sažetka opisa svojstava lijeka, s

učestalošću „često“, na temelju podataka iz kliničkih ispitivanja. Također treba jasno navesti da se

učestalost temelji na podacima iz kliničkih ispitivanja u kojima je većina bolesnika primala profilaksu.

Dio 4.2 sažetka opisa svojstav lijeka također je usklađen s ovim novim informacijama navedenim u

dijelu 4.8.

CHMP je suglasan sa znanstvenim zaključcima koje je donio PRAC.

Razlozi za izmjenu uvjeta odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Na temelju znanstvenih zaključaka za karfilzomib, CHMP smatra da je omjer koristi i rizika

lijeka(ova) koji sadrži(e) karfilzomib nepromijenjen, uz predložene izmjene informacija o lijeku.

CHMP predlaže izmjenu uvjeta odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

Nema novosti,vezanih za taj proizvod.