Klotrimazol

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Klotrimazol Pliva 10 mg/g krema
 • Doziranje:
 • 10 mg/g
 • Farmaceutski oblik:
 • krema
 • Sastav:
 • Urbroj: 1 g kreme sadrži 10 mg klotrimazola
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni neponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Klotrimazol Pliva 10 mg/g krema
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 20 g kreme u tubi, u kutiji [HR-H-667399852-01] Urbroj: 381-12-01/70-17-09

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-667399852
 • Datum autorizacije:
 • 26-06-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Klotrimazol Pliva 10 mg/g krema

klotrimazol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Klotrimazol Pliva krema i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Klotrimazol Pliva kremu?

Kako primjenjivati Klotrimazol Pliva kremu?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Klotrimazol Pliva kremu?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Klotrimazol Pliva krema i za što se koristi?

Klotrimazol Pliva

krema je lijek protiv gljivica za lokalno liječenje (na kožu). Sadrži djelatni sastojak

klotrimazol,

iz skupine lijekova s protugljivičnim djelovanjem, a nazivaju se imidazoli.

Lijek

namijenjen

liječenje

infekcija

kože

uzrokovanih

gljivicama

nekim

drugim

mikroorganizmima. Primjenjuje se za liječenje infekcija kože stopala, kožne infekcije bilo kojeg

dijela tijela neobraslog dlakama, infekcije nogu uključujući infekcije kožnih pregiba te gljivične

infekcije kože nazvane pityriasis versicolor koja se manifestira u obliku sitnih ljuski svjetlije, tamnije,

žutosmeĎe ili ružičaste boje, a može se pojaviti i gubitak kožnoga pigmenta (depigmentacija).

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Klotrimazol Pliva kremu?

Nemojte primjenjivati Klotrimazol Pliva kremu:

ako ste alergični (preosjetljivi) na klotrimazol ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u

dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Klotrimazol Pliva kremu.

Tijekom primjene Klotrimazol Pliva kreme trebate izbjegavati izlaganje oboljelih dijelova kože

sunčevom svijetlu, dodir s očnom spojnicom ili ozlijeĎenim bubnjićem uha.

Krema ne smije doći u kontakt sa sluznicom oka i usta.

U slučaju preosjetljivosti i nadraženosti prekinite primjenu lijeka.

Djeca i adolescenti

Sigurna i djelotvorna primjena ovog lijeka u djece i adolescenata je osigurana kada se

primjenjuje kako je opisano u ovoj uputi.

Drugi lijekovi i Klotrimazol Pliva krema

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

H A L M E D

26 - 06 - 2017

O D O B R E N O

Ne očekuje se meĎudjelovanje Klotrimazol Pliva kreme i drugih lijekova.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Podaci o primjeni klotrimazola u trudnica su ograničeni. Kao mjera predostrožnosti, savjetuje se

izbjegavanje primjene klotrimazola u prvom tromjesečju trudnoće.

Dojenje

Klotrimazol i njegovi metaboliti se izlučuju u majčinom mlijeku. Dojenje se mora prekinuti tijekom

primjene klotrimazola.

Plodnost

Ispitivanja o utjecaju klotrimazola na plodnost u ljudi nisu provedena, no ispitivanja u životinja nisu

pokazala bilo kakav učinak lijeka na plodnost.

Upravljanje vozilima i strojevima

Kod primjene Klotrimazol Pliva kreme ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja

vozilima i rada sa strojevima.

Klotrimazol Pliva krema sadrži cetilni i stearilni alkohol te propilenglikol

Klotrimazol Pliva krema sadrži cetilni i stearilni alkohol koji mogu izazvati lokalne kožne reakcije

(npr. kontaktni dermatitis).

Klotrimazol Pliva krema takoĎer sadrži propilenglikol koji može nadražiti kožu.

3.

Kako primjenjivati Klotrimazol Pliva kremu?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s

Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Potrebno je pridržavati se uputa da bi lijek mogao pravilno djelovati.

Način primjene

Klotrimazol Pliva krema namijenjena je samo za vanjsku primjenu na kožu. Krema ne smije doći u

kontakt sa sluznicom oka i usta.

Dva puta na dan (ujutro i uvečer) nanesite tanak sloj kreme na oboljele dijelove kože i lagano utrljajte

dok se ne upije. Dovoljna je mala količina kreme (istisnite oko ½ cm kreme) za površinu kože veličine

dlana. Prije nanošenja kreme oboljelo mjesto dobro operite i osušite.

Trajanje primjene

Liječenje treba trajati od 2 do 4 tjedna, ovisno o proširenosti i jačini promjena na koži.

Kako biste spriječili ponovnu infekciju, liječenje se mora nastaviti još 2 tjedna nakon nestanka svih

simptoma bolesti. Ako su simptomi bolesti i dalje prisutni nakon 4 tjedna liječenja, obratite se Vašem

liječniku.

Što još možete učiniti za liječenje infekcije?

Donje rublje, odjeću i ručnike koji doĎu u dodir s oboljelim dijelom kože treba zamijeniti svaki dan.

To će pomoći u liječenju i spriječiti infekciju drugih dijelova tijela kao i drugih osoba.

Ako primijenite više Klotrimazol Pliva kreme nego što ste trebali

Nije zamijećen rizik od akutnog predoziranja, obzirom da nije vjerojatno da će se predoziranje

(primjena

velikoj

površini

uvjetima

koji

pogoduju

apsorpciji)

javiti

nakon

pojedinačne

H A L M E D

26 - 06 - 2017

O D O B R E N O

primjene na kožu ili nakon nenamjernog uzimanja kroz usta. Nema posebnog protuotrova. MeĎutim, u

slučaju nenamjernog oralnog uzimanja, rutinske mjere poput ispiranja želuca treba provesti samo ako

klinički simptomi predoziranja postanu očigledni (npr. omaglica, mučnina ili povraćanje). Ako ste

nenamjerno

primijenili

preveliku

dozu

Klotrimazol

Pliva

kreme,

savjetujte

liječnikom

ljekarnikom.

Ako ste zaboravili primijeniti Klotrimazol Pliva kremu

Ako ste zaboravili primijeniti Klotrimazol Pliva kremu, upotrijebite je onda kad se sjetite te nastavite

s primjenom prema uputi. Nemojte primijeniti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu

dozu.

Ako prestanete primjenjivati Klotrimazol Pliva kremu

Liječenje ne smijete prekinuti prije vremena ili odmah po nestanku simptoma, osim ako Vam to nije

savjetovao Vaš liječnik.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

U slučaju pojave sljedeće nuspojave prestanite primjenjivati lijek i odmah zatražite liječničku

pomoć:

alergijske reakcije (nepoznata učestalost) koje mogu uključivati koprivnjaču, svrbež, crvenilo,

a u težim slučajevima oticanje lica, otežano disanje, omaglicu, generalizirani osip.

Nuspojave razvrstane po učestalosti možemo klasificirati kao:

Rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba)

iritacija kože, pečenje i bol.

Nepoznata učestalost (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

svrbež, crvenilo, mjehuri na koži, edem, ljuštenje kože, nelagoda, probadanje.

Ako se nabrojene nuspojave pojave prvi put ili se stanje pogorša, prestanite upotrebljavati

Klotrimazol Pliva kremu i obratite se liječniku.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Klotrimazol Pliva kremu?

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji ili tubi iza oznake

„EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

H A L M E D

26 - 06 - 2017

O D O B R E N O

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Klotrimazol Pliva krema sadrži?

Djelatna tvar je klotrimazol.

1 g kreme sadrži 10 mg kotrimazola.

Drugi sastojci su: cetilni alkohol, stearilni alkohol, cetilpalmitat, bijeli vazelin, benzilni

alkohol, sorbitanstearat, polisorbat 60, propilenglikol, pročišćena voda.

Kako Klotrimazol Pliva krema izgleda i sadržaj pakiranja?

Klotrimazol Pliva krema je bijele boje.

Pakiranje sadrži 20 g kreme u aluminijskoj tubi, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u lipnju 2017.

H A L M E D

26 - 06 - 2017

O D O B R E N O