Herplex

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Herplex 50 mg/g krema
 • Doziranje:
 • 50 mg/g
 • Farmaceutski oblik:
 • krema
 • Sastav:
 • Urbroj: jedan gram kreme sadrži 50 mg aciklovira
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Herplex 50 mg/g krema
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 2 g kreme u tubi, u kutiji [HR-H-016515376-01] Urbroj: 381-12-01/30-15-08

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-016515376
 • Datum autorizacije:
 • 22-10-2015
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

HERPLEX 50 mg/g krema

aciklovir

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli

Vaš liječnik ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 10

dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je HERPLEX 50 mg/g krema i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati HERPLEX 50 mg/g kremu?

Kako primjenjivati HERPLEX 50 mg/g kremu?

Moguće nuspojave

Kako čuvati HERPLEX 50 mg/g kremu?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je HERPLEX 50 mg/g krema i za što se koristi?

HERPLEX krema je antivirusni lijek za lokalnu primjenu na koži koja sadrži aciklovir kao

djelatnu tvar.

HERPLEX krema se primjenjuje za liječenje "groznice" (

herpes labialisa

) uzrokovane

Herpes

simplex

virusom, koja se najčešće pojavljuje na usnicama i koži oko usta i nosa.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati HERPLEX 50 mg/g kremu?

Nemojte primjenjivati HERPLEX kremu:

ako ste alergični na aciklovir, valaciklovir ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden

u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete HERPLEX kremu.

Budite posebno oprezni pri primjeni HERPLEX kreme:

ako ste trudni

ako "groznica" poprima teži oblik

ako ste bili podvrgnuti transplantaciji koštane srži

ako se liječite od neke maligne bolesti

H A L M E D

22 - 10 - 2015

O D O B R E N O

ako imate AIDS.

Djeca

Ovaj lijek se u djece primjenjuje isto kao u odraslih.

Drugi lijekovi i HERPLEX krema

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo

koje druge lijekove.

Pri lokalnoj primjeni HERPLEX kreme nisu opažene značajne kliničke interakcije s drugim

lijekovima.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

HERPLEX krema se smije primjenjivati u trudnoći samo kada, prema odluci liječnika, moguća

korist za majku prevladava moguće rizike za plod.

Doza lijeka koju dijete primi putem majčinog mlijeka zanemariva je. Stoga se HERPLEX krema,

prema odluci liječnika, smije primjenjivati tijekom dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nema podataka o štetnom utjecaju HERPLEX kreme primijenjene u terapijskim dozama na

sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Ostala upozorenja

slučaju

pojave

alergijske

reakcije

primjeni

HERPLEX

kreme

odmah

prestanite

primjenjivati lijek i javite se liječniku.

Ne primjenjujte HERPLEX kremu na sluznicu usta ili oka. U slučaju da krema dođe u kontakt s

očima, obilato isperite oči hladnom vodom. Ako se jave simptomi iritacije sluznice očiju, obratite

se liječniku.

HERPLEX krema se ne upotrebljava za liječenje herpes infekcija oka ili spolnih organa.

Dok imate "groznicu" preporučuje se izbjegavati:

nepotrebno diranje kožnih promjena kako biste izbjegli pogoršanje ili prenošenje infekcije

ljubljenje, naročito djece kako ne biste njima prenijeli infekciju

oštećenje mjehurića i kraste

dijeljenje pribora za hranu i piće.

Ovaj lijek sadrži cetilni i stearilni alkohol

Cetilni i stearilni alkohol može uzrokovati lokalne kožne reakcije (tj. kontaktni dermatitis).

Ovaj lijek sadrži propilenglikol

Propilenglikol može nadražiti kožu.

H A L M E D

22 - 10 - 2015

O D O B R E N O

3. Kako primjenjivati HERPLEX 50 mg/g kremu?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš

liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Količina kreme unutar pakiranja dovoljna je za jedno liječenje "groznice" (

herpes labialis

Važno je započeti liječenje što prije, pri pojavi prvih simptoma (bockanje, svrbež, pečenje).

Liječenje se može započeti i u kasnijoj fazi infekcije (kad nastanu mjehurići).

Primjena u odraslih i u djece

Prije i poslije nanošenja HERPLEX kreme obavezno operite ruke kako biste izbjegli pogoršanje

ili nastanak infekcije na nekom drugom dijelu tijela.

Obilno nanesite HERPLEX na zahvaćeno područje i potpuno ga prekrijte kremom.

HERPLEX nanosite na oboljelo područje kože 5 puta na dan u razmacima od otprilike 4 sata.

Kremu nije potrebno primjenjivati tijekom noći.

Liječenje HERPLEX kremom provodite najmanje 4 dana. Ako nakon 4 dana ne dođe do

potpunog nestanka promjena na koži, liječenje možete nastaviti tijekom narednih 6 dana. Ne

ublaže li se tegobe nakon 10 dana primjene kreme, ili se pojave novi simptomi, potražite savjet

ljekarnika ili liječnika.

HERPLEX krema je namijenjena za lokalnu primjenu na koži.

Ako je slučajno progutate, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Nakon gutanja cijelog sadržaja aciklovir kreme od 2 g koja sadrži 100 mg aciklovira nisu

zabilježene nuspojave. Međutim, slučajno ponovljeno oralno predoziranje aciklovirom tijekom

nekoliko dana može imati za posljedicu mučninu, povraćanje, glavobolju i smetenost.

Ako primijenite više HERPLEX kreme nego što ste trebali

Predoziranje pri lokalnoj primjeni HERPLEX kreme nije vjerojatno s obzirom na ograničenu

apsorpciju lijeka preko kože. Ne primjenjujte više HERPLEX kreme od preporučenog načina

primjene.

Ako ste zaboravili primijeniti HERPLEX kremu

Ako ste zaboravili primijeniti HERPLEX kremu, primijenite je čim se sjetite. Ukoliko je vrijeme

za sljedeću primjenu, preskočite propuštenu dozu.

Nemojte primijeniti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili

ljekarniku.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Prestanite uzimati HERPLEX kremu i odmah obavijestite liječnika ako primijetite ili

sumnjate

na

sljedeće

ozbiljne

nuspojave

(možda

će

biti

potrebno

hitno

medicinsko

liječenje):

H A L M E D

22 - 10 - 2015

O D O B R E N O

Vrlo rijetke nuspojave

(mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

alergijske reakcije kod kojih se javljaju osip, svrbež, crvenilo, oticanje usana, jezika, lica

ili drugih dijelova tijela, gušenje.

Ostale nuspojave uključuju:

Manje česte nuspojave

(mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

prolazno žarenje i peckanje kože na mjestu primjene, blaga suhoća ili ljuštenje kože,

svrbež

crvenilo kože, kontaktni dermatitis nakon lokalne primjene.

Prijavljivanje nuspojava

primijetite

bilo

koju

nuspojavu,

potrebno

obavijestiti

liječnika

ljekarnika.

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. *

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. KAKO ČUVATI HERPLEX KREMU?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

HERPLEX čuvajte na temperaturi ispod 25

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika

kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

SADRŽAJ PAKIRANJA I DRUGE INFORMACIJE

Što HERPLEX krema sadrži?

Djelatna tvar HERPLEX kreme je aciklovir.

Jedan gram HERPLEX kreme sadrži 50 mg aciklovira.

Drugi sastojci su:

Propilenglikol; glicerilstearat makrogol 100 stearat; cetilni i stearilni alkohol; parafin, tekući;

vazelin, bijeli; natrijev laurilsulfat; voda, pročišćena.

Kako HERPLEX krema izgleda i sadržaj pakiranja?

HERPLEX krema je bijela, homogena krema.

2 g kreme u aluminijskoj tubi s plastičnim zatvaračem, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

Ulica Danica 5

48 000 Koprivnica

H A L M E D

22 - 10 - 2015

O D O B R E N O

Način i mjesto izdavanja lijeka

Bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u listopadu 2015.

H A L M E D

22 - 10 - 2015

O D O B R E N O