Fuzeon

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Fuzeon
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Fuzeon
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • Antivirusni lijekovi za sustavnu uporabu
 • Područje terapije:
 • HIV infekcije
 • Terapijske indikacije:
 • Fuzeon je indiciran u kombinaciji s druge antiretrovirusne lijekove za liječenje HIV-1 zaraženi pacijenti koji su liječeni i nije uspjelo na režima koja sadrži barem jedan lijek iz svake od sljedećih antiretrovirusne klase: inhibitori proteaze, nenukleozidne inhibitore reverzne transkriptaze i -inhibitori ili koji podnosite prethodne antiretrovirusne režima.

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/H/C/000514
 • Datum autorizacije:
 • 27-05-2003
 • EMEA koda:
 • EMEA/H/C/000514
 • Zadnje ažuriranje:
 • 16-05-2018

Uputu o lijeku

B. UPUTA O LIJEKU

Uputa o lijeku: Podaci za bolesnika

Fuzeon 90 mg/ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju

enfuvirtid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku

sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte

dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Fuzeon i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Fuzeon

Kako primjenjivati Fuzeon

Moguće nuspojave

Kako čuvati Fuzeon

Sadržaj pakiranja i druge informacije

7.

Vodič korak po korak za injiciranje lijeka Fuzeon

1.

Što je Fuzeon i za što se koristi

Što je Fuzeon

Fuzeon sadrži djelatnu tvar enfuvirtid i pripada skupini lijekova koji se nazivaju 'antiretrovirusnim

lijekovima'.

Za što se Fuzeon koristi

Fuzeon se koristi za suzbijanje virusa humane imunodeficijencije (HIV) – u kombinaciji s drugim

antiretrovirusnim lijekovima u bolesnika zaraženih HIV-om.

Liječnik Vam je propisao Fuzeon da pomogne držati HIV infekciju pod kontrolom.

Fuzeon neće izliječiti HIV infekciju.

Kako Fuzeon djeluje

HIV napada stanice u krvi koje se zovu CD4 ili T-stanice. Virus mora doći u kontakt s tim stanicama i

ući u njih kako bi se mogao umnažati. Fuzeon to sprečava i na taj način pomaže.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Fuzeon

Nemojte primjenjivati Fuzeon:

ako ste alergični na enfuvirtid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Ako niste sigurni, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego primijenite

Fuzeon.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego primijenite Fuzeon:

ako ste ikada imali tegoba s plućima

ako ste ikada imali tegoba s bubrezima

ako imate kronični hepatitis B ili C ili neku drugu jetrenu bolest - veća je vjerojatnost da ćete

imati ozbiljnih tegoba s jetrom dok uzimate ovaj lijek

Znakovi prethodnih infekcija

U nekih bolesnika s uznapredovalom HIV infekcijom (SIDA) koji su već imali oportunističke

infekcije mogu se ubrzo nakon početka primjene lijeka protiv HIV-a pojaviti znakovi i simptomi upale

od prijašnjih infekcija. Vjeruje se da su ti simptomi posljedica oporavka imunološkog sustava

organizma. Tako oporavljen organizam može se boriti protiv infekcija koje su možda bile prisutne bez

vidljivih simptoma. Ako primijetite bilo koji simptom infekcije, odmah obavijestite svog liječnika.

Znakovi autoimunih poremećaja

Osim oportunističkih infekcija, nakon što počnete uzimati lijekove za liječenje HIV infekcije mogu se

javiti i autoimuni poremećaji (bolesti koje nastaju kada imunološki sustav napada zdravo tkivo u

vlastitom tijelu). Autoimuni poremećaji mogu se javiti i više mjeseci nakon započinjanja liječenja.

Ako primijetite bilo koji simptom infekcije ili druge simptome poput slabosti u mišićima, slabosti koja

počinje u šakama i stopalima i širi se prema trupu, lupanja srca, nevoljnog drhtanja ili hiperaktivnosti,

odmah obavijestite svog liječnika kako bi ste zatražili potrebno liječenje.

Bolesnici s jetrenom bolešću

Bolesnici s kroničnim hepatitisom B ili C koji su liječeni lijekovima protiv HIV infekcije izloženi su

povećanom riziku od ozbiljnih jetrenih tegoba. Razgovarajte sa svojim liječnikom ako u povijesti

bolesti imate jetrenu bolest.

Bolest kostiju (osteonekroza)

U nekih bolesnika koji uzimaju kombinirane lijekove za liječenje HIV-a može se razviti bolest kostiju

koja se zove osteonekroza. To je bolest kod koje koštano tkivo odumire jer se ne opskrbljuje krvlju

(propadanje koštanog tkiva zbog prestanka opskrbe kosti krvlju).

Znakovi osteonekroze su ukočenost zglobova, tupi bolovi i probadanje u zglobovima

(osobito u kuku, koljenu i ramenu) i poteškoće pri kretanju. Ako primijetite neki od tih

znakova, obavijestite svog liječnika.

Faktori rizika za razvoj ove bolesti uključuju: trajanje liječenja lijekovima protiv HIV-a,

uzimanje kortikosteroida, količina konzumiranog alkohola, stanje imunološkog sustava i

prekomjerna tjelesna težina.

Prijenos HIV-a na druge osobe

Unatoč smanjenom riziku zbog djelotvorne antiretrovirusne terapije, svejedno možete prenijeti HIV

tijekom uzimanja ovog lijeka. Razgovarajte s liječnikom o potrebnim mjerama opreza kako biste

izbjegli prijenos na druge osobe.

Drugi lijekovi i Fuzeon

Obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste

mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući one koje ste nabavili bez recepta i biljne lijekove.

Pokazalo se da Fuzeon nema međusobnog neželjenog djelovanja s drugim lijekovima koje uzimate za

liječenje HIV-a kao ni s antibiotikom rifampicinom.

Fuzeon s hranom i pićem

Fuzeon možete primjenjivati s hranom ili bez nje. Međutim, i dalje se trebate pridržavati uputa za

primjenu drugih lijekova koje uzimate, a koje su navedene u uputama o lijeku.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek. Ne smijete uzimati Fuzeon, osim ako Vam to

izričito nije rekao Vaš liječnik.

Ne smijete dojiti ako imate HIV jer se HIV može prenijeti na dijete.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije ispitan učinak lijeka Fuzeon na sposobnost upravljanja vozilima, rukovanja alatima ili rada sa

strojevima. Ako tijekom liječenja lijekom Fuzeon osjetite omaglicu, nemojte voziti, rukovati alatima

niti raditi sa strojevima.

Fuzeon sadrži natrij

Fuzeon sadrži manje od 1 mmola natrija (23 mg) po dozi, tj. zanemarive količine natrija.

3.

Kako primjenjivati Fuzeon

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa

svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Kako pripremiti i injicirati Fuzeon

Fuzeon se mora primijeniti injekcijom neposredno ispod kože – to se naziva 'supkutanom' injekcijom.

U dijelu 7. daju se upute za pripremu lijeka Fuzeon i samostalno injiciranje.

Koliko lijeka primijeniti

Preporučena doza za odrasle i adolescente (u dobi od 16 ili više godina) je 90 mg dvaput na dan.

Primjenjuje se u obliku injekcije od 1 ml neposredno pod kožu.

Fuzeon je najbolje primjenjivati svakoga dana u isto vrijeme.

Pokušajte ravnomjerno rasporediti doze u vrijeme koje Vam odgovara – primjerice, odmah

ujutro, a zatim rano navečer.

Pročitajte daljnje upute o primjeni lijeka Fuzeon na kraju ove Upute o lijeku (vidjeti dio 7.). Tamo ćete

pronaći upute o tome kako ćete pripremiti Fuzeon i kako ćete si dati injekciju.

Ako primijenite više lijeka Fuzeon nego što ste trebali

Ako primijenite više lijeka Fuzeon nego što ste trebali, obratite se svom liječniku ili odmah otiđite u

bolnicu. Ponesite sa sobom pakiranje lijeka.

Ako ste zaboravili primijeniti Fuzeon

Ako zaboravite primijeniti dozu, primijenite je čim se sjetite. Međutim, ako je do sljedeće

redovite doze ostalo manje od 6 sati, preskočite propuštenu dozu

Nemojte primijeniti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete primjenjivati Fuzeon

Nastavite primjenjivati svoj lijek dok Vam liječnik ne kaže da prestanete. Ako prestanete

primjenjivati lijek i dođe do pauze u liječenju, to može povećati vjerojatnost da će HIV u Vašoj

krvi brže postati otporan na Fuzeon. Vjerojatnost za to je manja ako lijek primjenjujete redovito

i bez prekida u liječenju.

HIV virus u Vašoj krvi može naposljetku postati otporan na Fuzeon. U tom slučaju razine virusa

u krvi možda će početi rasti. Tada liječnik može odlučiti prekinuti liječenje lijekom Fuzeon.

Liječnik treba o tome razgovarati s Vama kada za to dođe vrijeme.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili

medicinskoj sestri.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prestanite primjenjivati Fuzeon i odmah potražite liječničku pomoć ako primijetite neku od

sljedećih ozbiljnih nuspojava – možda će Vam biti potrebno hitno liječenje:

alergijska reakcija (preosjetljivost) – znakovi mogu uključivati: osip, povišenu tjelesnu

temperaturu ili zimicu, mučninu ili povraćanje, znojenje ili drhtanje.

Ova je nuspojava rijetka (javlja se u manje od 1 na 1000 osoba). Navedeni znakovi ne moraju nužno

značiti da ste alergični na ovaj lijek.

Obavijestite svog liječnika ako primijetite nuspojave na mjestu primjene injekcije

Najčešće nuspojave (javljaju se u više od 1 na 10 osoba) su tegobe na mjestu primjene injekcije.

Vjerojatno ćete dobiti jednu ili više sljedećih blagih do umjerenih reakcija:

crvenilo

oticanje

svrbež

modrice

otvrdnuće kože ili kvržice

bol ili osjetljivost na dodir

Te se reakcije mogu javiti u prvom tjednu liječenja, a obično traju samo do 7 dana. Nakon toga se u

načelu ne pogoršavaju. Ako se pojavi neka od tih reakcija, nemojte prestati primjenjivati Fuzeon, ali

razgovarajte s liječnikom o svemu što Vas brine.

Reakcije mogu biti teže ako se injekcije ponavljano primjenjuju na istom mjestu na tijelu. Mogu se

pogoršati i ako se injekcija primijeni dublje nego što treba (primjerice u mišić). U rijetkim slučajevima

može se razviti infekcija na mjestu gdje je pojedina injekcija primijenjena. Kako biste umanjili rizik

od infekcije, važno je pridržavati se uputa navedenih u dijelu 7.

Fuzeon može uzrokovati nakupljanje jedne vrste proteina, koji se zovu amiloidi, pod kožom na mjestu

primjene injekcije. To ćete možda osjetiti kao kvržice ispod kože. Ako se to dogodi, javite se svom

liječniku.

Ostale moguće nuspojave

Vrlo često

(javljaju se u više od 1 na 10 osoba)

proljev

mučnina

gubitak tjelesne težine

bol i utrnulost šaka, stopala ili nogu

Često

(javljaju se u manje od 1 na 10 osoba)

upala pluća

infekcija uha

otečene žlijezde (limfni čvorovi)

upala oka (konjunktivitis)

gripa ili simptomi 'nalik gripi'

upala sinusa

začepljen nos

anoreksija

žgaravica

upala gušterače

smanjen tek

šećerna bolest

noćne more

omaglica

drhtanje (tremor)

tjeskoba ili razdražljivost

nemogućnost koncentracije

smanjen osjet

akne

crvenilo kože

ekcem

suha koža

bradavice

bol u mišićima

bubrežni kamenci

osjećaj slabosti

krv u mokraći

promjene koje se vide na krvnim pretragama (povećana razina masnoća u krvi)

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.

Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem

nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Fuzeon

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici bočice s

lijekom Fuzeon ili bočice s vodom za injekcije iza EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan

navedenog mjeseca.

Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Kad je otopina pripremljena za injiciranje, treba je odmah primijeniti. Ako se ne primijeni odmah,

mora se čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C) i upotrijebiti u roku od 24 sata.

Nemojte primijeniti ovaj lijek ako nakon dodavanja vode za injekcije primijetite čestice u prašku ili

otopini. Također, nemojte upotrijebiti vodu za injekcije ako u bočici primijetite čestice ili je voda

zamućena.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Fuzeon sadrži

Djelatna tvar je enfuvirtid. Jedna bočica sadrži 108 mg enfuvirtida. Nakon pripreme za primjenu

s priloženim otapalom, 1 ml pripremljene otopine sadrži 90 mg enfuvirtida.

Drugi sastojci su:

Prašak

natrijev karbonat, bezvodni

manitol

natrijev hidroksid

kloridna kiselina

Otapalo

voda za injekcije

Kako Fuzeon izgleda i sadržaj pakiranja

Fuzeon prašak i otapalo za otopinu za injekciju isporučuje se u kutiji koja sadrži:

60 bočica lijeka Fuzeon

60 bočica s vodom za injekcije kojom se Fuzeon prašak priprema za primjenu

60 štrcaljki volumena 3 ml

60 štrcaljki volumena 1 ml

180 vata natopljenih alkoholom

Ovo pakiranje sadrži sve što Vam je potrebno za pripremu i primjenu lijeka Fuzeon tijekom 30 dana.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Njemačka

Proizvođač odgovoran za puštanje serije lijeka u promet je

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Str. 1

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje

gotovog lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799

България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Česká republika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 - 23 446 800

Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Malta

(See United Kingdom)

Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 6 177 380

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739

España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Polska

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88

France

Roche

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00

Hrvatska

Roche d.o.o.

Tel: + 385 1 47 22 333

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Irska

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o.

Tel: +421 - 2 52638201

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 – 6 7039831

Roche Products Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove:

http://www.ema.europa.eu

Ova Uputa o lijeku je dostupna na svim EU/EEA jezicima na web stranicama Europske agencije za

lijekove.

7.

VODIČ KORAK PO KORAK ZA INJICIRANJE LIJEKA FUZEON

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa

svojim liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom ako niste sigurni.

Što učiniti ako ste ljevoruki

Slike u ovoj uputi prikazuju osobe koje su dešnjaci. Ako ste ljevoruki, činite ono što je Vama

prirodno. Vjerojatno će Vam biti najlakše:

držati štrcaljku u lijevoj ruci i

držati bočicu između palca i kažiprsta desne ruke.

Kada će Vam biti potrebna pomoć druge osobe

U početku će Vam možda biti teško primijeniti injekciju na neka mjesta, primjerice u nadlakticu. Ako

trebate pomoć, zamolite partnera, prijatelja ili člana obitelji. Možda biste mogli zamoliti nekoga da s

Vama prođe obuku kod liječnika ili medicinske sestre.

Vaše štrcaljke

Štrcaljke koje dolaze s lijekom imaju obojani štitnik za iglu. On je nataknut na iglu i prekriva je nakon

uporabe kako bi se smanjio rizik da se druga osoba slučajno ubode. Iako su štrcaljke opremljene tim

sigurnosnim mehanizmom, ipak je važno da upotrijebljene štrcaljke zbrinete na pravilan način.

Pridržavajte se uputa koje su Vam dali liječnik, ljekarnik ili medicinska sestra.

Upute za sigurnu primjenu

Dobro operite ruke. Tako ćete umanjiti rizik od bakterijskih infekcija.

Nakon što operete ruke, nemojte dodirivati ništa osim lijeka i pribora.

Kada rukujete štrcaljkom, nemojte dodirivati iglu.

Nemojte dodirivati vrhove bočica nakon što ste ih očistili vatom natopljenom alkoholom.

Nemojte koristiti pribor koji je bio otvoren. Prije uporabe provjerite da niti jedan dio pribora u

pakiranju nije bio otvoren.

Nikada nemojte koristiti niti s drugima dijeliti već upotrijebljene igle.

Nikada nemojte koristiti štrcaljke sa savijenom ili oštećenom iglom.

Nikada nemojte miješati lijek s vodom iz slavine.

Nikada nemojte injicirati ovaj lijek s drugim lijekovima za injiciranje.

Fuzeon smijete injicirati samo pod kožu ('supkutano').

Fuzeon ne smijete injicirati u venu ('intravenski') niti u mišić ('intramuskularno').

Odložite sav upotrijebljen pribor u poseban spremnik za otpad s poklopcem. Učinite to čak i ako

u bočicama preostane određena količina neupotrijebljenog lijeka ili vode za injekcije, jer su

bočice namijenjene isključivo za jednokratnu uporabu. U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi sa

sigurnim odlaganjem ovih predmeta, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj

sestri.

U nastavku slijede jednostavne upute korak-po-korak za injiciranje lijeka.

Korak A: Početna priprema

Pripremite sljedeći pribor:

jednu bočicu lijeka Fuzeon (stakleni spremnik s bijelim praškom)

jednu bočicu vode za injekcije (stakleni spremnik s bistrom i bezbojnom tekućinom)

jednu štrcaljku volumena 3 ml (veću štrcaljku) s iglom duljine 25 mm

jednu štrcaljku volumena 1 ml (manju štrcaljku) s iglom duljine 13 mm

3 vate natopljene alkoholom

poseban spremnik za otpad s poklopcem za sigurno odlaganje otpadnog materijala

Otvorite pakiranja sa štrcaljkama i skinite kapice s bočica

Bacite pakiranja i kapice bočica u poseban spremnik za otpad s poklopcem.

Stavite štrcaljke i bočice na čistu površinu.

Dobro operite ruke.

Nakon što operete ruke, nemojte dodirivati ništa osim pribora za injiciranje i mjesta na kojem

ćete injicirati lijek.

Očistite vrhove bočica.

Prebrišite vrh svake bočice novom vatom natopljenom alkoholom. Pustite da se vrhovi osuše na

zraku.

Pazite da ne dodirnete gumene vrhove nakon što ste ih očistili. Ako ih dodirnete, svakako ih

ponovno očistite.

Korak B: Miješanje lijeka Fuzeon

Izvlačenje vode za injekcije

1. Uzmite

veliku štrcaljku od 3 ml.

Kažiprstom povucite obojani štitnik igle od igle.

2. Da biste provjerili je li igla čvrsto pričvršćena na štrcaljku:

uhvatite plastičnu kapicu ispod štitnika igle

učvrstite iglu i kapicu nježnim zavrtanjem u smjeru kazaljke na satu. Nemojte zavrnuti prejako

jer se igla može olabaviti.

3. Da biste skinuli prozirnu plastičnu kapicu:

potisnite je prema štrcaljki, a zatim povucite s igle.

4. Uvucite u štrcaljku 1,1 ml zraka.

5. Gurnite iglu štrcaljke u gumeni vrh bočice s vodom za injekcije i pritisnite klip. Na taj ćete način

ubrizgati zrak.

6. Nježno preokrenite bočicu.

Pazite da se vrh igle uvijek nalazi ispod površine vode za injekcije

kako mjehurići zraka ne bi ušli u štrcaljku

7. Polagano povlačite klip dok voda ne dođe do oznake za 1,1 ml.

Uzmite u obzir da se u bočici

nalazi više tekućine nego što Vam je potrebno (2 ml); za pravilnu pripremu injekcije trebate

izvući samo 1,1 ml.

8. Nježno lupkajte po štrcaljki da se mjehurići zraka dignu na vrh.

Ako u štrcaljku uđe previše zraka, nježno pritisnite klip da zrak istisnete nazad u bočicu.

Zatim ponovno izvucite vodu.

Svakako provjerite da u štrcaljki imate 1,1 ml vode za injekcije.

Ovaj korak možete ponavljati sve dok u štrcaljku ne uvučete točnu količinu vode za injekcije.

9. Izvadite iglu iz bočice.

Pazite da iglu nikada ne dodirnete prstima niti bilo čime

10. Bacite bočicu i vodu za injekcije u poseban spremnik za otpad s poklopcem – ta je bočica

namijenjena samo za jednokratnu uporabu.

Ubrizgavanje vode za injekcije u Fuzeon prašak

1. Nježno lupkajte bočicu lijeka Fuzeon da rastresete prašak.

2. Uhvatite glavni dio štrcaljke s vodom za injekcije i gurnite iglu kroz gumeni vrh bočice pod malim

kutom.

3. Polagano potiskujte klip štrcaljke.

Pustite da voda polagano teče unutrašnjom stijenkom bočice.

Pazite da ne ubrizgate vodu u prašak presnažno jer to može izazvati pjenjenje.

Ako se pojavi pjena, možda će trebati više vremena da se prašak potpuno otopi.

4. Nakon što ste u bočicu lijeka Fuzeon dodali cijelu količinu vode za injekcije, izvadite štrcaljku iz

bočice.

5. Jednom rukom držite glavni dio štrcaljke te obojanim štitnikom igle nježno pritisnite na

ravnu

površinu

dok štitnik ne prekrije iglu.

- Čut ćete škljocaj. Nemojte koristiti slobodnu ruku da biste napravu pritisnuli preko igle.

6. Bacite štrcaljku u poseban spremnik za otpad s poklopcem.

Miješanje vode za injekcije s Fuzeon praškom

1. Nježno lupkajte bočicu vrhom prsta dok se prašak ne počne otapati.

Nikada nemojte tresti niti

preokretati bočicu kako bi se sadržaj promiješao - to će uzrokovati prekomjerno pjenjenje

2. Kad se prašak počne otapati, možete odložiti bočicu dok se potpuno ne otopi.

- Za potpuno otapanje praška može biti potrebno do 45 minuta.

- Bočicu nakon dodavanja vode za injekcije možete i nježno kotrljati između dlanova dok se

sadržaj potpuno ne otopi.

- Tako će se možda skratiti vrijeme potrebno da se prašak otopi.

3. Nakon što se prašak potpuno otopi

- Pričekajte da se slegnu svi mjehurići koji su se možda stvorili.

- Ako i dalje ima mjehurića, nježno lupkajte po stijenci bočice kako bi se lakše slegli.

4. Važno je da provjerite sadrži li tekućina čestice.

- Ako su u tekućini vidljive čestice, nemojte je upotrijebiti.

- Bacite bočicu u poseban spremnik za otpad s poklopcem ili je vratite u ljekarnu. Zatim

postupak ponovite s novom bočicom Fuzeon praška.

5. Ako nehotice dodirnete gumeni čep, svakako ga ponovno očistite novom vatom natopljenom

alkoholom.

6. Nakon što se doza lijeka pomiješa s vodom za injekcije, mora se odmah primijeniti. U suprotnom se

mora čuvati u hladnjaku i upotrijebiti u roku od 24 sata.

- Prije primjene pustite da tekućina ponovno dosegne sobnu temperaturu.

7. Ako obje svoje dnevne doze pripremate u isto vrijeme, pazite da za svaku dozu koristite nove

štrcaljke, novu vodu za injekcije i novu bočicu lijeka Fuzeon.

Korak C: Priprema za injekciju

Uvlačenje lijeka Fuzeon u štrcaljku volumena 1 ml

1. Ponovno prebrišite vrh bočice lijeka Fuzeon novom vatom natopljenom alkoholom.

2. Uzmite

malu štrcaljku od 1 ml.

Kažiprstom povucite obojani štitnik igle od igle.

3. Da biste provjerili je li igla čvrsto pričvršćena na štrcaljku:

uhvatite plastičnu kapicu ispod štitnika igle

učvrstite iglu i kapicu tako da ih nježno zavrnete i potisnete prema štrcaljki.

4. Da biste skinuli prozirnu plastičnu kapicu:

potisnite je prema štrcaljki, a zatim je povucite s igle.

5. Uvucite u štrcaljku 1 ml zraka.

Pazite da klip ne povučete prenaglo – mogao bi proći iza oznake za 1 ml ili izaći iz štrcaljke.

6. Gurnite iglu štrcaljke u gumeni vrh bočice s lijekom Fuzeon i pritisnite klip. Tako ćete ubrizgati

zrak.

7. Nježno preokrenite bočicu.

Pazite da se vrh igle uvijek nalazi ispod površine otopine kako mjehurići zraka ne bi ušli u

štrcaljku.

8. Polagano povlačite klip dok otopina ne dođe do oznake za 1,0 ml.

Pazite da klip ne povučete prenaglo - mogao bi proći iza oznake za 1 ml ili izaći iz štrcaljke.

9. Nježno kucnite po štrcaljki da se mjehurići zraka dignu na vrh.

Ako je u štrcaljku ušlo previše zraka, nježno pritisnite klip da zrak istisnete nazad u bočicu.

Zatim ponovno izvucite tekućinu.

Pazite da u štrcaljki imate 1,0 ml tekućine (ili onu količinu koju je propisao liječnik, ako je

različita).

Ovaj korak možete ponavljati sve dok u štrcaljki nemate točnu količinu otopine.

10. Izvadite štrcaljku iz bočice.

Korak D: Injiciranje lijeka Fuzeon

Savjet:

liječnik ili medicinska sestra mogu predložiti i druge tehnike injiciranja koje će Vama najbolje

odgovarati.

Kamo injicirati

Fuzeon se daje injiciranjem 1 ml lijeka neposredno ispod kože – to se naziva 'supkutanom'

injekcijom.

Moguća mjesta injekcije su nadlaktica, gornji dio bedra ili područje trbuha (abdomena).

Odaberite različito mjesto od onog u koje ste dali prethodnu injekciju.

Ne smijete injicirati lijek na mjesto gdje je još prisutna reakcija od neke prethodne doze.

Provjerite je li još prisutna reakcija na nekom mjestu tako da pritisnete kožu da vidite ima li

otvrdnule kvržice.

Ne smijete injicirati u područja koja može nadražiti remen ili pregib struka odjeće.

Ne smijete injicirati u madeže, ožiljke, modrice niti u pupak

Čišćenje mjesta injiciranja

Područje u koje ćete injicirati dobro očistite vatom natopljenom alkoholom. Činite to kružnim

pokretom, od sredine prema rubovima. Pustite da se potpuno osuši na zraku.

Pričvršćivanje igle i injiciranje

1. Između prstiju uhvatite što veći nabor kože - a da Vam to ne izaziva neugodu.

2. Ubodite iglu u kožu pod kutom od 45 stupnjeva.

3. Kad je igla probola kožu:

pustite kožni nabor

tom slobodnom rukom prihvatite glavni dio štrcaljke - tako ćete je umiriti i spriječiti pomicanje.

4. Palcem druge ruke pritisnite klip kako biste injicirali tekućinu.

Nakon što ste injicirali cijelu dozu, izvadite iglu iz kože.

Nakon vađenja igle

1. Jednom rukom držite glavni dio štrcaljke

zatim obojanim štitnikom igle nježno pritisnite na ravnu površinu dok štitnik ne prekrije iglu.

čut ćete škljocaj.

Nemojte koristiti slobodnu ruku da biste štitnik pritisnuli preko igle.

2. Zbrinite štrcaljku u poseban spremnik za otpad s poklopcem.

3. Ako na mjestu injiciranja ima krvi, prekrijte kožu flasterom.

Korak E: Odlaganje upotrijebljenog pribora

Odložite sav upotrijebljen pribor direktno u poseban spremnik za otpad s poklopcem. Učinite to

čak i ako je u bočicama preostalo nešto neupotrijebljenog lijeka ili vode za injekcije jer su one

namijenjene samo za jednokratnu uporabu.

Poklopac tog spremnika mora biti čvrsto zatvoren, a spremnik treba čuvati izvan dohvata djece.

Provjerite s liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom kako pravilno zbrinuti spremnik.

U slučaju bilo kakvih pitanja ili zabrinutosti u vezi sa sigurnim odlaganjem ovih materijala,

obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.