LEKADOL 500 mg/1 tableta filmom obložena tableta

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
15-05-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
15-05-2023

Aktivni sastojci:

paracetamol

Dostupno od:

Sandoz d.o.o.

ATC koda:

N02BE01

INN (International ime):

paracetamol

Doziranje:

500 mg/1 tableta

Farmaceutski oblik:

filmom obložena tableta

Sastav:

1 filmom obložena tableta sadrži: 500 mg paracetamola

Jedinice u paketu:

18 filmom obloženih tableta (3 PVC/Al blistera po 6 tableta), u kutiji

Tip recepta:

BRp Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

Proizveden od:

SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2023-05-15

Uputa o lijeku

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
LEKADOL 500 mg
filmom obložena tableta
paracetamol
Uputstvo sadrži
1.
Šta je Lekadol i za šta se koristi
2.
O čemu morate voditi računa prije nego što počnete koristiti
Lekadol
3.
Kako se Lekadol uzima
4.
Moguća neželjena dejstva
5.
Kako čuvati Lekadol
6.
Dodatne informacije
1.
ŠTA JE LEKADOL I ZA ŠTA SE KORISTI
Lekadol tablete sadrže paracetamol. Paracetamol ublažava bolove i
snižava povišenu tjelesnu
temperaturu.
Tablete Lekadol ne nadražuju želučanu sluznicu, tako da ih mogu
uzimati psobe sa želučanim
tegobama i čirom na želucu ili dvanaestopalačnom crijevu. Tablete
su ovalne, te se mogu lako
progutati. Zbog filmske ovojnice nemaju neugodan okus.
Lekadol tablete možete koristiti kod:

blagih do umjerenih bolova (glavobolja, zubobolja, menstrualni bolovi)

bolova nakon ozljeda, te nakon ljekarskih i stomatoloških (zubarskih)
zahvata

reumatskih bolova (npr. kod osteoartroze (oboljenje zglobova) ili
kratkotrajnih bolova u leđima koji
se javljaju kao posljedica nepravilnog držanja, napetosti
kralježnice ili sportskih ozljeda)

bolova u mišićima i zglobovima koji se javljaju kod prehlade i gripe

povišene tjelesne temperature koja se javlja kod bakterijskih i
virusnih infekcija.
2.
O ČEMU MORATE VODITI RAČUNA PRIJE NEGO ŠTO POČNETE KORISTITI
LEKADOL
Lekadol tablete su namijenjene za primjenu kod odraslih i djece
starije od 6 godina.
Nemojte uzimati Lekadol ako:

ste alergični (preosjetljivi) na paracetamol ili bilo koji drugi
sastojak lijeka Lekadol (naveden u
Dijelu 6).

imate teško oštećenje funkcije jetre.
Upozorenja i mjere opreza ako:

imate blagi ili umjereni poremećaj funkcije jetre,
Molimo prije upotrebe pažljivo proČitajte ovo uputstvo jer sadrži
važne podatke za Vas.
Ovaj lijek je dostupan bez recepta. Međutim, morate ga koristiti
pažljivo kako biste postigli
najbolji učinak.

Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete ga željeti ponovno pročitati.

Ako su Vam potrebne dodatne informacije, posavjetujte se 
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1.
NAZIV LIJEKA
LEKADOL
500 mg filmom obložena tableta
paracetamol
2.
KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Svaka filmom obložena tableta sadrži 500 mg paracetamola.
Za punu listu pomoćnih supstanci pogledati dio 6.1.
3.
FARMACEUTSKI OBLIK
Filmom obložena tableta
Opis: bijela, duguljasta filmom obložena tableta, s urezom na jednoj
strani i natpisom 500 na drugoj
strani.
Tableta se može prelomiti na jednake polovine.
4.
KLINIČKI PODACI
4.1 Terapijske indikacije
Lekadol sadrži paracetamol koji je učinkovit analgetik i
antipiretik.
Lekadol filmom obložene tablete namijenjene su:

za ublažavanje blagih do umjerenih bolova kao što su glavobolja,
zubobolja, menstrualni bolovi

za ublažavanje bolova nakon ozljeda i nakon ljekarskih ili
stomatoloških zahvata

za ublažavanje prolaznih bolova u mišićima i zglobovima kod
prehlade i gripe

za
ublažavanje
reumatskih
bolova,
npr.
kod
osteoartritisa
i
bolova
u
leđima
koji
su
neinflamatornog porijekla

za snižavanje povišene tjelesne temperature koja prati različite
bakterijske i virusne infekcije.
Paracetamol
ne
nadražuje
sluznicu
želuca,
te
se
može
primjenjivati
kod
pacijenata
sa
gastrointestinalnim poremećajima, kao i kod pacijenata sa ulkusom
želuca i duodenuma.
4.2 Doziranje i naČin primjene
Preporučena doza za odrasle i adolescente starije od 12 godina je
jedna ili dvije filmom obložene
tablete
(500
mg
do
1
g
paracetamola).
Između
pojedinih
doza
mora
proći
najmanje
4
sata.
Maksimalna dnevna doza je 8 filmom obloženih tableta (4 g
paracetamola).
Djeca starosti od 6 do 12 godina po potrebi mogu dobiti ½ do 1 filmom
obloženu tabletu. Dnevno
smiju uzeti najviše 4 filmom obložene tablete. Između pojedinih
doza mora proći najmanje 4-6 sati.
Djaca mlaĐa od 6 godina
Lekadol sirup je pogodan za djecu mlađu od 6 godina.
Ukoliko se kod odraslih i djece tjelesna temperatura ne snizi nakon
primjene paracetamola tokom 3
dana, potrebno je odrediti dalji tok liječenja.
Za ublažavanje bolova odrasli l
                
                Pročitajte cijeli dokument