LATANOX 50 µg/1 mL kapi za oko, otopina

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
23-11-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
23-11-2022

Aktivni sastojci:

latanoprost

Dostupno od:

FARMIS d.o.o. Sarajevo

ATC koda:

S01EE01

INN (International ime):

latanoprost

Doziranje:

50 µg/1 mL

Farmaceutski oblik:

kapi za oko, otopina

Sastav:

1 ml kapi za oko, otopine sadrži: 50 mikrograma latanoprosta (0,005%)

Jedinice u paketu:

1 bočica sa 2,5 ml kapi za oko, otopine u kutiji

Tip recepta:

Rp Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Proizveden od:

JADRAN Galenski laboratorij d.d.

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2022-01-20

Uputa o lijeku

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
LATANOX
50 mikrograma/ml kapi za oko, otopina
latanoprost
Pažljivo proČitajte cijelu uputu prije nego poČnete primjenjivati
ovaj lijek jer sadrži Vama važne
podatke.
-
Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
-
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili
ljekarniku.
-
Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im
naškoditi, čak i ako
su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
-
Ako
primijetite
bilo
koju
nuspojavu,
potrebno
je
obavijestiti
liječnika
ili
ljekarnika.
To
uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.
Pogledajte dio 4.
Što se nalazi u ovoj uputi:
1.
Što je Latanox i za što se koristi
2.
Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Latanox
3.
Kako primjenjivati Latanox
4.
Moguće nuspojave
5.
Kako čuvati Latanox
6.
Sadržaj pakiranja i druge informacije
1.
Što je Latanox i za što se koristi
Latanox
pripada
skupini
lijekova
pod
nazivom
analozi
prostaglandina.
Oni
djeluju
tako
da
pojačavaju prirodno otjecanje tekućine iz unutrašnjosti oka u
krvotok.
Latanox se koristi za liječenje stanja koja nazivamo glaukom
otvorenog kuta i povišen očni tlak u
odraslih. Oba stanja su povezana s povišenim tlakom unutar oka te
mogu štetno djelovati na vid.
Latanox se također koristi i za liječenje povišenog očnog tlaka i
glaukoma u djece svih dobnih
skupina.
2.
Što morate znati prije nego poČnete primjenjivati Latanox
Latanox mogu koristiti odrasli muškarci i žene (uključujući i
osobe starije dobi) te djeca
od rođenja do 18 godina.
Latanox nije ispitivan u nedonoščadi (novorođenčad rođena prije
36. tjedna trudnoće).
Nemojte primjenjivati Latanox
- ako ste alergični na latanoprost ili neki drugi sastojak ovog
lijeka (naveden u dijelu 6.).
Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite
Latanox:
- ako Vi ili vaše dijete planirate ili ste imali operaciju oka,
uključujući operaciju mrene (katarakte)
- ako Vi ili vaše dij
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1.
NAZIV GOTOVOG LIJEKA
LATANOX
50 mikrograma/ml kapi za oko, otopina
latanoprost
2.
KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
1 ml otopine sadrži 50 µg latanoprosta.
Pomoćne tvari s poznatim učinkom:
benzalkonijev klorid (0,20 mg/ml), natrijev dihidrogenfosfat hidrat
(4,60 mg/ml), natrijev hidrogenfosfat,
bezvodni (4,74 mg/ml).
Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.
3.
FARMACEUTSKI OBLIK
Kapi za oko, otopina.
Prozirna, bezbojna otopina, bez vidljivih čestica.
4.
KLINIČKI PODACI
4.1.
Terapijske indikacije
Latanox je indiciran za snižavanje povišenog očnog tlaka u
bolesnika s okularnom hipertenzijom i
glaukomom otvorena kuta kod odraslih osoba (uključujući starije
osobe).
Sniženje povišenog intraokularnog tlaka u pedijatrijskih bolesnika s
povišenim intraokularnim tlakom i
pedijatrijskim glaukomom.
4.2. Doziranje i naČin primjene
Doziranje
Odrasli (uklju_č_uju_ć_i i starije):
Preporučena je doza Latanoxa po jedna kap u zahvaćeno oko, jednom
dnevno. Optimalan učinak
postiže se primjenom Latanoxa navečer.
Latanox se ne smije koristiti češće od jednom dnevno jer je
zapaženo da primjena učestalija od
jednom dnevno smanjuje učinak smanjenja intraokularnog tlaka.
Ako se propusti jedna terapijska doza, liječenje se nastavlja
sljedećom redovitom dozom.
Pedijatrijska populacija:
Latanox kapi za oko mogu se koristiti u pedijatrijskoj populaciji u
istim dozama kao i u odraslih. Nema
podataka za nedonoščad (gestacijske dobi manje od 36 tjedana). Vrlo
su ograničeni podaci o primjeni
u djece mlađe od godinu dana (4 bolesnika), vidjeti dio 5.1.
Način primjene
Kao i kod drugih kapi za oko, a u svrhu smanjenja moguće sustavne
apsorpcije, preporuča se pritisak
na suznu vrećicu u području medijalnog očnog kuta (okluzija suznih
točkica) u trajanju od jedne
minute. To se treba učiniti odmah nakon ukapavanja svake kapi.
Kontaktne leće treba ukloniti prije ukapavanja kapi za oko, a mogu se
ponovno staviti nakon 15
2
minuta.
U slučaju primjene više od je
                
                Pročitajte cijeli dokument