LAMICTAL 5 mg/1 tableta tableta za žvakanje

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Preuzimanje Uputa o lijeku (PIL)
22-08-2023
Preuzimanje Svojstava lijeka (SPC)
22-08-2023

Aktivni sastojci:

lamotrigin

Dostupno od:

Evropa Lijek Pharma d.o.o.

ATC koda:

N03AX09

INN (International ime):

lamotrigin

Doziranje:

5 mg/1 tableta

Farmaceutski oblik:

tableta za žvakanje

Sastav:

1 tableta za žvakanje sadrži: 5 mg lamotrigina

Jedinice u paketu:

1 HDPE bočica sa sigurnosnim zatvaračem za djecu sa 30 tableta za žvakanje, u kutiji

Tip recepta:

Rp Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Proizveden od:

GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2023-08-22

Uputa o lijeku

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
▲
LAMICTAL
tablete za žvakanje 5 mg
lamotrigin
Pažljivo proČitajte ovo uputstvo prije nego što poČnete uzimati
lijek jer sadrži važne informacije za Vas.
-
Uputstvo nemojte baciti. Možda ćete poželjeti da ga ponovno
pročitate.
-
Ako su Vam potrebne dodatne informacije obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.
-
Zapamtite, ovaj lijek je ljekar propisao samo za Vas. Nemojte ga dati
nekom drugom jer bi mu
mogao naškoditi, čak iako simptomi njegove bolesti mogu biti slični
Vašim.
-
Ako primijetite bilo koje neželjeno dejstvo, razgovarajte sa svojim
ljekarom ili farmaceutom.
Ovo uključuje bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom
uputstvu. Vidjeti poglavlje
4.
U ovom uputstvu možete proČitati:
1.
Šta je Lamictal i za šta se koristi
2.
Prije nego što počnete uzimati Lamictal
3.
Kako treba uzimati Lamictal
4.
Moguća neželjena dejstva
5.
Kako čuvati Lamictal
6.
Dodatne informacije
1.
ŠTA JE LAMICTAL I ZA ŠTA SE KORISTI
Lamictal pripada grupi lijekova koji se zovu
antiepileptici
. Koristi se u terapiji dvije različite bolesti:
epilepsije i bipolarnog poremeĆaja.
U terapiji epilepsije lijek Lamictal djeluje blokiranjem signala u
mozgu koji pokreću epileptičke napade.
-
Za odrasle i djecu od 13 godina i starije, Lamictal se može
primjenjivati sam ili uz druge
lijekove, u terapiji epilepsije. Lamictal se također može
primjenjivati s drugim lijekovima u
terapiji napada koji se pojavljuju uz stanje koje se naziva
Lennox-Gastautov sindrom.
-
Za djecu od 2 do 12 godina starosti, Lamictal se može primjenjivati s
drugim lijekovima u
terapiji navedenih stanja. Može se primjenjivati sam u terapiji
određenog tipa epilepsije koji se
naziva tipični apsans.
Lijek Lamictal se takoĐer koristi u terapiji bipolarnog poremeĆaja.
Osobe s bipolarnim poremećajem (koji se ponekad naziva
mani_č_na depresija
) imaju ekstremne
promjene raspoloženja, s razdobljima manije (uzbuđenje ili euforija)
koja se izmjenjuju s razdobljima
depresije (duboka tuga ili očaj). Za od
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1.
NAZIV GOTOVOG LIJEKA
▲LAMICTAL 5 mg
tablete za žvakanje
lamotrigin
2.
KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Jedna tableta za žvakanje sadrži 5 mg lamotrigina.
Pomoćne supstance navedene su u poglavlju 6.1
3.
FARMACEUTSKI OBLIK
Tablete za žvakanje 5 mg
Bijele do gotovo bijele, duguljaste, bikonveksne tablete (veći
prečnik 8,0 mm; manji prečnik 4,0 mm) s
mirisom crne ribizle i s utisnutom oznakom"GS CL2" na jednoj strani i
"5" na drugoj strani. Tablete
mogu biti blago prošarane.
4.
KLINIČKI PODACI
4.1.
Terapijske indikacije
EPILEPSIJA
Odrasli i djeca od 13 godina i starija

Monoterapijsko ili dodatno liječenje parcijalnih i generaliziranih
napada, uključujućitoničko-
kloničke napade.

Napadi povezani s Lennox-Gastautovim sindromom. Lamictal se daje kao
dodatna terapija, ali
može
biti
i
početni
antiepileptik
(AED
od
engl.
antiepileptic
drugs)
u
liječenju
Lennox-
Gastautovog sindroma.
Djeca od 2 do 12 godina

Dodatno liječenje parcijalnih i generaliziranih napada, uključujući
toničko-kloničke napade i
napade povezane s Lennox-Gastautovim sindromom.

Monoterapija tipičnih apsans napada.
Ako Lamictal 2 mg tableta za žvakanje nije dostupna i izračunata
doza kod djece je manja
od 2,5 mg dnevno, tada se Lamictal ne može koristiti. Nemojte
pokušavati davati djelomične količine
tablete za žvakanje.
BIPOLARNI POREME_Ć_AJI
Odrasli (18 godina i više)

Prevencija depresivnih epizoda u pacijenata s bipolarnim poremećajem
tipa I kod kojih su
dominantne depresivne epizode (vidjeti poglavlje 5.1).
Lamictal nije indiciran u akutnom liječenju maničnih ili depresivnih
epizoda.
4.2.
Doziranje i naČin primjene
Doziranje
Tablete za žvakanje se mogu žvakati ili rastvarati sa malo vode
(dovoljna količina vode da pokrije
površinu tablete) ili se mogu gutati cijele sa malo vode. Nemojte
pokušavati davati djelomične količine
2
tablete za žvakanje .
Ako izračunata doza lamotrigina (npr kod djece koja boluju od
epilepsije ili osoba sa oštećenjem
f
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod