IOPAMIRO 370 755.3 mg/1 mL otopina za injekciju

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Preuzimanje Uputa o lijeku (PIL)
22-08-2023
Preuzimanje Svojstava lijeka (SPC)
22-08-2023

Aktivni sastojci:

jopamidol

Dostupno od:

Mark Medical d.o.o. Sarajevo

ATC koda:

V08AB04

INN (International ime):

jopamidol

Doziranje:

755.3 mg/1 mL

Farmaceutski oblik:

otopina za injekciju

Sastav:

1 ml otopine za injekciju sadrži: 755,3 mg jopamidola (odgovara 370 mg joda/ml)

Jedinice u paketu:

1 staklena bočica sa 200 ml otopine za injekciju, u kutiji

Tip recepta:

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

Proizveden od:

BRACCO S.p.A.

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2023-08-22

Uputa o lijeku

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
IOPAMIRO 300
612 mg/ml (odgovara 300 mg joda/ml), otopina za injekciju
jopamidol
IOPAMIRO 370
755,3 mg/ml (odgovara 370 mg joda/ml), otopina za injekciju
jopamidol
Pažljivo pročitajte cijelo uputstvo prije nego počnete
primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.
- Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete ga trebati ponovo pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom doktoru ili farmaceutu
- Ako primjetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavjestiti doktora
ili farmaceuta. To uključuje i
svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovom uputstvu, vidjeti
dio 4.
Što se nalazi u ovom uputstvu:
1. Šta je Iopamiro i za šta se koristi?
2. Šta morate znati prije nego počnete primati Iopamiro?
3. Kako ćete primati Iopamiro?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Iopamiro?
6. Dodatne informacije
1. ŠTA JE IOPAMIRO I ZA ŠTO SE KORISTI
Iopamiro je poseban pigment (kontrastno sredstvo), koje blokira
rendgenske zrake jer sadrži jod. Iopamiro
djeluje tako da pomaže vašem liječniku vidjeti unutarnje strukture
tijela na rendgenskoj snimci. Vaš lijenik
propisao je Iopamiro kako bi bolje mogao vidjeti krvne žile, zglob,
kralježnicu ili mozak pomoću
rendgenskih zraka.
Ovaj lijek koristi se samo za dijagnostiku.
2. ŠTA TREBATE ZNATI PRIJE UZIMANJA IOPAMIRA
Ne smijete primiti Iopamiro:
• ako ste alergični (preosjetljivi) na jopamidol ili neki drugi
sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
• istovremeno s kortikosteroidima intratekalnim putem (između
kralježaka na donjem dijelu leđa)
• radi mijelografije (snimanje kičmene moždine) ako je nedavno u
prethodnoj došlo do tehničkih
poteškoća
Budite oprezni s IOPAMIROM ako imate:

anamnezu alergije ili astme

krvne ugruške, probleme s cirkulacijom, upale vena, aterosklerozu,
povišen krvni pritisak

infekciju

dijabetes

bolest srpastih stanica (gdje tijelo proizvodi crvene krvne stanice
nepriodnog srpastog oblila, što
dovodi do anemije)

srčane probleme

visoki krvni pritisak u pl
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1.NAZIV LIJEKA
IOPAMIRO 300
otopina za injekciju
IOPAMIRO 370
otopina za injekciju
2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
IOPAMIRO 300
1ml otopine za injekciju sadrži 612 mg jopamidola, što odgovara 300
mg joda/ml.
IOPAMIRO 370
1ml otopine za injekcije sadrži 755,3 mg jopamidola, što odgovara
370 mg joda/ml.
Pomoćne komponente navedene su u odjeljku 6.1.
3.FARMACEUTSKI OBLIK
Otopina za injekciju.
Bistra vodena otopina punjena u bezbojne staklene bočice.
4.KLINIČKI PODACI
4.1.Terapijske indikacije
Rendgensko-kontrastno sredstvo za lumbalnu i torako-cervikalnu
mijelografiju, cerebralnu angiografiju,
perifernu
angiografiju,
venografiju,
poboljšanje
kompjuterizirane
tomografije,
urografiju
i
artrografiju,
angiokardiografiju i lijevu ventrikulografiju, koronarnu
arteriografiju, aortografiju – retrogradnu, selektivnu
renalnu arteriografiju, selektivnu visceralnu angiografiju, digitalnu
subtrakcijsku angiografiju.
4.2.Doziranje i naČin primjene
Način primjene:
Intraventrikularno
U arteriju
U venu
U zglob
Intratekalno
Intracisteralno
2
Doziranje
IOPAMIRO 300: PREPORUČENE DOZE
*ponoviti prema potrebi; **ovisno o tjelesnoj veličini i starosti
IOPAMIRO 370: PREPORUČENE DOZE
Postupak
Doziranje
Periferna arteriografija
Venografija
Odrasli: 20-50 mL*
Djeca: **
Odrasli: 20-50 mL*
Djeca:**
Angiokardiografija i lijeva vertikulografija
Odrasli: 30-80 mL
Djeca: **
Koronarna arteriografija
Odrasli: 4-80 mL po arteriji*
Aortografija – retrogradna
Odrasli: 30-80 mL
Djeca: **
Selektivna renalna arteriografija
Odrasli: 5-10 mL
Djeca: **
Selektivna viscelarna angiografija:
Hepatična
Celijačna
Gornja mezenterična, donja
mezenterična
Odrasli: 30-70 ml
40-70 mL
5-30 mL
Djeca: **
Digitalna subtrakcijska angiografija:
Intravenska injekcija
Lijeva ventrikulografija
Selektivna koronarna arteriografija
pomoću intraarterijske DSA
Odrasli: 50 mL
Djeca: 0.5-0.75 mL/kg
Odrasli: 25 mL
Djeca: 1-1.5 mL/kg
Odrasli: 2-5 mL
Postupak
Doziranje
Lumbalna mijelografija
Odrasli: 5-10 mL
Torako-cervikalna mj
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod