HYDROCORTISON GALENIKA 25 mg/1 g mast

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Preuzimanje Uputa o lijeku (PIL)
02-02-2023
Preuzimanje Svojstava lijeka (SPC)
06-09-2022

Aktivni sastojci:

hidrokortizon

Dostupno od:

Galenika d.o.o.

ATC koda:

D07AA02

INN (International ime):

hidrokortizon

Doziranje:

25 mg/1 g

Farmaceutski oblik:

mast

Sastav:

1 g masti sadrži: 25 mg hidrokortizona

Jedinice u paketu:

1 alutuba sa 5 g masti, u kutiji

Tip recepta:

Rp Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Proizveden od:

GALENIKA a.d. Beograd

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2022-04-01

Uputa o lijeku

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
HYDROCORTISON GALENIKA
25 mg/g
mast
hidrokortizon
Prije upotrebe lijeka pažljivo pro_č_itajte ovo uputstvo!
Uputstvo sa_č_uvajte. Možda _ć_ete željeti ponovo da ga
pro_č_itate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek je propisan li_č_no Vama i ne smijete ga dati drugome.
Drugome ovaj lijek može da škodi, _č_ak i ako ima znake bolesti
sli_č_ne Vašima.
Uputstvo sadrži:
1.
Šta je lijek HYDROCORTISON GALENIKA i za šta se koristi
2.
Prije nego poČnete koristiti lijek HYDROCORTISON GALENIKA
3.
Kako koristiti lijek HYDROCORTISON GALENIKA
4.
MoguĆa neželjena dejstva
5.
Kako Čuvati lijek HYDROCORTISON GALENIKA
6.
Dodatne informacije
1.
ŠTA JE LIJEK HYDROCORTISON GALENIKA I ZA ŠTA SE KORISTI
HYDROCORTISON GALENIKA 25 mg/g mast
1 g masti sadrži: hidrokortizona 25 mg
Lijek HYDROCORTISON GALENIKA je glukokortikoid koji je po sastavu i
dejstvu isti kao prirodni
hormon kore nadbubrežne žlijezde.
Pri lokalnoj primjeni lijek HYDROCORTISON GALENIKA smanjuje otok i
iritaciju kože.
Lijek HYDROCORTISON GALENIKA se upotrebljava u terapiji sljedećih
kožnih oboljenja:
ekcem
(uključujući atopijski, infantilni (kod beba), diskoidni i stazni),
prurigo nodularis
,
neurodermatoze
,
seboroi_č_ni dermatitis, intertrigo
(promjene u naborima kože prouzrokovane vlagom i infekcijom) i
kontaktne reakcije preosjetljivosti.
Preparat se takođe može koristiti u terapiji ujeda insekata i
zapaljenja spoljašnjeg uha.
PRIJE NEGO POČNETE KORISTITI LIJEK HYDROCORTISON GALENIKA
Upozorite
ljekara
ako
koristite
druge
lijekove,
imate
neku
hroni_č_nu
bolest,
neki
poreme_ć_aj
metabolizma, preosjetljivi ste na neke od lijekova ili ste imali
alergijsku reakciju na neki od njih.

Nemojte koristiti lijek HYDROCORTISON GALENIKA
Nemojte koristiti lijek HYDROCORTISON GALENIKA u sljedećim
slučajevima:

preosjetljivost na lijek ili bilo koji sastojak lijeka (vidjeti tačku
6)

kožne promjene izazvane:
-
virusnim infekcijama (npr. herpes
, vodene kozice),
-
glji
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA
HYDROCORTISON GALENIKA 25 mg/g mast
INN: hidrokortizon
2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
1 g masti sadrži: hidrokortizona 25 mg
(Za listu pomoćnih supstanci, vidjeti odjeljak 6.1.)
3. FARMACEUTSKI OBLIK
Mast.
Homogena mast, bijele do skoro bijele boje.
4. KLINIČKI PODACI
4.1. Terapijske indikacije
Hidrokortizon ima topikalno anti-inflamatorno dejstvo od značaja u
liječenju širokog spektra dermatoloških
stanja uključujući sljedeće:
Ekcem
(uključujući
atopijski, infantilni, diskoidni i stazni
),
prurigo nodularis
,
neurodermatoze
,
seboroi_č_ni
dermatitis, intertrigo
i kontaktne reakcije senzitivnosti.
Preparat se takođe može koristiti u terapiji ujeda insekata i
zapaljenja spoljašnjeg uva.
4.2. Doziranje i naČin primjene
Odrasle osobe, djeca i osobe starije životne dobi
Malu količinu aplikovati na oboljelu površinu, dva do tri puta na
dan.
HYDROCORTISON GALENIKA mast je prikladna za suve, liheniformne ili
lezije koje se perutaju.
Način primjene
Dermalna upotreba.
4.3. Kontraindikacije
Kožne lezije izazvane virusnim (npr.
herpes simplex, varicella
, gljivičnim (npr.
kandidijaza, tinea
) ili
bakterijskim (npr.
impetigo
) infekcijama.
Preosjetljivost na hidrokortizon ili na bilo koji sastojak lijeka.
4.4. Specijalna upozorenja i mjere opreza pri upotrebi
Kod dojenčadi i djece, dugotrajnu kontinuiranu terapiju, treba
izbjegavati kad god je to moguće, jer do
adrenalne supresije može doći čak i bez okluzivne primjene. Kod
dojenčadi, pelene mogu djelovati kao
okluzivni zavoj i povećati resorpciju. Zbog toga, ako je moguće,
terapija treba da traje najviše sedam
dana.
Odgovarajuća antimikrobna terapija treba da se primijeni uvijek kada
se zapaljenske promjene inficiraju.
U slučaju širenja infekcije, treba prestati sa lokalnom primjenom
kortikosteroida, i započeti sa sistemskom
primjenom antimikrobnih lijekova.
Kao što je slučaj sa svim kortikosteroidima, produžena primjena u
predjelu lica se ne preporučuje.
Opasnost od po
                
                Pročitajte cijeli dokument