GRATRYL 3 mg/3 mL rastvor za injekciju/ infuziju

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Preuzimanje Uputa o lijeku (PIL)
10-02-2023
Preuzimanje Svojstava lijeka (SPC)
10-02-2023

Aktivni sastojci:

granisetrona

Dostupno od:

LICENTIS DOO Sarajevo

ATC koda:

A04AA02

INN (International ime):

granisetron

Doziranje:

3 mg/3 mL

Farmaceutski oblik:

rastvor za injekciju/ infuziju

Sastav:

1 ampula (3 ml) sadrži: 3 mg granisetrona (u obliku granisetronhidrohlorida)

Jedinice u paketu:

5 ampula po 3 mL rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji

Tip recepta:

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe

Proizveden od:

PHARMADA ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2023-02-10

Uputa o lijeku

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
Gratryl
3 mg/3 ml rastvor za injekciju/infuziju
granisetron
Prije primjene ovog lijeka pažljivo proČitajte cijelo ovo uputstvo.

Uputstvo sačuvajte. Možda budete morali ponovno da ga pročitate.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru, medicinskoj
sestri ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan samo Vama. Nemojte ga prosljeđivati drugima.
Može im naškoditi iako
imaju simptome iste kao i Vi.

Ukoliko neki od neželjenih efekata postane ozbiljan ili razvijete
neželjeni efekat koji nije
naveden u ovom uputstvu, obratite se svom ljekaru, medicinskoj sestri
ili farmaceutu.
Šta ovo uputstvo sadrži
1.
Šta je Gratryl i za šta se koristi
2.
Prije primjene Gratryl
3.
Kako se Gratryl primjenjuje
4.
Mogući neželjeni efekti
5.
Kako čuvati Gratryl
6.
Dodatne informacije
1.
ŠTA JE GRATRYL I ZA ŠTA SE KORISTI
Gratryl sadrži aktivnu supstancu koja se naziva granisetron. On
pripada grupi lijekova koji se nazivaju
antagonisti 5-HT₃ receptora ili antiemetici.
Gratryl se koristi u prevenciji ili liječenju mučnine i povraćanja
(kada se osjećate bolesno ili ste
bolesni) prouzrokovano drugim medicinskim tretmanima kao što je
hemoterapija ili radioterapija kod
karcinoma i pri operacijama.
Rastvor za injekcije se koristi kod odraslih i djece iznad 2 godine
starosti.
2.
PRIJE PRIMJENE GRATRYL
Ne uzimajte Gratryl

Ako ste alergični (preosjetljivi) na granisetron ili na bilo koju
pomoćnu supstancu Gratryl lijeka
(Nabrojane u dijelu 6: Dodatne informacije)
Ukoliko niste sigurni, obratite se svom ljekaru, medicinskoj sestri
ili farmaceutu prije primjene ovog
lijeka.
Budite posebno oprezni s Gratryl
Provjerite s Vašim ljekarom, medicinskom sestrom ili farmaceutom
prije uzimanja Gratryl lijeka ako:

imate probleme sa radom Vaših crijeva zbog moguće blokade Vašeg
stomaka;

imate problema sa srcem, liječite se od kancera lijekom za koji je
poznato da oštećuje Vaše
srce ili imate problema s razinama soli, kao što su kalij, natrij ili
kalcij, u Vašem o
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA
Gratryl 3 mg/3 ml rastvor za injekciju/infuziju
granisetron
2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Aktivna supstanca je granisetron.
Svaki ml lijeka sadrži 1 mg granisetrona (u obliku hidrohlorida).
Za potpunu listu pomoćnih supstanci pogledajte dio 6.1
3. FARMACEUTSKI OBLIK
Rastvor za injekciju/ infuziju.
Rastvor je bezbojna, bistra tekućina.
4. KLINIČKI PODACI
4.1 Terapijske indikacije
Gratryl rastvor za injekciju/infuziju je indikovan kod odraslih za
prevenciju i terapiju:
- akutne mučnine i povraćanja povezanih sa hemoterapijom i
radioterapijom
- post-operativne mučnine i povraćanja.
Gratryl
rastvor
za
injekciju/infuziju
je
indikovan
za
prevenciju
odložene
mučnina
i
povraćanja
povezanih sa hemoterapijom i radioterapijom.
Gratryl rastvor za injekciju/infuziju je indikovan kod djece uzrasta 2
godine i starije za prevenciju i
terapiju akutne mučnine i povraćanja povezanih sa hemoterapijom.
4.2 Doziranje i naČin primjene
Doziranje
Hemo- i radioterapijom -indukovana nauzeja i povra_ć_anje (HINP I
RINP)
Prevencija (akutna i odložena mu_č_nina)
Pojedinačna doza od 1-3 mg (10-40 µg/kg) Gratryl rastvora za
infuziju/injekciju daje se ili u vidu spore
intravenske
injekcije
ili
kao
razblažena
intravenska
infuzija,
tokom
5
minuta
prije
početka
hemoterapije. Rastvor treba razblažiti do 5 ml po mg.
Terapija (akutna mu_č_nina)
Doza od 1-3 mg (10-40 µg/kg) Gratryl rastvora za infuziju/injekciju
daje se ili u vidu spore intravenske
injekcije ili kao razblažena intravenska infuzija, tokom 5 minuta.
Rastvor treba razblažiti do 5 ml po mg.
Sljedeće doze održavanja Gratryl rastvora za infuziju/injekciju
treba da se daju u razmacima od 10
minuta. Maksimalna primjenjena doza u roku od 24 sata ne smije da
pređe 9 mg.
2
Kombinacija sa adrenokortikotropnim steroidima
Efikasnost parenteralno primijenjenog granisetrona se može pojačati
dodatnom intravenskom dozom
adrenokortikotropnih steroida, npr 8-20 mg deksametazona primjenjenog
prije započinjanja
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod