FLOSTERON 5 mg/1 mL+ 2 mg/1 mL suspenzija za injekciju

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
05-09-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
05-09-2022

Aktivni sastojci:

betamethasone

Dostupno od:

KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo

ATC koda:

H02AB01

INN (International ime):

betametazon

Doziranje:

5 mg/1 mL+ 2 mg/1 mL

Farmaceutski oblik:

suspenzija za injekciju

Sastav:

1 ml suspenzije za injekciju sadrži: 2,0 mg betametazona (u obliku betametazon fosfatnatrijuma 5,0 mg betametazona (u obliku betametazon dipropionata)

Jedinice u paketu:

5 staklenih ampula po 1 ml suspenzije za injekciju, u kutiji

Tip recepta:

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

Proizveden od:

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2022-02-17

Uputa o lijeku

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
FLOSTERON
7 mg/ml
suspenzija za injekciju
betametazon
Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku.
Čuvajte ovo uputstvo o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.
Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
Ovaj lijek je propisan Vama lično i ne smijete ga davati drugima jer
im može štetiti čak i ako imaju
simptome jednake Vašima.
Ako bilo koja nuspojava postane ozbiljna ili ako opazite bilo koju
nuspojavu koja nije navedena u ovom
uputstvu, obavijestite o tome svoga ljekara ili farmaceuta.
Uputstvo sadrži:
1. Šta je Flosteron i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati Flosteron
3. Kako uzimati lijek Flosteron?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Flosteron?
6. Dodatne informacije
1.
ŠTA JE FLOSTERON I ZA ŠTA SE KORISTI?
Lijek Flosteron sadrži aktivnu supstancu betametazon koja je
sintetički kortikosteroid.
Djeluje protuupalno, smanjuje djelovanje imunološkog sistema i
sprečava reakcije preosjetljivosti.
Betametazonfosfat-natrij je lako topivi spoj koji se brzo apsorbira u
tkiva i ima brzi učinak.
Budući
da
se
betametazondipropionat
apsorbira
sporije,
njegovo
djelovanje
je
dugotrajnije.
Kombinacija oba spoja omogućuje brzo i produženo djelovanje. Djeluje
lokalno ili sistemski, ovisno o
načinu primjene (u zglob, oko zgloba, u tkivo koje liječimo, u
kožu, iznimno u mišić).
Lijek Flosteron (injekcije) dajemo bolesnicima kod bolesti kod kojih
je potrebno prije svega lokalno,
iznimno sistemsko kortikosteroidno liječenje.
Lokalno lije_č_enje
Lijek Flosteron dajemo intraartikularno (u zglob) i periartikularno
(oko zgloba) kod upalnih reumatskih
bolesti, intraartikularno (u zglob) kod degenerativnih reumatskih
bolesti, naročito ako je prisutna upala
zglobne ovojnice (ne dajemo ga kod artroze kuka), kod izvanzglobnog
reumatizma, reumatske
polimijalgije, iznimno kod kožnih bolesti ako promjene ne reagiraju
na druge oblike lokalnog liječenja.
Sistemsko lije_č_enje
Sistemski učinak Flosterona koristi se kod nekih alergijski
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1.
NAZIV GOTOVOG LIJEKA
FLOSTERON
7 mg/ml
suspenzija za injekciju
betametazon
2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
1 ml suspenzije za injekciju (1 ampula) sadrži 2 mg betametazona (u
obliku 2,63 mg betametazon
fosfat-natrija) i 5 mg betametazona (u obliku 6,43 mg betametazon
dipropionata).
Pomoćne supstance:
benzilni
alkohol
propilparahidroksibenzoat
(E216)
metilparahidroksibenzoat
(E218)
natrij
9 mg/ml
0,2 mg/ml
1,3 mg/ml
0,1385–0,14788 mmol/ml
Za cjelokupan popis pomoćnih supstanci pogledajte poglavlje 6.1.
3. FARMACEUTSKI OBLIK
Suspenzija za injekciju.
Suspenzija je bezbojna i lagano viskozna.
4. KLINIČKI PODACI
4.1 Terapijske indikacije
Lijek
Flosteron
upotrebljavamo
kod
bolesti
kod
kojih
je
potrebno
prije
svega
lokalno,
iznimno
sistemsko kortikosteroidno liječenje.
Možemo
ga
upotrebljavati
u
obliku
intraartikularne,
periartikularne,
intralezijske,
intradermalne,
iznimno intramuskularne injekcije.
Reumatske
bolesti:
Kratkotrajno
liječenje
svladavanjem
akutne
epizode
ili
pogoršanja
bolesti
u
razdoblju kada osnovni lijekovi više ne djeluju i u bolesnika u kojih
se nesteroidnim antireumaticima ne
postiže zadovoljavajući analgetski i protuupalni učinak:
-
upalne reumatske bolesti kao reumatoidni artritis, seronegativni
spondiloartritisi, artritis kod
sistemskih bolesti vezivnog tkiva, posttraumatski artritis,
-
degenerativni reumatizam, naročito kod sinovitisa (lijek Flosteron ne
smijemo davati kod
artroze kuka),
-
izvanzglobni
reumatizam:
plantarni
fasciitis
i
tendinitis,
reumatska
polimijalgija,
akutni
i
subakutni burzitis, epikondilitis, akutni nespecifični
tendosinovitis,
Indikacija za davanje lijeka Flosterona u zglob:
-
kod reumatoidnog artritisa je jaka upala pojedinog zgloba, koji je
zbog bolova već djelomično u
felktornom položaju,
-
kod ankilozantnog spondilitisa- kad upaljeni zglob više ne reagira na
uobičajeno liječenje;
-
kod psorijatičnog artritisa-oligoartikularna zahvaćenost i
tendosinovitis;
-
kod bolesti nakupljanja kalcijeva pirofosfat-
                
                Pročitajte cijeli dokument