DASSELTA 5 mg/1 tableta filmom obložena tableta

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
21-07-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
21-07-2023

Aktivni sastojci:

desloratadin

Dostupno od:

KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo

ATC koda:

R06AX27

INN (International ime):

desloratadin

Doziranje:

5 mg/1 tableta

Farmaceutski oblik:

filmom obložena tableta

Sastav:

1 filmom obložena tableta sadrži: 5 mg desloratadina

Jedinice u paketu:

30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Tip recepta:

Rp Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Proizveden od:

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2023-07-21

Uputa o lijeku

                UPUTSTVO ZA PACIJENTA
Dasselta 5 mg filmom obložena tableta
desloratadin
Prije uzimanja lijeka pažljivo proČitajte uputstvo o lijeku.
Čuvajte ovo uputstvo o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.
Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
Ovaj lijek je propisan Vama lično i ne smijete ga davati drugima jer
im može štetiti
čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
Ukoliko neki od neželjenih efekata postanu ozbiljni, ili ukoliko
primjetite neželjene
efekte koji nisu navedeni u ovom uputstvu, kontaktirajte Vašeg
ljekara ili farmaceuta.
Uputstvo sadrži:
1.
Šta je Dasselta i za šta se koristi?
2.
Prije nego počnete uzimati Dasseltu
3.
Kako uzimati Dasseltu?
4.
Moguće nuspojave
5.
Kako čuvati Dasseltu?
6.
Dodatne informacije
1. ŠTA JE DASSELTA I ZA ŠTA SE KORISTI?
Šta je Dasselta?
Dasselta sadrži desloratidin koji spada u skupinu antihistaminika.
Kako djeluje Dasselta?
Dasselta je antialergijski lijek koji ne izaziva pospanost. Pomaže u
kontroli alergijske
reakcije i njezinih simptoma.
Kad se Dasselta treba primijeniti?
Dasselta ublažava simptome kod alergijskog rinitisa (upala nosnih
puteva izazvana
alergijom,
primjerice
peludnom
groznicom
ili
alergijom
na
grinje)
u
odraslih
i
adolescenata u dobi od 12 i više godina. Ovi simptomi uključuju
kihanje, curenje iz
nosa, svrbež nosa, svrbež nepca te svrbež, crvenilo ili suzenje
očiju.
Dasselta
se
također
koristi
za
ublažavanje
simptoma
povezanih
s
urtikarijom
(promjene na koži izazvane alergijom). Ovi simptomi uključuju
svrbež i koprivnjaču.
Budući da ublažavanje ovih simptoma traje cijeli dan, olakšava Vam
obavljanje
uobičajenih dnevnih aktivnosti i spavanje.
2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI DASSELTU
Ne uzimajte Dasseltu
-
ako ste alergični na desloratidin, na bilo koji sastojak ovog lijeka
(navedeni u
dijelu 6) ili na loratidin.
Upozorenja i mjere opreza
Prije uzimanja Dasselte razgovarajte sa svojim ljekarom ili
farmaceutom ako:
-
imate slabu funkciju bubrega
-
imate napade u medicinskoj ili porodičnoj istori
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA
Dasselta 5 mg filmom obložena tableta
2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Jedna tableta sadrži 5 mg desloratadina.
Pomo_ć_na supstanca:
- laktoza: 16,15 mg/tableti
Za cjelokupan popis pomoćnih supstanci pogledajte poglavlje 6.1.
3. FARMACEUTSKI OBLIK
Filmom obložena tableta.
Svijetlo plave, okrugle, filmom obložene tablete s ukošenim
rubovima.
4. KLINIČKI PODACI
4.1 Terapijske indikacije
Dasselta je indicirana u odraslih i adolescenata u dobi od 12 i više
godina za ublažavanje simptoma
povezanih s:
-
alergijskim rinitisom (vidjeti dio 5.1)
-
urtikarijom (vidjeti dio 5.1).
4.2 Doziranje i naČin primjene
Doziranje
Odrasli i adolescenti (u dobi od 12 i više godina)
Preporučena doza Dasselte jest jedna tableta jedanput na dan.
Intermitentni alergijski rinitis (prisutnost simptoma manje od 4 dana
u sedmici ili kraće od 4 sedmice)
treba liječiti u skladu s procjenom bolesnikove istorije bolesti, a
liječenje se može prekinuti nakon
nestanka simptoma te ponovno započeti kod ponovne pojave simptoma.
Kod perzistentnog alergijskog rinitisa (prisutnost simptoma 4 ili
više dana u sedmici i duže od 4
sedmice), bolesnicima se može predložiti kontinuirano liječenje
tokom razdoblja izloženosti alergenu.
Pedijatrijska populacija
Iskustvo iz kliničkog ispitivanja djelotvornosti primjene
desloratidina u adolescenata u dobi od 12 do 17
godina je ograničeno (vidjeti dijelove 4.8 i 5.1).
Sigurnost i djelotvornost Dasselta 5 mg filmom obloženih tableta u
djece mlađe od 12 godina nisu
ustanovljene.
Način porimjene
Oralna primjena.
Doza se može uzeti s hranom ili bez nje.
4.3 Kontraindikacije
Preosjetljivost na aktivnu supstancu, na bilo koju pomoćnu supstancu
navedenu u dijelu 6.1 ili na
loratadin.
4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza
U slučaju teške insuficijencije bubrega, nužno je Dasseltu
primijeniti s oprezom (vidjeti dio 5.2).
Desloratidin je nužno primijeniti s oprezom u bolesnika s medicinskom
ili porodičnom anamnezom
konvulzija
te
osob
                
                Pročitajte cijeli dokument