DALERON 500 mg/1 tableta tableta

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
06-11-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
04-12-2021

Aktivni sastojci:

paracetamol

Dostupno od:

KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo

ATC koda:

N02BE01

INN (International ime):

paracetamol

Doziranje:

500 mg/1 tableta

Farmaceutski oblik:

tableta

Sastav:

1 tableta sadrži: 500 mg paracetamola

Jedinice u paketu:

12 tableta (2 PVC/Al blistera po 6 tableta), u kutiji

Tip recepta:

BRp Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

Proizveden od:

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2021-12-04

Uputa o lijeku

                UPUTSTVO ZA PACIJENTA
DALERON 500 mg tableta
paracetamol
Prije početka uzimanja pažljivo pročitajte uputstvo jer sadrži
važne podatke za vas.
Lijek je dostupan bez recepta. Uprkos tome morate ga primjenjivati
pažljivo i brižno, kako bi vam
koristio na najbolji način.
Čuvajte ovo uputstvo o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.
Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
Ako se znakovi vaše bolesti pogoršaju ili se ne poboljšaju tokom 3
dana, posavjetujte se s ljekarom.
Ako bilo koja nuspojava postane ozbiljna ili ako opazite bilo koju
nuspojavu koja nije spomenuta u
ovom uputstvu, obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.
Uputstvo o lijeku sadrži slijedeĆe podatke:
1.
Šta je Daleron i za šta se koristi?
2.
Prije nego počnete uzimati Daleron
3.
Kako uzimati Daleron?
4.
Moguće nuspojave
5.
Kako čuvati Daleron?
6.
Dodatne informacije
1. ŠTA JE DALERON I ZA ŠTA SE KORISTI?
Daleron tablete sadrže paracetamol, koji inhibira sintezu
prostaglandina u centralnom nervnom
sistemu te na taj način ublažava bol i snizuje povišenu tjelesnu
temperauru. Njegovo protuupalno
djelovanje je slabo. Uzrokuje manje gastrointestinalnih nuspojava.
Daleron
tablete
se
primjenjuju
za
ublažavanje
blage
do
umjerene
boli:
glavobolje,
zubobolje,
menstrualne boli, mišićne i reumatske boli, boli nakon ozljeda,
ljekarskih i stomatoloških zahvata. Kod
prehlade i gripe Daleron tablete ublažavaju bol u mišićima i
zglobovima te snižavaju povišenu tjelesnu
temperaturu koja prati različite bakterijske i virusne infekcije.
2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI DALERON
Ne uzimajte lijek Daleron:
-
ako ste alergični (preosjetljivi) na paracetamol ili bilo koji drugi
sastojak Dalerona,
-
ako imate ozbiljno oštećenu jetrenu ili bubrežnu funkciju,
-
ako imate oštećenu funkciju jetre uzrokovanu virusima (virusni
hepatitis) i
-
ako imate urođeni deficit glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze u crvenim
krvnim stanicama.
Lijek se ne smije davati djeci mlađoj od 6 godina.
Budite osobito oprezni kod uzimanja lijeka
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1. NAZIV LIJEKA
Daleron 500 mg tableta
paracetamol
2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
1 tableta sadržava 500 mg paracetamola.
Pomoćna supstanca: formaldehid kazein (14 mg).
Za cjelokupan popis pomoćnih supstanci pogledajte poglavlje 6.1.
3. FARMACEUTSKI OBLIK
Tableta.
Tablete su bijele boje, okrugle, lagano izbočene, s razdjelnom crtom
na jednoj strani.
Tableta se može dijeliti na jednake polovine.
4. KLINIČKI PODACI
4.1 Terapijske indikacije
Daleron tablete ublažavaju blagu do umjerenu bol:
-
glavobolju,
-
zubobolju,
-
menstrualnu bol,
-
mišićnu i reumatsku bol,
-
bol nakon ozljede i
-
bol nakon ljekarskog i stomatološkog zahvata.
Kod prehlade i gripe Daleron tablete ublažavaju boli mišića i
zglobova te snižavaju povišenu tjelesnu
temperaturu koja prati različite bakterijske i virusne infekcije.
4.2 Doziranje i naČin primjene
Odrasli i djeca u dobi od 6 godina ili više
Preporučena doza za odrasle i djecu stariju od 12 godina jest 1 do 2
tablete. Preporučena doza za
djecu u dobi od 6 do 12 godina je ½ tablete do 1 tableta. Interval
doziranja mora biti najmanje 4 sata.
Maksimalna dnevna doza paracetamola je 4 g (8 tableta). Maksimalna
dnevna doza za djecu od 6 do
12 godina je 2 g (4 tablete). Preporučena dnevna doza se ne smije
premašiti.
Kod odraslih je najduže trajanje samoliječenja za ublažavanje boli
sedam (7) dana, a za snižavanje
povišene tjelesne temperature tri (3) dana.
Kod djece u dobi od 6 do 12 godina, najduže trajanje samoliječenja
kod ublažavanja boli iznosi pet (5)
dana, a za snižavanje povišene tjelesne temperature tri (3) dana.
Jedino je veličina pakovanja s najviše 56 tableta namijenjena za
primjenu u samoliječenju.
Djeca mla_đ_a od 6 godina
Lijek se ne smije davati djeci mlađoj od 6 godina (vidjeti dio 4.3).
Daleron suspenzija sadržava paracetamol prikladan za djecu mlađu od
6 godina.
Bolesnici s bubrežnom insuficijencijom
Lijek treba primjenjivati s oprezom kod bolesnika s bubrežnom
insuficijencijom (vidjeti dio 4.4).

                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod