AMLOPRESSIN 8 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta tableta

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
09-06-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
09-06-2023

Aktivni sastojci:

Amlodipin, Периндоприл

Dostupno od:

Bosnalijek d.d.

ATC koda:

C09BB04

INN (International ime):

amlodipin, perindopril

Doziranje:

8 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta

Farmaceutski oblik:

tableta

Sastav:

Jedna tableta sadrži : 8 mg perindopril tertbutilamina (što odgovara 6,676 mg perindoprila) i 13,89 mg amlodipin besilata (što odgovara 10 mg amlodipina)

Jedinice u paketu:

30 tableta (3 hladnoformirajuća Al/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Tip recepta:

Rp Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Proizveden od:

BOSNALIJEK d.d.

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2023-06-09

Uputa o lijeku

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
AMLOPRESSIN
®
4 mg/5 mg tablete
AMLOPRESSIN
®
4 mg/10 mg tablete
AMLOPRESSIN
®
8 mg/5 mg tablete
AMLOPRESSIN
®
8 mg/10 mg tablete
perindopril/amlodipin
Pažljivo proČitajte cijelo uputstvo prije nego što poČnete
primjenjivati ovaj lijek, jer ono sadrži
informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete trebati ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem ljekaru, farmaceutu ili
medicinskom osoblju.

Ovaj lijek je propisan lično Vama. Nemojte ga davati drugima. Drugima
ovaj lijek može štetiti,
čak i ako imaju znakove bolesti jednake Vašima.

Ako Vam se javi bilo koje neželjeno djelovanje, obratite se Vašem
ljekaru, farmaceutu ili
medicinskom osoblju. To uključuje i svako moguće neželjeno
djelovanje koje nije navedeno u
ovom uputstvu. Vidite dio 4.
U ovom uputstvu možete proČitati:
1.
Šta je AMLOPRESSIN i za šta se primjenjuje
2.
Šta trebate znati prije nego što počnete primjenjivati AMLOPRESSIN
3.
Kako primjenjivati AMLOPRESSIN
4.
Moguća neželjena djelovanja
5.
Kako čuvati AMLOPRESSIN
6.
Sadržaj pakovanja i druge informacije
1. Šta je AMLOPRESSIN i za šta se primjenjuje
AMLOPRESSIN se propisuje za liječenje visokog krvnog pritiska
(hipertenzije) i/ili liječenje stabilne
koronarne arterijske bolesti (stanje kod kojeg je dotok krvi u srce
smanjen ili blokiran).
Pacijenti koji već primjenjuju perindopril i amlodipin u razdvojenim
tabletama mogu umjesto toga
primijeniti jednu tabletu AMLOPRESSINA, koja sadrži obje supstance.
AMLOPRESSIN je kombinacija dvije aktivne supstance, perindoprila i
amlodipina.
Perindopril je ACE (angiotenzin konvertirajući enzim) inhibitor.
Amlodipin je antagonist kalcija (koji
pripada grupi lijekova koji se zovu dihidropiridini). Oni djeluju
zajedno tako što šire i opuštaju krvne
sudove, pa krv kroz njih lakše prolazi i Vašem srcu olakšava
održavanje dobrog protoka krvi.
2. Šta trebate znati prije nego što poČnete primjenjivati
AMLOPRESSIN
Nemojte primjenjivati AML
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1.
NAZIV GOTOVOG LIJEKA
AMLOPRESSIN
8 mg/10 mg
tablete
perindopril/amlodipin
2.
KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Jedna tableta sadrži: perindopril
tert
-butilamina 8 mg (što odgovara 6,676 mg perindoprila) i amlodipin
besilata 13,89 mg (što odgovara 10 mg amlodipina).
Za spisak svih pomoćnih supstanci, vidjeti dio 6.1.
3.
FARMACEUTSKI OBLIK
Tableta.
Tablete bijele do gotovo bijele boje, okruglog oblika, bikonveksne, s
utisnutim 8/10 s jedne strane.
4.
KLINIČKI PODACI
4.1. Terapijske indikacije
AMLOPRESSIN
je indiciran kao zamjenska terapija za liječenje esencijalne
hipertenzije i/ili stabilne
koronarne
arterijske
bolesti,
u
pacijenata
čija
je
bolest
već
kontrolisana
istovremenom
primjenom
perindoprila i amlodipina u istoj dozi.
4.2. Doziranje i naČin primjene
Doziranje
Oralna primjena.
Jedna tableta jedanput na dan, po mogućnosti ujutro i prije obroka.
Kombinacija s fiksnom dozom lijekova nije prikladna za započinjanje
terapije.
Ako je potrebna promjena doziranja, doza AMLOPRESSINA se može
modificirati ili se može razmotriti
individualna titracija s pojedinačnim komponentama lijeka.
Posebne populacije
Ošte_ć_enje bubrega i starije osobe (vidjeti dijelove 4.4. i 5.2.)
Eliminacija perindoprilata je smanjena u starijih osoba i u pacijenata
sa zatajenjem bubrega. Stoga,
uobičajeno medicinsko praćenje će uključivati česte kontrole
kreatinina i kalija.
AMLOPRESSIN se može primijeniti u pacijenata s klirensom kreatinina
≥60 ml/min, a nije prikladan za
pacijente s klirensom kreatinina <60 ml/min. U ovih pacijenata se
preporučuje individualna titracija doze
pojedinačnih komponenti lijeka.
Amlodipin, primijenjen u sličnim dozama u starijih ili u mlađih
pacijenata, jednako se dobro podnosi.
Uobičajeni režimi doziranja se preporučuju u starijih pacijenata,
dok je kod primjene većih doza potreban
oprez. Promjene plazmatskih koncentracija amlodipina ne koreliraju sa
stepenom oštećenja bubrega.
Amlodipin se ne uklanja dijalizom.
Ošte_ć_enje jetre (vidjeti d
                
                Pročitajte cijeli dokument