Atorvastatin "Teva" 80 mg filmovertrukne tabletter

डेनमार्क - डेनिश - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

इसे खरीदें

सक्रिय संघटक:
ATORVASTATINCALCIUM (trihydrat)
थमां उपलब्ध:
Teva B.V.
ए.टी.सी कोड:
C10AA05
INN (इंटरनेशनल नाम):
ATORVASTATINCALCIUM (trihydrate)
डोज़:
80 mg
फार्मास्यूटिकल फॉर्म:
filmovertrukne tabletter
प्राधिकरण का दर्जा:
Markedsført
प्राधिकरण संख्या:
45213
प्राधिकरण की तारीख:
2010-09-30

पूरा दस्तावेज़ पढ़ें

20170630-NewMAH

Indlægsseddel: Information til brugeren

Atorvastatin Teva 10 mg filmovertrukne tabletter

Atorvastatin Teva 20 mg filmovertrukne tabletter

Atorvastatin Teva 40 mg filmovertrukne tabletter

Atorvastatin Teva 80 mg filmovertrukne tabletter

atorvastatin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Atorvastatin Teva

Sådan skal du tage Atorvastatin Teva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Atorvastatin Teva tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes statiner, som er fedtregulerende

(lipidregulerende) lægemidler.

Atorvastatin Teva anvendes til at sænke koncentrationen af fedtstoffer (lipider) kendt som

kolesterol og triglycerider i blodet, når fedtfattig kost og livsstilsændring ikke er tilstrækkelig.

Hvis du har øget risiko for at udvikle en hjertesygdom, kan Atorvastatin Teva også bruges til at

mindske risikoen, selvom dit kolesteroltal er normalt. Du bør fortsat spise en kolesterolsænkende

kost under behandlingen.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

20170630-NewMAH

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Atorvastatin Teva

Tag ikke Atorvastatin Teva

hvis du er allergisk over for atorvastatin eller tilsvarende medicin, der anvendes til at

sænke koncentrationen af fedtstoffer i blodet eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Atorvarstatin Teva (angivet i punkt 6).

hvis du har eller har haft en sygdom, der påvirker leveren

hvis du har haft uforklarligt forhøjede levertal

hvis du er kvinde i den fødedygtige alder og ikke anvender sikker prævention

hvis du er gravid eller prøver at blive gravid

hvis du ammer

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Atorvastatin Teva:

hvis du tager lægemidlet fusidinsyre (lægemiddel mod bakterieinfektion) eller har taget

det indenfor de seneste 7 dage, enten oralt eller via injektion. Kombination af fusidinsyre

og Atorvastatin Teva kan føre til alvorlige muskelproblemer (rhabdomyolyse).

hvis du tidligere har haft et slagtilfælde med blødning i hjernen, eller har små

væskeansamlinger i hjernen fra et tidligere slagtilfælde

hvis du har nyreproblemer

hvis du har nedsat stofskifte

hvis du har haft gentagne eller uforklarlige muskelsmerter, eller hvis du eller andre i din

familie har haft muskelproblemer

hvis du tidligere har haft muskelproblemer i forbindelse med behandling med andre

lipidsænkende lægemidler (f.eks. andre statiner eller fibrater)

hvis du regelmæssigt indtager store mængder alkohol

hvis du tidligere har haft en leversygdom

hvis du er over 70 år

Mens du tager dette lægemiddel, vil din læge overvåge dig nøje, hvis du har sukkersyge

(diabetes) eller er i fare for at udvikle sukkersyge. Du er i fare for at udvikle sukkersyge, hvis du

har et for højt indhold af sukker- og fedtstoffer i blodet, er overvægtige og har forhøjet blodtryk.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, før du begynder at tage Atorvastatin Teva

hvis du har alvorlige luftvejsproblemer.

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du har vedvarende muskelsvaghed. Det kan være

nødvendigt at anvende ekstra prøver og lægemidler for at stille diagnosen og behandle denne.

Hvis du har haft nogle af ovenstående problemer, vil din læge tage en blodprøve før og muligvis i

løbet af behandlingen med Atorvastatin Teva. Disse blodprøver vil blive brugt til at vurdere

risikoen for muskelrelaterede bivirkninger. Risikoen for at få muskelrelaterede bivirkninger kan

stige, hvis man tager bestemte typer lægemidler samtidig med atorvastatin (se ”Brug af anden

medicin sammen med Atorvastatin Teva” nedenfor).

Brug af anden medicin sammen med Atorvastatin Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det

for nylig.

Anden medicin kan ændre virkningen af Atorvastatin Teva eller Atorvastatin Teva kan påvirke

behandlingen med anden medicin. Denne type påvirkning kan gøre et eller begge lægemidler

20170630-NewMAH

mindre virksomme. Det kan også øge risikoen for eller alvorligheden af bivirkninger, herunder

den farlige, men sjældne muskelnedbrydende tilstand kendt som rabdomyolyse beskrevet i punkt

Hvis du skal tage fusidinsyre som tabletter, for at behandle en bakteriel infektion, skal du

stoppe med at bruge denne medicin. Din læge vil rådgive dig om, hvornår det er sikkert at

genstarte behandling med Atorvastatin Teva. Kombination af fusidinsyre og Atorvastatin

Teva kan i sjældne tilfælde føre til muskelsvaghed, ømhed eller smerte (rhabdomyolyse).

Se under punkt 4 for at få mere information om rhabdomyolyse.

Lægemidler, som bruges til at påvirke immunsystemet, f.eks. ciclosporin

Anden antibiotika (lægemidler mod bakterieinfektioner) og svampemidler, f.eks.

erytromycin, claritromycin, telitromycin, ketoconazol, itraconazol, voriconazol,

fluconazol, posaconazol, rifampicin.

Andre lægemidler, som regulerer lipidkoncentrationen, f.eks. gemfibrozil, andre fibrater,

kolestipol

Visse kalciumkanalblokkere, som bruges mod angina eller forhøjet blodtryk, f.eks.

amlodipin, diltiazem; lægemidler, som regulerer hjerterytmen, f.eks. digoxin, verapamil,

amiodaron

Lægemidler, som bruges til behandling af hiv, f.eks. ritonavir, lopinavir, atazanavir,

indinavir, darunavir osv.

Andre lægemidler, som er kendt for at påvirke atorvastatin omfatter ezetimib (som

sænker kolesterol), warfarin (som nedsætter blodets størkeevne), p-piller, stiripentol (et

epilepsimiddel mod kramper), cimetidin (brugt mod halsbrand og mavesår), fenazon (et

smertestillende middel) og antacida (midler mod fordøjelsesbesvær, som indeholder

aluminium eller magnesium)

Håndkøbsmedicin: prikbladet perikon.

Brug af Atorvastatin Teva sammen med mad, drikke og alkohol

Se punkt 3 for instruktioner om, hvordan du skal tage Atorvastatin Teva. Du bør tage hensyn til

følgende oplysninger:

Grapefrugtjuice

Du bør ikke drikke mere end 1-2 små glas grapefrugtjuice om dagen, da store mængder

grapefrugtjuice kan ændre virkningen af Atorvastatin Teva.

Alkohol

Du bør undgå at drikke for meget alkohol, når du tager dettelægemiddel. Se punkt 2 ”Vær ekstra

forsigtig med at tage Atorvastatin Teva” for yderligere information.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du må ikke tage Atorvastatin Teva, hvis du er gravid, eller hvis du prøver at blive gravid.

Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende sikker prævention.

Du må ikke tage Atorvastatin Teva, hvis du ammer.

Atorvastatin Tevas sikkerhed i forbindelse med graviditet og amning er ikke blevet fastslået.

Trafik- og arbejdssikkerhed

20170630-NewMAH

Normalt påvirker dette lægemiddel ikke din evne til at køre eller at betjene maskiner. Du må ikke

køre, hvis dette lægemiddel påvirker din evne til at køre. Du må ikke arbejde med værktøj eller

maskiner, hvis denne medicin påvirker din evne til at arbejde med værktøj eller maskiner.

3.

Sådan skal du tage Atorvastatin Teva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Før du starter behandlingen, vil din læge sætte dig på en kolesterolfattig diæt, som du skal

fortsætte med at følge under behandlingen med Atorvastatin Teva.

Den anbefalede startdosis Atorvastatin Teva er 10 mg en gang dagligt til voksne. Dette kan

eventuelt øges af din læge, indtil du tager den mængde, du har brug for. Din læge vil justere dosis

med mindst 4 ugers mellemrum. Maksimaldosis af Atorvastatin Teva er 80 mg én gang dagligt

for voksne.

Brug til børn og unge

Den anbefalede startdosis er 10 mg en gang dagligt til børn i alderen 10 og derover. Lægen kan

øge dosis til maksimalt 20 mg en gang dagligt.

Brug af Atorvastatin Teva anbefales ikke til børn under 10 år.

Atorvastatin Teva-tabletter bør synkes hele med vand og kan tages når som helst på dagen, med

eller uden mad. Prøv dog at tage din tablet på samme tid hver dag.

Varigheden af behandlingen med Atorvastatin Teva vurderes af din læge.

Kontakt lægen, hvis du mener, at virkningen af Atorvastatin Teva er for kraftig eller for svag.

Hvis du har taget for meget Atorvastatin Teva

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Atorvastatin Teva, end der står

her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du har glemt at tage Atorvastatin Teva

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du blot tage den næste planlagte dosis på det korrekte

tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Atorvastatin Teva

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe med behandlingen med Atorvastatin

Teva.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

20170630-NewMAH

Stop med at tage tabletterne og kontakt straks din læge eller tag til nærmeste skadestue,

hvis du oplever nogen af følgende alvorlige bivirkninger.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos 1 til 10 ud af 10.000 patienter):

Alvorlige allergiske reaktioner som giver hævelser i ansigtet, tunge og svælg, hvilket kan

give alvorlige vejrtrækningsproblemer

Alvorlig sygdom med kraftig afskalning og hævelse af huden, blæredannelse på huden,

munden, øjnene, kønsorganerne og feber. Hududslæt med lyserøde pletter eller blærer,

navnlig på håndfladerne eller under fødderne

Muskelsvaghed, ømhed eller smerter (rhabdomyolyse) kan især, hvis du samtidig føler

dig utilpas eller har høj feber, skyldes en unormal nedbrydning af musklerne, som kan

være livstruende og føre til nyreproblemer

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Hvis du oplever problemer med uventet eller usædvanlig blødning eller blå mærker, kan

dette være tegn på et leverproblem. Du skal kontakte din læge så hurtigt som muligt.

Andre mulige bivirkninger med Atorvastatin Teva:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos 1 til 10 ud af 100 patienter):

betændelse i næsen, halssmerter, næseblod

allergiske reaktioner

forhøjet blodsukker (hvis du har sukkersyge, skal du måle dit blodsukker omhyggeligt),

øget indhold af kreatininkinase i blodet

hovedpine

kvalme, forstoppelse, luft i maven, problemer med fordøjelsen, diarré

ledsmerter, muskelsmerter og rygsmerter

blodprøveresultater, som tyder på unormal leverfunktion

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos 1 til 10 ud af 1.000 patienter):

mangel på appetit, vægtstigning, lavt blodsukker (hvis du har sukkersyge, skal du måle

dit blodsukker omhyggeligt)

mareridt, søvnløshed

svimmelhed, følelsesløshed eller prikken i fingre og tæer, nedsat smertefølelse eller

berøringsfølelse, ændring i smagssansen, hukommelsestab

sløret syn

ringen for ørerne og/eller hoved

opkastning, bøvsen, mavesmerter, betændelse i bugspytkirtlen (giver mavesmerter)

leverbetændelse (hepatitis)

udslæt, hududslæt og kløe, nældefeber, hårtab

nakkesmerter, muskelsvækkelse

udmattelse, følelse af ubehag, svækkelse, brystsmerter, hævelse speciel af anklerne

(ødem), feber

hvide blodlegemer i urinprøver

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos 1 til 10 ud af 10.000 patienter):

synsforstyrrelser

uventet blødning eller blå mærker

kolestase (gulfarvning af huden og det hvide i øjnene)

20170630-NewMAH

seneskader.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

en allergisk reaktion – symptomer kan omfatte pludselig hvæsende vejrtrækning og

brystsmerter eller trykken for brystet, hævelse af øjenlåg, ansigt, læber, mund, tunge eller

hals, vejrtrækningsproblemer, kollaps

høretab

brystforstørrelse hos mænd og kvinder (gynækomasti).

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres baseret på forhåndenværende data):

vedvarende muskelsvaghed.

Mulige bivirkninger rapporteret ved nogle statiner (lægemidler af samme type):

seksuelle problemer

depression

vejrtrækningsproblemer, herunder vedvarende hoste og/eller åndenød eller feber

sukkersyge. Dette er mere sandsynligt, hvis du har et højt indhold af sukker og fedtstoffer

i blodet, er overvægtig og har forhøjet blodtryk. Din læge vil overvåge dit helbred nøje,

mens du tager dette lægemiddel.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk,

eller ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt

brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere

bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Atorvastatin Teva ved temperaturer over 30°C.

Brug ikke Atorvastatin Teva efter den udløbsdato, der står på beholderen eller blisterpakningen

og den ydre emballage. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Atorvastatin Teva indeholder:

Aktivt stof: atorvastatin

En filmovertrukken tablet indeholder 10 mg atorvastatin (som atorvastatincalcium).

En filmovertrukken tablet indeholder 20 mg atorvastatin (som atorvastatincalcium).

20170630-NewMAH

En filmovertrukken tablet indeholder 40 mg atorvastatin (som atorvastatincalcium).

En filmovertrukken tablet indeholder 80 mg atorvastatin (som atorvastatincalcium).

Øvrige indholdsstoffer i tabletkernen: mikrokrystallinsk cellulose, vandfrit

natriumcarbonat, maltose, croscarmellosenatrium og magnesiumstearat.

Filmovertrækket på Atorvastatin Teva indeholder hypromellose (E464),

hydroxypropylcellulose, triethylcitrat (E1505), polysorbat 80 og titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Filmovertrukne tabletter

10 mg: Atorvastatin Teva filmovertrukne tabletter er hvide til råhvide, elliptiske,

bikonvekse og glatte filmovertrukne tabletter. Hver tablet måler cirka 9,7 mm x 5,2 mm.

20 mg: Atorvastatin Teva filmovertrukne tabletter er hvide til råhvide, elliptiske,

bikonvekse og glatte filmovertrukne tabletter. Hver tablet måler cirka 12,5 mm x 6,6 mm.

40 mg: Atorvastatin Teva filmovertrukne tabletter er hvide til råhvide, elliptiske,

bikonvekse og glatte filmovertrukne tabletter. Hver tablet måler cirka 15,6 mm x 8,3 mm.

80 mg: Atorvastatin Teva filmovertrukne tabletter er hvide til råhvide, elliptiske,

bikonvekse og glatte filmovertrukne tabletter. Hver tablet måler cirka 18,8 mm x 10,3

Atorvastatin Teva fås i aluminium-aluminium blisterkort med 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30,

50, 50x1, 56, 60, 84, 90, 98, 100 eller 200 filmovertrukne tabletter og i HDPE-beholder

med 50 eller 100 tabletter eller som multipakning indeholdende 100 tabletter (2 beholdere

med 50 tabletter).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant:

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller:

Teva Pharma S.L.U

Poligono Industrial Malpica Calle C nº 4

50016 Zaragoza

Spanien

20170630-NewMAH

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Belgien

Atorvastatine Teva 10 mg/20 mg/40 mg/80 mg filmomhulde tabletten

Bulgarien

Avanor 10 mg/20 mg/40 mg/80 mg Film-coated tablets

Danmark

Atorvastatin Teva

Estland

Atorvastatin Teva

Finland

Atorvastatin ratiopharm10 mg/20 mg/40 mg/80 mg kalvopäällysteiset

tabletit

Frankrig

ATORVASTATINE TEVA Santé 10 mg/20 mg/40 mg/80 mg,

comprimé pelliculé

Grækenland

TEVASTATIN 10 mg/20 mg/40 mg/80 mg

Επικαλυμμένα με λεπτό

υμένιο δισκία

Holland

Atorvastatine 10 mg/20 mg/40 mg/80 mg Teva, filmomhulde tabletten

Irland

Atorvastatin Teva 10mg/20mg/40mg/80mg film-coated tablets

Island

Atorvastatin ratiopharm 10 mg/20 mg/40 mg/80 mg

filmuhúðaðar

töflur

Italien

Atorvastatina Teva Italia 10 mg/20 mg/40 mg/80 mg compresse

rivestite con film

Litauen

Atorvastatin Teva 10 mg/20 mg/40 mg/80 mg plėvele dengtos tabletės

Norge

Atorvastatin Teva 10 mg/20 mg/40 mg/80 mg filmdrasjerte tabletter

Polen

10 mg, 20 mg, 40 mg: Atorvastatinum 123ratio

80 mg: Atorvox

Portugal

Atorvastatina Teva

Slovakiet

Atorvastatin Teva Pharma 10 mg/20 mg/40 mg/80 mg

Slovenien

Bisatum 10 mg/20 mg/40 mg/80 mg filmsko obložene tablete

Storbritannien

Atorvastatin 10 mg/20 mg/40 mg/80 mg film-coated tablets

Sverige

Atorvastatin Teva 10 mg/20 mg/40 mg/80 mg filmdragerade tabletter

Tjekkiet

Atorvastatin ratiopharm GmbH 10 mg/20 mg/40 mg potahované

tablety

Østrig

Atorvastatin ratiopharm 10 mg/20 mg/40 mg/80 mg Filmtabletten

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2017.

पूरा दस्तावेज़ पढ़ें

21. august 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Atorvastatin Teva, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

26679

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Atorvastatin Teva

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En filmovertrukket tablet indeholder 10 mg atorvastatin (som atorvastatincalcium).

En filmovertrukket tablet indeholder 20 mg atorvastatin (som atorvastatincalcium).

En filmovertrukket tablet indeholder 40 mg atorvastatin (som atorvastatincalcium).

En filmovertrukket tablet indeholder 80 mg atorvastatin (som atorvastatincalcium).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

10 mg: Atorvastatin Teva filmovertrukne tabletter er hvide til råhvide, elliptiske,

bikonvekse og glatte filmovertrukne tabletter. Hver tablet måler cirka 9,7 mm x 5,2 mm.

20 mg: Atorvastatin Teva filmovertrukne tabletter er hvide til råhvide, elliptiske,

bikonvekse og glatte filmovertrukne tabletter. Hver tablet måler cirka 12,5 mm x 6,6 mm.

40 mg: Atorvastatin Teva filmovertrukne tabletter er hvide til råhvide, elliptiske,

bikonvekse og glatte filmovertrukne tabletter. Hver tablet måler cirka 15,6 mm x 8,3 mm.

80 mg: Atorvastatin Teva filmovertrukne tabletter er hvide til råhvide, elliptiske,

bikonvekse og glatte filmovertrukne tabletter. Hver tablet måler cirka 18,8 mm x 10,3 mm.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Hyperkolesterolæmi

Atorvastatin Teva er indiceret som supplement til diæt med henblik på reduktion af

forhøjet totalkolesterol (total C), LDL-kolesterol (LDL-C), apolipoprotein B og

triglycerider hos voksne, unge samt børn over 10 år med primær hyperkolesterolæmi

herunder familiær hyperkolesterolæmi (heterozygot variant) eller kombineret (blandet)

45213_spc.doc

Side 1 af 22

hyperlipidæmi (såsom type IIa og IIb i henhold til Fredericksons klassifikation), når der

ikke opnås tilstrækkeligt resultat med diæt og andre nonfarmakologiske midler.

Atorvastatin Teva er også indiceret til at reducere totalkolesterol og LDL-kolesterol hos

voksne med homozygot familiær hyperkolesterolæmi som supplement til andre

lipidsænkende behandlinger (f.eks. LDL-aferese), eller hvis sådanne behandlinger ikke er

tilgængelige.

Forebyggelse af kardiovaskulær sygdom

Atorvastatin er indikeret til forebyggelse af kardiovaskulære hændelser hos patienter, der

vurderes at være i højrisikogruppen for at få deres første kardiovaskulære hændelse (se pkt.

5.1) som supplement til afhjælpning af andre risikofaktorer.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Patienten skal sættes på normal kolesterolsænkende diæt før indledning af behandling med

atorvastatin, og diæten skal fortsættes under behandlingen med atorvastatin.

Dosis fastsættes individuelt afhængigt af LDL-kolesterolværdien ved baseline, målet for

behandlingen og patientens respons.

Den sædvanlige startdosis er 10 mg en gang dagligt. Doseringen bør justeres hver 4. uge

eller med længere mellemrum. Den maksimale dosis er 80 mg en gang dagligt.

Primær hyperkolesterolæmi og kombineret (blandet) hyperlipidæmi

Størstedelen af patienterne er velkontrollerede på 10 mg atorvastatin en gang dagligt. Der

kan ses terapeutisk respons i løbet af to uger, og maksimal terapeutisk respons opnås

sædvanligvis i løbet af fire uger. Dette respons fastholdes under langvarig behandling.

Heterozygot familiær hyperkolesterolæmi

Som startdosis gives atorvastatin 10 mg dagligt. Dosis fastsættes individuelt og justeres

hver 4. uge op til 40 mg dagligt. Dernæst kan dosis øges til enten maksimalt 80 mg dagligt,

eller der gives 40 mg atorvastatin en gang dagligt sammen med et galdesyrebindende

middel.

Homozygot familiær hyperkolesterolæmi

Kun begrænsede data er tilgængelige (se pkt. 5.1)

Dosis til patienter med homozygot familiær hyperkolesterolæmi er 10 til 80 mg dagligt (se

pkt.5.1) som supplement til anden lipidsænkende behandling (f.eks. LDL-aferese), eller

hvis sådanne behandlinger ikke er tilgængelige.

Forebyggelse af kardiovaskulær sygdom

I de primære forebyggelsesforsøg var dosis 10 mg dagligt. Der kan opstå behov for højere

doser for at opnå de (LDL-)kolesterolværdier, der er fastsat i gældende vejledninger.

Nyreinsufficiens

Dosisjustering er ikke nødvendig (se pkt. 4.4).

45213_spc.doc

Side 2 af 22

Leverinsufficiens

Atorvastatin Teva bør anvendes med forsigtighed til patienter med nedsat leverfunktion (se

pkt. 4.4 og 5.2). Atorvastatin Teva er kontraindiceret til patienter med aktiv leversygdom

(se pkt. 4.3).

Ældre

Virkning og sikkerhed af de anbefalede doser til ældre patienter over 70 år svarer til det,

som ses hos den almindelige befolkning.

Pædiatrisk population

Hyperkolesterolæmi

Børn og unge bør kun behandles af specialister inden for pædiatrisk hyperlipidæmi, og

patienterne bør regelmæssigt revurderes for at vurdere virkningen af behandlingen.

Anbefalet startdosis til patienter over 10 år er 10 mg dagligt, der kan optitreres til 20 mg

dagligt. Titrering skal foretages i overensstemmelse med individuel respons og tolerabilitet

hos den pædiatriske patient. Sikkerhedsinformation for børn og unge behandlet med doser

over 20 mg, svarende til ca. 0,5 mg/kg, er begrænset.

Der er begrænset erfaring med behandling af børn i alderen 6-10 år (se pkt. 5.1).

Atorvastatin Teva er ikke indiceret til behandling af børn under 10 år.

Andre lægemiddelformer og -styrker kan være mere velegnede til denne population.

Administration

Atorvastatin Teva er til oral anvendelse. Den daglige dosis af atorvastatin gives som

éngangsdosis. Dosis kan gives på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet med eller uden

mad.

4.3

Kontraindikationer

Atorvastatin Teva er kontraindiceret til:

patienter med overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

patienter med aktiv leversygdom eller uafklaret vedvarende forhøjelse af

serumtransaminaser, der overstiger tre gange den øvre normalgrænse.

gravide og ammende kvinder og fertile kvinder, der ikke anvender sikker prævention (se

pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Leverpåvirkninger

Der bør foretages leverfunktionsprøver før indledning af behandlingen eller dosisøgning og

desuden løbende (f.eks. hver 6. måned) derefter. Der bør foretages leverfunktionsprøver på

patienter, der udvikler tegn eller symptomer, der kan tyde på leverpåvirkning. Patienter,

der får forhøjede transaminaseniveauer, skal monitoreres, indtil værdierne atter er

normaliseret. Hvis forhøjelsen af transaminaserne overstiger tre gange den øvre

normalgrænse, anbefales dosisreduktion eller seponering af atorvastatin (se pkt. 4.8).

Atorvastatin Teva bør anvendes med forsigtighed til patienter, som har et stort

alkoholforbrug og/eller tidligere har haft leversygdom.

45213_spc.doc

Side 3 af 22

Forebyggelse af apopleksi ved aggressiv reduktion af kolesterolniveauerne (Stroke

Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels (SPARCL))

En post hoc-analyse af apoplektiske subtyper hos patienter uden koronar hjertesygdom

(KHS), som for nylig fik apopleksi eller transitorisk cerebral iskæmi (TCI), viste en højere

forekomst af hjerneblødning hos patienter, der fik 80 mg atorvastatin, sammenlignet med

placebo. Den øgede risiko sås især hos patienter, der havde hæmoragisk apopleksi eller

lakunær infarkt i anamnesen ved indgang i forsøget. Forholdet mellem fordele og ulemper

ved atorvastatin 80 mg er ikke påvist for patienter, der tidligere har haft hæmoragisk

apopleksi eller lakunær infarkt. Den potentielle risiko for hæmoragisk apopleksi bør

overvejes nøje, før behandlingen indledes (se pkt. 5.1).

Immunmedieret nekrotiserende myopati (IMNM)

I meget sjældne tilfælde er beskrevet immunmedieret nekrotiserende myopati (IMNM)

under eller efter behandling med visse statiner. Klinisk er IMNM karakteriseret ved

vedvarende proksimal muskelsvaghed og forhøjet serum-kreatininkinase, som begge

vedvarer trods seponering af statinbehandlingen.

Påvirkning af skeletmuskulatur

Atorvastatin Teva kan som andre HMG-CoA-reduktasehæmmere i sjældne tilfælde påvirke

skeletmuskulaturen med myalgi, myositis og myopati til følge, hvilket kan udvikle sig til

rabdomyolyse - en potentielt fatal tilstand, der er kendetegnet ved markant forhøjet

kreatinkinase (CK)-værdi (>10 gange den øvre normalgrænse), myoglobinæmi og

myoglobinuri, som kan føre til nyresvigt.

Før behandlingen

Atorvastatin Teva bør gives med forsigtighed til patienter, der er disponeret for

rabdomyolyse. CK-værdien bør måles før behandling med statiner i tilfælde af:

nedsat nyrefunktion

hypothyroidisme

personlige eller familiære arvelige muskelsygdomme i anamnesen

tidligere muskeltoksicitet efter behandling med et statin eller fibrat

tidligere leversygdom i anamnesen, og/eller hvor der indtages store mængder alkohol

hos ældre (>70 år) skal behovet for målingen vurderes ud fra forekomsten af andre

faktorer, der kan disponere patienten for rabdomyolyse.

tilstande, hvor en øgning af plasmakoncentrationen kan forekomme, f.eks. ved risiko

for interaktioner (se pkt. 4.5) og hos særlige populationer, herunder genetiske

subpopulationer (se pkt. 5.2)

I disse tilfælde skal risikoen ved behandlingen overvejes nøje i forhold til de mulige

fordele, og klinisk monitorering anbefales.

Behandlingen må ikke indledes, hvis CPK-værdierne er signifikant forhøjet (>5 gange den

øvre normalgrænse) ved baseline.

Kreatinkinase (CK)- måling

Kreatinkinase (CK) bør ikke måles efter hård fysisk anstrengelse, eller hvis der er en anden

plausibel alternativ årsag til forhøjet CPK, da dette vanskeliggør en fortolkning af

værdierne. Hvis CK-værdierne er signifikant forhøjet ved baseline (>5 gange den øvre

normalgrænse), skal målingerne gentages efter 5-7 dage for at få resultatet bekræftet.

45213_spc.doc

Side 4 af 22

Under behandlingen

Patienterne skal anmodes om omgående at indberette muskelsmerter, kramper eller

træthed, især hvis det ledsages af utilpashed og feber.

Hvis disse symptomer opstår under behandling med atorvastatin, bør CPK-værdien

måles. Hvis denne værdi findes signifikant forhøjet (>5 gange den øvre normal grænse),

bør behandlingen seponeres.

Seponering bør også overvejes, hvis muskelsymptomerne er alvorlige og medfører

daglige gener, selv om stigningen i CPK-værdien er forhøjet til

5 gange den øvre

normalgrænse.

Hvis symptomerne fortager sig, og CPK-værdierne normaliseres, kan det overvejes at

genoptage behandling med atorvastatin eller et andet statin med den lavest mulige dosis

og nøje monitorering.

Hvis CPK-værdierne er klinisk signifikant forhøjet (>10 gange den øvre normalgrænse),

eller der diagnosticeres eller er mistanke om rabdomyolyse, skal behandlingen med

atorvastatin seponeres.

Samtidig behandling med andre lægemidler

Risikoen for rabdomyolyse øges ved samtidig brug af atorvastatin og visse andre

lægemidler, der kan øge atorvastatins plasmakoncentration, såsom potente CYP3A4-

hæmmere eller transportproteiner (f.eks. ciclosporin, telithromycin, clarithromycin,

delavirdin, stiripentol, ketoconazol, voriconazol, itraconazol, posaconazol og hiv-

proteasehæmmere, herunder ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, etc).

Risikoen for myopati kan også stige under samtidig behandling med gemfibrozil og andre

fibrinsyrederivater, erythromycin, niacin og ezetimibe. Det bør overvejes om muligt at give

andre lægemidler (uden interaktion). Når det er nødvendigt at give samtidig behandling

med disse lægemidler.

Hvis samtidig anvendelse af denne type medicin er nødvendig, skal fordele og risici ved

samtidig behandling nøje overvejes. Når patienterne tager lægemidler, som øger

atorvastatins plasmakoncentration, anbefales det at anvende en lavere maksimaldosis

atorvastatin. Endvidere bør man ved potente CYP3A-hæmmere overveje en lavere

startdosis atorvastatin, og passende klinisk monitorering af disse patienter anbefales (se

pkt. 4.5).

Atorvastatin må ikke administreres sammen med systemiske formuleringer af fusidinsyre

eller inden for 7 dage efter ophør med fusidinsyre behandling. Hos patienter, hvor

anvendelse af systemisk fusidinsyre anses for at være essentielt, skal statinbehandlingen

seponeres under hele behandlingsforløbet med fusidinsyre. Der har været rapporteret om

rhabdomyolyse (herunder enkelte dødsfald) hos patienter, der har fået en kombination af

fusidinsyre og statiner (se pkt. 4.5). Patienter skal rådes til straks at søge lægehjælp, hvis

de oplever nogen former for symptomer på muskelsvaghed, -smerter eller -ømhed.

Statinbehandling kan genetableres syv dage efter den sidste dosis fusidinsyre.

I ganske særlige tilfælde, hvor der er behov for forlænget systemisk behandling med

fusidinsyre, f.eks. til behandling af svære infektioner, skal der tages stilling til behovet for

samtidig administration af atorvastatin og fusidinsyre fra gang til gang og under tæt

lægeligt opsyn.

45213_spc.doc

Side 5 af 22

Interstitiel lungesygdom

Sjældne tilfælde af interstitiel lungesygdom er blevet rapporteret ved brug af nogle statiner,

særlig ved langtidsbrug (se pkt 4.8). Symptomer kan inkludere dyspnø, tør hoste og

forværring af den generelle helbredsstatus (træthed, vægttab og feber). Hvis der er

mistanke om, at en patient har udviklet interstitiel lungesygdom, skal statinbehandlingen

afbrydes.

Diabetes mellitus

Der er evidens for, at statiner som en klasse øger blodglukose og hos nogle patienter kan

en forhøjet risiko for fremtidig diabetes producere et hyperglykæmisk niveau, hvor

standard diabetesbehandling er relevant. Denne risiko opvejes imidlertid af reduktionen i

vaskulær risiko med statiner og skal derfor ikke være en grund til at seponere

statinbehandling. Patienter i risikogruppen (fastende glukose 5,6 til 6,9 mmol/l,

BMI>30kg/m

, forhøjede triglycerider, hypertension) skal monitoreres både klinisk og

biokemisk i henhold til nationale retningslinjer.

Pædiatrisk population

Udviklingsmæssig sikkerhed hos børn er ikke blevet undersøgt (se pkt. 4.8).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Virkningen af lægemidler indgivet i kombination med atorvastatin

Atorvastatin metaboliseres via cytokrom P450 3A4 /CYP3A4) og er et substrat for

transportproteiner, f.eks. OATP1B1, der findes i leveren. Samtidig indgift af lægemidler,

som hæmmer CYP3A4 eller transportproteiner, kan medføre forhøjede

plasmakoncentrationer af atorvastatin og en øget risiko for myopati. Denne risiko er også

øget ved samtidig behandling med atorvastatin og andre lægemidler, der kan forårsage

myopati, f.eks. fibrater og ezetimibe (se pkt. 4.4).

CYP3A4-hæmmere

Potente CYP3A4-hæmmere er vist at kunne medføre kraftigt forøgede koncentrationer af

atorvastatin (se tabel 1 samt specifik information nedenfor). Samtidig behandling med

potente CYP3A4-hæmmere (f.eks. ciclosporin, telithromycin, clarithromycin, delavirdin,

stiripentol, ketoconazol, voriconazol, itraconazol, posaconazol samt hiv-proteasehæmmere,

herunder ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir og darunavir m.fl.) bør så vidt muligt

undgås. I tilfælde, hvor samtidig behandling med disse lægemidler og atorvastatin ikke kan

undgås, skal lavere initial- og maksimaldoser af atorvastatin overvejes. Det anbefales

desuden, at der foretages passende klinisk monitorering af patienten (se tabel 1).

Moderate CYP3A4-hæmmere (f.eks. erythromycin, diltiazem, verapamil og fluconazol)

kan øge plasmakoncentrationen af atorvastatin (se tabel 1). Der er set en øget risiko for

myopati ved samtidig brug af erythromycin og statiner. Der er ikke udført

interaktionsstudier, der vurderes virkningen af amiodaron eller verapamil på atorvastatin.

Det er kendt, at både amiodaron og verapamil hæmmer CYP3A4, og samtidig indgift af

atorvastatin kan resultere i forhøjede koncentrationer af atorvastatin. Ved samtidig

behandling med moderate CYP3A4-hæmmere bør en lavere maksimaldosis af atorvastatin

derfor overvejes, og passende klinisk monitorering af patienten anbefales. Passende klinisk

monitorering anbefales efter initiering af behandling eller efter dosisjustering af en

CYP3A4-hæmmer.

45213_spc.doc

Side 6 af 22

CYP3A4-hæmmere

Samtidig anvendelse af atorvastatin og cytokrom P450 3A-induktorer (f.eks. efavirenz,

rifampicin, perikon) kan medføre variable reduktioner i atorvastatins plasmakoncentration.

På grund af rifampicins dualinteraktionsmekanisme (cytochrom P450 3A-induktion og

hæmning af transportproteinet OATP1B1 i leveren) anbefales indtagelse af atorvastatin og

rifampicin på samme tid, da udskudt administration af atorvastatin i forhold til

administration af rifampicin været forbundet med en signifikant reduktion i atorvastatins

plasmakoncentration. Virkningen af rifampicin på atorvastatinkoncentrationen i

hepatocytter er derimod ukendt, og hvis samtidig behandling ikke kan undgås, bør

patienterne monitoreres nøje for effekt.

Transportproteinhæmmere

Hæmmere af transportproteiner (f.eks. ciclosporin) kan øge den systemiske

atorvastatineksponering (se tabel 1). Det er ukendt, hvordan hæmning af transportproteiner

i leveren påvirker atorvastatinkoncentrationen i hepatocytter. Hvis samtidig behandling

ikke kan undgås, anbefales dosisreduktion og klinisk monitorering for effekt (se tabel 1)

Gemfribrozil /fibrinsyrederivater

Monoterapi med fibrater kan i sjældne tilfælde være forbundet med muskelrelaterede

bivirkninger, herunder rabdomyolyse. Risikoen for disse bivirkninger kan øges ved

samtidig brug af fibrater og atorvastatin. Hvis samtidig behandling ikke kan undgås, skal

den lavest mulig atorvastatindosis anvendes, og patienten bør monitoreres passende (se

pkt. 4.4).

Ezetimibe

Ezetimibe som monoterapi er sat i forbindelse med muskelrelaterede hændelser, herunder

rhabdomyolyse Risikoen for disse hændelser kan således stige under samtidig behandling

med atorvastatin og ezetimibe. Det anbefales, at disse patienter gennemgår passende

klinisk monitorering.

Colestipol

Plasmakoncentrationerne af atorvastatin og dets aktive metabolitter var lavere (ca. 25 %),

når colestipol blev indgivet sammen med atorvastatin. Effekten på lipiderne var imidlertid

større, når atorvastatin og colestipol blev indgivet samtidig, end hvis stofferne blev givet

hver for sig.

Fucidinsyre

Risikoen for myopati, herunder rhabdomyolyse, kan være øget ved samtidig administration

af systemisk fusidinsyre og statiner. Mekanismen for denne interaktion (om den er

farmakodynamisk eller farmakokinetisk, eller begge) er endnu ikke kendt. Der har været

rapporteret om rhabdomyolyse (herunder enkelte dødsfald) hos patienter, der har fået

denne kombination.

Hvis behandling med systemisk fusidinsyre er nødvendig, skal behandling med

atorvastatin seponeres under hele behandlingen med fusidinsyre. Se også pkt. 4.4.

Atorvastatins effekt på

andre lægemidler

Digoxin

Gentagen samtidig administration af digoxin og atorvastatin 10 mg forårsagede en let

forhøjelse af digoxins plasmakoncentration ved steady state. Patienter, der behandles med

digoxin, bør monitoreres nøje.

45213_spc.doc

Side 7 af 22

Prævention til oral indtagelse

Samtidig anvendelse af atorvastatin og prævention til oral indtagelse øgede

plasmakoncentrationen af norethisteron og ethinylestradiol.

Warfarin

I et klinisk studie med patienter i kronisk warfarinbehandling forårsagede samtidig

behandling med 80 mg atorvastatin dagligt en lille stigning på omkring 1,7 sekunder i

protrombintid i løbet af de første 4 dage af behandlingen. Protrombintid blev normal igen

inden for 15 dage af atorvastatinbehandlingen. Selvom der kun er set meget sjældne

tilfælde af klinisk signifikante interaktioner med antikoagulantia, bør protrombintid

bestemmes inden atorvastatinbehandling igangsættes hos patienter, der tager coumarin-

antikoagulantia, samt tilstrækkeligt hyppigt i starten af behandlingen til at sikre, at der ikke

forekommer signifikant ændring i protrombintid. Når der er opnået en stabil protrombintid,

kan protrombintiden måles med de intervaller, der normalt anbefales for patienter på

coumarin-antikoagulantia. Hvis atorvastatindosis ændres, eller behandlingen seponeres,

bør samme procedure gentages. Atorvastatinbehandling er ikke blevet forbundet med

blødning eller med ændringer i protrombintid hos patienter, der ikke tager antikoagulantia.

Pædiatrisk population

Interaktionsundersøgelser er kun udført hos voksne. Omfanget af interaktioner hos den

pædiatriske population kendes ikke. Ovennævnte interaktioner for voksne og advarslerne i

pkt. 4.4 bør medtages i forhold til den pædiatriske population.

Tabel 1: Virkning af andre lægemidler på atorvastatins farmakokinetik

Samtidig administreret

lægemiddel og

dosisregime

Atorvastatin

Dosis (mg)

Ændring i AUC*

Klinisk Anbefaling**

Tipranavir 500 mg 2

gange dgl./ Ritonavir

200 mg to gange dgl, 8

dage (dag 14 til 21)

40 mg dag 1, 10 mg

dag 20

↑ 9,4 gange

I tilfælde hvor samtidig

administration med

atorvastatin er

nødvendig, må den dgl.

dosis ikke overstige 10

mg. Det anbefales, at

disse patienter

gennemgår klinisk

monitorering

Ciclosporin 5,2

mg/kg/dag, stabil dosis

10 mg én gang dgl. i 28

dage

↑ 8,7 gange

Lopinavir 400 mg to

gang dgl./ Ritonavir

100 mg to gange dgl.,

14 dage

20 mg én gang dgl. i 4

dage

↑ 5,9 gange

Hvis samtidig

behandling med

atorvastatin er

nødvendig, anbefales

en lavere

vedligeholdelsesdosis

af atorvastatin. Ved

atorvastatindoser over

20 mg anbefales klinisk

monitorering

Clarithromycin 500 mg

to gange dgl., 9 dage

80 mg én gang dgl. i 8

dage

↑ 4,4 gange

45213_spc.doc

Side 8 af 22

Samtidig administreret

lægemiddel og

dosisregime

Atorvastatin

Saquinavir 400 mg to

gange dgl./ Ritonavir

(300 mg to gange dgl.

fra dag 5-7, øget til 400

mg to gange dgl. dag

8), dag 5-18, 30 min

efter atorvastatin-

dosering

40 mg én gang dgl. i 4

dage

↑ 3,9 gange

I tilfælde, hvor

samtidig administration

med atorvastatin er

nødvendig, anbefales

lavere

vedligeholdelsesdoser

atorvastatin. Ved

atorvastatindoser på

mere end 40 mg

anbefales klinisk

monitorering af disse

patienter.

Darunavir 300 mg to

gange dgl./

Ritonavir 100 mg to

gange dgl., 9 dage

10 mg én gang dgl. i 4

dage

↑ 3,3 gange

Itraconazole 200 mg én

gang dgl., 4 dage

40 mg, enkeltdosis

↑ 3,3 gange

Fosamprenavir 700 mg

to gange dgl./ Ritonavir

100 mg to gange dgl.,

14 dage

10 mg én gang dgl. i 4

dage.

↑ 2,5 gange

Fosamprenavir

1400 mg to gange dgl.,

14 dage

10 mg én gang dgl. i 4

dage

↑ 2,3 gange

Nelfinavir 1250 mg

BID, 14 dage

10 mg én gang dgl. i 28

dage

↑ 1,7 gange***

Ingen specifik

anbefaling

Grapefrugtjuice 240 ml

én gang dgl. ****

40 mg, enkeltdosis

↑ 37 %

Samtidig indtagelse af

store mængder

grapefruitjuice og

atorvastatin kan ikke

anbefales.

Diltiazem 240 mg én

gang dgl, 28 dage

40 mg, enkeltdosis

↑ 5 1%

Efter initiering af

behandling eller efter

dosisjustering af

diltiazem anbefales

passende klinisk

monitorering.

Erythromycin 500 mg

QID, 7 dage

10 mg, enkeltdosis

↑ 33 %***

Nedsat maksimaldosis

samt klinisk

monitorering anbefales.

Amlodipin 10 mg,

enkeltdosis

80 mg, enkeltdosis

↑ 18 %

Ingen specifik

anbefaling

Cimetidin 300 mg 4

gange dgl., 2 uger

10 mg én gang dgl. i 4

uger

↓ mindre end 1%***

Ingen specifik

anbefaling

Antacidsuspension af

magnesium og

aluminiumhydroxider,

30 ml 4 gange dgl., 2

uger

10 mg én gang dgl. i 4

uger

↓ 35%***

Ingen specifik

anbefaling

Efavirenz 600 mg én

gang dgl., 14 dage

10 mg i 3 dage

↓ 41 %

Ingen specifik

anbefaling.

Rifampicin 600 mg én

gang dgl., 7 dage

(samadministreret)

40 mg enkeltdosis

↑ 30 %

Hvis samadministration

ikke kan undgås,

anbefales behandling

med atorvastatin og

rifampicin samtidigt,

med klinisk

monitorering.

Rifampicin 600 mg én

gang dgl., 5 dage

(doser adskilt)

40 mg enkeltdosis

↓ 80 %

45213_spc.doc

Side 9 af 22

Samtidig administreret

lægemiddel og

dosisregime

Atorvastatin

Gemfibrozil 600 mg to

gange dgl., 7 dage

40 mg enkeltdosis

↑ 35 %

Nedsat initialdosis samt

klinisk monitorering

anbefales.

Fenofibrat 160 mg én

gang dgl., 7 dage

40 mg enkeltdosis

↑ 3 %

Nedsat initialdosis samt

klinisk monitorering

anbefales.

* Data udtrykt som x-gange ændring angiver et simpelt forhold mellem samtidigt administreret

lægemiddel og atorvastatin alene (dvs. 1-gang = ingen ændring). Data angivet som procentvis ændring

angiver procentvis forskel i forhold til atorvastatin alene (dvs. 0% = ingen ændring)

** Se pkt. 4.4 og 4.5 vedrørende klinisk signifikans.

*** Total atorvastatin-ækvivalent aktivitet

**** Indeholder et eller flere komponenter, der hæmmer CYP3A4, og kan øge plasmakoncentrationen

af lægemidler, der metaboliseres via CYP3A4. Indtagelse af et glas (240 ml) grapefrugtjuice resulterede

også i en reduktion af AUC på 20,4% for den aktive orthohydroxy-metabolit. Store mængder

grapefrugtjuice (over 1,2 l dagligt i 5 dage) øgede AUC for atorvastatin 2,5 gange og AUC for aktive

(atorvastatin og metabolitter).

Stigning er vist som “↑”, Nedsættelse som “↓”

Tabel 2: Atorvastatins virkning på farmakokinetikken af samtidigt administrerede lægemidler

Atorvastatin-

dosisregime

Samtidigt administreret lægemiddel

Lægemiddel/Dosisregime

(mg)

Ændring i

AUC

&

Klinisk

rekommandation

80 mg én gang dgl. i 10 dage

Digoxin 0,25 mg én gang dgl.,

20 dage

Patienter, der tager

digoxin, skal

monitoreres passende

40 mg én gang dgl. i 22 dage

Orale kontraceptiva én gang

dgl., 2 måneder

norethisteron 1 mg

ethinylestradiol 35 ug

Ingen specifik

anbefaling

80 mg én gang dgl. i 15 dage

* Phenazon, 600 mg enkeltdosis

Ingen specifik

anbefaling

Data angivet som procentvis ændring angiver procentvis forskel i forhold til atorvastatin alene

(dvs. 0% = ingen ændring).

Samtidig indgift af multiple doser af atorvastatin og phenazon viste en lille eller ingen målbar

virkning på phenazons clearance.

Stigning er vist som “↑”, nedsættelse som “↓”

4.6

Graviditet og amning

Fertile kvinder

Fertile kvinder skal bruge passende prævention under behandling (se pkt. 4.3)

Graviditet

Atorvastatin Teva er kontraindiceret under graviditet (se pkt. 4.3). Sikkerhed hos gravide

kvinder er ikke fastlagt, (se pkt. 4.3). Der er ikke udført kontrollerede kliniske forsøg med

atorvastatin hos gravide kvinder. Sjældne rapporter om medfødte anomalier efter

intrauterin påvirkning af HMG-CoA-reduktasehæmmere er set. Dyreforsøg har vist

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

45213_spc.doc

Side 10 af 22

Behandling af gravide med atorvastatin kan nedsætte koncentrationen af mevalonat (et

forstadium i kolesterolbiosyntesen) hos fostret. Aterosklerose er en kronisk proces, og

sædvanligvis vil seponering af kolesterolsænkende medicin under graviditet kun have en

lille indflydelse på den langsigtede risiko forbundet med primær hyperkolesterolæmi.

Af disse årsager må Atorvastatin Teva ikke anvendes til kvinder, der er gravide, prøver at

blive det eller formoder, at de er det. Behandling med Atorvastatin Teva skal seponeres

under graviditet, eller indtil det er blevet afklaret, at kvinden ikke er gravid (se pkt. 4.3)

Amning

Det er ukendt, om atorvastatin eller dets metabolitter udskilles i human brystmælk. Hos

rotter svarer koncentrationerne af atorvastatin og dets aktive metabolitter i plasma til

koncentrationerne i mælken (se pkt. 5.3). På grund af risiko for alvorlige bivirkninger må

kvinder, der tager Atorvastatin Teva ikke amme deres børn (se pkt. 4.3). Atorvastatin Teva

er kontraindiceret under amning (se pkt. 4.3

Fertilitet

I dyrestudier havde atorvastatin ingen effekt på fertiliteten hos hunner eller hanner (se pkt.

5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Atorvastatin har ingen eller ubetydelig indflydelse på evnen til at føre motorkøretøjer eller

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resume af sikkerhedsprofilen

Ifølge databasen over placebo-kontrollerede kliniske forsøg med atorvastatin hos 16.066

patienter (8.755 fik Atorvastatin Teva og 7.311 placebo), der blev behandlet i

gennemsnitligt 53 uger, seponerede 5,2 % af de patienter, der fik atorvastatin,

behandlingen pga. bivirkninger sammenlignet med 4,0 % af de patienter, der fik placebo.

På baggrund af data fra kliniske forsøg samt omfattende erfaring efter markedsføring

fremgår Atorvastatin Tevas bivirkningsprofil af nedenstående liste.

Bivirkningsliste

Bivirkningerne angives efter beregnet hyppighed som følger: meget almindelige (≥1/10);

almindelige (≥1/100 til <1/10), ikke almindelige (≥1/1.000 til <1/100), sjældne (≥1/10.000

til <1/1.000), meget sjældne (≤ 1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Infektioner og parasitære sygdomme

Almindelig:

nasofaryngitis

Blod og lymfesystem

Sjælden:

thrombocytopeni

Immunsystemet

Almindelig:

allergiske reaktioner

Meget sjælden:

anafylaksi

45213_spc.doc

Side 11 af 22

Metabolisme og ernæring

Almindelig:

hyperglykæmi

Ikke almindelig:

hypoglykæmi, vægtøgning, manglende appetit

Psykiske lidelser

Ikke almindelig:

mareridt, insomni

Nervesystemet

Almindelig:

hovedpine

Ikke almindelig:

svimmelhed, paræstesi, hypoastesi, dysgeusi, amnesi

Sjælden:

perifer neuropati

Øjne

Ikke almindelig:

sløret syn

Sjælden:

synsforstyrrelser

Øre og labyrint

Ikke almindelige:

tinnitus

Meget sjælden:

nedsat hørelse

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig:

pharyngolaryngealsmerte, epistaksis

Mave-tarm kanalen

Almindelig:

obstipation, flatulens, dyspepsi, abdominalsmerter, kvalme,

diarré

Ikke almindelig:

opkastning, abdominalsmerter, sure opstød, pancreatitis

Lever og galdeveje:

Ikke almindelig:

hepatitis

Sjælden:

kolestase

Meget sjælden:

leversvigt

Hud og subkutane væv

Almindelig:

urticaria, hududslæt, pruritus, alopeci

Ikke almindelig:

urticaria, alopeci

Sjælden:

angioneurotisk ødem, bulløst udslæt, herunder erythema

multiforme, Stevens-Johnson’s syndrom og toksisk epidermal

nekrolyse

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig:

myalgi, artralgi, smerter i ekstremiteterne, muskelkramper,

hævelse af led, rygsmerter

Ikke almindelig:

nakkesmerter, muskeltræthed

Sjælden:

myopati, myositis, rhabdomyolyse, tendonopati, til tider

kompliceret ved ruptur.

Ikke kendt:

immunmedieret nekrotiserende myopati (se pkt. 4.4).

Det reproduktive system og mammae

Meget sjælden:

gynækomasti

45213_spc.doc

Side 12 af 22

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Ikke almindelig:

utilpashed, asteni, smerter i brystet, perifert ødem, træthed pyreksi

Undersøgelser

abnorm leverfunktionstest, forhøjet kreatinkinase i blodet

Ikke almindelig:

leukocyturi

I lighed med andre HMG-CoA reduktasehæmmere er der rapporteret forhøjede

serumtransaminaser hos patienter, der fik Atorvastatin Teva. Disse forandringer var for det

meste lette og forbigående, og det var ikke nødvendigt at seponere behandlingen. Der sås

klinisk relevante (>3 gange den øvre normalgrænse) forhøjelser i serumtransaminaser hos

0,8 % af de patienter, der blev behandlet med Atorvastatin Teva. Disse forhøjelser var

dosisafhængige og var reversible hos alle patienter.

I kliniske forsøg sås et forhøjet serumkreatininkinase (CK)-niveau på mere end tre gange

den øvre normalgrænse hos 2,5 % af de patienter, der fik Atorvastatin Teva svarende til

andre HMG-CoA reduktasehæmmere. Hos 0,4 % af de patienter, der fik Atorvastatin Teva,

sås niveauer der var mere end 10 gange den normale øvre grænse (se pkt. 4).

Klasseeffekter:

Seksuel dysfunktion

Depression

Sjældne tilfælde af interstitiel lungesygdom, særlig ved langtidsbrug (se pkt. 4.4).

Diabetes mellitus: Hyppighed afhænger af, hvorvidt risikofaktorer er til stede eller ej

(fastende blodglukose ≥ 5,6 mmol/L, BMI>30kg/m

, forhøjede triglycerider,

hypertension i anamnesen).

Pædiatrisk population

Den kliniske sikkerhedsdatabase indeholder data for 249 pædiatriske patienter, der fik

atorvastatin. Heriblandt var 7 patienter < 6 år, 14 patienter var mellem 6 og 9 år og 228

patienter var mellem 10 og 17 år.

Nervesystemet

Almindelig:

Hovedpine

Mave-tarmsystemet

Almindelig:

Abdominalsmerter

Undersøgelser

Almindelig:

Forhøjet alaninaminotransferase, forhøjet kreatinkinase i

blodet

Ud fra de tilgængelige data forventes frekvens, type og alvorlighed af bivirkningerne hos

børn og unge at være de samme som hos voksne. Der er begrænset erfaring med sikkerhed

ved langtidsbehandling hos børn og unge.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger

via:

45213_spc.doc

Side 13 af 22

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der findes ikke en specifik behandling af overdosering med Atorvastatin Teva. I tilfælde af

overdosering bør patienten behandles symptomatisk, og de fornødne støtteforanstaltninger

iværksættes efter behov. Der bør foretages leverfunktionsmålinger, og serum-CPK-

niveauet bør monitoreres. På grund af en udpræget atorvastatinbinding til plasmaproteiner

forventes hæmodialyse ikke at forstærke clearance af atorvastatin signifikant.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk gruppe: Lipidmodificerende midler, HMG-CoA reduktase-hæmmere.

ATC-kode: C10A A05.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Atorvastatin er en selektiv, kompetitiv hæmmer af HMG-CoA-reduktase, det

hastighedsbegrænsende enzym, der er ansvarligt for konvertering af

3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-coenzym A til mevalonat, et forstadium til steroler, herunder

kolesterol. Triglycerider og kolesterol i leveren indgår i lipoproteiner med meget lav

densitet (VLDL) og frigives i blodet, hvorfra de transporteres til det perifere væv.

Lavdensitetslipoprotein (LDL) dannes af VLDL og nedbrydes primært af højaffinitets-

LDL-receptoren.

Atorvastatin sænker koncentrationen af plasmakolesterol og -lipoproteinserum ved at

hæmme syntesen af HMG-CoA-reduktase og efterfølgende kolesterolbiosyntese i leveren.

Desuden øger atorvastatin antallet af lever-LDL-receptorer på celleoverfladen, hvilket

fører til øget optagelse og katabolisering af LDL.

Farmakodynamisk virkning

Atorvastatin reducer LDL-produktion og antallet af LDL-partikler. Atorvastatin

frembringer en omfattende og vedvarende stigning i LDL-receptoraktivitet kombineret

med en forbedring af kvaliteten af LDL-partikler i kredsløbet. Atorvastatin sænker

effektivt LDL-kolesterol hos patienter med homozygot familiær hyperkolesterolæmi, en

patientgruppe der ikke plejer at reagere på behandling til sænkning af blodlipider.

Klinisk virkning og sikkerhed

Atorvastatin har vist sig at sænke koncentrationen af totalkolesterol (30 %-46 %), LDL-

kolesterol (41 %-61 %), apolipoprotein B (34 %-50 %) og triglycerider (14 %-33 %), men

medførte variable stigninger i HDL-kolesterol og apolipoprotein A1 i forsøg til fastsættelse

af dosis. Disse resultater er ensartede for patienter med heterozygot familiær

hyperkolesterolæmi, ikke-familiær hyperkolesterolæmi og kombineret hyperlipidæmi,

herunder patienter med ikke-insulinkrævende diabetes mellitus.

45213_spc.doc

Side 14 af 22

Reduktion i totalkolesterol, LDL-kolesterol og apolipoprotein B har vist sig at reducere

risikoen for kardiovaskulære hændelser og kardiovaskulær mortalitet.

Homozygot familiær hyperkolesterolæmi

I et multicenter 8-ugers open-label compassionate-use klinisk forsøg med valgfri

forlængelsesfase af variable længde blev 335 patienter indrulleret. Heraf havde 89 patienter

homozygot familiær hyperkolesterolæmi. Hos disse patienter var den gennemsnitlige

procentvise reduktion i LDL-kolesterol ca. 20 %. Atorvastatin blev administreret i doser op

til 80 mg/dag.

Aterosklerose

I "Reversing Atherosclerosis with Aggressive Lipid-Lovering Study" (REVERSAL) blev

effekten af intensiv lipidsænkning med atorvastatin 80 mg og standard-lipidsænkning med

pravastatin 40 mg på koronar aterosklerose vurderet ved hjælp af intravaskulær ultralyd

(IVUS) under angiografi hos patienter med koronar hjertesygdom. I dette randomiserede,

dobbelt-blinde, multicenter, kontrollerede kliniske studie blev IVUS udført ved baseline og

ved 18 måneder hos 502 patienter. I atorvastatingruppen (n=253) var der ingen progression

af aterosklerose.

Den mediane ændring i total ateromavolumen (det primære studiekriterie) i procent fra

baseline var -0,4 % (p=0,98) i atorvastatingruppen og +2,7 % (p=0,001) i

pravastatingruppen (n=249). Effekten af atorvastatin er statistisk signifikant (p=0,02) ved

sammenligning med pravastatin. Effekten af intensiv lipidsænkning på kardiovaskulære

endepunkter (dvs. behov for revaskularisering, ikke-letalt myokardieinfarkt (MI), koronar

død) blev ikke undersøgt i dette studie.

I atorvastatingruppen blev LDL-kolesterol reduceret til et gennemsnit på 2,04 mmol/l ±0,8

(78,9 mg/dl ±30) fra baseline 3,98 mmol/l ±0,7 (150 mg/dl ±28) og i pravastatingruppen til

et gennemsnit på 2,85 mmol/l ± 0,7 (110 mg/dl ±26) fra baseline 3,89 mmol/l ± 0,7 (150

mg/dl ±26) (p<0,0001). Atorvastatin reducerede også signifikant det gennemsnitlige total-

kolesterol (TC) med 34,1 % (pravastatin: -18,4 %; p<0,0001), de gennemsnitlige

triglycerid (TG)-niveauer med 20 % (pravastatin: -6,8 %; p<0,0009), og det

gennemsnitlige apolipoprotein B med 39,1 % (pravastatin: -22,0 %; p<0,0001).

Atorvastatin øgede det gennemsnitlige HDL-kolesterol med 2,9 % (pravastatin: +5,6 %,

p=NS). Der var 36,4 % gennemsnitsreduktion i C-reaktivt protein (CRP) i

atorvastatingruppen sammenlignet med 5,2 % reduktion i pravastatingruppen (p<0,0001).

Studieresultaterne blev opnået for styrken 80 mg. Derfor kan de ikke ekstrapoleres til de

lavere doser.

Sikkerheds- og tolerabilitetsprofilen var sammenlignelig i de 2 grupper.

Effekten af den intensive lipidsænkning på de primære kardiovaskulære endepunkter blev

ikke undersøgt i dette studie. Derfor er den kliniske relevans af disse resultater med hensyn

til primær og sekundær forebyggelse af kardiovaskulære hændelser ikke kendt.

Akut koronarsyndrom

I MIRACL-studiet blev atorvastatin 80 mg vurderet hos 3.086 patienter (atorvastatin

n=1.538; placebo n=1.548) med akut koronarsyndrom (non-Q-tak MI eller ustabil angina).

Behandling blev initieret i den akutte fase under hospitalindlæggelse og blev fortsat i 16

uger. Behandling med 80 mg atorvastatin daglig forlængede tiden til forekomst af det

kombinerede primære endepunkt, defineret som død af enhver årsag, ikke-letalt MI,

genoplivet efter hjertestop eller angina pectoris med tegn på myokardieiskæmi, der kræver

hospitalsindlæggelse, og indikerede en risikoreduktion på 16 % (p=0,048). Dette skyldes

45213_spc.doc

Side 15 af 22

primært en risikoreduktion på 26 % i genindlæggelse for angina pectoris med tegn på

myokardieiskæmi (p=0,018). De øvrige sekundære endepunkter var ikke selvstændigt

signifikante (samlet: placebo: 22,2 %, atorvastatin: 22,4 %).

Sikkerhedsprofilen af atorvastatin i MIRACL-studiet var i overenstemmelse med det, der

er beskrevet i pkt. 4.8.

Forebyggelse af kardiovaskulær sygdom

Atorvastatins virkning på fatal og ikke-fatal koronar hjertesygdom blev vurderet i et

randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret forsøg, ASCOT-LLA (Anglo-

Scandinavian Cardiac Outcomes Trial Lipid Lowering Arm). Patienterne var hypertensive,

40-79 år gamle og uden tidligere myokardieinfarkt eller behandling for angina pectoris, og

de havde totalkolesterol ≤6,5 mmol/l (251 mg/dl). Alle patienter havde mindst tre af de

prædefinerede kardiovaskulære risikofaktorer: hankøn, alder ≥55 år, ryger, diabetes,

anamnestisk koronar hjertesygdom (CHD) hos en slægtning i første led,

totalkolesterol:HDL-kolesterol>6, perifer karsygdom, venstre ventrikel hypertrofi, tidligere

cerebrovaskulært attak, specifik EKG-anomali, proteinuri/albuminuri. Ikke alle de

inkluderede patienter blev bedømt til at have en høj risiko for første kardiovaskulære

hændelse.

Patienterne blev behandlet med antihypertensiva (et regime der enten var amlodipin eller

atenolol baseret) og enten atorvastatin 10 mg dagligt (n=5168) eller placebo (n=5137).

Atorvastatins absolutte og relative risikoreduktion fremgår af tabellen nedenfor:

Total mortalitet og kardiovaskulær mortalitet reduceredes ikke signifikant (185 versus 212

hændelser, p=0,17 og 74 versus 82 hændelser, p=0,51). I undergruppeanalyser fordelt på

køn (81 % mænd, 19 % kvinder) sås en gunstig virkning af atorvastatin hos mændene, men

den kunne ikke påvises hos kvinderne, hvilket muligvis skyldtes den lave forekomst af

hændelser i undergruppen med kvinder. Total mortalitet og kardiovaskulær mortalitet var

numerisk højere blandt kvindelige patienter (38 versus 30 og 17 versus 12), men dette var

ikke statistisk signifikant. Der forekom signifikant interaktion mellem denne behandling og

antihypertensiv behandling ved baseline. Det primære endpoint (fatal CHD og ikke-fatal

MI) blev reduceret signifikant af atorvastatin hos patienter, der fik amlodipin (risikoforhold

0,47 (0,32-0,69), p=0,00008), men ikke hos dem der fik atenolol (risikoforhold 0,83

(0,59-1,17), p=0,287).

45213_spc.doc

Side 16 af 22

Hændelser

Relativ

risiko-

reduktion

(%)

Antal hændelser

(atorvastatin versus

placebo)

Absolut risiko-

reduktion

1

(%)

P-værdi

Fatal CHD og ikke-

fatal MI

36 %

100 versus 154

1,1 %

0,0005

Kardiovaskulære

hændelser og

revaskulariserings-

procedurer i alt

20 %

389 versus 483

1,9 %

0,0008

Koronare hændelser,

totalt

29 %

178 versus 247

1,4 %

0,0006

Baseret på forskellen mellem rå data for hændelser, der optræder i løbet af en

medianopfølgning på 3,3 år.

CHD = koronar hjertesygdom. MI = myokardieinfarkt.

Atorvastatins virkning på fatal og ikke-fatal kardiovaskulær sygdom blev også evalueret i

et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret multicenterforsøg, CARDS

(Collaborative Atorvastatin Diabetes Study) hos patienter med type 2-diabetes i

aldersgruppen 40-75 år uden tidligere kardiovaskulær sygdom og med LDL-kolesterol

≤4,14 mmol/l (160 mg/dl) og triglycerider ≤6,78 mmol/l (600 mg/dl). Alle patienter havde

mindst en af følgende risikofaktorer: hypertension, ryger, retinopati, mikroalbuminuri eller

makroalbuminuri.

Patienterne fik enten atorvastatin 10 mg dagligt (n=1428) eller placebo (n=1410) i løbet af

en middelopfølgningsperiode på 3,9 år.

Atorvastatins absolutte og relative risikoreduktion fremgår af tabellen nedenfor:

Hændelser

Relativ

risiko-

reduktion

(%)

Antal

hændelser

(atorvastatin

versus

placebo)

Absolut risiko-

reduktion

1

(%)

P-værdi

Større kardiovaskulære

hændelser (fatal og ikke-fatal

AMI, stum MI, akut død pga.

CHD, ustabil angina pectoris,

CABG, PTCA,

revaskularisering, apopleksi)

37 %

83 versus 127

3,2 %

0,0010

MI (fatal og ikke-fatal, AMI,

stum MI)

42 %

38 versus 64

1,9 %

0,0070

Apopleksi (fatal og ikke-fatal)

48 %

21 versus 39

1,3 %

0,0163

Baseret på forskellen mellem rå data for hændelser, der optræder i løbet af en medianopfølgning på 3,9

år.

AMI = akut myokardieinfarkt, CABG = koronar bypasskirurgi, CHD = koronar hjertesygdom, MI =

myokardieinfarkt, PTCA = perkutan transluminal koronar angioplastik.

Det var ikke muligt at påvise forskellig behandlingseffekt afhængig af patientens køn,

alder eller LDL-kolesteroltal ved baseline. Der sås en gunstig udvikling i mortalitet (82

dødsfald i placebogruppen versus 61 dødsfald i atorvastatingruppen, p=0,0592).

Tilbagevendende apopleksi

I SPARCL-forsøget (“Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels”)

blev virkningen af atorvastatin 80 mg dagligt på apopleksi hos 4731 patienter uden kendt

koronar hjertesygdom (CHD), som havde haft apopleksi eller transitorisk iskæmisk attak

(TIA) inden for de sidste seks måneder, evalueret og sammenlignet med placebo.

Patienterne var 60 % mænd i alderen 21-92 år (gennemsnitsalder 63 år), og som havde en

gennemsnitlig LDL på 133 mg/dl (3,4 mmol/l) ved baseline. Det gennemsnitlige LDL-

kolesterol var 73 mg/dl (1,9 mmol/l) under behandling med atorvastatin og 129 mg/dl

(3,3 mmol/l) under behandling med placebo. Middelopfølgningsperioden var 4,9 år.

Med atorvastatin 80 mg opnåede man en reduktion i det primære endpoint for fatal eller

ikke-fatal apopleksi på 15 % (risikoforhold 0,85, 95 % KI, 0,72-1,00; p=0,05 eller 0,84;

95 % KI, 0,71-0,99; p=0,03 efter justering for visse faktorer ved baseline) sammenlignet

med placebo. Total mortalitet var 9,1 % (216/2365) for atorvastatin sammenlignet med

8,9 % (211/2366) for placebo.

45213_spc.doc

Side 17 af 22

I en post hoc-analyse reducerede atorvastatin 80 mg incidensen af iskæmisk apopleksi

(218/2365, 9,2 % vs. 274/2366, 11,6 %, p=0,01) og øgede incidensen af hæmoragisk

apopleksi (55/2365, 2,3 % vs. 33/2366, 1,4 %, p=0,02) sammenlignet med placebo.

Risikoen for hæmoragisk apopleksi øgedes hos patienter med hæmoragisk apopleksi i

anamnesen, når de blev inkluderet i forsøget (7/45 for atorvastatin sammenlignet med 2/48

for placebo, risikoforhold 4,06; 95 % KI, 0,84-19,57) og risikoen for iskæmisk apopleksi

var den samme i begge grupper (3/45 for atorvastatin sammenlignet med 2/48 for placebo,

risikoforhold 1,64; 95 % KI, 0,27-9,82).

Risikoen for hæmoragisk apopleksi øgedes hos patienter, der havde lakunær infarkt,

da de indgik i forsøget (20/708 for atorvastatin sammenlignet med 4/701 for placebo;

risikoforhold 4,99; 95 % KI, 1,71-14,61), men risikoen for iskæmisk apopleksi blev også

reduceret hos denne patientgruppe (79/708 for atorvastatin sammenlignet med 102/701 for

placebo; risikoforhold 0,76; 95 % KI, 0,57-1,02). Det er muligt, at den samlede risiko for

at få apopleksi er forhøjet hos patienter, der har lakunær infarkt i anamnesen og tager

atorvastatin 80 mg dagligt.

Total mortalitet uanset årsag var 15,6 % (7/45) for atorvastatin sammenlignet med 10,4 %

(5/48) for placebogruppen hos patienter, der havde hæmoragisk apopleksi i anamnesen.

Total mortalitet uanset årsag var 10,9 % (77/708) for atorvastatin sammenlignet med 9,1 %

(64/701) for placebo i en undergruppe af patienter, der tidligere havde haft lakunær infarkt.

Pædiatrisk population

Heterozygot familiær hyperkolesterolæmi hos pædiatriske patienter i alderen 6-17 år

Et 8-ugers, open-label klinisk forsøg til evaluering af farmakokinetik, farmakodynamik

samt sikkerhed og tolerabilitet af atorvastatin blev udført med børn og unge med genetisk

bekræftet heterozygot familiær hyperkolesterolæmi og baseline LDL-kolesterol ≥ 4

mmol/l. Der deltog i alt 39 børn og unge i alderen 6-17 år. Kohorte A omfattede 15 børn i

alderen 6-12 år i Tanner-stadie 1. Kohorte B omfattede 24 børn i alderen 10-17 år i

Tanner-stadie ≥ 2.

Startdosis i kohorte A var 5 mg atorvastatin daglig i form af en tyggetablet og i kohorte B

10 mg daglig i form af en konventionel tablet. Atorvastatindosis kunne fordobles, hvis

patienten ikke havde nået target-LDL-kolesterol på < 3,35 mmol/l i uge 4, og hvis

atorvastatin var veltolereret.

Gennemsnitsværdier for LDL-kolesterol, total-kolesterol, VLDL-kolesterol og

apolipoprotein B faldt ved uge 2 hos alle forsøgspersoner. Hos de patienter, hvor dosis blev

fordoblet, sås yderligere fald så tidligt som ved første evaluering 2 uger efter dosisøgning.

Det gennemsnitlige procentvise fald i lipidparametre var ens for begge kohorter, uanset om

forsøgspersonerne fik uændret initialdosis eller fik fordoblet initialdosis. Ved uge 8 var den

gennemsnitlige procentvise ændring fra baseline i LDL-kolesterol og total-kolesterol hhv.

ca. 40 % og 30 % over hele gruppen.

Heterozygot familiær hyperkolesterolæmi hos pædiatriske patienter i alderen 10-17 år

I et dobbelt-blindet, placebokontrolleret klinisk forsøg efterfulgt af en periode med open-

label blev 187 drenge og piger (der havde fået første menstruation) i alderen 10-17 år

(gennemsnit 14,1 år) med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi eller svær

hyperkolesterolæmi randomiseret til enten atorvastatin (n=140) eller placebo (n=47) i 26

uger, hvorefter alle fik atorvastatin i 26 uger. Atorvastatin-dosis var 10 mg 1 gang daglig i

de første 4 uger og derefter titreret til 20 mg, hvis LDL-kolesterol var > 3,36 mmol/l.

45213_spc.doc

Side 18 af 22

Atorvastatin sænkede signifikant totalkolesterol, LDL-kolesterol, triglycerider og

apolipoprotein B i de første 26 uger (dobbeltblindede fase). Gennemsnitlig LDL-kolesterol

på 3,38 mmol/l (1,81-6,26 mmol/l) i atorvastatingruppen sammenlignet med 5,91 mmol/l

(3,93-9,96 mmol/l) i placebogruppen blev nået i løbet af de første 26 uger (dobbelt-

blindede fase).

Yderligere et pædiatrisk forsøg sammenlignede atorvastatin med colestipol hos patienter i

alderen 10-18 år med hyperkolesterolæmi. Dette forsøg viste, at atorvastatin (n=25) gav en

signifikant reduktion af LDL-kolesterol ved uge 26 (p<0,05) sammenlignet med colestipol

(n=31).

Et særligt klinisk program (”compassionate use”) med patienter med svær

hyperkolesterolæmi (inklusive homozygot hyperkolesterolæmi) omfattede 46 pædiatriske

patienter behandlet med atorvastatin titreret til respons (nogle patienter fik 80 mg

atorvastatin daglig). Programmet kørte over 3 år. LDL-kolesterol blev sænket med 36 %.

Langtidsvirkninger af atorvastatinbehandling hos børn og unge til reduktion af morbiditet

og mortalitet i voksenalderen er ikke undersøgt.

Det europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har dispenseret fra kravet om fremlæggelse af

resultaterne fra studier med atorvastatin hos børn i alderen 0-6 år til behandling af

heterozygot hyperkolesterolæmi og hos børn i alderen 0-18 år til behandling af homozygot

familiær hyperkolesterolæmi, kombineret hyperkolesterolæmi, primær hyperkolesterolæmi

og til forebyggelse af kardiovaskulære hændelser (se pkt. 4.2 for information om

pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Atorvastatin absorberes hurtigt efter oral anvendelse, og maksimal plasmakoncentration

) opnås i løbet af 1-2 timer. Omfanget af absorptionen stiger proportionalt med

atorvastatin-dosen. Atorvastatins biotilgængelighed efter indtagelse af filmovertrukne

tabletter er 95 % til 99 % af biotilgængeligheden af atorvastatin som opløsning. Absolut

biotilgængelighed er ca. 12 %, og systemisk tilgængelighed af HMG-CoA-

reduktasehæmmer aktivitet er ca. 30 %. Den lave systemiske tilgængelighed skyldes

præsystemisk clearance i mave-tarm-kanalens slimhinde og/eller førstepassage-

metabolisme i leveren.

Fordeling

Det gennemsnitlige fordelingsvolumen af atorvastatin er ca. 381 L. Atorvastatin er bundet

98 % til plasmaproteiner.

Biotransformation

Atorvastatin metaboliseres af cytokrom P450 3A4 til orto- og parahydroxylerede derivater

og forskellige beta-oxidationsprodukter. Ud over andre omdannelsesveje metaboliseres

disse stoffer yderligere ved omdannelse til glucuronid. In vitro-hæmning af HMG-CoA-

reduktase af orto- og parahydroxylerede metabolitter svarer til hæmningen af atorvastatin.

Ca. 70 % af hæmningen af HMG-CoA-reduktase tilskrives aktive metabolitter.

Elimination

Atorvastatin udskilles primært i galde efter hepatisk og/eller ekstrahepatisk metabolisme.

Atorvastatin synes dog ikke at gennemgå signifikant enterohepatisk recirkulation. Den

45213_spc.doc

Side 19 af 22

gennemsnitlige halveringstid for atorvastatin i plasma er ca. 14 timer hos mennesker. På

grund af de aktive metabolitter er halveringstiden af HMG-CoA-reduktasehæmningen ca.

20-30 timer.

Særlige patientgrupper

-

Ældre: Plasmakoncentrationen af atorvastatin og dets aktive metabolitter er højere hos

raske ældre end hos yngre personer, mens virkningen på lipiderne er sammenlignelige med

dem, som ses hos yngre patientgrupper.

-

Pædiatrisk population: I et 8-ugers, open-label klinisk forsøg blev børn i alderen 6-17 år

og i Tanner-stadie 1 (n=15) eller Tanner-stadie ≥ 2 (n=24) med heterozygot familiær

hyperkolesterolæmi og baseline LDL-kolesterol ≥ 4 mmol/l behandlet med hhv. 5 mg eller

10 mg tyggetabletter eller 10 mg eller 20 mg filmovertrukne tabletter 1 gang daglig.

Legemsvægt var den eneste signifikante covariant i den farmakokinetiske model for

atorvastatinpopulationen. Den tilsyneladende clearance efter oral administration var

sammenlignelig med voksnes efter korrektion for legemsvægt ved allometrisk skalering.

Tilsvarende hermed sås fald i LDL-kolesterol og total-kolesterol i forhold til atorvastatin-

og ohydroxyatorvastatin- niveauer.

-

Køn: Koncentrationen af atorvastatin og dets aktive metabolitter hos kvinder afviger

(kvinder: ca. 20 % højere for C

og ca. 10 % lavere for AUC) fra koncentrationerne hos

mænd. Disse forskelle har ingen klinisk betydning og resulterer ikke i klinisk signifikante

forskelle i den lipidregulerende virkning mellem kønnene.

-

Nedsat nyrefunktion: Nyresygdom påvirker hverken plasmakoncentrationen af

atorvastatin og dets aktive metabolitter eller virkningen på blodlipider.

-

Nedsat leverfunktion: Plasmakoncentrationen af atorvastatin og dets aktive metabolitter

øges signifikant (C

med ca. faktor 16 og AUC med faktor 11) hos patienter med kronisk

alkoholisk leversygdom (Childs-Pugh B).

SLCOlBl-polymorfisme: Hepatisk optagelse af alle HMG-CoA-reduktasehæmmere,

herunder atorvastatin, involverer OATP1B1-transportproteinet. Hos patienter med

SLCO1B1-polymorfisme er der en risiko for forhøjede koncentrationer af atorvastatin, der

kan medføre en øget risiko for rabdomyolyse (se pkt. 4.4). Polymorfisme i det gen, der

koder for OATP1B1 (SLCO1B1 c.521CC), er forbundet med en 2,4-gange højere

atorvastatineksponering (AUC) end hos individer uden denne genotype-variant (c.521TT).

En genetisk forårsaget nedsat hepatisk optagelse af atorvastatin er også mulig hos disse

patienter. De mulige konsekvenser for effekten er ukendte

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Atorvastatin viste ikke mutagent eller klastogent potentiale i et batteri af 4 in vitro tests og

1 in vivo undersøgelse. Atorvastatin var ikke karcinogent hos rotter, men høje doser hos

mus (resulterende i en 6-11 gange så høj AUC

0-24t

, som der ses hos mennesker ved

maksimale doser) viste hepatocellulære adenomer hos hanner og hepatocellulære

karcinomer hos hunner. Dyreforsøg har vist, at HMG-CoA-reduktasehæmmere kan påvirke

udviklingen af embryoner eller fostre. Hos rotter, kaniner og hunde havde atorvastatin

ingen effekt på fertiliteten og var ikke teratogent, dog blev der set føtal toksicitet hos rotter

og kaniner ved doser, der var toksiske for moderdyret. Rotteafkom udviste forsinket

udvikling, og den post-natale overlevelse var lavere, hvis moderdyrene havde været udsat

for høje doser atorvastatin. Hos rotter er der tegn på, at atorvastatin krydser placenta. Hos

rotter svarer koncentrationerne i plasma til koncentrationerne i mælk. Det vides ikke, om

atorvastatin eller dets metabolitter udskilles i human brystmælk.

45213_spc.doc

Side 20 af 22

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Mikrokrystallinsk cellulose

Natriumcarbonat, vandfri

Maltose

Croscarmellosenatrium

Magnesiumstearat

Filmovertræk

Hypromellose (E464)

Hydroxypropylcellulose

Triethylcitrat (E1505)

Polysorbat 80

Titandioxid (E171)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30° C

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Aluminium-aluminium blisterkort

Atorvastatin Teva fås i pakningsstørrelser med 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 50x1, 56, 60,

84, 90, 98, 100 eller 200 tabletter.

HDPE-beholder med polypropylen-låg med tørremiddel.

Atorvastatin fås i pakningsstørrelser med 50 og 100 tabletter og som multipakning med

100 tabletter (2 beholdere med 50 tabletter)

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

45213_spc.doc

Side 21 af 22

Repræsentant

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83a

2860 Søborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

10 mg:

45210

20 mg:

45211

40 mg:

45212

80 mg:

45213

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

30. september 2010

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

21. august 2017

45213_spc.doc

Side 22 af 22

इसी तरह के उत्पादों

इस उत्पाद से संबंधित अलर्ट देखें

दस्तावेज़ इतिहास देखें

इस जानकारी को साझा करें