Zyloric 100 mg tabletti

Maa: Suomi

Kieli: suomi

Lähde: Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
16-03-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
16-03-2023

Aktiivinen ainesosa:

Allopurinol

Saatavilla:

ASPEN PHARMA TRADING LIMITED

ATC-koodi:

M04AA01

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

Allopurinol

Annos:

100 mg

Lääkemuoto:

tabletti

Kpl paketissa:

Kaupan: 100 (VNR-numero: 074725)

Prescription tyyppi:

Resepti: 100

Terapeuttinen alue:

allopurinoli

Tuoteyhteenveto:

Substituutioryhmä: 0318

Valtuutuksen tilan:

Myyntilupa myönnetty

Valtuutus päivämäärä:

1966-09-21

Pakkausseloste

                PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE
ZYLORIC 100 MG TAI 300 MG TABLETIT
ALLOPURINOLI
Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin alat ottaa lääkettä.
- Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi,
sairaanhoitajan tai apteekin puoleen.
- Tämä lääke on määrätty Sinulle eikä sitä tule antaa muiden
käyttöön. Se voi aiheuttaa
haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin Sinun.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä
selosteessa mainittu tai
kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä
lääkärillesi, sairaanhoitajalle
tai apteekkiin.
TÄSSÄ SELOSTEESSA ESITETÄÄN:
1. Mitä Zyloric on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin otat Zyloricia
3. Miten Zyloricia otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Zyloricin säilyttäminen
6. Muuta tietoa
1. MITÄ ZYLORIC ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Zyloric-tablettien vaikuttava aine, allopurinoli, vaimentaa tiettyjen
elimistösi kemiallisten
reaktioiden nopeutta alentaen elimistön uraattipitoisuutta. Zyloricia
käytetään kihdin hoitoon
sekä virtsakivien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.
2. ENNEN KUIN OTAT ZYLORICIA
ÄLÄ OTA ZYLORICIA
- jos olet allerginen allopurinolille tai jollekin muulle
Zyloric-tablettien sisältämälle aineelle
(lueteltu kohdassa 6).
VAROITUKSET JA VAROTOIMET
Vakavia ihottumia on raportoitu allopurinolin käytön yhteydessä.
Ihottumaan liittyy usein
haavaumia suussa, kurkussa, nenässä ja sukupuolielimissä sekä
sidekalvotulehdus (punaiset
ja turvonneet silmät). Tällaisia vakavia ihottumia edeltävät usein
influenssankaltaiset oireet,
kuten kuume, päänsärky ja lihassärky. Ihottuma voi kehittyä
laajalle levinneeksi
rakkulanmuodostukseksi ja ihon kuoriutumiseksi.
Nämä vakavat ihoreaktiot voivat olla
yleisempiä henkilöillä, jotka ovat han-kiinalaista, thaimaalaista
tai korealaista syntyperää.
Krooninen munuaissairaus saattaa suurentaa tällaisilla potilailla
riskiä entisestään.
Jos sinulle
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                VALMISTEYHTEENVETO
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
ZYLORIC 100 mg tabletti
ZYLORIC 300 mg tabletti
2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Yksi tabletti sisältää allopurinolia 100 mg tai 300 mg.
Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:
Zyloric 100 mg: yksi tabletti sisältää myös 50 mg
laktoosimonohydraattia apuaineena.
Zyloric 300 mg: yksi tabletti sisältää myös 150 mg
laktoosimonohydraattia apuaineena.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3. LÄÄKEMUOTO
Tabletti
100 mg: valkoinen tai vaalea, jakouurteinen tabletti, Ø 7,8 mm,
toisella puolella painatus Z1.
300 mg: valkoinen tai vaalea, jakouurteinen tabletti, Ø 11 mm,
toisella puolella koodi Z3.
Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä
jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.
4. KLIINISET TIEDOT
4.1. KÄYTTÖAIHEET
Kihti.
Kalsiumoksalaattia tai kalsiumfosfaattia sisältävien virtsakivien
ennaltaehkäisy ja hoito potilasryhmässä,
jolla esiintyy hyperurikemiaa ja/tai hyperurikosuria.
4.2. ANNOSTUS JA ANTOTAPA
Annostus
Zyloric voi hoidon alussa, seerumin ja kudosten välisen
virtsahappotasapainon muuttuessa, aiheuttaa
akuutteja kihtikohtauksia. Tämän estämiseksi suositellaan
profylaktisesti jotain tehokasta anti-
inflammatorista lääkettä noin kuukauden ajan. Kihtikohtauksia voi
myös aiheutua lopetettaessa
urikosuurinen lääkitys äkillisesti. Siirryttäessä Zyloric-hoitoon
on aikaisempaa urikosuurista hoitoa
jatkettava puolella annoksella kahden viikon ajan. Yhdistelmähoito ei
kuitenkaan ole kontraindisoitu,
ja
tietyillä potilailla se voi tarjota optimaalisen mahdollisuuden
seerumin virtsahappopitoisuuden
hallintaan.
_ _
_Aikuiset _
Haittavaikutusten riskin pienentämiseksi allopurinolihoito
on aloitettava pienellä annoksella, esim.
100 mg/vrk, ja annosta saa suurentaa vain jos seerumin uraattivaste on
riittämätön. Erityistä varovaisuutta
on noudatettava, jos munuaisten toiminta on heikkoa (ks. kohta 4.2
_Potilaat, joiden munuaistoiminta on _
_heikentynyt _ja kohta 4.4)_. _
Seuraavat annostusohjeet ovat suositeltav
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia