Votrient

Maa: Euroopan unioni

Kieli: suomi

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
16-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
16-05-2023

Aktiivinen ainesosa:

patsopanibi

Saatavilla:

Novartis Europharm Limited 

ATC-koodi:

L01XE11

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

pazopanib

Terapeuttinen ryhmä:

Antineoplastiset aineet

Terapeuttinen alue:

Karsinooma, munuaissolut

Käyttöaiheet:

Munuaisten-cell carcinoma (RCC)Votrient on tarkoitettu aikuisille ensilinjan hoitoon pitkälle edennyt munuaisten-cell carcinoma (RCC) ja potilailla, jotka ovat saaneet ennen sytokiini hoito tauti on edennyt pitkälle. Pehmytkudoksen sarkooma (STS)Votrient on tarkoitettu aikuisille potilaille, joilla on selektiivinen alatyyppejä advanced pehmytkudoksen sarkooma (STS), jotka ovat aiemmin saaneet kemoterapiaa metastasoineeseen tautiin tai joka on edennyt 12 kuukauden kuluessa (neo)adjuvanttihoito. Teho ja turvallisuus on osoitettu vain tietyissä STS histologinen kasvaimen alatyyppejä.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 31

Valtuutuksen tilan:

valtuutettu

Valtuutus päivämäärä:

2010-06-14

Pakkausseloste

                50
B. PAKKAUSSELOSTE
51
PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE
VOTRIENT 200 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT
VOTRIENT 400 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT
patsopanibi
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALOITAT TÄMÄN
LÄÄKKEEN OTTAMISEN, SILLÄ SE
SISÄLTÄÄ SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen.
-
Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa
muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa
haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin
sinulla.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai
apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee
myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu
tässä pakkausselosteessa. Ks.
kohta 4.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN
:
1.
Mitä Votrient on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Votrientia
3.
Miten Votrientia käytetään
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Votrientin säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ VOTRIENT ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Votrient kuuluu lääkkeisiin, joita kutsutaan
_proteiinikinaasin estäjiksi. _
Sen teho perustuu siihen, että
se estää syöpäsolujen kasvuun ja leviämiseen osallistuvien
proteiinien toimintaa.
Votrientia käytetään aikuisilla:
-
edenneen tai muihin elimiin levinneen munuaissyövän hoitoon
-
tietyn tyyppisten pehmytkudossarkoomien hoitoon. Nämä syövät
vahingoittavat elimistön
tukikudosta. Pehmytkudossarkooma voi ilmetä lihaksissa,
verisuonistossa, rasvakudoksessa tai
muissa kudoksissa, jotka tukevat, ympäröivät ja suojaavat elimiä.
2.
MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ, ENNEN KUIN OTAT VOTRIENTIA
ÄLÄ OTA VOTRIENTIA
-
JOS OLET ALLERGINEN
patsopanibille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle
(lueteltu
kohdassa 6).
KESKUSTELE LÄÄKÄRIN KANSSA
, jos epäilet, että tämä koskee sinua.
52
VAROITUKSET JA VAROTOIMET
Keskustele lä
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
LIITE I
VALMISTEYHTEENVETO
2
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Votrient 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Votrient 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Votrient 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 200 mg patsopanibia
(hydrokloridina).
Votrient 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 400 mg patsopanibia
(hydrokloridina).
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Kalvopäällysteinen tabletti.
Votrient 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Kapselimuotoinen, vaaleanpunainen kalvopäällysteinen tabletti, jossa
on toisella puolella merkintä
GS JT.
_ _
Votrient 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Kapselimuotoinen, valkoinen kalvopäällysteinen tabletti, jossa on
toisella puolella merkintä GS UHL.
_ _
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Munuaissyöpä
Votrient on tarkoitettu aikuisille edenneen munuaissyövän ensilinjan
hoitoon ja potilaille, jotka
aikaisemmin ovat saaneet sytokiinihoitoa edenneen taudin hoitoon.
Pehmytkudossarkooma
Votrient on tarkoitettu edenneen pehmytkudossarkooman tiettyjen
alatyyppien hoitoon potilaille, jotka
ovat aikaisemmin saaneet solusalpaajahoitoa metastasoituneen taudin
hoitoon tai joilla tauti on
edennyt 12 kuukauden sisällä (neo)adjuvanttihoidon jälkeen.
Patsopanibin teho ja turvallisuus on osoitettu vain tietyissä
pehmytkudossarkooman histologisissa
alatyypeissä (ks. kohta 5.1).
3
4.2
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
Ainoastaan syöpälääkkeiden antoon perehtyneen lääkärin tulee
aloittaa Votrient-hoito.
Annostus
_Aikuiset _
Suositeltu patsopanibiannos munuaissyövässä tai
pehmytkudossarkoomassa on 800 mg kerran
vuorokaudessa.
_Annoksen muuttaminen _
Annosta muutetaan (lasketaan tai nostetaan) asteittain 200 mg
kerrallaan yksilöllisen sietokyvyn
mukaan, jotta haittavaikutukset pysyvät hallinnassa. Patsopanibiannos
ei saa ylittää 800 mg.
_Pediatriset potilaat _
Patsopanibia ei pidä käyttää alle kahden vuoden ikäisten la
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste bulgaria 16-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto bulgaria 16-05-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta bulgaria 05-07-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 16-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 16-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 16-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 16-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 16-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 16-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 16-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 16-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 16-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 16-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 16-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 16-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 16-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 16-05-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 05-07-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 16-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 16-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 16-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 16-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 16-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 16-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 16-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 16-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 16-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 16-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 16-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 16-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 16-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 16-05-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 05-07-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 16-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 16-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 16-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 16-05-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 05-07-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 16-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 16-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 16-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 16-05-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 05-07-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 16-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 16-05-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 05-07-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 16-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 16-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 16-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 16-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 16-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 16-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 16-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 16-05-2023

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia