Voltaren 50 mg enterotabletti

Maa: Suomi

Kieli: suomi

Lähde: Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Lataa Pakkausseloste (PIL)
05-06-2023
Lataa Valmisteyhteenveto (SPC)
05-06-2023

Aktiivinen ainesosa:

Diclofenac sodium

Saatavilla:

NOVARTIS FINLAND OY

ATC-koodi:

M01AB05

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

Diclofenac sodium

Annos:

50 mg

Lääkemuoto:

enterotabletti

Kpl paketissa:

Kaupan: 30 (VNR-numero: 139063), 100 (VNR-numero: 003988)

Prescription tyyppi:

Resepti: 30 Resepti: 100

Terapeuttinen alue:

diklofenaakki

Tuoteyhteenveto:

Substituutioryhmä: 0283

Valtuutuksen tilan:

Myyntilupa myönnetty

Valtuutus päivämäärä:

1980-02-06

Pakkausseloste

                1
PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE
VOLTAREN 50 MG ENTEROTABLETIT
diklofenaakkinatrium
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALOITAT TÄMÄN
LÄÄKKEEN KÄYTTÄMISEN, SILLÄ
SE SISÄLTÄÄ SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen.
-
Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa
muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa
haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin
sinulla.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai
apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee
myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu
tässä pakkausselosteessa. Ks.
kohta 4.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä Voltaren on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Voltarenia
3.
Miten Voltarenia käytetään
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Voltarenin säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ VOLTAREN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
MITÄ VOLTAREN ON?
Voltaren-enterotablettien vaikuttava aine on diklofenaakkinatrium.
Voltaren kuuluu tulehduskipulääkkeisiin (eli ns. NSAIDeihin), joita
käytetään kivun ja tulehduksen
hoitoon.
MIHIN VOLTARENIA KÄYTETÄÄN?
Voltaren-enterotabletteja käytetään reumasairauksien, kirurgisten
toimenpiteiden ja vammojen
aiheuttamien tulehdus- ja kiputilojen (myös hammaslääketieteessä)
sekä kivuliaiden kuukautisten
hoitoon. Lisäksi niitä voidaan käyttää kuumetaudeissa muun hoidon
lisänä.
MITEN VOLTAREN VAIKUTTAA?
Voltaren lievittää kipua, vähentää tulehduksesta johtuvaa
turvotusta ja alentaa kuumetta. Lääke estää
tiettyjen tulehdusreaktioita, kipua ja kuumetta aiheuttavien aineiden
(ns. prostaglandiinien) synteesiä (eli
syntyä) elimistössä. Voltarenilla ei ole vaikutusta tulehduksen tai
kuumeen syihin.
Jos sinulla on kysymyksiä, miten Voltaren vaikuttaa tai miksi tätä
lääkettä on s
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
VALMISTEYHTEENVETO
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Voltaren 50 mg enterotabletit
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Lääkkeen vaikuttavana aineena on
natrium-[o-[(2,6-dikloorifenyyli)-amino]-fenyyli]-asetaatti, eli
diklofenaakkinatrium.
Yksi enterotabletti sisältää 50 mg diklofenaakkinatriumia.
Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan
Yksi tabletti sisältää 25 mg laktoosia (ks. kohta 4.4).
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Enterotabletti.
_Valmisteen kuvaus: _
Vaaleanruskea, pyöreä, Ø 8,2 mm, merkintä CG, GT._ _
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Nivelreuma, muut degeneratiiviset reumasairaudet, pehmytosareuma,
posttraumaattiset ja
postoperatiiviset tulehdus- ja kiputilat myös odontologiassa,
kuukautiskivut. Kuumetaudeissa
spesifisen hoidon lisänä.
4.2
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
Annostus
Annos on määritettävä yksilöllisesti. Lääkkeen
haittavaikutuksia voidaan vähentää käyttämällä
pienintä tehokasta annosta ja lyhyimmän mahdollisen ajan oireiden
hoitamiseksi (ks. kohta 4.4).
AIKUISET
Suositeltu alkuannos on 100–150 mg vuorokaudessa. Lievemmissä
tapauksissa ja pitkäaikaishoidossa
riittää tavallisesti enintään 100 mg vuorokaudessa._ _
Vuorokausiannos on yleensä otettava 2–3 erässä. Päivisin
käytettävää tablettihoitoa voidaan
tarvittaessa täydentää yöllisten kipujen ja aamujäykkyyden
estämiseksi esim. iltaisin otettavalla
peräpuikolla, yhteensä korkeintaan 150 mg diklofenaakkia
vuorokaudessa.
Enimmäisannosta 150 mg vuorokaudessa ei saa ylittää.
Kuukautiskipujen hoidossa annos on 50–150 mg vuorokaudessa. Annos on
määritettävä yksilöllisesti.
Aluksi käytetään pienempää annosta (50–100 mg/vrk), jota
vähitellen suurennetaan useiden kiertojen
aikana korkeintaan 200 mg:aan/vrk. Hoito aloitetaan ensioireiden
ilmaantuessa ja sitä jatketaan
oireiden voimakkuudesta riippuen muutamia päiviä.
2
ERITYISPOTILASRYHMÄT
_Pediatriset potilaat: _
Vaikuttavan aineen suuren määrän takia Voltaren 50 mg
enterotabletit eivät sovi lapsil
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia