Vepacel

Maa: Euroopan unioni

Kieli: suomi

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
22-01-2019
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
22-01-2019

Aktiivinen ainesosa:

Influenssaviruksen (inaktiivinen koko virion), joka sisältää antigeeni: A, Vietnam, 1203, 2004 (H5N1)

Saatavilla:

Ology Bioservices Ireland LTD

ATC-koodi:

J07BB01

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (whole virion, inactivated,prepared in cell culture)

Terapeuttinen ryhmä:

Influenssarokot

Terapeuttinen alue:

Influenza, Human; Immunization; Disease Outbreaks

Käyttöaiheet:

Aktiivinen immunisaatio influenssa A -viruksen H5N1-alatyypin suhteen. Tämä käyttöaihe perustuu immunogeenisuus tietoja aiheista alkaen 6 kuukauden iästä annon jälkeen kaksi annosta rokotetta, joka valmistetaan H5N1-alatyypin kantoja. Vepacel tulee käyttää Virallisen ohjeistuksen mukaisesti.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 9

Valtuutuksen tilan:

peruutettu

Valtuutus päivämäärä:

2012-02-17

Pakkausseloste

                34
B. PAKKAUSSELOSTE
35
PAKKAUSSELOSTE: TIETOA POTILAALLE
VEPACEL-INJEKTIONESTE, SUSPENSIO
Prepandemiainfluenssarokote (H5N1) (inaktivoitu, soluviljelmässä
valmistettu kokovirusrokote)
Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan
havaita nopeasti uutta turvallisuutta
koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti
saamistasi haittavaikutuksista.
Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN SAAT TÄTÄ
ROKOTETTA, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ SINULLE
TÄRKEITÄ TIETOJA.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan
puoleen.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai
sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös
kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä
pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä VEPACEL on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin saat VEPACEL-rokotteen
3.
Miten VEPACEL annetaan
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
VEPACEL-valmisteen säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ VEPACEL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
VEPACEL on rokote, jolla rokotetaan 6 kuukautta täyttäneitä. Se on
tarkoitettu annettavaksi ennen
seuraavaa influenssapandemiaa (flunssapandemiaa) estämään
H5N1-tyyppisen viruksen aiheuttama flunssa.
Pandemiainfluenssa on influenssatyyppi, joka esiintyy muutaman
vuosikymmenen välein ja joka
leviää maailmalla nopeasti. Pandemiainfluenssan oireet ovat
samanlaiset kuin tavallisella flunssalla
mutta ne ovat yleensä vaikeammat.
Kun henkilölle annetaan rokote, immuunijärjestelmä (elimistön
luonnollinen puolustusjärjestelmä)
tuottaa oman suojauksensa (vasta-aineita) tautia vastaan. Rokotteen
ainesosat eivät voi aiheuttaa flunssaa.
Kuten kaikkien rokotteiden kohdalla, VEPACEL ei ehkä anna
täydellistä suojaa kaikille rokotetuille
henkilöille.
2.
MITÄ S
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
LIITE I
VALMISTEYHTEENVETO
2
Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan
havaita nopeasti uutta
turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia
pyydetään ilmoittamaan epäillyistä
lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten
haittavaikutuksista ilmoitetaan.
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
VEPACEL-injektioneste, suspensio, moniannosinjektiopullossa
Prepandemiainfluenssarokote (H5N1) (inaktivoitu, soluviljelmässä
valmistettu kokovirusrokote)
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
1 annos (0,5 ml) sisältää:
Influenssavirusta (kokovirus, inaktivoitu), sisältää antigeenia*
seuraavasta viruskannasta:
A/Vietnam/1203/2004 (H5N1) 7,5 mikrogrammaa**
*
tuotettu Vero-soluissa
**
hemagglutiinia
Valmiste on moniannospakkauksessa. Injektiopullon annosten määrä,
ks. kohta 6.5.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Injektioneste, suspensio.
Kirkas tai opalisoiva suspensio.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Aktiivinen immunisaatio H5N1-alatyypin influenssa A -virusta vastaan.
Tämä käyttöaihe perustuu 6 kuukautta täyttäneistä
koehenkilöistä saatuihin immunogeenisuustietoihin
sen jälkeen, kun koehenkilöille oli annettu kaksi H5N1-alatyypin
kannalla valmistettua rokoteannosta
(ks. kohta 5.1).
Tätä rokotetta tulee käyttää virallisten suositusten mukaisesti.
4.2
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
_ _
Annostus
Aikuiset ja 6 kuukautta täyttäneet lapset:
Ensimmäinen 0,5 ml:n annos annetaan valittuna päivänä.
Toinen 0,5 ml:n rokoteannos tulee antaa aikaisintaan kolmen viikon
kuluttua.
_muut lapsiväestöt _
Ei ole olemassa tietoja VEPACEL- valmisteen turvallisuudesta ja
tehosta alle 6 kuukauden ikäisillä
lapsilla.
3
Antotapa
Immunisaatio saadaan aikaan pistämällä rokote hartialihakseen tai
reiden sivuun etupuolelle
lihasmassan mukaan.
Katso kohta 6.6 anto-ohjeet.
4.3
VASTA-AIHEET
Aikaisempi anafylaktinen reaktio vaikuttavaan aineeseen, kohdassa 6.1
mainituille apuaineille tai
jäämille (kuten formaldehydille, bentsonaasille, sakkaroo
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste bulgaria 22-01-2019
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto bulgaria 22-01-2019
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta bulgaria 12-02-2014
Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 22-01-2019
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 22-01-2019
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 22-01-2019
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 22-01-2019
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 22-01-2019
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 22-01-2019
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 22-01-2019
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 22-01-2019
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 22-01-2019
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 22-01-2019
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 22-01-2019
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 22-01-2019
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 22-01-2019
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 22-01-2019
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 12-02-2014
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 22-01-2019
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 22-01-2019
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 22-01-2019
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 22-01-2019
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 22-01-2019
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 22-01-2019
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 22-01-2019
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 22-01-2019
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 22-01-2019
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 22-01-2019
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 22-01-2019
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 22-01-2019
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 22-01-2019
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 22-01-2019
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 12-02-2014
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 22-01-2019
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 22-01-2019
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 22-01-2019
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 22-01-2019
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 12-02-2014
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 22-01-2019
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 22-01-2019
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 22-01-2019
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 22-01-2019
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 12-02-2014
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 22-01-2019
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 22-01-2019
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 12-02-2014
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 22-01-2019
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 22-01-2019
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 22-01-2019
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 22-01-2019
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 22-01-2019
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 22-01-2019
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 22-01-2019
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 22-01-2019

Näytä asiakirjojen historia