TOLVAPTAN RATIOPHARM 30 mg tabletti

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
06-04-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
06-04-2020
Aktiivinen ainesosa:
Tolvaptanum
Saatavilla:
Teva B.V.
ATC-koodi:
C03XA01
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Tolvaptanum
Annos:
30 mg
Lääkemuoto:
tabletti
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
tolvaptaani
Tuoteyhteenveto:
Määräämisehto: Tolvaptaanihoito on aloitettava ja sitä on seurattava sellaisten lääkärien valvonnassa, jotka ovat ADPKD:n hoidon asiantuntijoita ja jotka ymmärtävät täysin tolvaptaanihoitoon liittyvät riskit, maksatoksisuus mukaan lukien, ja seurantavaatimukset.
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa peruuntunut
Myyntiluvan numero:
36438
Valtuutus päivämäärä:
2020-04-24

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Tolvaptan ratiopharm 15 mg tabletit

Tolvaptan ratiopharm 30 mg tabletit

Tolvaptan ratiopharm 15 mg tabletit + Tolvaptan ratiopharm 45 mg tabletit

Tolvaptan ratiopharm 30 mg tabletit + Tolvaptan ratiopharm 60 mg tabletit

Tolvaptan ratiopharm 30 mg tabletit + Tolvaptan ratiopharm 90 mg tabletit

tolvaptaani

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee

myös sellaisia mahdollisia

haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks.

kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Tolvaptan ratiopharm on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Tolvaptan ratiopharm -valmistetta

Miten Tolvaptan ratiopharm -valmistetta otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Tolvaptan ratiopharm -valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Tolvaptan ratiopharm on ja mihin sitä käytetään

Tolvaptan ratiopharm on lääke, jota käytetään vallitsevasti periytyvän autosomaalisen munuaisten

monirakkulataudin

(ADPKD) hoitoon. Taudin takia munuaisiin kasvaa nestettä sisältäviä rakkuloita,

jotka aiheuttavat painetta ympäröiviin

kudoksiin ja heikentävät munuaisten toimintaa, mikä voi johtaa

munuaisten vajaatoimintaan. Tolvaptan ratiopharmia käytetään ADPKD:n hoitoon aikuisille, joilla on

vaiheen 1–4 krooninen munuaistauti ja näyttöä nopeasti etenevästä taudista.

Tolvaptan ratiopharm sisältää vaikuttavana aineena tolvaptaania, joka estää vasopressiinin vaikutusta.

Vasopressiini on hormoni, joka liittyy rakkuloiden muodostumiseen ADPKD-potilaiden munuaisiin.

Estämällä vasopressiinin vaikutusta Tolvaptan ratiopharm hidastaa munuaisrakkuloiden

muodostumista ADPKD-potilailla, vähentää taudin oireita ja lisää virtsaneritystä.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Tolvaptan ratiopharm -valmistetta

Älä ota Tolvaptan ratiopharm -valmistetta

jos olet allerginen tolvaptaanille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa

6), tai jos olet allerginen bentsatsepiinille tai bentsatsepiinijohdannaisille (esim. benatsepriilille,

konivaptaanille,

fenoldopaamimesylaatille tai mirtatsapiinille)

jos sinulle on kerrottu, että sinulla on suurentuneet veren maksaentsyymiarvot, mikä ei salli

tolvaptaanihoitoa

jos munuaisesi eivät toimi (sinulla ei erity virtsaa)

jos sinulla on jokin sairaus, johon liittyy hyvin pieni veritilavuus (esim. vaikea elimistön

kuivuminen tai verenvuoto)

jos sinulla on jokin sairaus, joka suurentaa veren natriumpitoisuutta

jos et havaitse janon tunnetta

jos olet raskaana (ks. ”Raskaus ja imetys”)

jos imetät (ks. ”Raskaus ja imetys”).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Tolvaptan ratiopharmia

jos sinulla on maksasairaus

jos et pysty juomaan riittävästi vettä (ks. alla ”Riittävä veden juominen”) tai jos sinulla on

nesterajoitus

jos sinulla on virtsaamisvaikeuksia tai suurentunut eturauhanen

jos veresi natriumpitoisuus

on liian suuri tai liian pieni

jos olet aiemmin saanut allergisen reaktion bentsatsepiinista, tolvaptaanista tai muista

bentsatsepiinijohdannaisista (esim. benatsepriilista, konivaptaanista, fenoldopaamimesylaatista

tai mirtatsapiinista) tai tämän lääkkeen sisältämästä jostakin muusta aineesta (lueteltu kohdassa

jos sinulla on diabetes

jos sinulle on kerrottu, että veresi virtsahappopitoisuus on suuri (mikä on voinut aiheuttaa

kihtikohtauksia).

Tolvaptan ratiopharm voi heikentää maksan toimintaa. Ilmoita siksi lääkärille välittömästi, jos

havaitset mahdollisen maksahäiriön oireita. Tällaisia voivat olla:

pahoinvointi

oksentelu

kuume

väsymys

ruokahaluttomuus

vatsakipu

tumma virtsa

ihon tai silmien kellertävä sävy

ihon kutina

flunssan kaltaiset oireet (nivel- ja lihaskipu yhdessä kuumeen kanssa).

Tolvaptan ratiopharm -hoidon aikana lääkäri järjestää kuukausittaiset verikokeet

maksatoiminnan muutosten tarkistamiseksi.

Riittävä veden juominen

Tolvaptan ratiopharm aiheuttaa nestehukkaa, sillä se lisää virtsaneritystä. Nestehukka voi aiheuttaa

haittavaikutuksia, kuten suun kuivumista ja janoa, tai jopa vakavampia haittavaikutuksia, kuten

munuaisongelmia (ks. kohta 4). Siksi on tärkeää, että sinulla on vettä saatavilla ja että pystyt juomaan

riittäviä määriä vettä, kun sinua janottaa. Juo 1 tai 2 lasia vettä ennen nukkumaanmenoa, vaikka sinua

ei janottaisi, ja juo aina vettä sen jälkeen, kun olet käynyt yöllä virtsalla.

Erityistä varovaisuutta on noudatettava, jos sinulla on sairaus, joka vähentää riittävää nesteen saantia,

tai jos sinulla on suurentunut nestehukan riski, esim. oksentelua tai ripulia. Lisääntyneen

virtsanerityksen takia on myös tärkeää, että sinulla on aina pääsy WC:hen.

Lapset ja nuoret

Tolvaptaanin käyttöä ei ole tutkittu lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaiden) hoidossa, ja siksi sen käyttöä

ei suositella näille ikäryhmille.

Muut lääkevalmisteet ja Tolvaptan ratiopharm

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat

ottaa muita lääkkeitä, myös ilman reseptiä ostettavissa olevia lääkkeitä.

Muista etenkin kertoa lääkärille, jos käytät:

ketokonatsolia sisältäviä sieni-infektiolääkkeitä,

makrolidiantibiootteja,

kuten klaritromysiiniä,

tai diltiatseemia verenpainetaudin ja rintakivun hoitoon. Nämä voivat voimistaa Tolvaptan

ratiopharmin vaikutuksia.

lääkkeitä, jotka suurentavat veresi natriumpitoisuutta

tai jotka sisältävät runsaasti suolaa, kuten

veteen liukenevat tabletit ja ruoansulatuslääkkeet. Nämä voivat voimistaa Tolvaptan

ratiopharmin vaikutuksia.

digoksiinia (lääke sydämen rytmihäiriöiden ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon), dabigatraania

(verenohennuslääke), rosuvastatiinia tai pitavastatiinia (veren kolesterolin alentamiseen),

metotreksaattia (syövän tai niveltulehduksen hoitoon), siprofloksasiinia (antibiootti),

sulfasalatsiinia (lääke tulehduksellisen suolistosairauden tai nivelreuman hoitoon) tai

metformiinia (diabeteslääke).

Tolvaptan ratiopharm voi voimistaa näiden lääkkeiden vaikutusta.

fenytoiinia tai karbamatsepiinia (epilepsialääkkeitä), rifampisiinia (tuberkuloosilääke) tai

mäkikuismaa (perinteinen rohdos lievän alakuloisuuden ja ahdistuneisuuden lievittämiseen).

Kaikkien näiden lääkkeiden käyttöä Tolvaptan ratiopharmin kanssa on vältettävä, sillä ne voivat

heikentää Tolvaptan ratiopharmin vaikutuksia.

nesteenpoistolääkkeitä (virtsanerityksen lisäämiseen). Ne voivat suurentaa nestehukasta

johtuvien haittavaikutusten riskiä, jos niitä otetaan yhdessä Tolvaptan ratiopharm -hoidon

kanssa.

verenpainetaudin hoitoon tarkoitettuja nesteenpoistolääkkeitä tai muita lääkkeitä. Ne voivat

suurentaa alhaisen verenpaineen riskiä, kun nouset seisomaan istuma- tai makuuasennosta, jos

niitä otetaan yhdessä Tolvaptan ratiopharm -hoidon kanssa.

desmopressiinia (veren hyytymistekijöiden lisäämiseen tai virtsanerityksen tai yökastelun

hillitsemiseen). Tolvaptan ratiopharm voi heikentää desmopressiinin vaikutusta.

Näiden lääkkeiden ja Tolvaptan ratiopharmin samanaikainen käyttö saattaa kuitenkin olla mahdollista.

Lääkäri päättää, millainen hoito sopii sinulle.

Tolvaptan ratiopharm ruuan ja juoman kanssa

Älä juo greippimehua Tolvaptan ratiopharmin kanssa.

Raskaus ja imetys

Älä käytä tätä lääkettä, jos olet raskaana tai imetät.

Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä luotettavaa ehkäisyä tämän lääkkeen käytön aikana.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Jotkut henkilöt voivat tuntea huimausta, heikotusta tai väsymystä saatuaan Tolvaptan ratiopharmia. Jos

tämä tapahtuu sinulle, älä aja äläkä käytä mitään työvälineitä tai koneita.

On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja

haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele

lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

kanssa, jos olet epävarma.

Tolvaptan ratiopharm sisältää laktoosia, natriumia ja etanolia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen

tämän lääkevalmisteen ottamista.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti, eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.

Tolvaptan ratiopharm 15 mg tabletit

Tämä lääkevalmiste sisältää 0,65 mg alkoholia (etanolia) per tabletti, joka vastaa 1 % w/w tai 1,25 %

v/w. Alkoholimäärä 15 mg:ssa tätä lääkevalmistetta vastaa alle 1 ml olutta tai 1 ml viiniä.

Tolvaptan ratiopharm 30 mg tabletit

Tämä lääkevalmiste sisältää 1,30 mg alkoholia (etanolia) per tabletti, joka vastaa 1 % w/w tai 1,25 %

v/w. Alkoholimäärä 30 mg:ssa tätä lääkevalmistetta vastaa alle 1 ml olutta tai 1 ml viiniä.

Tolvaptan ratiopharm 45 mg tabletit

Tämä lääkevalmiste sisältää 1,95 mg alkoholia (etanolia) per tabletti, joka vastaa 1 % w/w tai 1,25 %

v/w. Alkoholimäärä 45 mg:ssa tätä lääkevalmistetta vastaa alle 1 ml olutta tai 1 ml viiniä.

Tolvaptan ratiopharm 60 mg tabletit

Tämä lääkevalmiste sisältää 2,6 mg alkoholia (etanolia) per tabletti, joka vastaa 1 % w/w tai 1,25 %

v/w. Alkoholimäärä 60 mg:ssa tätä lääkevalmistetta vastaa alle 1 ml olutta tai 1 ml viiniä.

Tolvaptan ratiopharm 90 mg tabletit

Tämä lääkevalmiste sisältää 3,90 mg alkoholia (etanolia) per tabletti, joka vastaa 1 % w/w tai 1,25 %

v/w. Alkoholimäärä 90 mg:ssa tätä lääkevalmistetta vastaa alle 1 ml olutta tai 1 ml viiniä.

Tämän lääkevalmisteen sisältämä pieni määrä alkoholia ei aiheuta havaittavia vaikutuksia.

3.

Miten Tolvaptan ratiopharm -valmistetta otetaan

Vain ADPKD:n hoitoon erikoistuneet lääkärit voivat määrätä Tolvaptan ratiopharmia. Ota tätä lääkettä

juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annos

Tolvaptan ratiopharmin vuorokausiannos jaetaan kahteen osa-annokseen, joista toinen on suurempi

kuin toinen. Suurempi annos otetaan aamuisin herätessä vähintään 30 minuuttia ennen aamupalaa.

Pienempi annos otetaan 8 tuntia myöhemmin.

Annosyhdistelmät ovat seuraavat:

45 mg + 15 mg

60 mg + 30 mg

90 mg + 30 mg

Hoito aloitetaan yleensä annoksella, joka on 45 mg aamulla ja 15 mg 8 tuntia myöhemmin. Lääkäri

voi suurentaa annostasi asteittain enimmäisannokseen saakka, joka on 90 mg herätessä ja 30 mg

8 tunnin kuluttua. Sinulle sopivimman annoksen löytämiseksi lääkäri tarkistaa säännöllisesti, kuinka

hyvin siedät sinulle määrättyä annosta. Sinun tulee aina ottaa suurin sietämäsi lääkärin määräämä

annosyhdistelmä.

Jos otat muita lääkkeitä, jotka voivat voimistaa Tolvaptan ratiopharmin vaikutuksia, saatat saada

pienempiä annoksia. Tällöin lääkäri voi määrätä Tolvaptan ratiopharm -tabletteja, jotka sisältävät

30 mg tai 15 mg tolvaptaania ja jotka otetaan kerran vuorokaudessa aamuisin.

Antotapa

Niele tabletit pureskelematta vesilasillisen kera.

Aamuannos otetaan vähintään 30 minuuttia ennen aamupalaa. Päivän toinen annos voidaan ottaa

ruoan kanssa tai ilman.

Jos otat enemmän Tolvaptan ratiopharmia kuin sinun pitäisi

Jos otat enemmän tabletteja kuin mitä lääkäri on määrännyt, juo runsaasti vettä ja ota välittömästi

yhteys lääkäriin tai paikalliseen sairaalaan. Muista ottaa lääkepakkaus mukaan, jotta on selvää,

mitä olet ottanut. Jos otat suuremman annoksesi hyvin myöhään päivällä, saatat joutua käymään

useammin WC:ssä yön aikana.

Jos vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai

Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Tolvaptan ratiopharm -annoksen

Jos unohdat ottaa lääkkeesi, ota annos niin pian kuin muistat samana päivänä. Jos et ota tabletteja

yhtenä päivänä, ota tavallinen annos seuraavana päivänä. ÄLÄ OTA kaksinkertaista annosta

korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Tolvaptan ratiopharm -valmisteen käytön

Jos lopetat Tolvaptan ratiopharmin käytön, munuaisrakkulasi voivat kasvaa yhtä nopeasti kuin ennen

tämän lääkehoidon aloittamista. Lopeta siksi Tolvaptan ratiopharm-tablettien otto vain, jos havaitset

välitöntä lääkärin hoitoa vaativia haittavaikutuksia (ks. kohta 4), tai jos lääkäri määrää sinua

lopettamaan hoitosi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavat haittavaikutukset:

Jos havaitset joitain seuraavista haittavaikutuksista, saatat tarvita välitöntä lääkärin hoitoa.

Lopeta Tolvaptan ratiopharmin ottaminen ja ota välittömästi yhteys lääkäriin tai mene

lähimpään sairaalaan, jos:

sinun on vaikea virtsata.

sinulla ilmenee kasvojen, huulten tai kielen turpoamista, kutinaa, yleistynyttä ihottumaa tai

vaikeaa hengityksen vinkumista tai hengenahdistusta (allergisen reaktion oireita).

Tolvaptan ratiopharm voi heikentää maksan toimintaa.

Ota yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee pahoinvointia, oksentelua, kuumetta, väsymystä,

ruokahaluttomuutta, vatsakipua, virtsan tummuutta, ihon tai silmien keltaisuutta, ihon kutinaa tai

nivel- ja lihaskipua yhdessä kuumeen kanssa.

Muut haittavaikutukset:

Hyvin yleiset: voi esiintyä useammalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestä

jano (kova tarve juoda vettä)

päänsärky

huimaus

ripuli

suun kuivuminen

lisääntynyt virtsaamisen tarve, virtsaamistarve öisin tai tavallista useammin ilmenevä

virtsaamisen tarve

väsymys.

Yleiset: voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla kymmenestä

elimistön kuivuminen

kohonneet natrium-, virtsahappo- ja verensokeriarvot

heikentynyt ruokahalu

univaikeudet

sydämentykytys

hengenahdistus

vatsakipu

täyteyden tai turvotuksen tunne tai epämiellyttävä tunne vatsassa

ummetus

närästys

maksan toiminnan poikkeavuudet

ihottuma

kutina

lihaskouristukset

yleinen heikotus

veren maksaentsyymipitoisuuksien suureneminen

laihtuminen.

Melko harvinaiset haittavaikutukset: voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla sadasta

veren bilirubiinipitoisuuden (aine, joka aiheuttaa ihon ja silmien keltaisuutta) suureneminen.

Tuntematon: koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin

allergiset reaktiot (ks. yllä)

äkillinen maksan vajaatoiminta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

5.

Tolvaptan ratiopharm -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainolevyssä ”EXP”-merkinnän yhteydessä mainitun viimeisen

käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Tolvaptan ratiopharm sisältää

Vaikuttava aine on tolvaptaani.

Jokainen Tolvaptan ratiopharm 15 mg tabletti sisältää 15 mg tolvaptaania.

Jokainen Tolvaptan ratiopharm 30 mg tabletti sisältää 30 mg tolvaptaania.

Jokainen Tolvaptan ratiopharm 45 mg tabletti sisältää 45 mg tolvaptaania.

Jokainen Tolvaptan ratiopharm 60 mg tabletti sisältää 60 mg tolvaptaania.

Jokainen Tolvaptan ratiopharm 90 mg tabletti sisältää 90 mg tolvaptaania.

Muut aineet ovat: laktoosimonohydraatti

(ks. kohta 2), natriumlauryylisulfaatti,

povidoni,

mikrokiteinen selluloosa, kroskarmelloosinatrium,

magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Eri vahvuiset Tolvaptan ratiopharm -tabletit ovat erimuotoiset ja niissä on toisistaan poikkeavat

merkinnät.

15 mg: Valkoinen tai luonnonvalkoinen, kolmionmallinen,

päällystämätön tabletti, jonka toiselle

puolelle on kaiverrettu merkintä ”A3” ja jonka toinen puoli on sileä. Koko: noin 5,50 mm x 5,30 mm.

30mg: Valkoinen tai luonnonvalkoinen,

pyöreä, päällystämätön tabletti, jonka toiselle puolelle on

kaiverrettu merkintä ”T5” ja jonka toinen puoli on sileä. Halkaisija: noin 6,80 mm.

45 mg: Valkoinen tai luonnonvalkoinen, neliskulmainen, päällystämätön tabletti, jonka toiselle

puolelle on kaiverrettu merkintä ”T8” ja jonka toinen puoli on sileä. Koko: noin 7,70 mm x 7,70 mm.

60 mg: Valkoinen tai luonnonvalkoinen, sylinterinmuotoinen,

päällystämätön tabletti, jonka toiselle

puolelle on kaiverrettu merkintä ”A0” ja jonka toinen puoli on sileä. Koko: noin 10,60 mm x 6,30 mm.

90 mg: Valkoinen tai luonnonvalkoinen, viisikulmion

muotoinen, päällystämätön tabletti, jonka

toiselle puolelle on kaiverrettu merkintä ”AT” ja jonka toinen puoli on sileä. Koko: noin

11,27 mm x 11,00 mm.

Tabletit on pakattu seuraavanlaisiin pakkauksiin:

Muotoiltu PVC/Aclar/PVC-kalvo, joka suljettu paperi/PET/alumiini-foliolla

Muotoiltu PVC/Aclar/PVC-kalvo, joka suljettu alumiinifoliolla

Muotoiltu OPA/alumiini/PVC-kalvo, joka suljettu paperi/PET/alumiini-foliolla

Tolvaptan ratiopharm 15 mg tabletit:

7 ja 28 tablettia sisältävät läpipainopakkaukset ja 7 x 1 tablettia sisältävät yksittäispakatut

läpipainopakkaukset.

Tolvaptan ratiopharm 30 mg tabletit:

7 ja 28 tablettia sisältävät läpipainopakkaukset ja 7 x 1 tablettia sisältävät yksittäispakatut

läpipainopakkaukset.

Tolvaptan ratiopharm 15 mg tabletit + Tolvaptan ratiopharm 45 mg tabletit:

14 tablettia läpipainolevyssä, jossa on 7 x 15 mg tabl. ja 7 x 45 mg tabl.

28 tablettia kahdessa läpipainolevyssä, joissa kummassakin 7 x 15 mg tabl. ja 7 x 45 mg tabl.

56 tablettia neljässä läpipainolevyssä,

joissa kaikissa 7 x 15 mg tabl. ja 7 x 45 mg tabl.

56x1 tablettia neljässä yksittäispakatussa läpipainolevyssä, joissa kaikissa 7x1 15 mg tabl. ja 7x1 45

mg tabl.

Tolvaptan ratiopharm 30 mg tabletit + Tolvaptan ratiopharm 60 mg tabletit:

14 tablettia läpipainolevyssä, jossa on 7 x 30 mg tabl. ja 7 x 60 mg tabl.

28 tablettia kahdessa läpipainolevyssä, joissa kummassakin 7 x 30 mg tabl. ja 7 x 60 mg tabl.

56 tablettia neljässä läpipainolevyssä,

joissa kaikissa 7 x 30 mg tabl. ja 7 x 60 mg tabl.

56x1 tablettia neljässä yksittäispakatussa läpipainolevyssä, joissa kaikissa 7x1 30 mg tabl. ja 7x1 60

mg tabl.

Tolvaptan ratiopharm 30 mg tabletit + Tolvaptan ratiopharm 90 mg tabletit:

14 tablettia läpipainolevyssä, jossa on 7 x 30 mg tabl. ja 7 x 90 mg tabl.

28 tablettia kahdessa läpipainolevyssä, joissa kummassakin 7 x 30 mg tabl. ja 7 x 90 mg tabl.

56 tablettia neljässä läpipainolevyssä,

joissa kaikissa 7 x 30 mg tabl. ja 7 x 90 mg tabl.

56x1 tablettia neljässä yksittäispakatussa läpipainolevyssä, joissa kaikissa 7x1 30 mg tabl. ja 7x1 90

mg tabl.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

TEVA B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Alankomaat

Valmistaja:

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park

Eastbourne

BN22 9AG East Sussex

Iso-Britannia

Teva Operations Poland Sp. z.o.o

ul. Mogilska 80

31-546 Krakova

Puola

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

ratiopharm Oy

PL 67

02631 Espoo

puh. 020 180 5900

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 6.4.2020

Bipacksedel: Information till användaren

Tolvaptan ratiopharm 15 mg tabletter

Tolvaptan ratiopharm 30 mg tabletter

Tolvaptan ratiopharm 15 mg tabletter + Tolvaptan ratiopharm 45 mg tabletter

Tolvaptan ratiopharm 30 mg tabletter + Tolvaptan ratiopharm 60 mg tabletter

Tolvaptan ratiopharm 30 mg tabletter + Tolvaptan ratiopharm 90 mg tabletter

tolvaptan

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande :

Vad Tolvaptan ratiopharm är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Tolvaptan ratiopharm

Hur du tar Tolvaptan ratiopharm

Eventuella biverkningar

Hur Tolvaptan ratiopharm ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Tolvaptan ratiopharm är och vad det används för

Tolvaptan ratiopharm är ett läkemedel som används för att behandla en sjukdom som kallas

”autosomal dominant polycystisk njursjukdom” (ADPKD). Denna sjukdom gör att det bildas

vätskefyllda cystor i njurarna, vilka trycker mot omgivande vävnader och försämrar njurfunktionen,

samt kan leda till njursvikt. Tolvaptan ratiopharm används för att behandla ADPKD hos vuxna med

kronisk njursjukdom (CKD) i stadium 1 till 4 och med tecken på snabbt fortskridande sjukdom.

Tolvaptan ratiopharm innehåller den aktiva substansen tolvaptan som blockerar effekten av

vasopressin, ett hormon som är involverat i bildandet av cystor i njurarna hos patienter med ADPKD.

Genom att blockera effekten av vasopressin bromsar Tolvaptan ratiopharm utvecklingen av cystor hos

patienter med ADPKD, minskar symtomen på sjukdomen och gör att det bildas mer urin.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Tolvaptan ratiopharm

Ta inte Tolvaptan ratiopharm:

om du är allergisk mot tolvaptan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6), eller om du är allergisk mot benzazepin eller benzazepinderivat (t.ex. benazepril,

conivaptan, fenoldopammesylat eller mirtazapin)

om du har fått veta att du har förhöjda nivåer av leverenzymer i blodet vilket gör att du inte kan

behandlas med tolvaptan

om dina njurar inte fungerar (ingen urinproduktion)

om du har ett tillstånd som är förenat med en mycket låg blodvolym (t.ex. kraftig uttorkning

eller blödning)

om du har ett tillstånd som gör att mängden natrium i blodet ökar.

om du inte känner när du är törstig.

om du är gravid (se ”Graviditet och amning”).

om du ammar (se ”Graviditet och amning”).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Tolvaptan ratiopharm

om du lider av en leversjukdom

om du inte kan dricka tillräckligt med vatten (se ”Att dricka tillräckligt

med vatten” längre fram

i bipacksedeln) eller om du måste begränsa ditt vätskeintag

om du har svårt att urinera eller har en förstorad prostata

om du lider av alltför högt eller alltför lågt blodnatrium

om du tidigare har haft en allergisk reaktion mot benzazepin, tolvaptan eller andra

benzazepinderivat (t.ex. benazepril, conivaptan, fenoldopammesylat eller mirtazapin), eller mot

några andra innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du har diabetes

om du har fått veta att du har för höga nivåer av ämne som kallas urinsyra i blodet (vilket kan ha

gett anfall av gikt).

Tolvaptan ratiopharm kan göra att levern inte fungerar normalt. Därför måste du genast

informera din läkare om du observerar tecken som skulle kunna tyda på leverskada, såsom:

illamående

kräkningar

feber

trötthet

aptitlöshet

smärtor i magen

mörk urin

gulsot (gulskiftande hud eller ögonvitor)

klåda i huden

influensaliknande syndrom (led- och muskelvärk med feber).

Under behandlingen med Tolvaptan ratiopharm ser din läkare till att det görs blodprov varje

månad för att se om din leverfunktion har förändrats.

Att dricka tillräckligt

med vatten

Tolvaptan ratiopharm orsakar vätskeförlust eftersom det ökar urinproduktionen. Denna vätskeförlust

kan leda till biverkningar som muntorrhet och törst eller till och med allvarligare biverkningar som

njurproblem (se avsnitt 4). Därför är det viktigt att du har tillgång till vatten och att du kan dricka

tillräckliga mängder när du är törstig. Innan du går och lägger dig måste du dricka 1 eller 2 glas vatten

även om du inte är törstig, och du måste också dricka vatten om du går upp och kissar på natten.

Du måste vara särskilt försiktig om du har någon sjukdom som gör att du inte får ett tillräckligt

vätskeintag eller om du har en ökad risk för vätskeförlust, t.ex. om du kräks eller har diarré. På grund

av den ökade urinproduktionen

är det också viktigt att du alltid har tillgång till en toalett.

Barn och ungdomar

Tolvaptan har inte studerats på barn och ungdomar (under 18 år) och därför rekommenderas inte

behandling med detta läkemedel inom i dessa åldersgrupper.

Andra läkemedel och Tolvaptan ratiopharm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra

läkemedel; även sådana som kan köpas utan recept.

Det är särskilt viktigt att läkaren får veta om du tar:

läkemedel som innehåller ketokonazol för behandling av svampinfektioner, makrolidantibiotika

så som klaritromycin, eller diltiazem för behandling av högt blodtryck och bröstsmärtor. Dessa

kan öka effekterna av Tolvaptan ratiopharm.

Lue koko asiakirja

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Tolvaptan ratiopharm 15 mg tabletit

Tolvaptan ratiopharm 30 mg tabletit

Tolvaptan ratiopharm 15 mg tabletit + Tolvaptan ratiopharm 45 mg tabletit

Tolvaptan ratiopharm 30 mg tabletit + Tolvaptan ratiopharm 60 mg tabletit

Tolvaptan ratiopharm 30 mg tabletit + Tolvaptan ratiopharm 90 mg tabletit

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Tolvaptan ratiopharm 15 mg tabletit

Yksi tabletti sisältää 15 mg tolvaptaania.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Jokainen tabletti sisältää noin 20,43 mg laktoosia (monohydraattina) ja 0,65 mg etanolia.

Tolvaptan ratiopharm 30 mg tabletit

Yksi tabletti sisältää 30 mg tolvaptaania.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Jokainen tabletti sisältää noin 40,87 mg laktoosia (monohydraattina) ja 1,30 mg etanolia.

Tolvaptan ratiopharm 15 mg tabletit + Tolvaptan ratiopharm 45 mg tabletit

Yksi 15 mg:n tabletti sisältää 15 mg tolvaptaania.

Yksi 45 mg:n tabletti sisältää 45 mg tolvaptaania.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Jokainen 15 mg:n tabletti sisältää noin 20,43 mg laktoosia (monohydraattina) ja 0,65 mg etanolia.

Jokainen 45 mg:n tabletti sisältää noin 61,30 mg laktoosia (monohydraattina) ja 1,95 mg etanolia.

Tolvaptan ratiopharm 30 mg tabletit + Tolvaptan ratiopharm 60 mg tabletit

Yksi 30 mg:n tabletti sisältää 30 mg tolvaptaania.

Yksi 60 mg:n tabletti sisältää 60 mg tolvaptaania.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Jokainen 30 mg:n tabletti sisältää noin 40,87 mg laktoosia (monohydraattina) ja 1,30 mg etanolia.

Jokainen 60 mg:n tabletti sisältää noin 81,73 mg laktoosia (monohydraattina) ja 2,60 mg etanolia.

Tolvaptan ratiopharm 30 mg tabletit + Tolvaptan ratiopharm 90 mg tabletit

Yksi 30 mg:n tabletti sisältää 30 mg tolvaptaania.

Yksi 90 mg:n tabletti sisältää 90 mg tolvaptaania.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Jokainen 30 mg:n tabletti sisältää noin 40,87 mg laktoosia (monohydraattina) ja 1,30 mg etanolia.

Jokainen 60 mg:n tabletti sisältää noin 122,60 mg laktoosia (monohydraattina) ja 3,90 mg etanolia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Tabletti.

Tolvaptan ratiopharm 15 mg tabletti

Valkoinen tai luonnonvalkoinen, kolmionmallinen,

päällystämätön tabletti, jonka toiselle puolelle on

kaiverrettu merkintä ”A3” ja jonka toinen puoli on sileä. Koko: noin 5,50 mm x 5,30 mm.

Tolvaptan ratiopharm 30 mg tabletti

Valkoinen tai luonnonvalkoinen, pyöreä, päällystämätön tabletti, jonka toiselle puolelle on kaiverrettu

merkintä ”T5” ja jonka toinen puoli on sileä. Halkaisija: noin 6,80 mm.

Tolvaptan ratiopharm 15 mg tabletti + Tolvaptan ratiopharm 45 mg tabletti

15 mg:n tabletti: Valkoinen tai luonnonvalkoinen,

kolmionmallinen,

päällystämätön tabletti, jonka toiselle

puolelle on kaiverrettu merkintä ”A3” ja jonka toinen puoli on sileä. Koko: noin 5,50 mm x 5,30 mm.

45 mg:n tabletti: Valkoinen tai luonnonvalkoinen,

neliskulmainen,

päällystämätön tabletti, jonka toiselle

puolelle on kaiverrettu merkintä ”T8” ja jonka toinen puoli on sileä. Koko: noin 7,70 mm x 7,70 mm.

Tolvaptan ratiopharm 30 mg tabletti + Tolvaptan ratiopharm 60 mg tabletti

30 mg:n tabletti: Valkoinen tai luonnonvalkoinen,

pyöreä, päällystämätön tabletti, jonka toiselle puolelle on

kaiverrettu merkintä ”T5” ja jonka toinen puoli on sileä. Halkaisija: noin 6,80 mm.

60 mg:n tabletti: Valkoinen tai luonnonvalkoinen,

sylinterinmuotoinen,

päällystämätön tabletti, jonka toiselle

puolelle on kaiverrettu merkintä ”A0” ja jonka toinen puoli on sileä. Koko: noin 10,60 mm x 6,30 mm.

Tolvaptan ratiopharm 30 mg tabletti + Tolvaptan ratiopharm 90 mg tabletti

30 mg:n tabletti: Valkoinen tai luonnonvalkoinen,

pyöreä, päällystämätön tabletti, jonka toiselle puolelle on

kaiverrettu merkintä ”T5” ja jonka toinen puoli on sileä. Halkaisija: noin 6,80 mm.

90 mg:n tabletti: Valkoinen tai luonnonvalkoinen,

viisikulmion

muotoinen, päällystämätön tabletti, jonka

toiselle puolelle on kaiverrettu merkintä ”AT” ja jonka toinen puoli on sileä. Koko: noin

11,27 mm x 11,00 mm.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Tolvaptan ratiopharm on tarkoitettu hidastamaan kystien muodostumisen ja munuaisten vajaatoiminnan

etenemistä aikuisilla,

joilla on vallitsevasti periytyvä autosomaalinen munuaisten monirakkulatauti

(ADPKD). Hoito aloitetaan kroonisen munuaistaudin vaiheessa 1–4 sellaisille potilaille, joilla on näyttöä

taudin nopeasta etenemisestä (ks. kohta 5.1).

4.2

Annostus ja antotapa

Tolvaptaanihoito on aloitettava ja sitä on seurattava sellaisten lääkärien valvonnassa, jotka ovat ADPKD:n

hoidon asiantuntijoita ja jotka ymmärtävät täysin tolvaptaanihoitoon

liittyvät riskit (maksatoksisuus mukaan

lukien) ja seurantavaatimukset (ks. kohta 4.4).

Annostus

Tolvaptan ratiopharm -valmistetta annetaan kahdesti vuorokaudessa kahteen annokseen jaettuna:

45 mg + 15 mg, 60 mg + 30 mg tai 90 mg + 30 mg. Aamuannos otetaan vähintään 30 minuuttia ennen

aamupalaa. Päivän toinen annos voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman. Jaettujen annosten mukaiset

kokonaisvuorokausiannokset ovat 60, 90 tai 120 mg.

Annostitraus

Tolvaptaanin aloitusannostus on 60 mg/vrk, joka jaetaan kahteen annokseen: 45 mg + 15 mg (45 mg otetaan

herätessä ennen aamupalaa ja 15 mg otetaan 8 tuntia myöhemmin). Tolvaptaanin aloitusannosta

suurennetaan 90 mg:aan/vrk kahteen annokseen jaettuna (60 mg + 30 mg) ja sitten sietokyvyn mukaan

tolvaptaanin tavoiteannokseen 120 mg/vrk kahteen annokseen jaettuna (90 mg + 30 mg). Annosten

suurentamisten välissä on oltava vähintään viikko. Annostitraus on tehtävä varovaisesti niin, ettei suuria

annoksia siedetä huonosti liian nopean annoksen suurentamisen takia. Annoksia voidaan pienentää

sietokyvyn mukaan. Ylläpitoannoksena käytetään suurinta siedettyä tolvaptaaniannosta.

Annostitrauksen tarkoituksena on estää vasopressiinin toimintaa munuaisten V2-reseptorissa

mahdollisimman täydellisesti ja tasaisesti ylläpitäen samalla hyväksyttävää nestetasapainoa (ks. kohta 4.4).

Vasopressiinin eston riittävyyttä suositellaan seurattavan mittaamalla virtsan osmolaliteettia. Plasman

osmolaliteetin tai seerumin natriumpitoisuuden seurantaa (plasman osmolariteetin laskemiseksi) ja/tai kehon

painon seurantaa säännöllisin väliajoin on harkittava. Näin voidaan seurata elimistön kuivumisriskiä, joka

johtuu tolvaptaanin nesteen erittymistä lisäävistä vaikutuksista, jos potilas ei nauti riittävästi vettä.

Tolvaptaanin turvallisuutta ja tehoa vaiheen 5 kroonisessa munuaistaudissa ei ole tutkittu riittävästi, ja siksi

tolvaptaanihoito on lopetettava, jos munuaisten vajaatoiminta etenee vaiheen 5 krooniseksi munuaistaudiksi.

Tolvaptaani -aamuannos otetaan vähintään 30 minuuttia ennen aamupalaa. Päivän toinen annos voidaan ottaa

ruoan kanssa tai ilman.

Hoito on keskeytettävä, jos potilas ei pysty juomaan tai veden saanti on rajallista (ks. kohta 4.4).

Tolvaptaania ei saa ottaa greippimehun kanssa (ks. kohta 4.5). Potilasta on neuvottava juomaan riittävästi

vettä tai muita vettä sisältäviä nesteitä (ks. kohta 4.4).

Annoksen muuttaminen voimakkaita CYP3A:n estäjiä käyttäville potilaille

Voimakkaita CYP3A:n estäjiä käyttävien potilaiden (ks. kohta 4.5) tolvaptaaniannoksia on pienennettävä

seuraavasti:

Tolvaptaanin vuorokausiannos kahteen

osa-annokseen jaettuna

Pienennetty annos (kerran vuorokaudessa)

90 + 30 mg

30 mg (pienennetään edelleen 15 mg:aan, jos potilas ei siedä

30 mg:aa hyvin)

60 + 30 mg

30 mg (pienennetään edelleen 15 mg:aan, jos potilas ei siedä

30 mg:aa hyvin)

45 + 15 mg

15 mg

Annoksen muuttaminen keskivahvoja CYP3A:n estäjiä käyttäville potilaille

Keskivahvoja CYP3A:n estäjiä käyttävien potilaiden tolvaptaaniannoksia on pienennettävä seuraavasti:

Tolvaptaanin vuorokausiannos kahteen

osa-annokseen jaettuna

Pienennetty vuorokausiannos kahteen osa-annokseen jaettuna

90 + 30 mg

45 + 15 mg

60 + 30 mg

30 + 15 mg

45 + 15 mg

15 + 15 mg

Annoksen pienentämistä edelleen voidaan harkita, jos potilas ei siedä pienennettyä tolvaptaaniannosta.

Iäkkäät potilaat

Ikääntymisellä ei ole vaikutusta tolvaptaanin pitoisuuksiin

plasmassa. Tolvaptaanin turvallisuutta ja tehoa yli

50-vuotiaiden ADPKD-potilaiden hoidossa ei ole kuitenkaan vielä varmistettu.

Munuaisten vajaatoiminta

Tolvaptaanihoito on vasta-aiheista anuurisilla potilailla (ks. kohta 4.3).

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden annostusta ei tarvitse muuttaa. Kliinisiä tutkimuksia

potilaista, joiden kreatiniinipuhdistuma on alle 10 ml/min tai jotka saavat dialyysihoitoa,

ei ole tehty.

Maksavaurion riski voi suurentua, jos potilaalla on vaikea munuaisten vajaatoiminta (eGFR < 20); näitä

potilaita on seurattava tarkkaan maksatoksisuuden varalta. Vaiheen 3 kroonista munuaistautia sairastavista

potilaista on vähemmän tietoa kuin vaiheen 1 tai 2 munuaistautia sairastavista potilaista (ks. kohta 5.1).

Maksan vajaatoiminta

Tolvaptan ratiopharm -hoidon hyödyt ja riskit on arvioitava huolellisesti hoidettaessa vaikeaa maksan

vajaatoimintaa sairastavia potilaita. Potilaita on hoidettava huolellisesti,

ja maksaentsyymejä on seurattava

säännöllisesti (ks. kohta 4.4).

Tolvaptaanin käyttö on vasta-aiheista, jos potilaalla on ennen hoidon aloittamista suurentuneet

maksaentsyymiarvot ja/tai sellaisia maksavaurion merkkejä tai oireita, jotka edellyttävät tolvaptaanin

lopettamista pysyvästi (ks. kohdat 4.3 ja 4.4).

Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen, jos potilaalla on lievä tai keskivaikea maksan vajaatoiminta (Child–

Pugh-luokat A ja B).

Pediatriset potilaat

Tolvaptaanin turvallisuutta ja tehoa lasten ja nuorten hoidossa ei ole vielä varmistettu. Tietoja ei ole

saatavilla. Tolvaptaanin käyttöä pediatristen potilaiden hoidossa ei suositella.

Antotapa

Suun kautta.

Tabletit on nieltävä vesilasillisen kera, pureskelematta.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, kohdassa 6.1 mainituille apuaineille tai bentsatsepiinille tai

bentsatsepiinijohdannaisille

(ks. kohta 4.4).

Ennen hoidon aloittamista suurentuneet maksaentsyymiarvot ja/tai sellaisia maksavaurion merkkejä tai

oireita, jotka edellyttävät tolvaptaanin lopettamista pysyvästi (ks. kohta 4.4).

Anuria

Nestevaje

Hypernatremia

Kyvyttömyys havaita janoa tai reagoida siihen

Raskaus (ks. kohta 4.6)

Imetys (ks. kohta 4.6).

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Idiosynkraattinen maksatoksisuus

Tolvaptaaniin on yhdistetty idiosynkraattinen veren alaniini- ja aspartaattiaminotransferaasiarvojen (ALAT

ja ASAT) suureneminen ja harvoissa tapauksissa samanaikaisesti esiintyvä kokonaisbilirubiiniarvon

(Bil)

suureneminen.

ADPKD-potilailla suoritetussa kaksoissokkoutetussa, lumekontrolloidussa tutkimuksessa havaittiin ALAT-

arvon suurenemista (> 3 × viitearvojen ylärajan [ULN]) 4,4 %:lla (42/958) tolvaptaania saaneista ja 1,0 %:lla

(5/484) lumevalmistetta saaneista potilaista, kun taas ASAT-arvon suurenemista (> 3 × ULN) havaittiin

3,1 %:lla (30/958) tolvaptaania saaneista ja 0,8 %:lla (4/484) lumevalmistetta saaneista potilaista. Kahdella

(2/957, 0,2 %) tolvaptaanihoitoa saaneella potilaalla ja lisäksi jatkovaiheen avoimessa tutkimuksessa

kolmannella potilaalla ilmeni maksaentsyymiarvojen suurenemista (> 3 × ULN) ja samanaikaista Bil-arvojen

suurenemista (> 2 × ULN). Maksasoluvauriot (joiden merkkinä pidettiin ALAT-arvon suurenemista

> 3 × ULN) alkoivat 3–14 kuukauden sisällä hoidon aloittamisesta. Suurentuneet arvot korjautuivat, ja

ALAT-arvo palasi tasolle < 3 × ULN 1-4 kuukauden kuluessa. Vaikka nämä samanaikaisesti suurentuneet

arvot korjautuivat, kun tolvaptaani lopetettiin viivyttelemättä, ne viittaavat merkittävän maksavaurion

mahdollisuuteen. Muiden lääkevalmisteiden aiheuttamiin samankaltaisiin muutoksiin on yhdistetty

palautumattoman ja mahdollisesti kuolemaan johtavan maksavaurion riski.

Hoitavan lääkärin on tarkoin noudatettava alla vaadittuja turvatoimia:

Merkittävän ja/tai parantumattoman maksavaurion riskin pienentämiseksi maksan transaminaasit ja

bilirubiini on tutkittava verestä ennen Tolvaptan ratiopharm -hoidon aloittamista, sitten kuukausittain

18 kuukauden ajan ja tämän jälkeen säännöllisesti 3 kuukauden välein. Maksavaurioon viittaavien oireiden

(kuten väsymys, ruokahaluttomuus, pahoinvointi,

epämiellyttävät tuntemukset oikeassa ylävatsassa,

oksentelu, kuume, ihottuma, kutina, virtsan tummuus tai ihon/sillmänvalkuaisten keltaisuus) samanaikaista

seurantaa suositellaan.

Jos potilaalla on ennen hoidon aloittamista sellaiset poikkeavat ALAT-, ASAT- tai Bil-arvot, jotka

täyttävät pysyvän lopettamisen kriteerit, tolvaptaanin käytön aloitus on vasta-aiheinen (ks. kohta 4.3). Jos

lähtötason poikkeavat arvot ovat pysyvän lopettamisen rajojen alapuolella, hoito voidaan aloittaa vain, jos

hoidon mahdollinen hyöty on sen mahdollisia riskejä suurempi. Maksakokeita on suoritettava

tavanomaista tiheämmin. Maksatautien hoitoon perehtyneen erikoislääkärin konsultointi on suositeltavaa.

Ensimmäisen 18 hoitokuukauden aikana Tolvaptan ratiopharm -valmistetta voidaan antaa vain sellaisille

potilaille, joiden lääkäri on arvioinut, että potilaan maksa kestää jatkuvaa hoitoa.

Jos hoidon aikana havaitaan maksavaurioon viittaavia oireita tai merkkejä tai kliinisesti

merkittävällä

tavalla poikkeavan suuria ALAT- tai ASAT-arvoja, Tolvaptan ratiopharm -hoito on keskeytettävä

välittömästi ja potilaalta on tutkittava ALAT-, ASAT-, Bil- ja AFOS (alkalinen fosfataasi) -arvot

uudestaan mahdollisimman

pian (mieluiten 48–72 tunnin sisällä). Tutkimuksia on jatkettava tiheään,

kunnes oireet / merkit / poikkeavat laboratorioarvot stabiloituvat tai häviävät, jolloin

Tolvaptan

ratiopharm -hoito voidaan aloittaa uudelleen.

Jos ALAT- ja ASAT-arvot pysyvät alle 3 x ULN, Tolvaptan ratiopharm -hoidon voi varovasti aloittaa

uudelleen tiheän seurannan kera ja joko samalla tai alhaisemmalla annostasolla kuin ennen, sillä

transaminaasitasot näyttävät joillakin

potilailla stabiloituvan hoidon jatkuessa.

Nykyisen hoitokäytännön mukaan Tolvaptan ratiopharm -hoito on keskeytettävä, jos transaminaasiarvot

pysyvät korkeina tai suurenevat, ja lääkehoito lopetettava pysyvästi, jos arvot suurenevat merkittävästi

ja/tai maksavaurion kliiniset oireet jatkuvat.

Suositukset lääkehoidon pysyvälle lopettamiselle:

ALAT tai ASAT > 8 × ULN

ALAT tai ASAT > 5 × ULN yli 2 viikon ajan

ALAT tai ASAT > 3 × ULN (ja Bil > 2 × ULN tai INR-arvo > 1,5)

ALAT tai ASAT > 3 × ULN ja edellä mainitut jatkuvat maksavaurion oireet.

Nesteiden saatavuus

Tolvaptaani voi aiheuttaa nestehukkaan liittyviä

haittavaikutuksia, kuten janoa, runsasvirtsaisuutta,

yövirtsaisuutta ja tiheävirtsaisuutta (ks. kohta 4.8). Siksi potilailla on oltava vettä (tai muita vettä sisältäviä

nesteitä) saatavilla, ja heidän on pystyttävä nauttimaan riittävästi näitä nesteitä (ks. kohta 4.2). Potilaita on

neuvottava juomaan vettä tai muita vettä sisältäviä nesteitä janon ensimmäisten merkkien ilmaannuttua, jotta

vältetään kova jano tai elimistön kuivuminen.

Potilaiden on myös juotava 1–2 lasia nestettä ennen nukkumaanmenoa huolimatta siitä, tunteeko janon

tunnetta vai ei, ja juoda nesteitä uudelleen yön aikana jokaisen yönaikaisen virtsaamiskerran jälkeen.

Elimistön kuivuminen

Tolvaptaania saavien potilaiden nestetilavuutta on seurattava, koska tolvaptaanihoito voi johtaa vaikeaan

elimistön kuivumiseen, mikä on munuaisten vajaatoiminnan riskitekijä. Jos elimistön kuivuminen on

ilmeistä, tolvaptaanihoito on ehkä keskeytettävä tai tolvaptaaniannosta pienennettävä ja nesteen saantia

lisättävä. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, jos potilailla

on sairauksia, jotka heikentävät riittävää

nesteen saantia, tai jos potilaalla on suurentunut nestehukan riski, esim. oksentelua tai ripulia.

Virtsan virtauseste

Virtsantulo on varmistettava. Potilailla,

joilla on virtsan osittainen virtauseste (esim. eturauhasen

liikakasvusta tai virtsaamishäiriöstä kärsivät potilaat), on suurentunut akuutin virtsaummen riski.

Neste- ja elektrolyyttitasapaino

Kaikkien potilaiden neste- ja elektrolyyttitasoa on seurattava. Tolvaptaanin anto saa aikaan runsasta nesteen

erittymistä, mikä voi aiheuttaa elimistön kuivumista ja suurentaa seerumin natriumpitoisuutta (ks. kohta 4.8).

Hoito on vasta-aiheista hypernatremiapotilaille

(ks. kohta 4.3). Siksi ennen tolvaptaanin aloittamista ja sen

aloittamisen jälkeen on seurattava seerumin kreatiniinia,

elektrolyyttejä ja elektrolyyttiepätasapainon oireita

(esim. huimaus, pyörtyminen, sydämentykytys, sekavuus, heikkous, kävelyn epävarmuus, hyperrefleksia,

kouristuskohtaukset, kooma) elimistön kuivumisen varalta.

Pitkäaikaisen hoidon aikana elektrolyyttejä on seurattava vähintään kolmen kuukauden välein.

Seerumin natriumpitoisuuden

poikkeavuudet

Ennen tolvaptaanihoidon

aloittamista on korjattava hoitoa edeltävät natriumpitoisuuden poikkeavuudet

(hyponatremia tai hypernatremia).

Anafylaksia

Valmisteen markkinoille tulon jälkeen anafylaksiaa (anafylaktinen sokki ja yleistynyt ihottuma mukaan

lukien) on raportoitu hyvin harvoin tolvaptaanin annon jälkeen. Tällaisia reaktioita on esiintynyt tolvaptaanin

ensimmäisen antokerran jälkeen. Potilasta on seurattava huolellisesti hoidon aikana. Potilailla, joilla on

todettu yliherkkyysreaktioita bentsatsepiineille tai bentsatsepiinijohdannaisille (esim. benatsepriili,

konivaptaani, fenoldopaamimesylaatti tai mirtatsapiini),

voi olla tolvaptaanista aiheutuvan

yliherkkyysreaktion riski (ks. kohta 4.3 Vasta-aiheet).

Jos potilas saa anafylaktisen reaktion tai muun vakavan allergisen reaktion, tolvaptaanin anto on välittömästi

lopetettava ja asianmukainen hoito aloitettava. Koska yliherkkyys on lääkkeen käytön vasta-aihe (ks.

kohta 4.3), hoitoa ei saa koskaan aloittaa uudelleen anafylaktisen reaktion tai muun vakavan allergisen

reaktion jälkeen.

Laktoosi

Tolvaptan ratiopharm sisältää apuaineenaan laktoosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen

galaktoosi-intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei pidä käyttää

tätä lääkettä.

Natrium

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti, eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.

Etanoli

Tolvaptan ratiopharm 15 mg tabletit

Tämä lääkevalmiste sisältää 0,65 mg alkoholia (etanolia) per tabletti, joka vastaa 1 % w/w tai 1,25 % v/w.

Alkoholimäärä 15 mg:ssa tätä lääkevalmistetta vastaa alle 1 ml olutta tai 1 ml viiniä.

Tolvaptan ratiopharm 30 mg tabletit

Tämä lääkevalmiste sisältää 1,30 mg alkoholia (etanolia) per tabletti, joka vastaa 1 % w/w tai 1,25 % v/w.

Alkoholimäärä 30 mg:ssa tätä lääkevalmistetta vastaa alle 1 ml olutta tai 1 ml viiniä.

Tolvaptan ratiopharm 45 mg tabletit

Tämä lääkevalmiste sisältää 1,95 mg alkoholia (etanolia) per tabletti, joka vastaa 1 % w/w tai 1,25 % v/w.

Alkoholimäärä 45 mg:ssa tätä lääkevalmistetta vastaa alle 1 ml olutta tai 1 ml viiniä.

Tolvaptan ratiopharm 60 mg tabletit

Tämä lääkevalmiste sisältää 2,6 mg alkoholia (etanolia) per tabletti, joka vastaa 1 % w/w tai 1,25 % v/w.

Alkoholimäärä 60 mg:ssa tätä lääkevalmistetta vastaa alle 1 ml olutta tai 1 ml viiniä.

Tolvaptan ratiopharm 90 mg tabletit

Tämä lääkevalmiste sisältää 3,90 mg alkoholia (etanolia) per tabletti, joka vastaa 1 % w/w tai 1,25 % v/w.

Alkoholimäärä 90 mg:ssa tätä lääkevalmistetta vastaa alle 1 ml olutta tai 1 ml viiniä.

Tämän lääkevalmisteen sisältämä pieni määrä alkoholia ei aiheuta havaittavia vaikutuksia.

Diabetes mellitus

Diabetespotilaalla voi olla pseudohyponatremia, jos veren glukoosipitoisuus

on suurentunut (esim. yli

300 mg/dl = 16,65 mmol/l). Tämän tilan mahdollisuus on poissuljettava ennen tolvaptaanihoitoa ja sen

aikana.

Tolvaptaani voi aiheuttaa hyperglykemiaa (ks. kohta 4.8). Siksi tolvaptaania saavia diabetespotilaita on

hoidettava varoen, erityisesti potilaita, joilla on huonossa hoitotasapainossa oleva tyypin 2 diabetes.

Virtsahappopitoisuuden suureneminen

Virtsahapon puhdistuman väheneminen munuaisissa on tolvaptaanin tunnettu vaikutus. ADPKD-potilailla

suoritetussa, kaksoissokkoutetussa, lumekontrolloidussa tutkimuksessa havaittiin, että mahdollisesti

kliinisesti

merkittävää virtsahappopitoisuuden suurenemista (yli 10 mg/dl ≈ 600 mikromol/l)

ilmeni

enemmän tolvaptaania saaneilla potilailla (6,2 %) kuin lumevalmistetta saaneilla potilailla

(1,7 %).

Haittavaikutuksena esiintyvää kihtiä havaittiin useammin tolvaptaania saaneilla potilailla (28/961; 2,9 %)

kuin lumevalmistetta saaneilla potilailla (7/483; 1,4 %). Kaksoissokkoutetussa, lumekontrolloidussa

tutkimuksessa havaittiin lisäksi lisääntynyttä allopurinolin ja muiden kihdin hoitoon käytettävien

lääkevalmisteiden käyttöä. Seerumin virtsahappopitoisuuteen kohdistuvat vaikutukset johtuvat korjautuvista

munuaisten hemodynaamisista muutoksista, jotka ovat vastareaktio tolvaptaanin aiheuttamiin virtsan

osmolaliteetin muutoksiin. Ne voivat olla kliinisesti

merkityksellisiä. Suurentuneet virtsahappopitoisuudet

ja/tai kihtitapaukset eivät kuitenkaan olleet vakavia, eikä hoitoa tarvinnut keskeyttää niiden takia

kaksoissokkoutetussa, lumekontrolloidussa tutkimuksessa. Virtsahappopitoisuudet on tutkittava ennen

Tolvaptan ratiopharm -hoidon aloittamista, ja tarpeen ja oireiden mukaan hoidon aikana.

Tolvaptaanin vaikutus glomerulusten suodatusnopeuteen (GFR)

Korjautuvaa glomerulusten suodatusnopeuden pienenemistä on havaittu ADPKD-tutkimuksissa

tolvaptaanihoidon

alussa.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Muiden lääkevalmisteiden vaikutus tolvaptaanin farmakokinetiikkaan

CYP3A:n estäjät

Keskivahvojen CYP3A:n estäjien (esim. amprenaviiri, aprepitantti, atatsanaviiri, siprofloksaani, kritsotinibi,

darunaviiri/ritonaviiri, diltiatseemi, erytromysiini,

flukonatsoli, fosamprenaviiri, imatinibi,

verapamiili) tai

vahvojen CYP3A:n estäjien (esim. itrakonatsoli, ketokonatsoli, ritonaviiri,

klaritromysiini) samanaikainen

käyttö suurentaa tolvaptaanialtistusta. Tolvaptaanin ja ketokonatsolin samanaikainen anto suurensi

tolvaptaanin pitoisuus-aikakuvaajan alle jäänyttä pinta-alaa (AUC) 440 % ja huippupitoisuutta plasmassa

) 248 %.

Samanaikainen tolvaptaanin ja flukonatsolin (keskivahva CYP3A:n estäjä) anto suurensi tolvaptaanin AUC-

arvoa 200 %:lla ja C

-pitoisuutta 80 %:lla.

Tolvaptaanin ja greippimehun (keskivahva tai vahva CYP3A:n estäjä) samanaikainen anto kaksinkertaisti

tolvaptaanin huippupitoisuuden (C

Tolvaptaaniannoksen pienentämistä suositellaan potilaille,

jotka käyttävät keskivahvoja tai vahvoja

CYP3A:n estäjiä (ks. kohta 4.2). Keskivahvoja tai vahvoja CYP3A:n estäjiä käyttäviä potilaita on hoidettava

varovaisesti, varsinkin jos estäjiä otetaan useammin kuin kerran vuorokaudessa.

CYP3A:n induktorit

Voimakkaiden CYP3A:n induktorien (esim. rifampisiini)

samanaikainen anto pienentää tolvaptaanialtistusta

ja sen tehoa. Tolvaptaanin ja rifampisiinin samanaikainen anto pienentää tolvaptaanin C

- ja AUC-arvoja

noin 85 %. Siksi tolvaptaanin antoa samanaikaisesti voimakkaiden CYP3A:n induktoreiden (esim.

rifampisiini,

rifabutiini,

rifapentiini, fenytoiini,

karbamatsepiini ja mäkikuisma) kanssa on vältettävä.

Seerumin natriumpitoisuutta suurentavien lääkevalmisteiden samanaikainen anto

Tolvaptaanin samanaikaisesta käytöstä hypertonisen natriumkloridiliuoksen,

suun kautta annettavien

natriumvalmisteiden tai seerumin natriumpitoisuutta suurentavien lääkevalmisteiden kanssa ei ole kokemusta

kontrolloiduista kliinisistä tutkimuksista. Runsaasti natriumia sisältävät lääkevalmisteet, kuten poremuotoiset

kipulääkkeet ja tietyt natriumpitoiset dyspepsialääkkeet, voivat myös suurentaa seerumin natriumpitoisuutta.

Tolvaptaanin samanaikainen käyttö seerumin natriumpitoisuutta suurentavien lääkevalmisteiden kanssa voi

suurentaa hypernatremian riskiä (ks. kohta 4.4), ja siksi sitä ei suositella.

Diureetit

Tolvaptaanin ja diureettien yhteiskäytöstä ADPKD:ssä ei ole laajoja tutkimuksia. Vaikka tolvaptaanin ja

loop- ja tiatsididiureettien samanaikaisella käytöllä ei näytä olevan synergistisiä tai additiivisia vaikutuksia,

jokainen aineluokka voi mahdollisesti johtaa vaikeaan elimistön kuivumiseen, mikä on munuaisten

vajaatoiminnan riskitekijä. Jos elimistön kuivuminen tai munuaisten vajaatoiminta on ilmeistä,

tolvaptaanihoito on ehkä keskeytettävä tai tolvaptaani- ja/tai diureettiannosta pienennettävä ja nesteen saantia

on lisättävä. Muut mahdolliset munuaisten vajaatoiminnan tai elimistön kuivumisen syyt on arvioitava ja

hoidettava.

Tolvaptaanin vaikutus muiden valmisteiden farmakokinetiikkaan

CYP3A:n substraatit

Tolvaptaani, joka on CYP3A:n substraatti, ei vaikuttanut terveillä koehenkilöillä joidenkin muiden CYP3A:n

substraattien (esim. varfariini tai amiodaroni) pitoisuuksiin plasmassa. Tolvaptaani suurensi lovastatiinin

pitoisuuksia plasmassa 1,3–1,5-kertaisiksi. Vaikka tällä suurenemisella ei ole kliinistä merkitystä, se viittaa

siihen, että tolvaptaani voi suurentaa altistusta CYP3A4-substraateille.

Kuljettajaproteiinien substraatit

In vitro -tutkimukset osoittavat, että tolvaptaani on P-glykoproteiinin

(P-gp) substraatti ja kilpaileva estäjä. In

vitro -tutkimukset viittaavat siihen, että tolvaptaani tai sen oksobutyyrihappometaboliitti saattaa pystyä

estämään OATP1B1-, OATP1B3-, OAT3-, BCRP- ja OCT1-kuljettajaproteiineja.

Digoksiinin

pitoisuudet vakaassa tilassa ovat suurentuneet (huippupitoisuus plasmassa [C

] 1,3-kertainen ja

pitoisuus/aika-kuvaajan alle jäänyt pinta-ala annosteluvälin aikana [AUC

] 1,2-kertainen), kun sitä on

annettu samanaikaisesti useiden, kerran vuorokaudessa annettujen 60 mg:n tolvaptaaniannosten kanssa.

Digoksiinia tai muita terapeuttiselta leveydeltään kapeita P-glykoproteiinin

substraatteja (esim. dabigatraani)

saavia potilaita on siksi hoidettava varovaisesti ja tarkkailtava liiallisten vaikutusten havaitsemiseksi, jos he

saavat samanaikaisesti tolvaptaania.

Tolvaptaanin vaiheen 3 avaintutkimuksessa yleisesti käytetyt statiinit (esim. rosuvastatiini ja pitavastatiini)

ovat OATP1B1:n tai OATP1B3:n substraatteja. Haittavaikutusprofiilissa ei kuitenkaan havaittu eroa, kun

tolvaptaania tutkittiin

ADPKD:n hoidossa vaiheen 3 avaintutkimuksessa.

Jos OATP1B1:n ja OATP1B3:n substraatteja (esim. statiinit, kuten rosuvastatiini ja pitavastatiini), OAT3:n

substraatteja (esim. metotreksaatti, siprofloksasiini),

BCRP:n substraatteja (esim. sulfasalatsiini) tai OCT1:n

substraatteja (esim. metformiini) annetaan samanaikaisesti tolvaptaanin kanssa, potilaita on hoidettava

varovaisesti ja arvioitava näiden lääkevalmisteiden liiallisten vaikutusten varalta.

Diureetit tai muut kuin diureettiset verenpainelääkkeet

ADPKD-tutkimuksissa ei mitattu rutiinimaisesti

verenpainetta seisten. Siksi ortostaattisen/posturaalisen

hypotension riskiä tolvaptaanin farmakodynaamisten yhteisvaikutusten takia ei voida poissulkea.

Vasopressiinin analogien samanaikainen anto

Munuaisten nesteen erittymistä lisäävän vaikutuksen lisäksi tolvaptaani pystyy salpaamaan verisuonten

vasopressiinin V2-reseptoreita, jotka ovat mukana hyytymistekijöiden (esim. von Willebrandin tekijä)

vapautumisessa endoteelisoluista. Siksi vasopressiinin analogien, kuten desmopressiinin, verenvuotoa

ehkäisevä tai hillitsevä vaikutus voi heikentyä, kun tällaisia analogeja käytetään samanaikaisesti tolvaptaanin

kanssa. Tolvaptan ratiopharm -valmisteen ja vasopressiinin analogien samanaikaista antoa ei suositella.

Tupakointi ja alkoholi

Tupakointiin tai alkoholinkäyttöön liittyviä

tietoja ei ole tarpeeksi ADPKD:n kliinisistä tutkimuksista, jotta

voitaisiin arvioida tupakoinnin tai alkoholin mahdollisia yhteisvaikutuksia tolvaptaanin tehoon ja

turvallisuuteen ADPKD:n hoidossa.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Ei ole olemassa riittävästi tietoja tolvaptaanin käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeissa on havaittu

lisääntymistoksisuutta (ks. kohta 5.3) Mahdollista riskiä ihmisille

ei tunneta.

Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä riittävää ehkäisyä Tolvaptan ratiopharm -hoidon aikana.

Tolvaptan ratiopharm -lääkettä ei saa käyttää raskauden aikana (ks. kohta 4.3.).

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö tolvaptaani ihmisen rintamaitoon. Rotilla tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet

tolvaptaanin erittyvän rintamaitoon.

Mahdollista riskiä ihmisille ei tunneta. Tolvaptan ratiopharm -lääkitys on vasta-aiheinen rintaruokinnan

aikana (ks. kohta 4.3).

Hedelmällisyys

Eläinkokeet ovat osoittaneet vaikutuksia hedelmällisyyteen (ks. kohta 5.3). Mahdollista riskiä ihmisille ei

tunneta.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tolvaptaanilla on vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Ajettaessa tai koneita käytettäessä

on kuitenkin otettava huomioon, että valmiste voi joskus aiheuttaa huimausta, voimattomuutta tai

uupumusta.

4.8

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin

yhteenveto

Farmakodynaamisesti ennustettavat ja yleisimmin ilmoitetut haittavaikutukset ovat jano, runsasvirtsaisuus,

yövirtsaisuus ja tiheävirtsaisuus, joita ilmeni vastaavasti noin 55 %:lla, 38 %:lla, 29 %:lla ja 23 %:lla

potilaista. Tolvaptaaniin on lisäksi yhdistetty idiosynkraattista veren alaniini- ja

aspartaattiaminotransferaasiarvojen (ALAT ja ASAT) suurenemista ja harvoissa tapauksissa samanaikaisesti

esiintyvää kokonaisbilirubiiniarvon

(Bil) suurenemista.

Haittavaikutustaulukko

Tolvaptaanihoitoon

liittyvien haittavaikutusten ilmaantuvuudet on esitetty seuraavassa taulukossa. Taulukko

perustuu kliinisten tutkimusten aikana ja markkinoille tulon jälkeisessä käytössä ilmoitettuihin

haittatapahtumiin.

Kaikki haittavaikutukset on lueteltu elinluokan ja yleisyyden mukaan seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10),

yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000),

hyvin harvinainen (< 1/10 000) ja tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Markkinoille tulon jälkeisessä käytössä ilmoitettujen haittavaikutusten yleisyyttä ei voida määrittää, koska

nämä tiedot perustuvat haittavaikutusten ns. spontaaniraportointiin.

Siksi näiden haittavaikutusten

yleisyydeksi on ilmoitettu ”tuntematon”.

Hyvin yleiset

Yleiset

Melko harvinaiset

Yleisyys

tuntematon*

Immuuni-

järjestelmä

Anafylaktinen

sokki, yleistynyt

ihottuma

Aineenvaihdunta

ja ravitsemus

Polydipsia

Elimistön

kuivuminen,

hypernatremia,

ruokahalun

väheneminen,

hyperurikemia,

hyperglykemia

Psyykkiset

häiriöt

Unettomuus

Hermosto

Päänsärky,

huimaus

Sydän

Sydämentykytys

Hengityselimet,

rintakehä ja

välikarsina

Dyspnea

Ruoansulatus-

elimistö

Ripuli, suun

kuivuminen

Vatsakipu, vatsan

turvotus, ummetus,

dyspepsia,

refluksitauti

Maksa ja sappi

Poikkeavuudet

maksan

toiminnassa

Akuutti maksan

vajaatoiminta

Iho ja

ihonalainen

kudos

Ihottuma, kutina

Luusto, lihakset

ja sidekudos

Lihaskouristukset

Munuaiset ja

virtsatiet

Tihentynyt

virtsaamisen tarve

yöllä,

tiheävirtsaisuus,

runsasvirtsaisuus

Yleisoireet ja

antopaikassa

todettavat haitat

Uupumus, jano

Voimattomuus

Tutkimukset

Suurentunut

alaniiniamino-

transferaasi-

pitoisuus,

suurentunut

aspartaattiamino-

transferaasi-

pitoisuus,

painonlasku

Suurentunut

bilirubiinipitoisuus

* Ilmoitettu tolvaptaanin markkinoille tulon jälkeisessä seurannassa tolvaptaanin muiden hyväksyttyjen

käyttöaiheiden yhteydessä.

Havaittu ADPKD:n hoidossa tolvaptaanin markkinoille tulon jälkeen. Maksansiirto oli tarpeen.

Tiettyjen haittavaikutusten kuvaus

Merkittävän tai parantumattoman maksavaurion riskin pienentämiseksi maksan transaminaasit on tutkittava

verestä ennen Tolvaptan ratiopharm -hoidon aloittamista, sitten kuukausittain 18 kuukauden ajan ja sen

jälkeen säännöllisesti 3 kuukauden välein (ks. kohta 4.4).

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot