Rilutek

Maa: Euroopan unioni

Kieli: suomi

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
26-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
26-01-2024

Aktiivinen ainesosa:

Rilutsoli

Saatavilla:

Sanofi Winthrop Industrie

ATC-koodi:

N07XX02

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

riluzole

Terapeuttinen ryhmä:

Muut hermoston huumeet

Terapeuttinen alue:

Amyotrofinen lateraaliskleroosi

Käyttöaiheet:

Rilutek on tarkoitettu pidentämään käyttöikää tai aikaa mekaaniseen ilmanvaihdolle potilailla, joilla on amyotrofinen lateraaliskleroosi (ALS). Kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että Rilutek pidentää elinaikaa ALS-potilaiden. Selviytyminen määriteltiin potilaat, jotka olivat elossa, ei intuboitu koneellinen ilmanvaihto ja ilman trakeotomiaa. Ei ole todisteita siitä, että rilutekilla olisi terapeuttista vaikutusta motoriikkaan, keuhkofunktioon, faskikulaatioihin, lihasvoimaan ja motorisiin oireisiin. Rilutekia ei ole osoitettu olevan vaikutusta loppuvaiheen ALS: ssa. Rilutekin turvallisuutta ja tehoa on tutkittu ainoastaan ALS: ssa. Siksi, Rilutekia ei tulisi käyttää potilaille, joilla on muita motorisen-neurone disease.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 32

Valtuutuksen tilan:

valtuutettu

Valtuutus päivämäärä:

1996-06-10

Pakkausseloste

                17
B. PAKKAUSSELOSTE
18
PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE
RILUTEK 50 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT
Rilutsoli
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN ALOITAT LÄÄKKEEN
OTTAMISEN, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ
SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
-
Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärisi tai
apteekkihenkilökunnan puoleen.
-
Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa
muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa
haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin
sinulla.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä
koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole
mainittu tässä
pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN
:
1.
Mitä RILUTEK on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat RILUTEKia
3.
Miten RILUTEKia otetaan
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
RILUTEKin säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ RILUTEK ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
MITÄ RILUTEK ON
RILUTEKin vaikuttava aine on rilutsoli, joka vaikuttaa hermostoon.
MIHIN RILUTEKIA KÄYTETÄÄN
RILUTEKia käytetään potilaille, joilla on amyotrofinen
lateraaliskleroosi (ALS).
ALS on motorisen neuronin sairaus, jossa lihaksiin käskyjä
lähettävien hermosolujen vaurioituminen
aiheuttaa heikkoutta, lihasten surkastumista ja halvaantumista.
Motorisen neuronin sairaudessa hermosolujen tuhoutuminen voi johtua
liiallisesta glutamaatin
(kemiallisen välittäjäaineen) määrästä aivoissa ja
selkäytimessä. RILUTEK estää glutamaatin
vapautumisen ja tämä voi auttaa estämään hermosolujen
vaurioitumista.
Keskustele lääkärisi kanssa saadaksesi lisätietoa ALS:ista ja
siitä, miksi lääke on määrätty sinulle.
2.
MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ, ENNEN KUIN OTAT RILUTEKIA
ÄLÄ OTA RILUTEKIA
-
jos olet
ALLERGINEN
rilutsolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu
kohdassa 6),
-
jo
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
LIITE I
VALMISTEYHTEENVETO
2
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
RILUTEK 50 mg kalvopäällysteiset tabletit
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 50 mg rilutsolia
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Kalvopäällysteinen tabletti
Tabletit ovat kapselinmuotoisia, valkoisia ja niihin on kaiverrettu
”RPR 202” toiselle puolelle.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
RILUTEK on indikoitu potilaille, joilla on amyotrofinen
lateraaliskleroosi (ALS), pidentämään
elinaikaa tai aikaa ennen mekaanista ventilaatiota.
Kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet RILUTEKin pidentävän
ALS-potilaiden elinaikaa (ks. kohta
5.1). Elinaika määriteltiin siten, että potilas oli elossa ilman
intubointia ja mekaanista ventilaatiota ja
ilman trakeotomiaa.
Ei ole todisteita siitä, että RILUTEKilla olisi terapeuttista
vaikutusta motoriikkaan, keuhkofunktioon,
faskikulaatioihin, lihasvoimaan ja motorisiin oireisiin. RILUTEKilla
ei ole osoitettu olevan vaikutusta
loppuvaiheen ALS:iin.
RILUTEKin turvallisuutta ja tehoa on tutkittu ainoastaan ALS:ssa.
Näin ollen sitä ei tulisi käyttää
potilaille, joilla on muita motorisen neuronin sairauksien muotoja.
4.2
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
RILUTEK-hoito tulisi aloittaa ainoastaan erikoislääkäreiden
toimesta, joilla on kokemusta motorisen
neuronin sairauksien hoidosta.
Annostus
Suositeltu vuorokausiannos aikuisille tai iäkkäille potilaille on
100 mg (50 mg 12 tunnin välein).
Suurempien vuorokausiannosten ei voida olettaa merkittävästi
lisäävän saatavaa hyötyä.
Erityispotilasryhmät
_Munuaisten vajaatoiminta _
RILUTEKia ei suositella potilaille, joilla on munuaisten
vajaatoiminta, koska tutkimuksia toistuvilla
annoksilla ei ole tehty tällä potilasryhmällä (ks. kohta 4.4).
_Iäkkäät potilaat _
Farmakokineettisten tietojen perusteella ei RILUTEKin käytölle
tässä potilasryhmässä ole
erityisohjeita.
_Maksan vajaatoiminta _
Ks. kohdat 4.3, 4.4
ja
5.2
3
_Pediatriset potilaat _
RILUTEKin käyttöä pediatri
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste bulgaria 26-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto bulgaria 26-01-2024
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta bulgaria 24-05-2016
Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 26-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 26-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 26-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 26-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 26-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 26-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 26-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 26-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 26-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 26-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 26-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 26-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 26-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 26-01-2024
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 24-05-2016
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 26-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 26-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 26-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 26-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 26-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 26-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 26-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 26-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 26-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 26-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 26-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 26-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 26-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 26-01-2024
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 24-05-2016
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 26-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 26-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 26-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 26-01-2024
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 24-05-2016
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 26-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 26-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 26-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 26-01-2024
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 24-05-2016
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 26-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 26-01-2024
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 24-05-2016
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 26-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 26-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 26-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 26-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 26-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 26-01-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 26-01-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 26-01-2024

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia