Otiborin korvatipat, liuos

Maa: Suomi

Kieli: suomi

Lähde: Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
16-03-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
22-12-2021

Aktiivinen ainesosa:

Boric acid, Ethanol 96 %

Saatavilla:

SANTEN OY

ATC-koodi:

S02AA03

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

Boric acid, Ethanol 96 %

Lääkemuoto:

korvatipat, liuos

Kpl paketissa:

Kaupan: 10 ml (VNR-numero: 555872)

Prescription tyyppi:

Itsehoito: 10 ml

Terapeuttinen alue:

boorihappo

Valtuutuksen tilan:

Myyntilupa myönnetty

Valtuutus päivämäärä:

1984-04-18

Pakkausseloste

                1/6
PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE
OTIBORIN

-KORVATIPAT, LIUOS
boorihappo ja etanoli
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN ALOITAT TÄMÄN
LÄÄKKEEN KÄYTTÄMISEN, SILLÄ SE
SISÄLTÄÄ SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa
kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on
neuvonut sinulle.

Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.

Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai
apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia
mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä
pakkausselosteessa.

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 2 päivän jälkeen
tai se huononee.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä Otiborin-korvatipat ovat ja mihin niitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Otiborin
-korvatippoja
3.
Miten Otiborin-korvatippoja käytetään
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Otiborin-korvatippojen säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1. MITÄ OTIBORIN-KORVATIPAT OVAT JA MIHIN NIITÄ KÄYTETÄÄN
Otiborin-korvatippojen vaikuttavat aineet boorihappo ja etanoli
estävät bakteerien ja sienten kasvua korvassa.
Tällä niin sanotulla boorispriillä on myös korvakäytävää
kuivaava vaikutus.
Ilman lääkärin määräystä Otiborin-korvatippoja käytetään
äkillisen lievän korvakäytävätulehduksen hoitoon.
Lievän korvakäytävätulehduksen tyypillisiä oireita ovat
epämukava tunne, lievä kipu ja/tai kutina korvakäytävässä.
Lääkäri voi määrätä Otiborin-korvatippoja myös muuhun
käyttötarkoitukseen.
Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos
tunnet olosi huonommaksi 2 päivän jälkeen.
2. MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ, ENNEN KUIN KÄYTÄT
OTIBORIN-KORVATIPPOJA
ÄLÄ KÄYTÄ OTIBORIN-KORVATIPPOJA
jos olet allerginen boorihapolle tai etanolille tai tämän lääkkeen
jollekin muulle
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1/8
VALMISTEYHTEENVETO
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
OTIBORIN korvatipat, liuos
OTIBORIN forte korvatipat, liuos
2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Otiborin: 1 ml sisältää 30 mg boorihappoa ja 200 mg etanolia (96
%).
Otiborin forte: 1 ml sisältää 30 mg boorihappoa ja 400 mg etanolia
(96 %).
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3. LÄÄKEMUOTO
Korvatipat, liuos.
Kirkas, väritön liuos.
4. KLIINISET TIEDOT
4.1. KÄYTTÖAIHEET
Otiborin: Korvakäytävätulehduksen ja kroonisen
välikorvatulehduksen paikallishoito.
Otiborin forte: Korvakäytävätulehduksen paikallishoito.
4.2. ANNOSTUS JA ANTOTAPA
Otiborin: Korvakäytävätulehduksessa 4 tippaa 3–6 kertaa
päivässä suoraan korvakäytävään tai
korvakäytävätamponiin, joka vaihdetaan päivittäin. Kroonisessa
välikorvatulehduksessa 4–8 tippaa korvaan
3–4 kertaa päivässä kehonlämpöisenä.
Otiborin forte: Korvakäytävätulehduksessa 4 tippaa 3–6 kertaa
päivässä suoraan korvakäytävään tai
korvakäytävätamponiin, joka vaihdetaan päivittäin.
4.3. VASTA-AIHEET
Yliherkkyys vaikuttaville aineille tai apuaineelle.
4.4. VAROITUKSET JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMET
Varovaisuutta on noudatettava tärykalvoperforaation yhteydessä.
Mikäli oireet eivät lievity muutaman
vuorokauden aikana, potilaan tulisi keskeyttää lääkitys ja ottaa
yhteys lääkäriin.
4.5. YHTEISVAIKUTUKSET MUIDEN LÄÄKEVALMISTEIDEN KANSSA SEKÄ MUUT
YHTEISVAIKUTUKSET
2/8
Ei tunneta.
4.6. RASKAUS JA IMETYS
Otiborin ja Otiborin forte-korvatippoja voidaan käyttää raskauden
ja imetyksen aikana. Annostusohjeita on
noudatettava ja yliannostusta vältettävä.
4.7. VAIKUTUS AJOKYKYYN JA KONEIDEN KÄYTTÖKYKYYN
Otiborin ja Otiborin forte eivät oikein annosteltuna vaikuta
ajokykyyn eivätkä tarkkuutta vaativien tehtävien
suorittamiseen.
4.8. HAITTAVAIKUTUKSET
Haittavaikutukset ovat hyvin epätodennäköisiä, jos lääkettä
käytetään suositeltuina annoksina. Korvassa voi
esiintyä ohimenevää kirvelyä lääkkeen annon yhteydessä.
4.9. YLIANNOSTUS
Y
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia