OFTAN STARINE 0.5 mg/ml silmätipat, liuos

Maa: Suomi

Kieli: suomi

Lähde: Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
11-10-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
22-12-2021

Aktiivinen ainesosa:

Tetrahydrozoline hydrochloride

Saatavilla:

SANTEN OY

ATC-koodi:

S01GA02

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

Tetrahydrozoline hydrochloride

Annos:

0.5 mg/ml

Lääkemuoto:

silmätipat, liuos

Kpl paketissa:

Kaupan: 10 ml (VNR-numero: 550418)

Prescription tyyppi:

Itsehoito: 10 ml

Terapeuttinen alue:

tetrytsoliini

Valtuutuksen tilan:

Myyntilupa myönnetty

Valtuutus päivämäärä:

1968-04-03

Pakkausseloste

                1/8
PAKKAUSSELOSTE: TIETOA POTILAALLE
OFTAN
® STARINE 0,5 MG/ML -SILMÄTIPAT, LIUOS
Tetrytsoliini
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN ALOITAT TÄMÄN
LÄÄKKEEN KÄYTTÄMISEN, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ
SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa
kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai
apteekkihenkilökunta on neuvonut.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin.
-
Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai
apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös
sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä
pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
-
Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane kolmen päivän
jälkeen tai se huononee.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä Oftan Starine -silmätipat ovat ja mihin niitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Oftan Starine
-silmätippoja
3.
Miten Oftan Starine -silmätippoja käytetään
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Oftan Starine -silmätippojen
säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1. MITÄ OFTAN STARINE -SILMÄTIPAT OVAT JA MIHIN NIITÄ KÄYTETÄÄN
Oftan Starine -silmätipat sisältävät tetrytsoliinia,
joka vaikuttaa paikallisesti ja supistaa mm. silmän sidekalvon
verisuonia. Punoitus silmässä lievittyy, luomien turvotus heikkenee
ja kyyneleritys vähenee.
Oftan Starine -silmätippoja käytetään silmän ärsytystiloihin
ja punoitukseen, joiden syynä voi olla esim. tuuli,
pöly tai savu. Niitä käytetään myös heinänuhan tai muun
siitepölyallergian
aiheuttamaan sidekalvon ärsytystilan
hoitoon.
Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane kolmen päivän
jälkeen tai se huononee.
2. MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ, ENNEN KUIN KÄYTÄT OFTAN STARINE
-SILMÄTIPPOJA
ÄLÄ KÄYTÄ OFTAN STARINE -SILMÄTIPPOJA
-
jos olet allerginen tetrytsoliinille tai tämän lääkkeen jollekin
muulle aineelle (lueteltu kohda
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1/9
VALMISTEYHTEENVETO
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
OFTAN STARINE 0,5 mg/ml
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Tetrahydrotsoliinihydrokloridi (tetrytsoliini) 0,5 mg/ml
Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:
Yksi millilitra silmätippaliuosta sisältää 0,04 mg
bentsalkoniumkloridia ja yksi tippa sisältää noin 0,001 mg
bentsalkoniumkloridia.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Silmätipat, liuos.
Kirkas, väritön liuos.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Silmän ärsytystilat ja punoitus. Allergiset ja erityyppiset
krooniset konjunktiviitit. Tuulen, pölyn, savun tai jonkin
muun fysikaalisen tekijän sekä heinänuhan tai jonkin muun
siitepölyallergian aiheuttama sidekalvon ärsytystila.
4.2
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
Aikuisille 1–2 tippaa silmään/silmiin tarvittaessa 2–4 kertaa
vuorokaudessa (enintään joka 6. tunti). Lapsille 1
tippa silmään/silmiin 2–3 kertaa vuorokaudessa. Valmistetta ei
suositella alle 2-vuotiaille lapsille.
4.3
VASTA-AIHEET
Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille
apuaineille
.
Yliherkkyys muille
imidatsoliinijohdoksille. Ahdaskulmaglaukooma.
4.4
VAROITUKSET JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMET
Varovaisuutta on noudatettava, jos potilaalla on silmäinfektio tai
krooninen silmäsairaus, kuten glaukooma.
Mikäli oireet eivät lievity kolmen vuorokauden aikana, potilaan
tulisi keskeyttää lääkitys ja ottaa yhteys
lääkäriin.
2/9
Tetrytsoliinin nieleminen voi johtaa vaaralliseen
verenkiertoelimistön, hengityselinten ja keskushermoston
lamaantumiseen. Tämän vuoksi on korostettava, että tuote on
pidettävä lasten ulottumattomissa.
Tetrytsoliini voi peittää Hornerin sydrooman oireita kuten ptoosia
ja mioosia.
Bentsalkoniumkloridi
Oftan Starine -silmätipat sisältävät bentsalkoniumkloridia
säilytysaineena. Piilolinssit tulee poistaa ennen
lääkkeen annostelua ja asettaa takaisin aikaisintaan 15 minuutin
kuluttua. Bentsalkoniumkloridin tiedetään
värjäävän pehmeitä piilolinssejä.
Bentsalkoniumkloridin on raportoitu
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia