Oftan A-Pant silmävoide

Maa: Suomi

Kieli: suomi

Lähde: Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
18-02-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
19-08-2019

Aktiivinen ainesosa:

Dexpanthenol, Retinol palmitate

Saatavilla:

SANTEN OY

ATC-koodi:

S01XA02

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

Dexpanthenol, Retinol palmitate

Lääkemuoto:

silmävoide

Kpl paketissa:

Ei kaupan: 3.5 g, 3.5 g (VNR-numero: 408221)

Prescription tyyppi:

Ei kaupan: 3.5 g, 3.5 g

Terapeuttinen alue:

retinoli

Valtuutuksen tilan:

Myyntilupa myönnetty

Valtuutus päivämäärä:

1975-07-16

Pakkausseloste

                1/7
B. PAKKAUSSELOSTE
2/7
PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE
OFTAN
 A-PANT -SILMÄVOIDE
A-vitamiini (retinolipalmitaatti)
ja dekspantenoli
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN ALOITAT LÄÄKKEEN
KÄYTTÄMISEN, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ SINULLE
TÄRKEITÄ TIETOJA.
Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa
kuvataan tai kuin lääkäri tai
apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin.
-
Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai
apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös
sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä
pakkausselosteessa.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä Oftan A-Pant -silmävoide on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Oftan A-Pant
-silmävoidetta
3.
Miten Oftan A-Pant -silmävoidetta käytetään
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Oftan A-Pant -silmävoiteen säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1. MITÄ OFTAN A-PANT –SILMÄVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Silmävoide sisältää rasvaliukoista A-vitamiinia ja dekspantenolia,
joka on B-vitamiineihin
kuuluvan
pantoteenihapon johdos. Nämä aineet edistävät sidekalvon ja
sarveiskalvon uusiutumista ja nopeuttavat
silmän pinnan vaurioiden paranemista. Lisäksi lääke kostuttaa ja
voitelee silmän pintaa.
Oftan A-Pant -silmävoidetta käytetään side- ja sarveiskalvon
hoitoon vierasesineen poiston jälkeen ja silmän
pinnan haavaumien hoitoon. Sitä käytetään myös
kuivasilmäisyyteen sekä muiden kuin bakteerien
aiheuttamien silmätulehdusten hoitoon.
Ilman lääkemääräystä Oftan A-Pantia käytetään kuivien silmien
kostuttamiseen ja kuivista silmistä johtuvien
oireiden hoitoon. Kuivasilmäisyyden oireita ovat muun muassa silmien
arkuus, kuivuus, kirvely, polttelu,
ärsytys ja vetistely. Oftan A-Pant silmävoidetta voidaan käyttää
silmien kostut
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
VALMISTEYHTEENVETO
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
OFTAN A-PANT silmävoide
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
A-vitamiini (retinolipalmitaatti)
20 IU/g.
Dekspantenoli 20 mg/g.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Silmävoide.
Vaalea, pehmeä, läpikuultava voide.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Silmän side- ja sarveiskalvon vierasesineen poiston jälkihoito
ja eri syistä johtuvat sarveiskalvon
eroosiot. Side- ja sarveiskalvosyöpymien jälkihoito.
Krooniset, mutta ei bakteriellit kerato-
konjunktiviitit. Kuivasilmäisyys, luomien epätäydellinen
sulkeutuminen ja keratoconjunctivitis sicca.
Silmän pinnan kuivumisesta aiheutuvat keratiitit, kuten
neuroparalyyttinen keratiitti.
4.2
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
Annostus
Tavanomainen kerta-annos on noin 1 cm voidetta.
_ _
Antotapa
Silmään (silmiin) alaluomitaskuun useita kertoja päivässä.
4.3
VASTA-AIHEET
Yliherkkyys vaikuttaville aineille tai kohdassa 6.1 mainituille
apuaineille Yliherkkyys villa-
alkoholeille.
4.4
VAROITUKSET JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMET
Oftan A-Pant -silmävoidetta ei tule yksinään käyttää
märkäisessä konjunktiviitissa.
Oftan A-Pant -silmävoidetta ei suositella käytettäväksi
piilolinssien
kanssa.
4.5
YHTEISVAIKUTUKSET MUIDEN LÄÄKEVALMISTEIDEN KANSSA SEKÄ MUUT
YHTEISVAIKUTUKSET
Ei tunneta.
4.6
HEDELMÄLLISYYS, RASKAUS JA IMETYS
Oftan A-Pant -silmävoiteen vaikuttavat aineosat ovat vitamiineja.
Tuotetta voi käyttää raskauden ja
2
imetyksen aikana annostusohjetta noudattaen.
4.7
VAIKUTUS AJOKYKYYN JA KONEIDEN KÄYTTÖKYKYYN
Oftan A-Pant –silmävoiteella ei ole haitallista vaikutusta
ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.
4.8
HAITTAVAIKUTUKSET
Ohimenevää kirvelyä silmässä ja näön sumenemista voi esiintyä
voiteen laiton yhteydessä.
Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä
lääkevalmisteen epäillyistä
haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen
hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin.
Terveyde
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia