Malvitona oraaliliuos

Maa: Suomi

Kieli: suomi

Lähde: Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
01-10-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
01-10-2021

Aktiivinen ainesosa:

Caffeine, Dexpanthenol, Riboflavin sodium fosfate, Nicotinamide, Pyridoxine hydrochloride, Thiamine mononitrate

Saatavilla:

VIATRIS OY

ATC-koodi:

A11EX

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

Caffeine, Dexpanthenol, Riboflavin sodium fosfate, Nicotinamide, Pyridoxine hydrochloride, Thiamine mononitrate

Lääkemuoto:

oraaliliuos

Kpl paketissa:

Kaupan: 700 ml (VNR-numero: 473413)

Prescription tyyppi:

Itsehoito: 700 ml

Terapeuttinen alue:

B-vitamiinien muut yhdistelmävalmisteet

Valtuutuksen tilan:

Myyntilupa myönnetty

Valtuutus päivämäärä:

1973-02-21

Pakkausseloste

                PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE
MALVITONA ORAALILIUOS
tiamiininitraatti
(B
1
)
riboflaviininatriumfosfaatti (B
2
)
pyridoksiinihydrokloridi
(B
6
)
nikotiiniamidi
(B
3
)
dekspantenoli (B
5
)
kofeiini
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN ALOITAT TÄMÄN
LÄÄKKEEN OTTAMISEN, SILLÄ SE
SISÄLTÄÄ SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa
kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai
apteekkihenkilökunta on neuvonut.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai
apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee
myös sellaisia mahdollisia
haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.
Ks.
kohta 4.
-
Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä Malvitona on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Malvitona-valmistetta
3.
Miten Malvitona-valmistetta otetaan
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Malvitona-valmisteen säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ MALVITONA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Malvitona on B-vitamiineja ja kofeiinia sisältävä liuos. Suositeltu
päivittäinen annos sisältää B-
vitamiineja määrät, jotka yhdessä ravinnosta saatavien
B-vitamiinien kanssa takaavat riittävän
päivittäisen saannin.
Malvitona-valmistetta käytetään väsymys- ja
ruokahaluttomuustilojen hoitoon.
2.
MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ, ENNEN KUIN OTAT MALVITONA-VALMISTETTA
ÄLÄ OTA MALVITONA-VALMISTETTA
-
jos olet allerginen vaikuttaville aineille tai tämän lääkkeen
jollekin
muulle aineelle (lueteltu
kohdassa 6)
-
jos sinulla on maksakirroosi
-
jos sinulla on maksatulehdus (hepatiitti)
-
jos sinulla on haimatulehdus (pankreatiitti).
VAROITUKSET JA VAROTOIMET
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan
kanssa ennen kuin otat Malvitona-valmistetta.
LAPSET JA
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                VALMISTEYHTEENVETO
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Malvitona oraaliliuos
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
1 ml sisältää:
Tiamiininitraatti
25 mikrog, riboflaviininatriumfosfaatti vastaten riboflaviinia 30
mikrog,
pyridoksiinihydrokloridi
30 mikrog, nikotiiniamidi
0,165 mg, dekspantenoli 0,140 mg, kofeiini 1,650
mg.
Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan
1 ml liuosta sisältää 157 mg alkoholia ja 143 mg sakkaroosia.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Oraaliliuos
Kellanruskea, kirkas liuos.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Väsymys- ja ruokahaluttomuustilat.
4.2
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
_Aikuiset_
30 ml 2 kertaa päivässä.
_Pediatriset potilaat _
Vain lääkärin ohjeen mukaan.
4.3
VASTA-AIHEET
Yliherkkyys vaikuttaville aineille tai kohdassa 6.1 mainituille
apuaineille.
Etanolipitoisuuden
takia maksakirroosi, hepatiitti ja pankreatiitti.
4.4
VAROITUKSET JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMET
Yksi annos (30 ml) tätä lääkevalmistetta annettuna 70 kg
painavalle aikuiselle aiheuttaa
etanolialtistuksen 67 mg/kg, joka saattaa nostaa veren
alkoholipitoisuuden
noin tasolle 11,2 mg/100
ml.
Vertailun vuoksi, kun aikuinen juo lasillisen viiniä tai 500 ml
olutta, veren alkoholipitoisuus
on
todennäköisesti noin 50 mg/100 ml.
Samanaikainen anto esimerkiksi propyleeniglykolia tai etanolia
sisältävien lääkevalmisteiden kanssa
saattaa johtaa etanolin kumuloitumiseen ja aiheuttaa
haittavaikutuksia, erityisesti pienille lapsille,
joiden metaboliakyky on alhainen tai kehittymätön.
Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen
fruktoosi-intoleranssi,
glukoosi-galaktoosi-
imeytymishäiriö
tai sakkaroosi-isomaltaasin puutos, ei pidä käyttää tätä
lääkettä.
Sisältää 4,3 grammaa sakkaroosia per annos. Tämä on otettava
huomioon potilailla,
joilla on diabetes.
Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per
annos eli sen voidaan sanoa olevan
”natriumiton”.
4.5
YHTEISVAIKUTUKSET MUIDEN LÄÄKEVALMISTEIDEN KANSSA SEKÄ MUUT
YHTEISVAIKUTUKSET
Alkoholipitois
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Näytä asiakirjojen historia