Lioresal 10 mg tabletti

Maa: Suomi

Kieli: suomi

Lähde: Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
18-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
29-11-2021

Aktiivinen ainesosa:

Baclofen

Saatavilla:

NOVARTIS FINLAND OY

ATC-koodi:

M03BX01

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

Baclofen

Annos:

10 mg

Lääkemuoto:

tabletti

Kpl paketissa:

Kaupan: 50 (VNR-numero: 448670)

Prescription tyyppi:

Resepti: 50

Terapeuttinen alue:

baklofeeni

Tuoteyhteenveto:

Substituutioryhmä: 0315

Valtuutuksen tilan:

Myyntilupa myönnetty

Valtuutus päivämäärä:

1972-04-26

Pakkausseloste

                PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE
LIORESAL 10 MG JA 25 MG TABLETIT
baklofeeni
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI ENNEN KUIN SINÄ TAI LAPSESI
ALOITATTE TÄMÄN LÄÄKKEEN
KÄYTTÄMISEN, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan
puoleen.
-
Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa
muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa
haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin
sinulla.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai
apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee
myös sellaisia mahdollisia
haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.
Ks.
kohta 4
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä Lioresal on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Lioresal-valmistetta
3.
Miten Lioresal-valmistetta käytetään
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Lioresal-valmisteen säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ LIORESAL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Lioresal kuuluu lihasrelaksanttien lääkeryhmään.
_Käyttötarkoitus: _
Lääkärisi on päättänyt määrätä tätä lääkettä sinulle
tai lapsellesi. Lioresal-valmistetta käytetään
vähentämään ja lievittämään liiallista lihasjännitystä
(spasmeja), joita voi esiintyä monien sairauksien,
kuten CP-oireyhtymän, multippeliskleroosin
(MS-tauti), aivoverenkiertohäiriöiden,
selkäytimen
sairauksien tai muiden hermostohäiriöiden yhteydessä ja jälkeen.
_Vaikutustapa: _
Koska Lioresal rentouttaa lihaksia ja siten vähentää kipuja, se
parantaa liikuntakykyä, auttaa
selviämään päivittäisistä toimista ja helpottaa fysioterapiaa.
Jos sinulla on kysyttävää Lioresal-valmisteen vaikutustavasta tai
mietit, miksi lääkäri on määrännyt
sinulle Lioresal-valmistetta, käänny lääkärisi puoleen.
2.
MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ, ENNEN KUIN KÄYTÄT LIORE
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                VALMISTEYHTEENVETO
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Lioresal 10 mg tabletti
Lioresal 25 mg tabletti
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Yksi tabletti sisältää 10 mg tai 25 mg baklofeenia
(beeta-(aminometyyli)-p-
kloorihydrokinnamiinihappo).
Baklofeeni on optisesti aktiivisten R(-) ja S(-) muotojen raseeminen
seos.
Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan
10 mg: Yksi tabletti sisältää 61 mg vehnätärkkelystä.
25 mg: Yksi tabletti sisältää 83 mg vehnätärkkelystä.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1
3.
LÄÄKEMUOTO
Tabletti.
_Valmisteen kuvaus. _
Tabletit 10 mg:_ _Valkoinen tai hieman kellertävä, pyöreä
tabletti, Ø 7 mm, jakouurteinen, merkintä
C/G, K/J.
Tabletit 25 mg: Valkoinen tai hieman kellertävä, pyöreä tabletti,
Ø 8 mm, jakouurteinen, merkintä
C/G, U/R.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Luurankolihasten spastisuuden hoito multippeliskleroosissa.
Tulehduksellista,
degeneratiivista,
traumaattista, neoplastista tai tuntematonta alkuperää olevissa
selkäytimen sairauksissa esiintyvien
spastisten tilojen hoito; esim. spastinen spinaaliparalyysi,
amyotrofinen lateraaliskleroosi,
syringomyelia, transversaalinen myeliitti, traumaattinen paraplegia
tai parapareesi ja selkäytimen
kompressio. Aivoperäiset lihasspasmit, erityisesti sellaiset, jotka
johtuvat CP-oireyhtymästä sekä
sellaiset, jotka ovat syntyneet äkillisten
aivoverenkiertohäiriöiden seurauksena tai liittyvät
neoplastiseen tai degeneratiiviseen aivosairauteen.
_Pediatriset potilaat (alle 18-vuotiaat) _
Lioresal on tarkoitettu 0-18-vuotiaiden lasten ja nuorten
aivoperäisten lihasspasmien hoitoon, ja
erityisesti sellaisten, jotka johtuvat CP-oireyhtymästä sekä
sellaisten, jotka ovat syntyneet äkillisten
aivoverenkiertohäiriöiden seurauksena tai liittyvät neoplastiseen
tai degeneratiiviseen aivosairauteen.
Lioresal on tarkoitettu myös oireita lievittävään hoitoon
tulehduksellisissa, degeneratiivisissa,
traumaattisissa, neoplastisissa tai tuntematonta alkuperää olevissa
selkäytimen sairauksissa; kuten
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia