LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ACCORD 125 mg / 31.25 mg / 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

29-11-2018

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

29-11-2018

Aktiivinen ainesosa:
Carbidopum,Levodopum,Entacaponum
Saatavilla:
Accord Healthcare B.V. Accord Healthcare B.V.
ATC-koodi:
N04BA03
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Carbidopum,Levodopum,Entacaponum
Annos:
125 mg / 31.25 mg / 200 mg
Lääkemuoto:
tabletti, kalvopäällysteinen
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
levodopa, dekarboksylaasin estäjä ja COMT-estäjä
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
32698
Valtuutus päivämäärä:
2016-04-04

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 50 mg/12,5 mg/200 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 75 mg/18,75 mg/200 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 100 mg/25 mg/200 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 125 mg/31,25 mg/200 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 150 mg/37,5 mg/200 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 200 mg/50 mg/200 mg tabletti, kalvopäällysteinen

levodopa/karbidopa/entakaponi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa

muille, vaikka heillä olisikin

samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen. Tämä koskee

myös sellaisia mahdollisia

haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks.

kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tabletteja

Miten Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tabletteja otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tablettien säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord on ja mihin sitä käytetään

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord sisältää kolmea vaikuttavaa lääkeainetta (levodopa,

karbidopa ja entakaponi) yhdessä kalvopäällysteisessä tabletissa. Levodopa/Carbidopa/Entacapone

Accord -tabletteja käytetään Parkinsonin taudin hoitoon.

Parkinsonin tauti johtuu aivojen matalasta dopamiinipitoisuudesta. Levodopa lisää dopamiinin määrä

ja vähentää siten Parkinsonin taudin oireita. Karbidopa ja entakaponi tehostavat levodopan vaikutusta.

Levodopaa, karbidopaa ja entakaponia, joita Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord sisältää,

voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon.

Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta

tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta

tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -

tabletteja

Älä ota Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tabletteja

jos olet allerginen levodopalle, karbidopalle tai entakaponille tai tämän lääkkeen jollekin

muulle

aineelle (lueteltu kohdassa 6)

jos sinulla on todettu ahdaskulmaglaukooma (silmäsairaus)

jos sinulla on lisämunuaisen kasvain

käytät tietyntyyppisiä masennuslääkkeitä (selektiivisiä MAO-A- sekä MAO-B-estäjiä

samanaikaisesti tai epäselektiivisiä MAO-estäjiä)

jos sinulla on ollut maligni neuroleptioireyhtymä (MNS – tämän harvinainen vaikeiden

mielenterveyshäiriöiden hoitoon käytettyjen lääkkeiden aiheuttama reaktio)

jos sinulla on ollut ei-traumaattinen rabdomyolyysi (harvinainen lihassairaus)

jos sinulla on vaikea maksasairaus.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

kanssa ennen kuin otat

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tabletteja, jos sinulla on tai on joskus ollut:

sydänkohtaus tai jokin muu sydänsairaus, mukaan lukien rytmihäiriö,

tai verisuonisairaus

astma tai jokin muu keuhkosairaus

maksasairaus, koska annosta pitää mahdollisesti muuttaa

munuaissairaus tai hormonaalisia sairauksia

mahahaava tai kouristuksia

pitkittynyttä ripulia, keskustele lääkärisi kanssa, sillä se saattaa olla merkki paksusuolen

tulehduksesta

vakava mielenterveyshäiriö, kuten psykoosi

pitkäaikainen avokulmaglaukooma (silmänpainetauti),

koska annostasi on ehkä muutettava ja

silmäpainettasi seurattava

Neuvottele lääkärin kanssa, jos parhaillaan käytät:

antipsykoottia (psykoosin hoitoon käytettävä lääke)

lääkettä, joka voi aiheuttaa verenpaineen laskua noustessa seisomaan tuolilta tai sängystä.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord saattaa voimistaa verenpaineen laskua.

Neuvottele lääkärin kanssa, jos Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -hoidon aikana:

huomaat että lihaksesi ovat hyvin jäykät ja nykivät voimakkaasti tai sinulla esiintyy vapinaa,

kiihtymystä, sekavuutta, kuumetta, nopeaa sydämensykettä tai suuria verenpaineen vaihteluita.

Mikäli jotakin näistä ilmenee, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

olet masentunut, sinulla on itsemurha-ajatuksia tai huomaat epätavallisia muutoksia

käyttäytymisessäsi.

huomaat nukahtelevasi yllättäen tai tunnet itsesi hyvin uneliaaksi. Jos tämä tapahtuu, sinun ei

pidä ajaa tai käyttää koneita ja laitteita (ks. myös kohta ”Ajaminen ja koneiden käyttö”).

huomaat että tahattomat pakkoliikkeet alkavat tai pahenevat Levodopa/Carbidopa/Entacapone

Accord -hoidon aloittamisen jälkeen. Mikäli tällaista tapahtuu, lääkäri saattaa joutua muuttamaan

Parkinsonin taudin lääkkeesi annosta.

ilmenee ripulia, painon seuranta on suositeltava liiallisen painonmenetyksen estämiseksi

ilmenee lyhyessä ajassa etenevää anoreksiaa (voimakasta ruokahaluttomuutta), asteniaa

(heikkoutta, voimattomuutta) ja painon laskua, sinulle pitäisi tehdä lääketieteellinen yleistarkastus

mukaan lukien maksan toimintakokeet

sinusta tuntuu, että Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tablettien käytön lopettaminen on

tarpeen, katso kohta ”Jos lopetat Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tablettien käytön”.

Kerro lääkärille, jos sinä, perheenjäsenesi tai omaishoitajasi huomaatte, että sinulla on voimakas halu

tai tarve käyttäytyä tavalla, joka on epätavallista sinulle, tai et pysty vastustamaan mielihaluja,

pakonomaisia tarpeita tai houkutuksia sellaiseen toimintaan, joka voi olla vahingollista sinulle tai

muille. Tällaista käytöstä kutsutaan impulssikontrollin

häiriöksi. Se voi ilmetä peliriippuvuutena,

ylensyömisenä tai tuhlaamisena, epätavallisen voimakkaana seksuaalisena haluna tai seksuaalisten

ajatusten tai tuntemusten lisääntymisenä. Lääkärin tekemä hoidon uudelleen arviointi voi olla tarpeen.

Lääkäri saattaa ottaa joitakin säännöllisiä laboratoriokokeita pitkäaikaisen

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -hoidon aikana.

Kerro lääkärille, että käytät Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tabletteja, jos joudut

leikkaukseen.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tabletteja ei suositella käytettäväksi muiden lääkkeiden

aiheuttamien ekstrapyramidaalioireiden (tahattomat liikkeet, vapina, lihasjäykkyys ja

lihaskouristukset) hoitoon.

Lapset ja nuoret

Kokemusta Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tablettien käytöstä alle 18-vuotiailla

on vähän.

Sen vuoksi lasten hoitamista Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tableteilla ei suositella.

Muut lääkevalmisteet ja Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat

käyttää muita lääkkeitä.

Älä käytä Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tabletteja, jos käytät tietyn tyyppisiä

masennuslääkkeitä (selektiivisiä MAO-A- sekä MAO-B-estäjiä samanaikaisesti tai epäselektiivisiä

MAO-estäjiä).

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord saattaa voimistaa tiettyjen lääkkeiden vaikutuksia tai

haittavaikutuksia.

Näitä lääkkeitä ovat:

masennuslääkkeet kuten moklobemidi, amitriptyliini,

desipramiini,

maprotiliini, venlafaksiini ja

paroksetiini

rimiteroli ja isoprenaliini,

hengityselinten sairauksien hoitoon

adrenaliini, vakavien allergisten reaktioiden hoitoon

noradrenaliini,

dopamiini ja dobutamiini, sydänsairauksien ja matalan verenpaineen hoitoon

alfa-metyylidopa, korkean verenpaineen hoitoon

apomorfiini,

Parkinsonin taudin hoitoon.

Eräät lääkkeet voivat heikentää Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tablettien vaikutusta. Näitä

lääkkeitä ovat

dopamiiniantagonistit, joita käytetään mielenterveyshäiriöiden,

pahoinvoinnin

ja oksentelun

hoitoon

fenytoiini, käytetään estämään kouristelua

papaveriini, käytetään lihasten rentouttamiseen

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord voi vaikeuttaa raudan imeytymistä. Älä sen vuoksi käytä

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tabletteja ja rautavalmisteita

samaan aikaan. Pidä ainakin

2–3 tunnin tauko näiden valmisteiden ottamisen välillä.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord ruuan ja juoman kanssa

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord voidaan ottaa joko ruoan kanssa tai ilman. Joillakin potilailla

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tablettien imeytyminen saattaa heikentyä, jos lääke otetaan

proteiinipitoisen aterian yhteydessä tai heti sen jälkeen (proteiinipitoista ruokaa on esimerkiksi liha,

kala, maitotuotteet, siemenet ja pähkinät). Kysy neuvoa lääkäriltä, jos luulet tämän koskevan sinua.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -hoidon aikana ei pidä imettää.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord saattaa alentaa verenpainetta, mikä voi aiheuttaa

huimauksen tunnetta tai pyörrytystä. Sen vuoksi on oltava erityisen varovainen ajettaessa

moottoriajoneuvoa tai käytettäessä koneita tai laitteita.

Jos tunnet olevasi kovin unelias tai huomaat joskus nukahtelevasi yllättäen, odota, kunnes tunnet itsesi

taas täysin pirteäksi ennen kuin ajat moottoriajoneuvoa tai teet muuta täyttä huomiokykyä vaativaa.

Muuten voit saattaa itsesi tai muut alttiiksi vakavalle vammalle tai kuolemalle.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia

tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen

vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste

opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3.

Miten Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tabletteja käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Käyttö aikuisille ja iäkkäille:

Lääkäri kertoo, kuinka monta Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tablettia päivässä sinun

tulee ottaa.

Tablettia ei ole tarkoitettu halkaistavaksi tai rikottavaksi pienemmiksi paloiksi.

Ota aina vain yksi Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tabletti kerralla.

Lääkkeen vaikutuksen mukaan lääkäri voi määrätä suuremman tai pienemmän annoksen.

Älä ota Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200

mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg tai 150 mg/37,5 mg/200 mg- vahvuuksia

enempää kuin 10 tablettia päivässä.

Älä ota Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 200 mg/50 mg/200 mg - vahvuuksia enempää

kuin 7 tablettia päivässä.

Kerro lääkärille tai apteekkiin, jos sinusta tuntuu, että Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -

hoidon vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, tai jos havaitset haittavaikutuksia.

Jos käytät enemmän Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977 Suomessa, 112 Ruotsissa)

riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos olet erehdyksessä ottanut liian monta Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tablettia, ota heti

yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.Yliannostuksen sattuessa saatat tuntea olosi sekavaksi tai

levottomaksi, sydämesi voi lyödä hitaammin tai nopeammin kuin normaalisti, tai ihosi, kielesi,

silmiesi tai virtsan väri voi muuttua.

Jos unohdat ottaa Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tabletteja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtuneen tabletin.

Jos seuraavaan annokseen on enemmän kuin 1 tunti:

Ota yksi tabletti heti kun muistat, ja seuraava tavalliseen aikaan.

Jos seuraavaan annokseen on vähemmän kuin 1 tunti:

Ota tabletti heti kun muistat, odota 1 tunti ja ota sitten toinen tabletti. Siirry tämän jälkeen tavalliseen

annostelurytmiisi.

Jätä aina vähintään tunti Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tablettien väliin mahdollisten

haittavaikutusten välttämiseksi.

Jos lopetat Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tablettien oton

Älä lopeta Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tablettien ottoa, ellei lääkäri näin määrää. Tällöin

lääkäri voi joutua muuttamaan muiden Parkinson-lääkkeiden, erityisesti levodopan, annoksia, jotta

sairauden oireet olisivat riittävässä hallinnassa. Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tablettien ja

muiden Parkinson-lääkkeiden käytön äkillinen lopettaminen voi aiheuttaa ei-toivottuja

haittavaikutuksia.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Monia haittavaikutuksia voidaan lievittää muuttamalla annosta.

Jos havaitset Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -hoidon aikana seuraavia oireita, ota

välittömästi yhteyttä lääkäriin:

Lihaksesi ovat hyvin jäykät ja nykivät voimakkaasti, sinulla on vapinaa, kiihtyneisyyttä,

sekavuutta, kuumetta, pulssisi on nopeutunut tai verenpaineesi on epävakaa. Nämä saattavat olla

neuroleptioireyhtymän (MNS, harvinainen vaikea reaktio lääkkeille, joita käytetään

keskushermostohäiriöiden hoitoon) tai rabdomyolyysin (harvinainen ja vaikea lihassairaus)

oireita.

Yliherkkyysreaktioita, kuten nokkosihottumaa, kutinaa, ihottumaa sekä kasvojen, huulien, kielen

tai nielun turvotusta, joka voi vaikeuttaa hengitystä tai nielemistä.

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 potilaalla 10:stä):

pakkoliikkeet (dyskinesia)

pahoinvointi

vaaraton virtsan värjäytyminen punaruskeaksi

lihaskipu

ripuli

Yleiset (enintään 1 potilaalla 10:stä)

alhaisen verenpaineen aiheuttama pyörrytys tai pyörtyminen, korkea verenpaine

Parkinsonin taudin oireiden paheneminen, huimaus, uneliaisuus

oksentelu, vatsakipu ja vatsavaivat, närästys, suun kuivuminen, ummetus

univaikeudet, hallusinaatiot (aistiharhat), sekavuus, epänormaalit unet (mukaan lukien

painajaisunet), väsymys

psyykkisen tilan muutokset – mukaan lukien muistin huononeminen, ahdistuneisuus ja masennus

(johon saattaa liittyä itsemurha-ajatuksia)

sydän- tai valtimosairaustapahtumat (esim. rintakipu), epäsäännöllinen sydämen syke tai rytmi

lisääntynyt kaatuilu

hengästyminen

lisääntynyt hikoilu,

ihottuma

lihaskouristukset, jalkojen turpoaminen

näön hämärtyminen

anemia

ruokahaluttomuus, painonlasku

päänsärky, nivelkipu

virtsatieinfektio

Melko harvinaiset (enintään 1 potilaalla 100:sta):

sydänkohtaus

ruoansulatuskanavan verenvuoto

verisolumuutokset (jotka voivat johtaa verenvuotoon), poikkeava maksan toimintakokeen tulos

kouristukset

kiihtymys

psykoottiset oireet

koliitti

(paksusuolitulehdus)

ihon, hiusten sekä muun ihokarvoituksen, kynsien ja hien värjääntyminen

nielemisvaikeudet

virtsaamiskyvyttömyys

Seuraavia haittavaikutuksia on myös ilmoitettu:

hepatiitti (maksatulehdus)

kutina

Seuraavia haittavaikutuksia saattaa esiintyä:

Hallitsematon tarve toimia mahdollisesti haitallisten mielijohteiden

mukaan, kuten:

voimakas pelihimo itselle tai perheelle aiheutuvista seurauksista huolimatta

muuttunut tai lisääntynyt seksuaalinen mielenkiinto

ja käyttäytyminen, esimerkiksi

lisääntynyt seksuaalinen halu, joka haittaa merkittävästi sinua tai muita

kontrolloimaton ja liiallinen ostelu tai tai tuhlaaminen

ahmiminen (suurten ruokamäärien syöminen lyhyessä ajassa) tai pakkomielteinen syöminen

(syöminen enemmän kuin normaalisti ja enemmän kuin on tarpeen).

Kerro lääkärille, jos sinulla esiintyy tällaista käyttäytymistä keskustellaksesi miten oireita voidaan

hallita tai vähentää.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus

ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tablettien säilyttäminen

HDPE-purkkipakkaus tulee käyttää 6 kuukauden kuluessa avaamisesta.

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä purkissa ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim. /

EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord sisältää

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tablettien vaikuttavat aineet ovat levodopa, karbidopa

ja entakaponi.

Yksi Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 50 mg/12,5 mg/200 mg -tabletti sisältää 50 mg

levodopaa, 12,5 mg karbidopaa ja 200 mg entakaponia.

Yksi Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 75 mg/18,75 mg/200 mg -tabletti sisältää 75 mg

levodopaa, 18,75 mg karbidopaa ja 200 mg entakaponia.

Yksi Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 100 mg/25 mg/200 mg -tabletti sisältää 100 mg

levodopaa, 25 mg karbidopaa ja 200 mg entakaponia.

Yksi Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 125 mg/31,25 mg/200 mg -tabletti sisältää 125 mg

levodopaa, 31,25 mg karbidopaa ja 200 mg entakaponia.

Yksi Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 150 mg/37,5 mg/200 mg -tabletti sisältää 150 mg

levodopaa, 37,5 mg karbidopaa ja 200 mg entakaponia.

Yksi Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 200 mg/50 mg/200 mg -tabletti sisältää 200 mg

levodopaa, 50 mg karbidopaa ja 200 mg entakaponia.

Muut tabletin ytimen aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, krospovidoni (tyyppi B), povidoni K-

30, magnesiumstearaatti ja natriumsitraatti.

Kalvopäällysteen aineet ovat hypromelloosi, makrogoli 6000, titaanidioksidi

(E171),

polysorbaaatti 80, punainen rautaoksidi (E172) ja keltainen rautaoksidi (E172) (vahvuuksissa

50 mg/12,5 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg ja 150 mg/37,5 mg/200 mg).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 50 mg/12,5 mg/200 mg tabletti, kalvopäällysteinen:

vaalearuskea tai harmaanpunainen, pyöreä, halkaisijaltaan noin 11,3 mm, kaksoiskupera,

kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on kohomerkintä ”50” ja jonka toinen puoli on

kuvioton.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 75 mg/18,75 mg/200 mg tabletti, kalvopäällysteinen:

vaaleanruskea tai hennon vaaleanpunainen, soikea, pituudeltaan noin 15,2 mm ja leveydeltään noin

7,2 mm kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on kohomerkintä ”75” ja jonka toinen puoli

on kuvioton.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 100 mg/25 mg/200 mg tabletti, kalvopäällysteinen:

vaaleanruskea tai harmaanpunainen, soikea, pituudeltaan noin 16,7 mm ja leveydeltään noin 7,7 mm

kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on kohomerkintä ”100” ja jonka toinen puoli on

kuvioton.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 125 mg/31,25 mg/200 mg tabletti, kalvopäällysteinen:

vaaleanruskea tai hennon vaaleanpunainen, pitkänomaisen soikea, pituudeltaan noin 15,2 mm ja

leveydeltään noin 9,7 mm kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on kohomerkintä ”125” ja

jonka toinen puoli on kuvioton.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 150 mg/37,5 mg/200 mg tabletti, kalvopäällysteinen:

vaaleanruskea tai harmaanpunainen, pitkänomaisen soikea, pituudeltaan noin 16,2 mm ja leveydeltään

noin 10,2 mm kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on kohomerkintä ”150” ja jonka

toinen puoli on kuvioton.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 200 mg/50 mg/200 mg tabletti, kalvopäällysteinen:

tumma

ruskeanpunainen, soikea, pituudeltaan noin 19,15 mm ja leveydeltään noin 9,05 mm

kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on kohomerkintä ”200” ja jonka toinen puoli on

kuvioton.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tableteista on olemassa kolme erilaista pakkauskokoa (30,

100 tai 130 tablettia). Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526KV Utrecht,

Alankomaat

Valmistajat

Accord Healthcare Limited

Sage house, 319 Pinner road,

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF,

Iso-Britannia

Wessling Hungary Kft.,

Fóti út 56., Budapest 1047,

Unkari

Pharmacare Premium Ltd

HHF 003, Hal Far Industrial Estate,

Birzebbugia, BBG 3000,

Malta

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 29.11.2018

Bipacksedel: Information till användaren

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 50 mg/12,5 mg/200 mg filmdragerade tabletter

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 75 mg/18,75 mg/200 mg filmdragerade tabletter

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 100 mg/25 mg/200 mg filmdragerade tabletter

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 125 mg/31,25 mg/200 mg filmdragerade tabletter

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 150 mg/37,5 mg/200 mg filmdragerade tabletter

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 200 mg/50 mg/200 mg filmdragerade tabletter

levodopa/karbidopa/entakapon

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord

Hur du tar Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord

Eventuella biverkningar

Hur Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord är och vad det används för

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord innehåller tre aktiva substanser (levodopa, karbidopa och

entakapon) i en filmdragerad tablett. Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord används för behandling

av Parkinsons sjukdom.

Parkinsons sjukdom beror på låga nivåer av ämnet dopamin i hjärnan. Levodopa ökar mängden

dopamin och lindrar därför symtomen av Parkinsons sjukdom. Karbidopa och entakapon förbättrar

den effekt levodopa har på Parkinsons sjukdom.

Levodopa/karbidopa/entakapon som finns i Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord kan också vara

godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare,

apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord

Ta inte Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord om du

är allergisk mot levodopa, karbidopa eller entakapon eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6)

har trångvinkelglaukom (en ögonsjukdom)

har tumör i binjuren

tar vissa läkemedel för behandling av depression (kombinationer av selektiva MAO-A- och

MAO-B-hämmare, eller icke-selektiva MAO-hämmare)

tidigare haft neuroleptiskt malignt syndrom (NMS – detta är en sällsynt reaktion mot läkemedel

som används för att behandla allvarlig psykisk sjukdom)

tidigare haft icke-traumatisk rabdomyolys (en sällsynt muskelsjukdom)

har en allvarlig leversjukdom.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord om du

har eller har haft:

en hjärtattack eller någon annan hjärtsjukdom inklusive arytmier, eller blodkärlssjukdom

astma eller annan lungsjukdom

leverproblem, din dos kan då behöva justeras

njursjukdom eller hormonrelaterad sjukdom

magsår eller krampanfall

om du upplever långvarig diarré, kontakta läkare då detta kan vara ett tecken på

tjocktarmsinflammation

någon form av allvarlig psykisk sjukdom, till exempel psykos

kroniskt vidvinkelglaukom. Din dos kan då behöva justeras och ditt ögontryck kan behöva

kontrolleras.

Rådfråga din läkare om du tar:

antipsykotika (läkemedel för behandling av psykos)

läkemedel som kan orsaka lågt blodtryck när du reser dig från en stol eller säng. Du bör vara

medveten om att Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord kan förvärra denna effekt.

Rådfråga din läkare om du under behandlingen med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord:

upplever att dina muskler blir mycket stela eller rycker kraftigt, eller om du lider av skakningar,

upphetsning, förvirring, feber, snabb puls eller kraftiga blodtryckssvängningar. Om något av detta

händer, kontakta genast läkare.

känner dig deprimerad, har självmordstankar eller märker att ditt beteende förändras

plötsligt faller i sömn, eller känner dig mycket sömnig. Om det händer ska du inte köra bil eller

använda maskiner (se även avsnittet ”Körförmåga och användning av maskiner”).

får ofrivilliga rörelser eller om de förvärrats efter start av behandling med

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord. Om detta händer kan läkaren behöva ändra din

dosering av läkemedel mot Parkinsons sjukdom.

får diarré: din vikt kan behöva övervakas för att undvika en eventuell kraftig viktminskning

upplever aptitlöshet som förvärras över tid, orkeslöshet (svaghet, utmattning) och viktminskning

inom en kort tidsperiod. Om detta händer bör en allmän läkarundersökning inklusive

leverfunktionstest övervägas.

känner att du vill sluta använda Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord, se avsnittet ”Om du

slutar ta Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord”.

Berätta för din läkare om du eller din familj/omhändertagare upptäcker att du utvecklar drifter eller

begär att bete dig på sätt som är ovanliga för dig, eller du inte kan motstå impulsen, driften eller

frestelsen att bedriva viss aktivitet som kan skada dig själv eller andra. Detta beteende kallas

impulskontrollstörning och kan inkludera tvångsmässigt spelande, överdrivet matintag eller

spenderande, en onormalt hög sexualdrift eller en upptagenhet med ökning i sexuella tankar eller

känslor. Din läkare kan behöva se över din behandling.

Din läkare kan behöva ta regelbundna prover på dig under långtidsbehandling

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord.

Om du behöver opereras ska du tala om för din läkare att du tar Levodopa/Carbidopa/Entacapone

Accord.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord rekommenderas inte för behandling av extrapyramidala

symtom (till exempel ofrivilliga

rörelser, skakningar, muskelstelhet och muskelsammandragningar)

orsakade av andra mediciner.

Barn och ungdomar

Erfarenhet av behandling av patienter under 18 år med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord är

begränsad. Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord rekommenderas därför inte för behandling av

barn.

Andra läkemedel och Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Ta inte Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord om du tar vissa läkemedel för behandling av

depression (kombinationer av selektiva MAO-A- och MAO-B-hämmare, eller icke-selektiva MAO-

hämmare).

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord kan förstärka effekten och biverkningarna av vissa

läkemedel. Dessa inkluderar:

läkemedel för behandling av depression såsom moklobemid, amitriptylin,

desipramin, maprotilin,

venlafaxin och paroxetin

rimiterol och isoprenalin, som används för att behandla sjukdomar i luftvägarna

adrenalin, som används vid svåra allergiska reaktioner

noradrenalin, dopamin och dobutamin, som används för att behandla hjärtsjukdomar och lågt

blodtryck

alfa-metyldopa, som används för att behandla högt blodtryck

apomorfin, som används för att behandla Parkinsons sjukdom

Vissa läkemedel kan försvaga effekten av Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord. Dessa är:

dopaminantagonister som används för att behandla mental sjukdom, illamående och kräkningar

fenytoin som används för att förhindra krampryckningar

papaverin som används för muskelavslappning

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord kan försämra upptaget av järn. Ta därför inte

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord och järntillskott samtidigt, utan med minst 2–3 timmars

mellanrum.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord med mat och dryck

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord kan tas med eller utan mat. Hos vissa patienter kan

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord upptas sämre om det tas samtidigt med eller kort efter att

man ätit proteinrik föda (som kött, fisk, mjölkprodukter,

frö och nötter). Kontakta läkare om du tror att

detta gäller dig.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du bör inte amma när du behandlas med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord.

Körförmåga och användning av maskiner

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord kan sänka ditt blodtryck, vilket kan orsaka att du känner dig

virrig eller yr. Var därför särskilt försiktig om du kör bil eller använder verktyg eller maskiner.

Om du känner dig mycket dåsig eller om du ibland plötsligt somnar, vänta tills du känner dig fullt

vaken innan du kör bil eller gör något annat som kräver att du är uppmärksam. Annars kan du utsätta

dig själv eller andra för skada eller död.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

Hur du tar Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare

eller apotekspersonal om du är osäker.

För vuxna och äldre personer:

Din läkare informerar dig om exakt hur många tabletter Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord

du ska ta varje dag.

Det är inte meningen att tabletterna ska delas eller brytas i småbitar.

Du ska bara ta en tablett i taget.

Beroende på hur du svarar på behandlingen kan läkaren föreslå en höjning eller sänkning av

dosen.

Om du tar Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 50 mg/12,5 mg/200 mg,

75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg eller

150 mg/37,5 mg/200 mg filmdragerade tabletter, ta inte mer än 10 tabletter per dag.

Om du tar Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 200 mg/50 mg/200 mg filmdragerade

tabletter, ta inte mer än 7 tabletter av den här styrkan dagligen.

Om du upplever att effekten av Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord är för stark eller för svag

eller om du upplever eventuella biverkningar, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Om du har tagit för stor mängd av Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977 i Finland,

112 i Sverige) för

bedömning av risken samt rådgivning.

Om du av misstag har tagit fler tabletter Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord än du ska kontakta

genast läkare eller apotekspersonal. I händelse av en överdosering kan du känna dig förvirrad eller

upprörd, din hjärtfrekvens kan vara långsammare eller snabbare än normalt eller kan huden, tungan,

ögonen eller urinen få färgförändringar.

Om du har glömt att ta Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om det är mer än 1 timme till nästa dos:

Ta en tablett så snart du kommer ihåg och ta nästa tablett vid ordinarie tidpunkt.

Om det är mindre än 1 timme till nästa dos:

Ta en tablett så snart du kommer ihåg, vänta 1 timme och ta sedan ytterligare en tablett. Efter det kan

du fortsätta som vanligt.

Se alltid till att det är minst en timme mellan Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord-doserna för att

undvika eventuella biverkningar.

Om du slutar att ta Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord

Sluta inte ta Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord annat än på uppmaning av din läkare. I ett

sådant fall kan din läkare behöva ändra din övriga antiparkisonmedicinering, speciellt levodopa, för att

behålla tillräcklig

symtomkontroll. Om du plötsligt slutar ta Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord

och andra antiparkisonmedel kan det leda till oönskade biverkningar.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. Många biverkningar kan mildras genom att justera dosen.

Om du vid behandling med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord upplever följande symtom,

kontakta genast läkare:

dina muskler blir mycket stela eller rycker kraftigt, du lider av skakningar, upphetsning,

förvirring, feber, snabb puls eller kraftiga blodtryckssvängningar. Dessa kan vara symtom på

malignt neuroleptikasyndrom (NMS, en sällsynt svår reaktion på läkemedel som används för att

behandla sjukdomar i det centrala nervsystemet) eller rabdomyolys (en sällsynt svår

muskelsjukdom).

Allergisk reaktion, symtomen kan innefatta nässelfeber, klåda, hudutslag, svullnad av ansikte,

läppar, tunga eller svalg. Detta kan orsaka svårigheter att andas eller att svälja.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

ofrivilliga rörelser (dyskinesier)

illamående

rödbrun missfärgning av urinen (ofarlig)

muskelsmärta

diarré

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

tomhets- eller svimningskänsla p.g.a. lågt blodtryck, högt blodtryck

förvärrade symtom på Parkinsons sjukdom, yrsel, dåsighet

kräkningar, buksmärta och obehagskänslor, halsbränna, muntorrhet, förstoppning

sömnsvårigheter, hallucinationer,

förvirring, onormala drömmar (inklusive mardrömmar), trötthet

mentala förändringar – inklusive minnesstörningar, oro och depression (eventuellt med

självmordstankar)

hjärt- eller artärsjukdom (t.ex. bröstsmärtor), oregelbunden hjärtfrekvens eller rytm

ökad tendens att falla

andfåddhet

ökad svettning, utslag

muskelkramper, svullnad av benen

dimsyn

blodbrist

minskad aptit, viktminskning

huvudvärk, ledsmärta

urinvägsinfektion

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

hjärtattack

tarmblödning

förändring i blodets cellbild som kan leda till blödning,

onormala leverfunktionsvärden

krampanfall

upprördhetskänslor

psykotiska symtom

kolit (inflammation i tjocktarmen)

missfärgning av annat än urin (t.ex. hud, naglar, hår, svett)

svårigheter att svälja

oförmåga att urinera

Följande biverkningar har också rapporterats:

hepatit (inflammation i levern)

klåda

Du kan uppleva följande biverkningar:

Oförmåga att stå emot impulsen att utföra en handling som kan vara skadlig, vilket kan inkludera:

stark impuls att spela extremt mycket trots allvarliga personliga konsekvenser eller familjära

konsekvenser

förändrat eller ökat sexuellt intresse och beteende som berör dig eller andra betydligt, t.ex. en

ökad sexlust

okontrollerad överdriven shopping eller spenderande

hetsätning (äta stora mängder mat under en kort period) eller tvångsmässigt matintag (äta

mer mat än normalt och mer än vad som behövs för att tillfredsställa din hunger).

Berätta för din läkare om du upplever något av dessa symtom; man kommer diskutera hur man ska

hantera eller reducera dessa symtom.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar

som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

webplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord ska förvaras

Öppnad HDPE-flaska ska användas inom 6 månader.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på burken och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna i Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord är levodopa, karbidopa och

entakapon.

Varje Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 50 mg/12,5 mg/200 mg filmdragerad tablett

innehåller 50 mg levodopa, 12,5 mg karbidopa och 200 mg entakapon.

Varje Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 75 mg/18,75 mg/200 mg filmdragerad tablett

innehåller 75 mg levodopa, 18,75 mg karbidopa och 200 mg entakapon.

Varje Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 100 mg/25 mg/200 mg filmdragerad tablett

innehåller 100 mg levodopa, 25 mg karbidopa och 200 mg entakapon.

Varje Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 125 mg/31,25 mg/200 mg filmdragerad tablett

innehåller 125 mg levodopa, 31,25 mg karbidopa och 200 mg entakapon.

Varje Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 150 mg/37,5 mg/200 mg filmdragerad tablett

innehåller 150 mg levodopa, 37,5 mg karbidopa och 200 mg entakapon.

Varje Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 200 mg/50 mg/200 mg filmdragerad tablett

innehåller 200 mg levodopa, 50 mg karbidopa och 200 mg entakapon.

Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är mikrokristallin

cellulosa, krospovidon (typ B), povidon

K 30, magnesiumstearat och natriumcitrat.

Filmdrageringen innehåller hypromellos, makrogol 6000, titandioxid (E171), polysorbat 80, röd

järnoxid (E172) och gul järnoxid (E172) (50 mg/12,5 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg och

150 mg/37,5 mg/200 mg).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 50 mg/12,5 mg/200 mg filmdragerade tabletter: Ljusbruna

till gråröda, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter, cirka 11,3 mm i diameter,märkta med ”50” på

ena sidan och ingen märkning på andra sidan.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 75 mg/18,75 mg/200 mg filmdragerade tabletter: Ljusbruna

till ljusrosa, ovala filmdragerade tabletter (längd: cirka 15,2 mm, bredd: cirka 7,2 mm), märkta med

”75” på ena sidan och ingen märkning på andra sidan.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 100 mg/25 mg/200 mg filmdragerade tabletter: Ljusbruna

till gråröda, ovala filmdragerade tabletter (längd: cirka 16,7 mm, bredd: cirka 7,7 mm), märkta med

”100” på ena sidan och ingen märkning på andra sidan.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 125 mg/31,25 mg/200 mg filmdragerade tabletter: Ljusbruna

till ljusrosa, avlånga/ellipsformade filmdragerade tabletter (längd: cirka 15,2 mm, bredd: cirka

9,7 mm), märkta med ”125” på ena sidan och ingen märkning på andra sidan.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 150 mg/37,5 mg/200 mg filmdragerade tabletter: Ljusbruna

till gråröda, avlånga/ellipsformade filmdragerade tabletter (längd: cirka 16,2 mm, bredd: cirka

10,2 mm), märkta med ”150” på ena sidan och ingen märkning på andra sidan.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 200 mg/50 mg/200 mg filmdragerade tabletter: Mörkt

brunröda, ovala filmdragerade tabletter (längd: cirka 19,15 mm, bredd: cirka 9,05 mm), märkta med

”200” på ena sidan och ingen märkning på andra sidan.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord finns i tre olika förpackningsstorlekar (30, 100 och

130 tabletter). Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526KV Utrecht,

Nederländerna

Tillverkare

Accord Healthcare Ltd

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF,

Storbritannien

Wessling Hungary Kft.,

Fóti út 56., Budapest 1047,

Ungern

Pharmacare Premium Ltd

HHF 003, Hal Far Industrial Estate,

Birzebbugia, BBG 3000,

Malta

Denna bipacksedel ändrades senast 29.11.2018

Lue koko asiakirja

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 50 mg/12,5 mg/200 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 75 mg/18,75 mg/200 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 100 mg/25 mg/200 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 125 mg/31,25 mg/200 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 150 mg/37,5 mg/200 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 200 mg/50 mg/200 mg tabletti, kalvopäällysteinen

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi tabletti sisältää 50 mg levodopaa, 12,5 mg karbidopaa ja 200 mg entakaponia.

Yksi tabletti sisältää 75 mg levodopaa, 18,75 mg karbidopaa ja 200 mg entakaponia.

Yksi tabletti sisältää 100 mg levodopaa, 25 mg karbidopaa ja 200 mg entakaponia.

Yksi tabletti sisältää 125 mg levodopaa, 31,25 mg karbidopaa ja 200 mg entakaponia.

Yksi tabletti sisältää 150 mg levodopaa, 37,5 mg karbidopaa ja 200 mg entakaponia.

Yksi tabletti sisältää 200 mg levodopaa, 50 mg karbidopaa ja 200 mg entakaponia

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Tabletti, kalvopäällysteinen

50 mg/12,5 mg/200 mg: vaaleanruskea tai harmaanpunainen, pyöreä, halkaisijaltaan noin 11,3 mm,

kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on kohomerkintä ”50” ja jonka

toinen puoli on kuvioton.

75 mg/18,75 mg/200 mg: vaaleanruskea tai hennon vaaleanpunainen, soikea, pituudeltaan noin

15,2 mm ja leveydeltään noin 7,2 mm kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on

kohomerkintä ”75” ja jonka toinen puoli on kuvioton.

100 mg/25 mg/200 mg: vaaleanruskea tai harmaanpunainen, soikea, pituudeltaan noin 16,7 mm ja

leveydeltään noin 7,7 mm kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on kohomerkintä ”100” ja

jonka toinen puoli on kuvioton.

125 mg/31,25 mg/200 mg: vaaleanruskea tai hennon vaaleanpunainen, pitkänomaisen soikea,

pituudeltaan noin 15,2 mm ja leveydeltään noin 9,7 mm kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella

puolella on kohomerkintä ”125” ja jonka toinen puoli on kuvioton.

150 mg/37,5 mg/200 mg: vaaleanruskea tai harmaanpunainen, pitkänomaisen soikea, pituudeltaan

noin 16,2 mm ja leveydeltään noin 10,2 mm kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on

kohomerkintä ”150” ja jonka toinen puoli on kuvioton.

200 mg/50 mg/200 mg: tumma ruskeanpunainen, soikea, pituudeltaan noin 19,15 mm ja leveydeltään

noin 9,05 mm kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on kohomerkintä ”200” ja jonka

toinen puoli on kuvioton.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1.

Käyttöaiheet

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tabletteja käytetään Parkinsonin tautia sairastaville

aikuisille potilaille,

joiden annosvaikutuksen lopussa esiintyviä motorisia tilanvaihteluita ei ole saatu

vakautettua levodopa/dopadekarboksylaasiestäjä (DDC) -hoidolla.

4.2.

Annostus ja antotapa

Annostus

Potilaalle optimaalinen levodopan päiväannos tulee hakea annosta huolellisesti

titraten. Päivittäinen

annos olisi mielellään optimoitava valitsemalla yksi kuudesta saatavilla olevasta tablettivahvuudesta

(50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg,

150 mg/37,5 mg/200 mg tai 200 mg/50 mg/200 mg levodopa/karbidopa/entakaponi).

Potilasta tulee neuvoa ottamaan vain yksi Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tabletti kunakin

annoskertana. Potilailla, jotka saavat vähemmän kuin 70–100 mg karbidopaa vuorokaudessa, esiintyy

herkemmin pahoinvointia ja oksentelua.Kokemukset yli 200 mg:n päiväannoksista karbidopaa ovat

rajallisia ja korkein suositeltu entakaponin päiväannos on 2 000 mg, joten korkein vuorokausiannos on

10 tablettia Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -valmisteen vahvuuksille

50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg

ja 150 mg/37,5 mg/200 mg. Kymmenen Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord

150 mg/37,5 mg/200 mg -tablettia vastaa 375 mg:aa karbidopaa vuorokaudessa. Tämän päivittäisen

karbidopa-annoksen mukaisesti Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 200 mg/50 mg/200 mg -

tablettien korkein suositeltu vuorokausiannos on 7 tablettia.

Yleisesti ottaen Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord on tarkoitettu käytettäväksi potilaille, joita

jo hoidetaan Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tabletteja vastaavilla annosvahvuuksilla

tavanomaista levodopa/DDC-estäjä -valmistetta ja entakaponia.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -hoidon aloittaminen potilaalle, jota jo hoidetaan

levodopa/DDC-estäjä-valmisteilla (karbidopa tai benseratsidi) ja entakaponi-tableteilla

a. Potilas voidaan siirtää suoraan Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -hoidolle,

jos häntä jo

hoidetaan entakaponilla ja tavanomaisella levodopa/karbidopa -valmisteella käyttäen annoksia, jotka

vastaavat Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -valmisteen tablettivahvuuksia.

Esimerkiksi potilas, joka ottaa neljä kertaa päivässä yhden 50 mg/12,5 mg:n levodopa/karbidopa-

tabletin ja samanaikaisesti sen kanssa yhden 200 mg:n entakaponi-tabletin, voi ottaa neljä kertaa

päivässä yhden 50 mg/12,5 mg/200 mg:n Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tabletin aiempien

levodopa/karbidopa- ja entakaponi-tablettiensa sijasta.

b. Aloitettaessa Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -hoitoa potilaalle, jota jo hoidetaan

entakaponilla ja levodopa/karbidopa -valmisteella käyttäen annoksia, jotka eivät vastaa

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -valmisteen tablettivahvuutta 50 mg/12.5 mg/200 mg (tai

75 mg/18.75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31.25 mg/200 mg, 150 mg/37.5 mg/200 mg

tai 200 mg/50 mg/200 mg), tulee potilaan Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -annostelu titrata

huolellisesti

optimaalisen kliinisen vasteen saavuttamiseksi. Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord

-hoidon alussa haetaan sellainen levodopan vuorokausiannos, joka vastaa mahdollisimman hyvin

potilaan aiemmin käyttämää levodopan vuorokausiannosta.

c. Aloitettaessa Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -hoitoa potilaalle, jota jo hoidetaan

entakaponilla ja tavanomaisella levodopa/benseratsidi-valmisteella,

levodopa/benseratsidi-hoito tulisi

keskeyttää edellisenä iltana ja aloittaa hoito Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tableteilla

seuraavana aamuna. Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -valmisteen aloitusannoksen tulisi

sisältää saman verran tai vähän (5–10 %) aiempaa enemmän levodopaa.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -hoidon aloittaminen potilaalle, jota ei vielä hoideta

entakaponilla

Entakaponihoidon aloittamista nykyistä hoitoa vastaavalla Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -

annoksella voidaan harkita joillekin

Parkinsonin tautia sairastaville potilaille,

joiden annosvaikutuksen

lopussa esiintyviä motorisia tilanvaihteluita ei ole saatu vakautettua tavanomaisilla levodopaa ja DDC-

estäjää sisältävillä valmisteilla. Entakaponihoidon aloittamista suoraan

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tableteilla ei kuitenkaan suositella, mikäli potilaalla

esiintyy dyskinesioita tai hänen päivittäinen levodopa-annoksensa ylittää 800 mg. Tällaiselle potilaalle

entakaponihoito on hyvä aloittaa erillisillä entakaponitableteilla,

muuttaa tarvittaessa levodopa-

annostelua ja siirtyä Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -hoitoon vasta sopivan annostelun

löydyttyä.

Entakaponi lisää levodopan vaikutuksia. Tämän vuoksi erityisesti potilailla, joilla esiintyy

dyskinesioita, voi olla tarpeen vähentää levodopa-annosta 10–30 % Levodopa/Carbidopa/Entacapone

Accord -hoidon ensimmäisinä päivinä tai viikkoina. Levodopan vuorokausiannosta voidaan vähentää

potilaan kliinisen vasteen mukaisesti pidentämällä annosväliä ja/tai pienentämällä levodopan annosta.

Annosmuutokset hoidon aikana

Kun potilas tarvitsee enemmän levodopaa, tulee harkita joko Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord

-tablettien annosvälin lyhentämistä ja/tai vaihtoehtoisten vahvuuksien käyttöä annossuositusten

puitteissa.

Kun potilas tarvitsee vähemmän levodopaa, Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -hoidon

vuorokausiannosta tulisi alentaa, joko pidentämällä annosväliä tai käyttäen pienempää vahvuutta.

Jos Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tablettien rinnalla käytetään samanaikaisesti muita

levodopavalmisteita,

on noudatettava suosituksia korkeimmista sallituista vuorokausiannoksista.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -hoidon lopettaminen: Jos Levodopa/Carbidopa/Entacapone

Accord -hoito (levodopa/karbidopa/entakaponi) lopetetaan ja potilas siirretään levodopa/DDC-estäjä-

hoidolle, johon ei kuulu entakaponia, on välttämätöntä hakea uudestaan potilaalle sopiva muiden

Parkinson-lääkkeiden ja erityisesti levodopan annostaso, jotta Parkinsonin taudin oireet pysyvät

hallinnassa.

Pediatriset potilaat: Levodopa/karbidopa/entakaponi -valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle

18-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Iäkkäät potilaat: Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -hoidon annossuositukset ovat iäkkäille

potilaille samat kuin muillekin potilaille.

Potilaat, joilla on maksan vajaatoiminta: On suositeltavaa, että Levodopa/Carbidopa/Entacapone

Accord -valmistetta annetaan varovasti potilaille,

joilla on lievä tai keskivaikea maksan vajaatoiminta.

Annoksen pienentäminen voi olla aiheellista (ks. kohta 5.2). Vaikea maksan vajaatoiminta, ks. kohta

4. 3.

Potilaat, joilla on munuaisten vajaatoiminta Munuaisten vajaatoiminta ei vaikuta entakaponin

farmakokinetiikkaan. Erityisiä tutkimuksia levodopan ja karbidopan farmakokinetiikasta munuaisten

vajaatoimintapotilailla ei ole raportoitu. Sen vuoksi Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -

valmistetta on annettava varoen potilaille, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta mukaan lukien

potilaat, jotka saavat dialyysihoitoa (ks. kohta 5.2).

Antotapa

Tabletti otetaan suun kautta ja voidaan ottaa joko ruoan kanssa tai ilman (ks. kohta 5.2). Yksi tabletti

sisältää yhden hoitoannoksen, ja tabletti on otettava kokonaisena.

4.3.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttaville aineille tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Vaikea maksan vajaatoiminta.

Ahdaskulmaglaukooma.

Feokromosytooma.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tablettien yhteiskäyttö epäselektiivisten

monoamiinioksidaasiestäjien

(MAO-A ja MAO-B) kanssa (esim. feneltsiini ja

tranylkypromiini).

Yhteiskäyttö selektiivisten MAO-A-estäjien ja selektiivisten MAO-B-estäjien kanssa (ks. kohta

4.5).

Aiempi maligni neuroleptioireyhtymä (MNS) ja/tai ei-traumaattinen rabdomyolyysi.

4.4.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Lääkkeiden aiheuttamien ekstrapyramidaalireaktioiden hoitoa Levodopa/Carbidopa/Entacapone

Accord -tableteilla ei suositella.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -valmistetta on annettava varoen potilaalle, jolla on

iskeeminen sydänsairaus, vaikea kardiovaskulaarinen sairaus tai keuhkosairaus,

bronkiaaliastma, munuaissairaus tai endokrinologinen

sairaus tai jolla on aiemmin ollut

mahahaavatauti tai kouristuksia.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -hoitoa aloitettassa ja erityisesti annoksen

titrausvaiheessa on potilaan sydämen toimintaa seurattava huolella, mikäli potilas on sairastanut

sydäninfarktin ja hänellä esiintyy eteis- tai kammioperäisiä rytmihäiriöitä.

Kaikkien Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tableteilla hoidettavien potilaiden

psyykkistä tilaa on seurattava huolellisesti, jotta havaitaan mahdolliset psyykkisen tilan

muutokset, kuten itsetuhoisia piirteitä omaavan depression kehittyminen tai muun vakavasti

epäsosiaalisen käyttäytymisen puhkeaminen. Aikaisemmin psykoosia sairastaneita tai

parhaillaan psykoosia sairastavia potilaita on hoidettava varoen.

Dopamiinireseptoreita salpaavia antipsykootteja, erityisesti D

-reseptoriantagonisteja, on

käytettävä varoen Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tablettien kanssa. Potilasta on

seurattava huolellisesti, jotta havaitaan mahdollinen Parkinson-lääkehoidon vaikutusten

heikkeneminen ja sairauden oireiden paheneminen.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -valmistetta voidaan käyttää varoen potilaalle, jolla on

krooninen avokulmaglaukooma,

mikäli hänen silmänpaineensa on hyvin

hallinnassa.Silmänpainetta seurataan huolellisesti hoidon aikana muutosten havaitsemiseksi

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord voi aiheuttaa ortostaattista hypotensiota. Sen vuoksi

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -valmistetta on annettava varoen potilaalle, joka

käyttää myös muita lääkkeitä, jotka voivat aiheuttaa pystyyn nousemiseen liittyvää

verenpaineen laskua.

Käytettäessä entakaponia yhdessä levodopan kanssa Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla on

esiintynyt uneliaisuutta ja äkillistä nukahtelua. Sen vuoksi on noudatettava varovaisuutta

ajettaessa tai käytettäessä koneita ja laitteita (ks. kohta 4.7).

Kliinisissä tutkimuksissa dopaminergisiä haittavaikutuksia, esim. dyskinesioita, esiintyi

yleisemmin niillä potilailla, jotka saivat entakaponia ja dopamiiniagonisteja (kuten

bromokriptiinia), selegiliiniä tai amantadiinia kuin potilailla, jotka saivat lumelääkettä kyseisten

lääkkeiden kanssa. Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -hoitoa aloitettaessa on muiden

Parkinsonin taudin lääkkeiden annoksia mahdollisesti muutettava, mikäli potilaalla ei ole

entakaponilääkitystä.

Rabdomyolyysia on kuvattu harvoissa tapauksissa vaikeiden dyskinesioiden tai malignin

neuroleptioireyhtymän (MNS) seurauksena potilailla, joilla on Parkinsonin tauti. Potilaan tilaa

on sen vuoksi seurattava huolellisesti,

mikäli Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -

annosta pienennetään äkillisesti tai hoito lopetetaan, varsinkin jos potilas on myös

neuroleptihoidolla. MNS-oireyhtymään kuuluu rabdomyolyysi ja hypertermia, ja tyypillisiä

piirteitä ovat motoriset oireet (jäykkyys, lihasnykäykset ja vapina), psyykkisen tilan muutokset

(esim. kiihtyneisyys,

sekavuus ja kooma), hypertermia, autonomisen järjestelmän häiriöt

(takykardia, epävakaa verenpaine) ja kohonnut seerumin kreatiinifosfokinaasitaso. Yksittäisissä

tapauksissa voi esiintyä vain osa näistä oireista ja/tai löydöksistä. Varhainen diagnoosi on tärkeä

MNS:n asianmukaiselle hoidolle. Äkillisesti keskeytetyn Parkinsonin taudin lääkehoidon

yhteydessä on raportoitu MNS:ää muistuttavaa oireyhtymää, johon liittyy lihasjäykkyyttä,

kohonnutta ruumiinlämpöä,

psyykkisen tilan muutoksia ja seerumin

kreatiniinifosfokinaasitasojen nousua. Kontrolloiduissa

tutkimuksissa ei MNS:ää tai

rabdomyolyysiä ole raportoitu entakaponi-hoidon äkillisen lopettamisen yhteydessä.

Entakaponin markkinoille tulon jälkeen malignia neuroleptioireyhtymää on raportoitu

yksittäisiä tapauksia erityisesti silloin,

kun entakaponihoito ja muu samanaikainen

dopaminerginen lääkitys on äkillisesti lopetettu tai annosta on äkillisesti pienennetty. Jos

pidetään tarpeellisena korvata Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord levodopalla ja DCC-

estäjällä ilman entakaponia tai muuta dopaminergistä lääkitystä, tulisi siirtyminen tehdä hitaasti

ja levodopa- annoksen lisääminen voi olla välttämätöntä.

Yleisanestesian yhteydessä Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -hoitoa voidaan jatkaa niin

kauan kuin nesteiden ja lääkkeiden nauttiminen suun kautta on sallittua. Jos hoito keskeytetään

väliaikaisesti, normaalia vuorokausiannosta voidaan jatkaa heti, kun potilas kykenee ottamaan

lääkkeitä suun kautta.

Pitkäaikaishoidon aikana suositellaan maksan, hematopoieesin, verenkiertoelimistön ja

munuaisten toiminnan tutkimista säännöllisin väliajoin.

Ripuloivien

potilaiden painon seuranta on suositeltavaa mahdollisen liiallisen

painonmenetyksen estämiseksi. Pitkittynyt tai jatkuva ripuli, joka ilmaantuu entakaponi-hoidon

aikana saattaa olla merkki koliitista. Pitkittyneen tai jatkuvan ripulin ilmetessä tulisi lääkkeen

anto keskeyttää ja harkita asianmukaisia hoitoja ja tutkimuksia.

Potilaita pitää seurata säännöllisesti impulssikontrollin

häiriöiden kehittymisen

varalta.Potilaiden ja heidän omaishoitajiensa on hyvä tietää, että impulssikontrollin

häiriöihin

liittyviä käytösoireita (kuten pelihimo, lisääntynyt libido,

hyperseksuaalisuus, pakonomainen

tuhlaaminen tai ostelu, ahmiminen ja pakonomainen syöminen) voi esiintyä potilailla,

jotka ovat

käyttäneet dopamiiniagonistia tai muuta dopaminergista levodopaa sisältävää lääkettä, kuten

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -valmistetta. Hoidon uudelleenarviointi

suositeltavaa, jos tällaisia oireita esiintyy.

Potilaille, jotka lyhyessä ajassa kokevat etenevää anoreksiaa, asteniaa ja painon laskua, pitäisi

harkita yleistä lääkärintutkimusta, joka sisältää maksan toimintakokeet.

Levodopa/karbidopa -valmisteet voivat aiheuttaa vääriä positiivisia

tuloksia virtsan

moniliuskakokeessa ketonurian osalta. Virtsanäytteen keittäminen ei muuta tätä reaktiota.

Vääriä negatiivisia tuloksia voidaan saada käytettäessä glukoosioksidaasimenetelmiä

glukosurian toteamiseen.

4.5.

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Muut Parkinsonin taudin lääkkeet: Tähän mennessä ei ole olemassa viitteitä siitä, että

yhteisvaikutukset estäisivät Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tablettien samanaikaisen käytön

muiden tavanomaisten Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden kanssa. Entakaponi voi

suurina annoksina vaikuttaa karbidopan imeytymiseen. Annossuosituksia noudatettaessa (200 mg

entakaponia korkeintaan 10 kertaa päivässä) ei yhteisvaikutuksia karbidopan kanssa kuitenkaan ole

havaittu. Entakaponin ja selegiliinin

yhteisvaikutuksia on tutkittu toistuvan annoksen tutkimuksissa

Parkinson-potilailla,

joita hoidettiin levodopalla ja DDC-estäjällä, eikä mitään yhteisvaikutuksia

havaittu. Kun selegiliiniä

käytetään Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tablettien kanssa, ei

10 mg:n vuorokausiannosta tulisi ylittää.

Varovaisuutta olisi noudatettava, kun annetaan seuraavia lääkeaineita samanaikaisesti levodopahoidon

kanssa:

Verenpainelääkkeet: Oireista posturaalista hypotensiota voi esiintyä, kun levodopa lisätään

verenpainelääkkeitä käyttävän potilaan lääkitykseen. Verenpainelääkityksen annosta voidaan

mahdollisesti joutua muuttamaan.

Masennuslääkkeet: Joissakin harvinaisissa tapauksissa on samanaikaisesti käytettyjen trisyklisten

antidepressanttien ja levodopa/karbidopa-lääkityksen yhteydessä raportoitu hypertensiota ja

dyskinesiaa. Kerta-annostutkimuksissa terveillä vapaaehtoisilla ei ole havaittu yhteisvaikutuksia

entakaponin ja imipramiinin,

eikä entakaponin ja moklobemidin

välillä. Huomattavaa määrää

Parkinson-potilaita on hoidettu levodopa/karbidopa/entakaponi-yhdistelmällä,

yhdistettynä useisiin

muihin lääkehoitoihin

mukaan lukien MAO-A-estäjät, trisykliset antidepressantit, noradrenaliinin

takaisinotonestäjät kuten desipramiini,

maprotiliini

ja venlafaksiini ja COMT:n kautta metaboloituvat

lääkevalmisteet (esim. katekolirakenteiset yhdisteet, paroksetiini). Mitään farmakodynaamisia

yhteisvaikutuksia ei ole havaittu. On kuitenkin noudatettava varovaisuutta, kun näitä lääkevalmisteita

käytetään samanaikaisesti Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tablettien kanssa (ks. kohdat 4.3

ja 4.4).

Muut vaikuttavat aineet: Dopamiinireseptoriantagonistit (esim. jotkut antipsykootit ja antiemeetit),

fenytoiini ja papaveriini voivat vähentää levodopan terapeuttista vaikutusta. Näitä lääkevalmisteita

yhdessä Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tablettien kanssa käyttäviä potilaita olisi

tarkkailtava terapeuttisen vasteen mahdollisen alenemisen havaitsemiseksi.

Koska in vitro -kokeissa entakaponilla on ollut affiniteettiä sytokromi P450 2C9 -isoentsyymiin (ks.

kohta 5.2), Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord voi mahdollisesti vaikuttaa niiden lääkeaineiden

pitoisuuksiin,

jotka metaboloituvat tämän isoentsyymin kautta, kuten S-varfariini. Terveillä

vapaaehtoisilla tehdyssä yhteisvaikutuskokeessa entakaponi ei kuitenkaan muuttanut plasman S-

varfariinipitoisuuksia. R-varfariinin AUC-arvo oli keskimäärin 18 % korkeampi [CI

11–26 %]. INR-

arvot nousivat keskimäärin 13 % [CI

6–19 %]. Sen vuoksi INR-arvojen mittaamista suositellaan, kun

entakaponihoito aloitetaan potilaille, jotka saavat varfariinia.

Muut interaktiot: Koska levodopa kilpailee tiettyjen aminohappojen kanssa, voi runsasproteiininen

ruokavalio heikentää Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tablettien imeytymistä.

Levodopa ja entakaponi voivat kelatoida rautaa ruoansulatuskanavassa. Siksi rautavalmisteiden

nauttimisen ja Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tablettien annostelun välillä tulisi olla

vähintään 2–3 tuntia (ks. kohta 4.8).

In vitro -kokeet: Entakaponi sitoutuu ihmisellä albumiinin sitoutumiskohtaan II, johon myös useat

muut lääkeaineet sitoutuvat, mukaan lukien diatsepaami ja ibuprofeeni. In vitro -tutkimusten mukaan

merkittävää syrjäytymistä ei ole odotettavissa lääkeaineiden terapeuttisilla pitoisuuksilla eikä

tällaisista lääkeaineinteraktioista toistaiseksi olekaan mitään viitteitä.

4.6.

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Levodopa/karbidopa/entakaponiyhdistelmän käytöstä raskauden aikana ei ole riittävästi tietoa.

Eläinkokeissa on osoitettu lisääntymistoksisuutta näitä lääkeaineita erikseen annettaessa (ks. kohta

5.3). Mahdollinen riski ihmisille on tuntematon. Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tabletteja

ei pidä käyttää raskauden aikana, ellei äidin lääkkeestä saama hyöty ylitä mahdollisia sikiöön

kohdistuvia riskejä.

Imetys

Levodopa erittyy äidinmaitoon. On todisteita siitä, että levodopa-hoito estää maidon erittymistä.

Karbidopa ja entakaponi erittyivät maitoon eläimillä,

mutta ei tiedetä erittyvätkö ne ihmisen

rintamaitoon. Levodopan, karbidopan ja entakaponin turvallisuudesta lapsille ei ole tietoa.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -hoidon aikana ei tule imettää.

Hedelmällisyys

Entakaponin, levodopan tai karbidopan erikseen annettuna ei ole havaittu vaikuttavan haitallisesti

hedelmällisyyteen prekliinisissä tutkimuksissa. Levodopan, karbidopan ja entakaponin vaikutuksia

hedelmällisyyteen yhdessä annettuna ei ole tutkittu eläimillä.

4.7.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -valmisteella voi olla huomattava vaikutus ajokykyyn ja

koneiden käyttökykyyn. Levodopa, karbidopa ja entakaponi voivat yhdessä aiheuttaa huimauksen

tunnetta ja pystyyn nousemiseen liittyvää oireista verenpaineen laskua. Tämän vuoksi potilaan olisi

noudatettava varovaisuutta ajaessaan tai käyttäessään koneita ja laitteita.

Potilaita, joita hoidetaan Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tableteilla ja joilla esiintyy

uneliaisuutta ja/tai yhtäkkisiä nukahtamisjaksoja, on neuvottava välttämään ajamista tai toimintoja,

joissa alentunut huomiokyky voi aiheuttaa heille tai muille vakavan loukkaantumis- tai

kuolemanvaaran (esim. koneita käytettäessä), kunnes nämä oireet ovat menneet ohi (ks. kohta 4.4).

4.8.

Haittavaikutukset

a. Yhteenveto haittavaikutuksista

Levodopa/karbidopa/entakaponi -valmisteen yleisimmin raportoidut haittavaikutukset ovat

dyskinesiat, joita ilmenee noin 19 %:lla potilaista; ruuansulatuskanavan oireet, mukaan lukien

pahoinvointi

ja ripuli, noin 15 %:lla ja 12 %:lla potilaista ; lihasten, luuston ja sidekudoksen kipu

esiintyen noin 12 %:lla potilaista; sekä harmiton virtsan värjäytyminen punaruskeaksi (kromaturia)

esiintyen noin 10 %:lla potilaista. Vakavia ruuansulatuskanavan verenvuotoja (melko harvinainen) ja

angioedeemaa (harvinainen) on havaittu kliinisissä tutkimuksissa, joissa hoitona on ollut

levodopa/karbidopa/entakaponi

tai entakaponi yhdistelmähoitona levodopan/DDC-estäjä-valmisteen

kanssa. Vakavaa hepatiittia, jossa on lähinnä kolestaattisia piirteitä, rabdomyolyysiä ja malignia

neuroleptioireyhtymää voi esiintyä levodopa/karbidopa/entakaponihoidon

yhteydessä, vaikka yhtään

tapausta ei ole identifioitu kliinisestä tutkimusdatasta.

b. Taulukoitu luettelo haittavaikutuksista

Ohessa esitetyt taulukossa 1 luetellut haittavaikutukset on kerätty yhteen tutkimusaineistoista,

joissa

on yhdistetty 11 kaksoissokkoutettua kliinistä tutkimusta, käsittäen 3 230 potilasta, joista 1 810 sai

levodopan, karbidopan ja entakaponin yhdistelmää tai entakaponi-hoitoa yhdistettynä levodopa/DDC-

estäjävalmisteeseen ja 1 420 sai lumelääkettä yhdistettynä levodopa/DDC-estäjävalmisteeseen tai

kabergoliinihoitoa yhdistettynä levodopa/DDC-estäjävalmisteeseen, sekä markkinoilletulon

jälkeen

kerätystä tiedosta siitä lähtien, kun entakaponi tuli markkinoille yhdistelmäkäyttöön levodopa/DDC-

estäjä-valmisteen kanssa.

Haittavaikutukset on luokiteltu esiintymistiheyden

mukaan, ensimmäisenä yleisin, seuraavasti: hyvin

yleinen (≥ 1/10); yleinen (≥ 1/100, < 1/10); melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100); harvinainen

(≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto

kliinisistä tai epidemiologista tutkimuksista ei riitä arviointiin).

Taulukko 1. Haittavaikutukset

Veri ja imukudos

Yleinen:

Anemia

Melko

harvinainen:

Trombosytopenia

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Yleinen:

Painon lasku*, ruokahaluttomuus*

Psyykkiset häiriöt

Yleinen:

Masennus, hallusinaatiot, sekavuus*, poikkeavat unet*, ahdistuneisuus, unettomuus

Melko

harvinainen:

Psykoosi, agitaatio*

Tuntematon:

Itsemurhakäyttäytyminen

Hermosto

Hyvin yleinen:

Dyskinesia*

Yleinen:

Parkinsonin taudin oireiden paheneminen (esim. bradykinesia)*, vapina, on- ja off-

ilmiöt, dystonia, psyykkiset häiriöt (esim. muistin huononeminen, dementia),

uneliaisuus, huimaus*, päänsärky

Tuntematon:

Maligni neuroleptioireyhtymä*

Silmät

Yleinen:

Näön hämärtyminen

Sydän

Yleinen:

Muut iskeemiset sydäntapahtumat kuin sydäninfarkti (esim. angina pectoris)**,

sydämen rytmihäiriö

Melko

harvinainen:

Sydäninfarkti**

Verisuonisto

Yleinen:

Ortostaattinen hypotensio, hypertensio

Melko

harvinainen:

Ruuansulatuskanavan verenvuoto

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Yleinen:

Hengenahdistus

Ruoansulatuselimistö

Hyvin yleinen:

Ripuli*, pahoinvointi*

Yleinen:

Ummetus*, oksentelu*, dyspepsia, vatsakipu ja vatsavaivat*, suun kuivuminen*

Melko

harvinainen:

Koliitti*,

dysfagia

Maksa ja sappi

Melko

harvinainen:

Poikkeava maksan toimintakokeen tulos*

Tuntematon:

Hepatiitti, jossa on lähinnä kolestaattisia piirteitä (ks. kohta 4.4)

Iho ja ihonalainen kudos

Yleinen:

Ihottuma*, lisääntynyt hikoilu

Melko

harvinainen:

Muun kuin virtsan värjäytyminen (esim. ihon, kynsien, hiusten tai hien )*

Harvinainen:

Angioedeema

Tuntematon:

Urtikaria*

Luusto, lihakset ja sidekudos

Hyvin yleinen:

Lihasten, luuston ja sidekudoksen kipu*

Yleinen:

Lihaskouristukset, nivelkipu

Tuntematon:

Rabdomyolyysi*

Munuaiset ja virtsatiet

Hyvin yleinen:

Virtsan värjäytyminen*

Yleinen:

Virtsatieinfektio

Melko

harvinainen:

Virtsaretentio

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Yleinen:

Rintakipu, perifeerinen turvotus, kaatuminen, kävelyhäiriö, voimattomuus, väsymys

Melko

harvinainen:

Huonovointisuus

* Haittavaikutukset, jotka pääasiallisesti johtuvat entakaponista tai ovat yleisempiä entakaponin

kanssa (ero vähintään 1 % kliinisissä tutkimuksissa) kuin levodopalla/DDC-estäjällä yksinään. Ks.

kohta c.

** Sydäninfarktin ja muiden iskeemisten sydäntapahtumien insidenssit (0,43 % ja 1,54 %) ovat

peräisin kolmentoista kaksoissokkotutkimuksen analyyseistä. Tutkimuksissa oli mukana 2 082

entakaponihoitoa saavaa potilasta, joilla oli annosvaikutuksen lopussa esiintyviä motorisia

tilanvaihteluita.

c. Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Haittavaikutukset, jotka pääasiassa johtuvat entakaponista tai ovat yleisempiä entakaponilla kuin

levodopa/DDC-estäjävalmisteella yksinään käytettynä, on merkitty tähdellä taulukkoon 1 kohdassa 4.8

b. Jotkin näistä haittavaikutuksista liittyvät lisääntyneeseen dopaminergiseen aktiivisuuteen (esim.

dyskinesia, pahoinvointi

ja oksentelu) ja esiintyvät yleisimmin

hoidon alkuvaiheessa. Levodopa-

annoksen pienentäminen vähentää dopaminergisten oireiden vaikeusastetta ja esiintymistiheyttä.

Muutamien haittavaikutusten, kuten ripulin ja virtsan värjäytymisen punaruskeaksi, tiedetään johtuvan

suoraan vaikuttavasta aineesta, entakaponista Entakaponi voi myös joissain tapauksissa aiheuttaa mm.

ihon, kynsien, hiusten ja hien värjäytymistä. Muiden taulukon 1 kohdan 4.8 b haittavaikutusten

tähdellä merkitseminen perustuu joko niiden yleisempään esiintyvyyteen kliinisissä tutkimustiedoissa

entakaponin käytön yhteydessä (ero yleisyydessä vähintään 1 %) verrattuna siihen, kun

levodopa/DDC-estäjävalmistetta on käytetty yksinään, tai yksittäisiin haittavaikutusraportteihin, jotka

on vastaanotettu entakaponin markkinoille tulon jälkeen.

Joskus harvoin on levodopa/karbidopa-hoidon yhteydessä esiintynyt kouristuksia, joskaan niiden syy-

yhteydestä levodopa/karbidopa-hoitoon ei ole varmuutta.

Impulssikontrollin häiriöt:Pelihimoa, lisääntynyttä sukupuolista halua , hyperseksuaalisuutta

pakonomaista tuhlaamista tai ostelua, ahmimista ja pakonomaista syömistä voi esiintyä potilailla,

jotka

käyttäneet dopamiiniagonistia ja muuta dopaminergista levodopaa sisältävää lääkettä, kuten

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -valmistetta (ks. kohta 4.4).

Levodopan kanssa annettuun entakaponihoitoon on liittynyt yksittäisiä tapauksia, joissa on esiintynyt

lisääntynyttä päiväaikaista uneliaisuutta ja yhtäkkisiä nukahtamisjaksoja.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

seuraavalle taholle:

sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus

ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

4.9.

Yliannostus

Markkinoille tulon jälkeinen aineisto sisältää yksittäisiä yliannostustapauksia, joissa korkein

vuorokausiannos on ollut vähintään 10 000 mg levodopaa ja 40 000 mg entakaponia. Akuutteja oireita

ja löydöksiä näissä yliannostustapauksissa olivat agitaatio, sekavuustila, kooma, bradykardia,

kammiotakykardia, Cheyne-Stokesin hengitys sekä ihon, kielen, sidekalvon ja virtsan värjäytyminen.

Akuutin Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -yliannostapauksen hoito on sama kuin akuutin

levodopan yliannostuksen. Pyridoksiinilla ei kuitenkaan voida kumota

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -valmisteen vaikutuksia. Sairaalahoitoa ja yleisiä

tukitoimenpiteitä kuten välitöntä mahahuuhtelua ja toistuvaa lääkehiilen antoa suositellaan. Tämä

saattaa lisätä entakaponin eliminaatiota vähentämällä erityisesti imeytymistä/takaisinottoa

ruoansulatuskanavassa. Hengityksen, verenkierron ja munuaisten toimintaa on tarkkailtava

huolellisesti

ja käytettävä tarvittavia tukitoimia. EKG-seuranta on aloitettava ja potilasta on

tarkkailtava huolellisesti

mahdollisten rytmihäiriöiden

kehittymisen varalta. Tarvittaessa on annettava

sopivaa rytmihäiriöhoitoa. On myös otettava huomioon mahdollisuus, että potilas on ottanut

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tablettien lisäksi myös muita lääkkeitä. Dialyysihoidon

merkitystä yliannostuksen hoidossa ei tunneta.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1.

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: parkinsonismilääkkeet, dopa ja dopajohdokset,

ATC-koodi: N04BA03

Nykyisen tiedon mukaan Parkinsonin taudin oireet liittyvät dopamiinin puutteeseen aivojen striatumin

alueella. Itse dopamiini ei läpäise veriaivoestettä. Levodopa on dopamiinin

esiaste, joka pystyy

kulkeutumaan veriaivoesteen läpi keskushermostoon lievittäen Parkinson-potilaan oireita. Koska

levodopa metaboloituu suurelta osin jo perifeerisissä kudoksissa, vain pieni osa levodopa-annoksesta

pääsee keskushermostoon kun levodopaa käytetään ilman metaboliaa vähentäviä entsyyminestäjiä.

Karbidopa ja benseratsidi ovat perifeerisiä DDC-estäjiä, jotka vähentävät levodopan perifeeristä

metaboliaa dopamiiniksi niin että suurempi määrä levodopaa pääsee aivoihin. Kun levodopan

dekarboksylaatiota vähennetään antamalla samanaikaisesti DDC-estäjää, voidaan levodopaa käyttää

pienempinä annoksina ja näin voidaan vähentää haittavaikutuksia kuten pahoinvointia.

Kun levodopan dekarboksylaatiota vähennetään DDC-estäjillä, tulee katekoli-O-

metyylitransferaasitiestä (COMT) levodopan perifeerinen päämetaboliareitti, jonka tuloksena

muodostuu 3-O-metyylidopaa (3-OMD), mahdollisesti haitallista levodopan metaboliittia.

Entakaponi on reversiibeli, spesifi ja pääasiassa perifeerisesti vaikuttava COMT-estäjä, joka on

tarkoitettu yhteiskäyttöön levodopavalmisteiden kanssa. Entakaponi hidastaa levodopapitoisuuksien

alentumista verenkierrossa mikä johtaa levodopan korkeampaan hyötyosuuteen (AUC). Tämän

seurauksena levodopa-annoksen tuottama kliininen

vaste lisääntyy ja pitenee.

Näyttö Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -hoidon terapeuttisista vaikutuksista perustuu

kahteen faasi III:n kaksoissokkotutkimukseen. Näihin tutkimuksiin osallistui 376 Parkinsonin tautia

sairastavaa potilasta, joilla esiintyi motorisia tilanvaihteluita

annosvaikutuksen lopussa. Potilaat saivat

joko entakaponia tai lumelääkettä jokaisen levodopa/DDC-estäjä-annoksen kanssa. He merkitsivät

kotipäiväkirjaan päivittäisen ON-ajan sekä ilman entakaponia että sen kanssa. Ensimmäisessä

tutkimuksessa entakaponi lisäsi keskimääräistä päivittäistä ON-aikaa 1 h 20 min (CI

95 %

45 min, 1 h

56 min) lähtötilanteeseen verrattuna. Tämä vastasi 8,3 %:n lisäystä päivittäisen ON-ajan osuuteen.

Vastaavasti päivittäisen OFF-ajan osuus väheni 24 % entakaponiryhmässä ja 0 % lumelääkeryhmässä.

Toisessa tutkimuksessa keskimääräinen ON-ajan osuus lisääntyi 4,5 % (CI

95 %

0,93 %, 7,97 %)

lähtötilanteesta vastaten keskimäärin 35 min päivittäistä ON-ajan lisäystä. Vastaavasti päivittäinen

OFF-aika väheni 18 % entakaponiryhmässä ja 5 % lumelääkeryhmässä. Kukin

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tablettivaikuttaa samoin kuin vastaava annos tavanomaista

levodopa/karbidopa-valmistetta yhdistettynä 200 mg:n entakaponi-tablettiin. Siten nämä tulokset

kuvaavat hyvin myös Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -hoidon vaikutuksia.

5.2.

Farmakokinetiikka

Vaikuttavan aineen yleiset ominaisuudet

Imeytyminen/jakautuminen

Levodopan, karbidopan ja entakaponin imeytymisessä on suuria yksilönsisäisiä ja yksilöiden

välisiä

vaihteluita. Sekä levodopa että entakaponi imeytyvät ja eliminoituvat nopeasti. Karbidopa imeytyy ja

eliminoituu hieman levodopaa hitaammin. Yksinään ilman kahta muuta vaikuttavaa ainetta annettuna

levodopan hyötyosuus on 15–33 %. Karbidopan hyötyosuus on 40–70 % , entakaponin 35 %

200 mg:n oraalisen annoksen jälkeen. Runsaasti suuria neutraaleja aminohappoja sisältävä ateria voi

viivästyttää ja vähentää levodopan imeytymistä. Entakaponin imeytymiseen ruoka ei vaikuta

merkittävästi. Sekä levodopan (Vd 0,36–1,6 l/kg) että entakaponin (Vd

0,27 l/kg) jakautumistilavuus

on kohtalaisen pieni. Karbidopan jakautumistilavuudesta ei ole saatavana tietoja.

Levodopa sitoutuu plasman proteiineihin

vain vähäisessä määrin, noin 10–30 %, kun taas karbidopasta

sitoutuu noin 36 %. Entakaponi puolestaan sitoutuu voimakkaasti plasman proteiineihin

(noin 98 %),

pääasiassa albumiiniin.

Terapeuttisilla pitoisuuksilla entakaponi ei syrjäytä muita voimakkaasti

proteiineihin

sitoutuvia lääkeaineita (esim. varfariinia, salisyylihappoa,

fenyylibutatsonia, tai

diatsepaamia), eikä mikään näistä lääkeaineista myöskään syrjäytä entakaponia merkittävässä määrin

terapeuttisilla tai niitä suuremmilla pitoisuuksilla.

Biotransformaatio ja eliminaatio

Levodopa metaboloituu voimakkaasti useiksi metaboliiteiksi, dopadekarboksylaasin (DDC) kautta

tapahtuva dekarboksylaatio ja katekoli-O-metyylitransferaasin (COMT) kautta tapahtuva O-metylaatio

ovat tärkeimmät metaboliareitit.

Karbidopa metaboloituu kahdeksi päämetaboliitiksi,

jotka erittyvät virtsaan glukuronideina ja

konjugoitumattomina yhdisteinä. Muuttumattoman karbidopan osuus virtsaan erittyvästä määrästä on

30 %.

Entakaponi metaboloituu melkein kokonaan ennen erittymistään virtsaan (10–20 %) ja

sappeen/ulosteeseen (80–90 %). Entakaponi ja sen aktiivinen metaboliitti,

cis-isomeeri, joka kattaa

noin 5 % plasman kokonaislääkemäärästä, metaboloituvat pääosin glukuronidoitumalla.

Levodopan kokonaispuhdistuma on noin 0,55–1,38 l/kg/h ja entakaponin noin 0,70 l/kg/h. Levodopan

eliminaation puoliintumisaika (t

) on 0,6–1,3 tuntia, karbidopan 2–3 tuntia ja entakaponin 0,4–0,7

tuntia kutakin erikseen annettaessa.

Lyhyiden puoliintumisaikojen

vuoksi ei toistuvan annostelun aikana esiinny todellista levodopan tai

entakaponin kumuloitumista.

Ihmisen maksan mikrosomipreparaateilla

suoritettujen in vitro -tutkimusten tulokset osoittavat, että

entakaponi inhiboi sytokromi P450 2C9 -isoentsyymiä (IC

~ 4 µM). Muihin P450- isoentsyymeihin

(CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A ja CYP2C19) entakaponilla on vähäisesti tai ei

ollenkaan inhiboivaa vaikutusta (ks. kohta 4.5).

Ominaisuudet potilailla

Iäkkäät: Ilman karbidopaa ja entakaponia annetun levodopan imeytyminen on iäkkäillä suurempaa ja

eliminaatio hitaampaa kuin nuorilla henkilöillä. Sen sijaan karbidopan kanssa annosteltuna levodopan

imeytyminen on samanlaista nuorilla ja iäkkäillä. Silti levodopan AUC on iäkkäillä

puolitoistakertainen johtuen ikääntymisen myötä alentuneesta DDC:n aktiivisuudesta ja puhdistuman

hidastumisesta. Karbidopan tai entakaponin AUC:ssä ei ole merkittäviä eroja nuorempien (45–64-

vuotiaiden) ja iäkkäiden (65–75-vuotiaiden) henkilöiden välillä.

Sukupuoli: Levodopan biologinen hyötyosuus on naisilla merkittävästi korkeampi kuin miehillä.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -tableteilla suoritetuissa farmakokineettisissä tutkimuksissa

oli levodopan biologinen hyötyosuus pääasiassa painoerojen vuoksi suurempi naisilla kuin miehillä,

kun taas sukupuolten välillä ei ollut eroja karbidopan ja entakaponin kohdalla.

Maksan vajaatoiminta: Entakaponin metabolia hidastuu potilailla, joilla on lievä tai keskivaikea

maksan vajaatoiminta (Child-Pugh-luokat A ja B). Tämä johtaa plasman entakaponipitoisuuksien

kasvuun sekä imeytymis- että eliminaatiovaiheiden aikana (ks. kohdat 4.2 ja 4.3). Erityisistä

tutkimuksista karbidopan ja levodopan farmakokinetiikasta maksan vajaatoimintapotilailla ei ole

raportoitu, mutta on suositeltavaa että Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -valmistetta annetaan

varoen potilaille,

joilla on lievä tai keskivaikea maksan vajaatoiminta.

Munuaisten vajaatoiminta. Munuaisten vajaatoiminta ei vaikuta entakaponin farmakokinetiikkaan.

Erityisiä tutkimuksia karbidopan ja levodopan farmakokinetiikasta munuaisten vajaatoimintapotila illa

ei ole raportoitu. Kuitenkin on suositeltavaa harkita Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord -hoidon

annosvälin pidentämistä, jos potilas saa dialyysihoitoa (ks. kohta 4.2).

5.3.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, toistuvaisannosten toksisuutta, geenitoksisuutta ja karsinogeenisuutta

koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset levodopasta, karbidopasta ja entakaponista yhdessä

tai erikseen tutkittuna eivät viittaa mihinkään erityiseen vaaraan ihmisille. Entakaponilla tehdyissä

toistuvaisannosten toksisuustutkimuksissa on havaittu anemiaa, joka todennäköisesti johtuu

entakaponin rautaa kelatoivista ominaisuuksista. Entakaponilla tehdyissä lisääntymis- ja

kehitystoksisuutta koskevissa tutkimuksissa on havaittu sikiöiden painon alentuneen ja luuston

kehityksen lievästi hidastuneen kaniinilla systeemisen altistustason ollessa terapeuttisella alueella.

Sekä levodopa että levodopa/karbidopa- yhdistelmä on aiheuttanut kaniinilla sisäelinten ja luuston

epämuodostumia.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1.

Apuaineet

Tabletin ydin

Mikrokiteinen selluloosa

Krospovidoni (tyyppi B)

Povidoni K-30

Magnesiumstearaatti

Natriumsitraatti

Kalvopäällyste

Hypromelloosi

Makrogoli 6000

Titaanidioksidi

(E171)

Polysorbaatti 80

Punainen rautaoksidi (E172)

Keltainen rautaoksidi (E172) (vahvuudet 50 mg/12,5 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg ja

150 mg/37,5 mg/200 mg)

6.2.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3.

Kestoaika

3 vuotta.

Kestoaika pakkauksen avaamisen jälkeen:

6 kuukautta.

6.4.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

6.5.

Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

HDPE-purkki, jossa on PP-turvasuljin ja silikageelisäiliö.

Pakkauskoot:

30, 100 ja 130 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6.

Erityiset varotoimet hävittämiselle

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526KV Utrecht,

Alankomaat

8.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 50 mg/12,5 mg/200 mg – MT nr: 32695

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 75 mg/18,75 mg/200 mg –MT nr: 32696

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 100 mg/25 mg/200 mg –MT nr: 32697

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 125 mg/31,25 mg/200 mg –MT nr: 32698

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 150 mg/37,5 mg/200 mg –MT nr: 32699

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord 200 mg/50 mg/200 mg –MT nr: 32700

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 04.04.2016

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

29.11.2018

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot