Indometin 50 mg kapseli, kova

Maa: Suomi

Kieli: suomi

Lähde: Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
26-09-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
26-09-2022

Aktiivinen ainesosa:

Indometacin

Saatavilla:

ORION CORPORATION

ATC-koodi:

M01AB01

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

Indometacin

Annos:

50 mg

Lääkemuoto:

kapseli, kova

Kpl paketissa:

Kaupan: 30 (VNR-numero: 479840), 100 (VNR-numero: 479857)

Prescription tyyppi:

Resepti: 30 Resepti: 100

Terapeuttinen alue:

indometasiini

Tuoteyhteenveto:

; Soveltuvuus iäkkäille

Valtuutuksen tilan:

Myyntilupa myönnetty

Valtuutus päivämäärä:

1971-05-19

Pakkausseloste

                PAKKAUSSELOSTE: TIETOA POTILAALLE
INDOMETIN 50 MG KOVA KAPSELI
indometasiini
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALOITAT TÄMÄN
LÄÄKKEEN OTTAMISEN, SILLÄ SE
SISÄLTÄÄ SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen.
-
Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa
muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa
haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin
sinulla.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai
apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee
myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu
tässä pakkausselosteessa. Ks.
kohta 4.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä Indometin on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Indometin-valmistetta
3.
Miten Indometin-valmistetta otetaan
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Indometin-valmisteen säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ INDOMETIN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Indometin on kipuja ja särkyjä vähentävä valmiste, joka sopii
käytettäväksi etenkin silloin, kun niiden
aiheuttaja on tulehdus ja särkyyn liittyy turvotusta.
Indometin-valmisteen vaikuttava aine, indometasiini,
on tulehduskipulääke, joka estää tulehdusta ja kipua välittävien
aineiden syntyä sekä vähentää
valkosolujen hakeutumista tulehduspaikalle. Se lievittää tehokkaasti
tulehdusreaktiota, kipua ja
kuumetta.
Käyttökohteita ovat mm. nivelreuma, selkärankareuma, nivelrikko,
erilaiset reumaattiset säryt, kihti
sekä tapaturmien ja leikkausten (hammasleikkaukset yms.) jälkihoito.
Lääke sopii myös kuumeen
alentamiseen tai hoitoon (vain yhdessä muun hoidon kanssa).
Indometasiinia, jota Indometin sisältää, voidaan joskus käyttää
myös muiden kuin tässä
pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa
lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai
muulta terveyden
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                VALMISTEYHTEENVETO
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Indometin 50 mg kapseli, kova
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Yksi kapseli sisältää indometasiinia
50 mg.
Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: laktoosi 323 mg (monohydraattina).
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Kapseli, kova.
Valkoinen läpinäkymätön kapseli, sisällä valkoinen tai
kellertävä jauhe, kapselikoko nro 1.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
•
Nivelreuma, selkärankareuma ja vastaavat reumasairaudet
•
traumaattiset, postoperatiiviset tai sidekudossairauksiin liittyvät
kipu-, tulehdus- ja
turvotusreaktiot
•
nivelrikko
•
kihti
•
kuumeen hoito.
4.2
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
Annostus
Indometasiinia tulee annostella sairauden vaikeusasteen mukaan.
Suositeltu vuorokausiannos aikuisilla
on 50–150 mg indometasiinia. Vuorokausiannos voidaan
erityistapauksissa lyhytaikaisesti kohottaa
200 mg indometasiinia vuorokaudessa. 200 mg vuorokausiannosta ei tule
kuitenkaan ylittää.
Reumasairaudet, nivelrikko sekä muut kipu-, tulehdus- ja
turvotusreaktiot:
50 mg 1–3 kertaa vuorokaudessa.
Kihtikohtaus:
50 mg kolmesti vuorokaudessa viikon ajan tai kunnes oireet
häviävät.
Kuume:
50 mg enintään 4 kertaa vuorokaudessa.
Lääkkeen haittavaikutuksia voidaan vähentää käyttämällä
pienintä tehokasta annosta ja lyhyimmän
mahdollisen ajan oireiden hoitamiseksi (ks. kohta 4.4).
_Pediatriset potilaat _
Indometasiinin turvallisuutta lapsilla ei ole osoitettu.
_Iäkkäät potilaat_
Iäkkäät voivat saada muita potilaita herkemmin haittavaikutuksia
tulehduskipulääkkeistä. Näistä syistä
johtuen iäkkäille potilaille suositellaan edellä kuvattuja
pienempiä kerta-annoksia (ks. kohta
Munuaisten ja maksan vajaatoiminta sekä kohta 4.4).
_Munuaisten ja maksan vajaatoiminta _
Indometinia tulee käyttää varoen lievää ja kohtalaista munuaisten
vajaatoimintaa sairastaville.
Valmistetta ei tule käyttää vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa
sairastaville potilaille (s-krea yli
565 mikromol/l tai kreatiniinipuhdistuma a
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia