Glucophage 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Maa: Suomi

Kieli: suomi

Lähde: Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
20-05-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
03-10-2022

Aktiivinen ainesosa:

Metformin hydrochloride

Saatavilla:

MERCK SANTÉ S.A.S

ATC-koodi:

A10BA02

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

Metformin hydrochloride

Annos:

500 mg

Lääkemuoto:

tabletti, kalvopäällysteinen

Kpl paketissa:

Kaupan: 100 (VNR-numero: 374231) Ei kaupan: 9, 20, 21, 30, 40, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 100 x 1, 120, 200, 300, 400, 500, 600, 1

Prescription tyyppi:

Resepti: 100 Ei kaupan: 9, 20, 21, 30, 40, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 100 x 1, 120, 200, 300, 400, 500, 600, 1000

Terapeuttinen alue:

metformiini

Tuoteyhteenveto:

Substituutioryhmä: 0029

Valtuutuksen tilan:

Myyntilupa myönnetty

Valtuutus päivämäärä:

1967-03-15

Pakkausseloste

                PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE
GLUCOPHAGE 500 MG TABLETTI, KALVOPÄÄLLYSTEINEN
metformiinihydrokloridi
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALOITAT LÄÄKKEEN
OTTAMISEN SILLÄ SE SISÄLTÄÄ SINULLE
TÄRKEITÄ TIETOJA.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan
puoleen.
-
Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa
muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa
muille, vaikka heillä olisikin
samanlaiset oireet kuin sinulla.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan
puoleen. Tämä koskee
myös sellaisia mahdollisia
haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.
Ks.
kohta 4.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä Glucophage on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Glucophagea
3.
Miten Glucophagea otetaan
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Glucophagen säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ GLUCOPHAGE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Glucophage sisältää metformiinia, joka on diabeteksen hoitoon
käytetty lääke. Se kuuluu biguanideiksi
kutsuttujen lääkeaineiden ryhmään.
_ _
Insuliini
on haiman tuottama hormoni, joka mahdollistaa elimistön glukoosin
(sokerin) saannin verestä
energiatarpeen tyydyttämiseksi tai varastoitavaksi myöhempää
käyttöä varten.
Jos sinulla on diabetes, haimasi ei tuota tarpeeksi insuliinia tai
elimistösi ei reagoi tuottamaansa insuliiniin
riittävästi. Tämä johtaa liian korkeisiin verensokeriarvoihin.
Glucophage auttaa palauttamaan
verensokeriarvot mahdollisimman
normaaleiksi.
Ylipainoisia aikuispotilaita hoidettaessa Glucophage auttaa
pitkäaikaiskäytössä myös pienentämään
diabetekseen liittyvien lisäsairauksien riskiä. Glucophagen
käyttöön liittyy joko painon pysyminen ennallaan
tai lievä painon lasku.
Glucophagea käytetään tyypin 2 (nk. insuliinista riippumattoman)
diabeteksen hoi
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
GLUCOPHAGE 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Yksi tabletti sisältää 500 mg metformiinihydrokloridia,
joka vastaa 390 mg metformiinia.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Tabletti, kalvopäällysteinen.
Valkoisia, pyöreitä, kuperia kalvopäällysteisiä tabletteja,
halkaisija 11 mm ja korkeus 5,7 mm. Toisella
puolella on kaiverrus ”GL500”.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Tyypin 2 diabeteksen (diabetes mellitus) hoito, varsinkin
ylipainoisille
potilaille,
joille ei saavuteta riittävää
veren glukoosipitoisuuden
hallintaa ruokavalion ja liikunnan avulla.
•
Aikuisille
Glucophagea voidaan käyttää yksinään tai yhdessä muiden suun
kautta annettavien
diabeteslääkkeiden tai insuliinin
kanssa.
•
10-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille ja nuorille Glucophagea
voidaan käyttää yksinään tai
yhdessä insuliinin kanssa.
On osoitettu, että ylipainoisten
aikuisten tyypin 2 diabetespotilaiden diabetekseen liittyvät
komplikaatiot
vähenevät, kun potilaita hoidetaan ensimmäisenä hoitovaihtoehtona
metformiinilla ruokavaliohoidon
epäonnistuttua (ks. kohta 5.1).
4.2
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
Annostus
_Aikuiset joiden munuaistoiminta on normaali (GFR _
_≥_
_ 90 ml/min): _
_Yksin sekä yhdessä muiden suun kautta annettavien
diabeteslääkkeiden kanssa: _
_ _
Tavallinen aloitusannos on 500 mg tai 850 mg metformiinihydrokloridia
2 tai 3 kertaa päivässä aterioiden
aikana tai niiden jälkeen.
Annosta on tarkistettava 10–15 päivän kuluttua veren
glukoosipitoisuuden perusteella. Annoksen hidas
suurentaminen voi parantaa gastrointestinaalista siedettävyyttä.
Suurin suositeltava metformiinihydrokloridiannos on 3 g vuorokaudessa
jaettuna kolmeen annokseen.
Jos metformiiniin
siirrytään jostakin muusta suun kautta otettavasta
diabeteslääkkeestä, lopetetaan edellinen
hoito ja aloitetaan metformiini yllä esitetyllä annoksella.
_Yhteiskäyttö insuliinin kanssa: _
_ _
Metformiinia ja insuliinia void
                
                Lue koko asiakirja