Cyklokapron 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Maa: Suomi

Kieli: suomi

Lähde: Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Lataa Pakkausseloste (PIL)
28-03-2022
Lataa Valmisteyhteenveto (SPC)
28-03-2022

Aktiivinen ainesosa:

Tranexamic acid

Saatavilla:

VIATRIS OY

ATC-koodi:

B02AA02

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

Tranexamic acid

Annos:

500 mg

Lääkemuoto:

tabletti, kalvopäällysteinen

Kpl paketissa:

Kaupan: 30 (VNR-numero: 459859), 100 (VNR-numero: 021899) Ei kaupan: 60

Prescription tyyppi:

Resepti: 30 Resepti: 100 Ei kaupan: 60

Terapeuttinen alue:

traneksaamihappo

Tuoteyhteenveto:

; Soveltuvuus iäkkäille Acidum tranexamicum Soveltuu varauksin iäkkäille. Eliminaatio vähenee jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa.

Valtuutuksen tilan:

Myyntilupa myönnetty

Valtuutus päivämäärä:

1968-01-31

Pakkausseloste

                PAKKAUSSELOSTE: TIETOA POTILAALLE
CYKLOKAPRON 500 MG TABLETTI, KALVOPÄÄLLYSTEINEN
traneksaamihappo
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALOITAT TÄMÄN
LÄÄKKEEN OTTAMISEN, SILLÄ SE
SISÄLTÄÄ SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan
puoleen.
-
Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa
muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa
haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin
sinulla.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai
apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee
myös sellaisia mahdollisia
haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.
Ks.
kohta 4.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä Cyklokapron on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Cyklokapron-valmistetta
3.
Miten Cyklokapron-valmistetta otetaan
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Cyklokapron-valmisteen säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ CYKLOKAPRON ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Cyklokapronin vaikuttava aine on traneksaamihappo. Se estää
verihyytymiä liuottavan entsyymin
vaikutusta. Tämä vähentää verenhukkaa.
Cyklokapron-tableteilla hoidetaan
-
verenhyytymishäiriöistä johtuvia verenvuotoja tai verenvuotovaaraa.
Lääkettä voidaan käyttää
esimerkiksi runsaiden kuukautisten, leikkauksesta tai
hammaskirurgisesta toimenpiteestä
johtuvan verenvuodon tai vaikean nenäverenvuodon hoitoon.
-
perinnöllistä angioneuroottista edeemaa.
2.
MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ, ENNEN KUIN OTAT CYKLOKAPRON-VALMISTETTA
ÄLÄ OTA CYKLOKAPRON-VALMISTETTA
-
jos olet allerginen traneksaamihapolle tai tämän lääkkeen jollekin
muulle aineelle (lueteltu
kohdassa 6).
-
jos sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta
-
jos sinulla on tai on ollut veritulppa
-
jos sinulla on ns. konsumptiokoagulopatia,
jossa verihyytymiä alkaa muodostua kaikkialle
elimistöön
-

                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                VALMISTEYHTEENVETO
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Cyklokapron 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
1 tabletti sisältää 500 mg traneksaamihappoa.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1
3.
LÄÄKEMUOTO
Tabletti, kalvopäällysteinen.
Valkoinen, kapselinmuotoinen
tabletti, jossa on jakouurre ja merkintä CY. Koko 8 x 18 mm.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Lisääntynyt fibrinolyysi
tai fibrinogenolyysi,
joihin liittyy verenvuotoa tai verenvuotovaara.
Hereditäärinen angioneuroottinen ödeema.
4.2
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
Suositeltu annos on 2
–
3 tablettia (1
–
1,5 g) 2
–
3 kertaa vuorokaudessa.
Seuraavissa käyttöaiheissa voidaan käyttää seuraavia annoksia:
_Hematuria:_ 2
–
3 tablettia (1
–
1,5 g) 2
–
3 kertaa vuorokaudessa, kunnes makroskooppista hematuriaa ei
enää esiinny.
_ _
_Vaikea nenäverenvuoto:_ 3 tablettia (1,5 g) 3 kertaa vuorokaudessa 4
–
10 vuorokauden ajan, riippuen
siitä, milloin
tamponaatio voidaan poistaa.
_Menorragia: _2
–
3 tablettia (1
–
1,5 g) 3
–
4 kertaa vuorokaudessa 3
–
4 vuorokauden ajan. Jos verenvuoto
on hyvin runsasta, voidaan annos suurentaa 2 tablettiin (1 g) 6 kertaa
vuorokaudessa. Cyklokapron-
hoito aloitetaan vasta sitten, kun runsas verenvuoto on alkanut.
_Konisaatio:_ 3 tablettia (1,5 g) 3 kertaa vuorokaudessa 12
–
14 vuorokauden ajan leikkauksen jälkeen.
_ _
_Hereditäärinen angioneuroottinen edeema:_ Jotkut potilaat tuntevat
etukäteen, milloin kohtaus on
tulossa. Heitä hoidetaan parhaiten antamalla jaksottaisesti 2
–
3 tablettia 2
–
3 kertaa vuorokaudessa
muutaman vuorokauden ajan. Muita potilaita hoidetaan jatkuvasti
tällä annoksella.
Jos potilaalla on munuaisten vajaatoiminta, suositellaan annoksen
pienentämistä ja seuraavia
annostusvälejä:
SEERUMIN KREATINIINI (

MOL/L)
TRANEKSAAMIHAPPOANNOS
120
–
249
15 mg/kg painokiloa kohti x 2/vrk
250
–
500
15 mg/kg painokiloa kohti/vrk
>500
käyttö on vasta-aiheista, ks. kohta 4.3
4.3
VASTA-AIHEET
Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai
                
                Lue koko asiakirja