Burana 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Maa: Suomi

Kieli: suomi

Lähde: Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
18-12-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
18-12-2020

Aktiivinen ainesosa:

Ibuprofen

Saatavilla:

ORION CORPORATION

ATC-koodi:

M01AE01

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

Ibuprofen

Annos:

600 mg

Lääkemuoto:

tabletti, kalvopäällysteinen

Kpl paketissa:

Kaupan: 10 (VNR-numero: 045070), 30 (VNR-numero: 552190), 100 (VNR-numero: 552208) Ei kaupan: 2 PÄ

Prescription tyyppi:

Resepti: 10 Resepti: 30 Resepti: 100 Ei kaupan: 2 PÄ

Terapeuttinen alue:

ibuprofeeni

Tuoteyhteenveto:

Substituutioryhmä: 0293

Valtuutuksen tilan:

Myyntilupa myönnetty

Valtuutus päivämäärä:

1985-01-16

Pakkausseloste

                PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE
BURANA 200 MG, 400 MG, 600 MG JA 800 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT
ibuprofeeni
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALOITAT LÄÄKKEEN
KÄYTTÄMISEN, SILLÄ SE
SISÄLTÄÄ SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen.
-
Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa
muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa
haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin
sinulla.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee
myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu
tässä pakkausselosteessa. Ks.
kohta 4.
_ _
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä Burana on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Buranaa
3.
Miten Buranaa käytetään
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Buranan säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ BURANA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Burana-tablettien sisältämä ibuprofeeni on ns. tulehduskipulääke.
Se estää kivuntunteen välittymistä
keskushermostoon vähentämällä tulehdusta ja kipua voimistavien
välittäjäaineiden muodostumista. Se
myös alentaa kuumetta vähentämällä kuumetta nostattavien
välittäjäaineiden muodostumista.
KÄYTTÖAIHEET
Burana-tabletteja käytetään tulehduksen, kivun ja kuumeen hoitoon
mm. seuraavissa sairauksissa:
•
nivelreuma, lasten nivelreuma, muut reumaattiset niveltulehdukset,
nivelrikko, kihti ja muut
tulehduskipulääkitystä vaativat sidekudossairaudet
•
äkilliset tuki- ja liikuntaelimistön kiputilat ja vammojen
jälkitilat
•
kirurgisista toimenpiteistä johtuvat kivut
•
kuukautiskivut ja runsaiden kuukautisvuotojen hoito kierukkaa
käyttävillä naisilla
•
migreenin hoito ja estohoito
•
tilapäiset kipu- ja kuumetilat, kuten virusten aiheuttaman
nuhakuumeen ja influenssan 
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
VALMISTEYHTEENVETO
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Burana 200 mg kalvopäällysteiset tabletit
Burana 400 mg kalvopäällysteiset tabletit
Burana 600 mg kalvopäällysteiset tabletit
Burana 800 mg kalvopäällysteiset tabletit
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Yksi tabletti sisältää 200 mg, 400 mg, 600 mg tai 800 mg
ibuprofeenia.
Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:
Yksi tabletti sisältää 0,7 mg, 1,4 mg, 1,7 mg tai 2,3 mg
sakkaroosia.
Burana 600 mg tabletti sisältää 180 mg laktoosimonohydraattia.
Burana 800 mg tabletti sisältää 240 mg laktoosimonohydraattia.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Tabletti, kalvopäällysteinen (tabletti).
200 mg tabletti: Valkoinen tai lähes valkoinen, pyöreä, kupera,
kalvopäällysteinen tabletti, jakouurre
molemmin puolin, halkaisija n. 11 mm.
400 mg tabletti: Valkoinen tai lähes valkoinen, kapselimallinen,
kalvopäällysteinen tabletti, jakouurre
molemmin puolin.
600 mg ja 800 mg tabletit: Valkoinen tai lähes valkoinen,
kapselimallinen, jakouurteellinen,
kalvopäällysteinen tabletti.
Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Reumatoidiartriitti, juveniili reumatoidiartriitti (Stillin tauti),
spondyloartropatiat, reaktiiviset artriitit
ja psoriartriitti. Nivelrikko. Pehmytosareuma. Akuutti kihtikipu. Muut
anti-inflammatorista
analgeettihoitoa vaativat sidekudostaudit.
Akuutit muskuloskeletaaliset ja posttraumaattiset kivut.
Postoperatiiviset kivut ja hammaskirurgisten
toimenpiteiden aiheuttamat kipu- ja turvotustilat.
Kuukautiskivut. Runsaiden kuukautisvuotojen hoito kierukkaa
käyttävillä naisilla.
Migreenin esto- ja kohtaushoito.
Tilapäiset kipu- ja kuumetilat, kuten virusten aiheuttaman
nuhakuumeen ja influenssan oireet, lihas- ja
nivelkivut, päänsärky ja hammassärky.
2
4.2
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
Tabletit otetaan riittävän nestemäärän kera (esim. lasillinen
vettä).
Oireiden lievittämiseen on käytettävä pienintä tehokasta annosta
lyhyimmän mahdollisen ajan (ks.
kohta 4.4).
A
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia