Apixaban Accord

Euroopan unioni - suomi - EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
21-07-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
21-07-2021
Aktiivinen ainesosa:
Apixaban
Saatavilla:
Accord Healthcare S.L.U.
ATC-koodi:
B01AF02
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
apixaban
Terapeuttinen ryhmä:
Antitromboottiset aineet
Terapeuttinen alue:
Venous Thromboembolism; Stroke; Arthroplasty
Käyttöaiheet:
Prevention of venous thromboembolic events (VTE) in adult patients who have undergone elective hip or knee replacement surgery. Ehkäisy aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisyyn aikuispotilailla, joilla on ei-läppäperäinen eteisvärinä (NVAF), jossa on yksi tai useampia riskitekijöitä, kuten ennen aivohalvaus tai ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA); ikä ≥ 75 vuotta; kohonnut verenpaine; diabetes mellitus; oireinen sydämen vajaatoiminta (NYHA-Luokka ≥ II). Hoito syvä laskimotukos (DVT) ja keuhkoembolian (PE), ja toistuvien DVT ja PE aikuisilla (ks. kohta 4. 4 hemodynaamisesti epävakaa PE potilaat). Prevention of stroke and systemic embolism in adult patients with non-valvular atrial fibrillation (NVAF), with one or more risk factors, such as prior stroke or transient ischaemic attack (TIA); age≥ 75 years; hypertension; diabetes mellitus; symptomatic heart failure (NYHA Class ≥ II). Hoito syvä laskimotukos (DVT) ja keuhkoembolian (PE), ja toistuvien DVT ja PE aikuisilla (ks. kohta 4. 4 hemodynaamisesti
Tuoteyhteenveto:
Revision: 1
Valtuutuksen tilan:
valtuutettu
Myyntiluvan numero:
EMEA/H/C/005358
Valtuutus päivämäärä:
2020-07-23
EMEA-koodi:
EMEA/H/C/005358

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste
bulgaria 21-07-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
bulgaria 21-07-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta
bulgaria 01-01-1970
Pakkausseloste Pakkausseloste
espanja 21-07-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
espanja 21-07-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
tšekki 21-07-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
tšekki 21-07-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
tanska 21-07-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
tanska 21-07-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
saksa 21-07-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
saksa 21-07-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
viro 21-07-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
viro 21-07-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
kreikka 21-07-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
kreikka 21-07-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
englanti 21-07-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
englanti 21-07-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta
englanti 01-01-1970
Pakkausseloste Pakkausseloste
ranska 21-07-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
ranska 21-07-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
italia 21-07-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
italia 21-07-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
latvia 21-07-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
latvia 21-07-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
liettua 21-07-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
liettua 21-07-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
unkari 21-07-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
unkari 21-07-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
malta 21-07-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
malta 21-07-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
hollanti 21-07-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
hollanti 21-07-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta
hollanti 01-01-1970
Pakkausseloste Pakkausseloste
puola 21-07-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
puola 21-07-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
portugali 21-07-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
portugali 21-07-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta
portugali 01-01-1970
Pakkausseloste Pakkausseloste
romania 21-07-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
romania 21-07-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
slovakki 21-07-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
slovakki 21-07-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta
slovakki 01-01-1970
Pakkausseloste Pakkausseloste
sloveeni 21-07-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
sloveeni 21-07-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta
sloveeni 01-01-1970
Pakkausseloste Pakkausseloste
ruotsi 21-07-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
ruotsi 21-07-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
norja 21-07-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
norja 21-07-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
islanti 21-07-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
islanti 21-07-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
kroatia 21-07-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
kroatia 21-07-2021

Lue koko asiakirja

B. PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Apixaban Accord 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit

apiksabaani

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle,

vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Apixaban Accord on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Apixaban Accord -valmistetta

Miten Apixaban Accord -valmistetta otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Apixaban Accord -valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Apixaban Accord on ja mihin sitä käytetään

Apixaban Accord -valmisteen vaikuttava aine on apiksabaani, joka kuuluu antikoagulanttien

lääkeryhmään. Tämä lääke auttaa ehkäisemään verihyytymien muodostumista estämällä tekijä Xa:ta,

jota tarvitaan veren hyytymisessä.

Apixaban Accord -valmistetta käytetään aikuisille

verihyytymien (syvän laskimotukoksen) muodostumisen estämiseksi lonkan tai polven

tekonivelleikkauksen jälkeen. Tällaisten leikkausten jälkeen sinulla saattaa olla suurentunut

verihyytymien muodostumisen riski jalkojen laskimoissa. Hyytymä voi aiheuttaa jalan turvotusta ja

mahdollisesti kipua. Jos verihyytymä kulkeutuu jalasta keuhkoihin, verenkierto keuhkoissa voi

estyä. Tämä aiheuttaa hengenahdistusta ja mahdollisesti rintakipua. Tämä tila (keuhkoembolia) voi

olla hengenvaarallinen, ja se vaatii välitöntä lääkärinhoitoa.

verihyytymien muodostumisen estämiseksi sydämessä potilaille, joilla on epäsäännöllinen

sydämensyke (eteisvärinä) ja vähintään yksi lisäriskitekijä. Verihyytymät voivat irrota ja kulkeutua

aivoihin ja aiheuttaa aivohalvauksen, tai ne voivat johonkin muuhun elimeen kulkeuduttuaan estää

normaalin verenvirtauksen elimeen (ns. systeeminen embolia). Aivohalvaus voi olla

hengenvaarallinen, ja se vaatii välitöntä lääkärinhoitoa.

alaraajojen laskimotukosten (syvien laskimotukosten) ja keuhkoveritulppien (keuhkoembolian)

hoitoon ja alaraajojen ja/tai keuhkojen verisuonitukosten uusiutumisen ehkäisyyn.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Apixaban Accord -valmistetta

Älä ota Apixaban Accord -valmistetta

jos olet allerginen

apiksabaanille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

jos sinulla on

voimakasta verenvuotoa

jos sinulla on jokin sellainen

sairaus

, joka suurentaa vakavan verenvuodon riskiä (kuten

vuotava

tai äskettäin todettu haavauma

mahalaukussa tai suolistossa tai

äskettäinen aivoverenvuoto

jos sinulla on

maksasairaus

, joka aiheuttaa lisääntyneen verenvuotoriskin (hepaattinen

koagulopatia)

sinulla on verihyytymien muodostumista estävä lääkitys

(esim. varfariini, rivaroksabaani,

dabigatraani tai hepariini), paitsi jos tämä lääkitys vaihdetaan, jos sinulla on laskimo- tai

valtimokatetri ja saat sen kautta hepariinia katetrin pitämiseksi avoimena tai jos verisuoneesi

viedään letku (katetriablaatio) epäsäännöllisen sydämensykkeen (rytmihäiriön) hoitamiseksi.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat tätä lääkettä,

jos sinulla on jokin seuraavista:

lisääntynyt verenvuotoriski

, kuten

verenvuotohäiriöitä

, mukaan lukien tilat, jotka johtuvat verihiutaleiden toiminnan

vähenemisestä

erittäin korkea verenpaine

, jota ei ole saatu tasapainoon lääkehoidolla

olet yli 75-vuotias

painat enintään 60 kg

vaikea munuaistauti tai jos saat dialyysihoitoa

maksavaiva nyt tai joskus aiemmin

Lääkäri tutkii maksan toimintasi ennen kuin otat tätä lääkettä.

Jos merkkejä maksatoiminnan muutoksista todetaan, hoidossa noudatetaan erityistä varovaisuutta

selkärankaan on viety katetri tai annettu injektio

(nukutusta tai kivunlievitystä varten). Tällöin lääkäri kehottaa ottamaan tätä lääkettä aikaisintaan

5 tunnin kuluttua katetrin poistamisesta

sydämen tekoläppä

lääkäri on todennut verenpaineesi epävakaaksi

sinulle suunnitellaan jotain muuta hoitoa tai leikkausta verihyytymän poistamiseksi keuhkoista.

Ole erityisen varovainen Apixaban Accord -valmisteen suhteen

-

Jos tiedät, että sairastat fosfolipidivasta-aineoireyhtymää (immuunijärjestelmän häiriö, joka

aiheuttaa kohonnutta veritulppariskiä). Kerro silloin asiasta lääkärillesi, joka päättää, sopisiko jokin

toinen hoito sinulle paremmin.

Jos joudut leikkaukseen tai toimenpiteeseen, joka voi aiheuttaa verenvuotoa, lääkäri saattaa pyytää

sinua keskeyttämään tämän lääkkeen käytön tilapäisesti. Jos et ole varma, voiko toimenpide aiheuttaa

verenvuotoa, kysy asiaa lääkäriltä.

Lapset ja nuoret

Tämän lääkkeen käyttöä ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Apixaban Accord

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin

ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Jotkut lääkkeet saattavat lisätä ja jotkut saattavat heikentää Apixaban Accord -valmisteen vaikutusta.

Lääkäri päättää, annetaanko sinulle Apixaban Accord -hoitoa, kun käytät tällaisia lääkkeitä ja kuinka

tarkkaan vointiasi pitää seurata hoidon aikana.

Seuraavat lääkkeet saattavat lisätä Apixaban Accord -valmisteen vaikutusta ja lisätä verenvuodon

riskiä:

eräät

sienilääkkeet

(esim. ketokonatsoli)

eräät

HIV/AIDS-lääkkeet

(esim. ritonaviiri)

muut

veren hyytymistä vähentävät lääkkeet

(esim. enoksapariini)

tulehdus-

kipulääkkeet

(esim. asetyylisalisyylihappo tai naprokseeni). Verenvuotoriskisi voi

olla suurentunut erityisesti silloin, jos olet yli 75-vuotias ja käytät asetyylisalisyylihappoa.

korkean verenpaineen tai sydänvaivojen hoitoon käytettävät lääkkeet

(esim. diltiatseemi)

masennuslääkkeet

nimeltä

selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät

serotoniinin ja

noradrenaliinin takaisinoton estäjät

Seuraavat lääkkeet saattavat heikentää Apixaban Accord -valmisteen verihyytymien muodostumista

ehkäisevää vaikutusta:

epilepsia- tai kouristuslääkkeet

(esim. fenytoiini)

mäkikuisma

(rohdosvalmiste, jota käytetään masennuksen hoitoon)

tuberkuloosin

muiden infektioiden hoitoon käytettävät lääkkeet

(esim. rifampisiini).

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Apixaban Accord -valmisteen vaikutuksia raskauteen ja syntymättömään lapseen ei tunneta. Älä ota

tätä lääkettä, jos olet raskaana.

Ota heti yhteys lääkäriin,

jos tulet raskaaksi tätä lääkettä käyttäessäsi.

Ei tiedetä, erittyykö Apixaban Accord äidinmaitoon. Kysy lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta

neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä imetyksen aikana. He neuvovat sinua lopettamaan imetyksen tai

lopettamaan/olemaan aloittamatta tämän lääkkeen käytön.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Apixaban Accord -valmisteella ei ole osoitettu olevan vaikutusta ajokykyyn tai koneiden

käyttökykyyn.

Apixaban Accord sisältää laktoosia (sokerityyppi) ja natriumia

Jos lääkärisi on kertonut sinulle, että elimistösi ei siedä tiettyjä sokerityyppejä, ota yhteys lääkäriin

ennen kuin käytät tätä lääkettä.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti, eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.

3.

Miten Apixaban Accord -valmistetta otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista

ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Annos

Niele tabletti veden kera. Apixaban Accord voidaan ottaa joko ruoan kera tai tyhjään mahaan.

Yritä ottaa tabletit samaan aikaan joka päivä parhaan hoitovaikutuksen saavuttamiseksi.

Jos sinulla on vaikeuksia niellä tablettia kokonaisena, keskust

ele lääkärin kanssa muista tavoista ottaa

Apixaban Accord -tabletti. Tabletti voidaan murskata ja sekoittaa veteen, 5 % glukoosiin vedessä,

omenamehuun tai omenasoseeseen juuri ennen sen ottamista.

Ohjeet murskaukseen:

Murskaa tabletit morttelissa tai lautasella lusikan kuperalla puolella.

Siirrä kaikki jauhe varovasti sopivaan astiaan ja valmista seos sekoittamalla jauhe pieneen

määrään, n. 30 ml (2 rkl) vettä tai jotakin muuta edellä mainittua nestettä.

Niele seos.

Huuhtele tabletin murskaamiseen käytetty mortteli ja astia (tai lusikka ja lautanen) pienellä

määrällä vettä tai jotakin muuta mainittua nestettä (n. 30 ml) ja niele huuhteluneste.

Tarvittaessa lääkäri voi antaa murskatun Apixaban Accord -tabletin myös nenämahaletkun kautta,

sekoitettuna 60 ml:aan vettä tai 5 % glukoosiin vedessä.

Ota Apixaban Accord seuraavien suositusten mukaan:

Verihyytymien muodostumisen estämiseksi lonkan tai polven tekonivelleikkauksen jälkeen

Suositeltu annos on yksi 2,5 mg:n Apixaban Accord -tabletti kahdesti vuorokaudessa,

esimerkiksi yksi tabletti aamuin illoin.

Ota ensimmäinen tabletti 12–24 tunnin kuluttua leikkauksesta.

Suuren

lonkka

leikkauksen jälkeen tabletteja otetaan yleensä 32–38 päivän ajan.

Suuren

polvi

leikkauksen jälkeen tabletteja otetaan yleensä 10–14 päivän ajan.

Verihyytymien muodostumisen estämiseksi sydämessä potilaalle, jolla on epäsäännöllinen

sydämensyke ja vähintään yksi lisäriskitekijä

Suositeltu annos on yksi

5 mg:n

Apixaban Accord -tabletti kahdesti vuorokaudessa.

Suositeltu annos on yksi

2,5 mg:n

Apixaban Accord -tabletti kahdesti vuorokaudessa, jos

munuaistoimintasi on heikentynyt vaikeasti

seuraavista kohdista vähintään kaksi koskee sinua:

verikokeiden tulokset viittaavat heikkoon munuaistoimintaan (seerumin

kreatiniiniarvo on vähintään 133 mikromol/l [1,5 mg/dl])

olet vähintään 80-vuotias

painat enintään 60 kg.

Suositeltu annos on yksi tabletti kahdesti vuorokaudessa, esimerkiksi yksi tabletti aamuin illoin.

Lääkäri päättää hoitosi keston.

Alaraajojen laskimotukosten ja keuhkojen verisuonitukosten hoito

Suositeltu annos on

kaksi Apixaban Accord 5 mg -tablettia

kahdesti vuorokaudessa ensimmäisten

7 hoitopäivän ajan, esimerkiksi kaksi tablettia aamuin illoin.

Seitsemän päivän jälkeen suositeltu annos on

yksi

Apixaban Accord 5 mg -tabletti

kahdesti

vuorokaudessa, esimerkiksi yksi tabletti aamuin illoin.

Verihyytymien uusiutumisen ehkäisyyn 6 kuukauden hoidon jälkeen

Suositeltu annos on yksi Apixaban Accord

2,5 mg

-tabletti kahdesti vuorokaudessa, esimerkiksi yksi

tabletti aamuin illoin.

Lääkäri päättää hoitosi keston.

Lääkäri saattaa muuttaa veren hyytymistä estävää lääkitystäsi seuraavasti:

Vaihto Apixaban Accord -valmisteesta johonkin muuhun veren hyytymisen estolääkkeeseen

Lopeta Apixaban Accord -valmisteen käyttö. Aloita uuden veren hyytymisen estolääkkeen (esim.

hepariinin) käyttö seuraavasta aikataulun mukaisesta annoksesta.

Vaihto veren hyytymisen estolääkkeestä Apixaban Accord -valmisteeseen

Lopeta veren hyytymisen estolääkkeen käyttö. Aloita Apixaban Accord -valmisteen käyttö seuraavasta

aikataulun mukaisesta annoksesta ja jatka hoitoa normaalisti.

Vaihto K-vitamiiniantagonistia (esim. varfariinia) sisältävästä veren hyytymisen estolääkkeestä

Apixaban Accord -valmisteeseen

Lopeta K-vitamiiniantagonistia sisältävän lääkkeen käyttö. Lääkäri lähettää sinut verikokeisiin ja antaa

ohjeet Apixaban Accord -valmisteen käytön aloittamisesta.

Vaihto Apixaban Accord -valmisteesta K-vitamiiniantagonistia (esim. varfariinia) sisältävään veren

hyytymisen estolääkkeeseen

Jos lääkäri kehottaa sinua aloittamaan K-vitamiiniantagonistia sisältävän lääkkeen käytön, jatka

Apixaban Accord -valmisteen käyttöä vielä vähintään 2 vuorokauden ajan siitä, kun olet ottanut

ensimmäisen annoksen K-vitamiiniantagonistia sisältävää lääkettä. Lääkäri lähettää sinut verikokeisiin

ja antaa ohjeet Apixaban Accord -valmisteen käytön lopettamisesta.

Potilaat, joille tehdään rytminsiirto

Ota tätä lääkettä lääkärin määrääminä aikoina, jos sydämesi syke ei ole normaali ja se pitää kääntää

normaaliksi toimenpiteellä, jota kutsutaan rytminsiirroksi. Lääke estää verihyytymiä aivojen

verisuonissa ja kehon muissa verisuonissa.

Jos otat enemmän Apixaban Accord -valmistetta kuin sinun pitäisi

Kerro heti lääkärille,

jos olet ottanut enemmän tätä lääkettä kuin sinulle on määrätty. Ota

lääkepakkaus mukaasi, vaikka se olisi jo tyhjä.

Jos otat suositeltua enemmän Apixaban Accord -tabletteja, verenvuodon riski voi suurentua. Jos

verenvuotoa ilmenee, saatat tarvita leikkaushoitoa, verensiirtoja tai muuta hoitoa, joka voi kumota

anti-Fxa-aktiivisuuden vaikutuksen.

Jos unohdat ottaa Apixaban Accord -annoksen

ota annos heti kun muistat ja

ota seuraava Apixaban Accord -annos tavanomaiseen aikaan

jatka lääkkeen käyttöä sen jälkeen normaalisti.

Jos et ole varma, miten toimia tai olet unohtanut useamman kuin yhden annoksen,

käänny

lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Jos lopetat Apixaban Accord -valmisteen käytön

Älä lopeta tämän lääkkeen ottoa keskustelematta lääkärin kanssa, koska verihyytymän muodostumisen

riski voi suurentua, jos lopetat hoidon liian aikaisin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai

sairaanhoitajan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Apixaban Accord -valmistetta käytetään kolmeen eri sairauteen. Valmisteen tiedossa olevat

haittavaikutukset ja näiden esiintymistiheydet saattavat vaihdella näillä käyttöaiheilla, joten ne on

lueteltu jäljempänä erikseen. Näissä sairauksissa tämän lääkkeen yleisin koko elimistöön vaikuttava

haittavaikutus on verenvuoto, joka voi olla henkeä uhkaava ja vaatia välitöntä lääkärinhoitoa.

Seuraavia haittavaikutuksia tiedetään esiintyvän silloin, kun Apixaban Accord -valmistetta otetaan

verihyytymien muodostumisen estämiseksi lonkan tai polven tekonivelleikkauksen jälkeen.

Yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä kymmenestä)

anemia, joka voi aiheuttaa väsymystä tai kalpeutta

verenvuoto, mukaan lukien:

mustelmat ja turvotus

pahoinvointi

Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä sadasta)

verihiutaleiden määrän lasku (voi vaikuttaa veren hyytymiseen)

verenvuoto:

leikkauksen jälkeen, mukaan lukien mustelmat ja turvotus, veren tai nesteen vuotaminen

leikkaushaavasta/-viillosta (haavaerite) tai pistokohdasta

mahalaukussa, suolistossa tai kirkasta/punaista verta ulosteessa

verta virtsassa

nenästä

emättimestä

matala verenpaine, joka voi aiheuttaa heikotuksen tunnetta tai sydämensykkeen tihentymistä

verikokeissa voidaan todeta:

poikkeavaa maksan toimintaa

joidenkin maksaentsyymiarvojen nousua

punaisten verisolujen hajoamistuotteen, bilirubiinin, määrän suurenemista, mikä voi

aiheuttaa ihon tai silmien keltaisuutta.

kutina.

Harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä tuhannesta)

allergiset reaktiot (yliherkkyys), jotka voivat aiheuttaa: kasvojen, huulien, suun, kielen ja/tai kurkun

turvotusta ja hengitysvaikeuksia.

Ota heti yhteys lääkäriin,

jos sinulla ilmenee jokin näistä oireista.

verenvuoto:

lihakseen

silmissä

ikenistä ja verta ysköksissä

peräsuolesta

hiustenlähtö.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

verenvuoto:

aivoissa tai selkäytimessä

keuhkoissa tai nielussa

suussa

vatsaonteloon tai vatsaontelon taakse

peräpukamasta

verta ulosteessa tai virtsassa testeissä

- ihottuma,

joka voi aiheuttaa rakkoja ja näyttää pieniltä maalitauluilta (keskellä tumma piste, jota ympäröi

tummareunainen vaaleampi alue) (

erythema multiforme

Seuraavia haittavaikutuksia tiedetään esiintyvän silloin, kun Apixaban Accord -valmistetta otetaan

verihyytymien muodostumisen estämiseksi sydämessä potilaalle, jolla on epäsäännöllinen

sydämensyke ja vähintään yksi lisäriskitekijä.

Yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä kymmenestä)

- verenvuoto, mukaan lukien:

silmissä

mahalaukussa tai suolessa

peräsuolesta

verta virtsassa

nenästä

ikenistä

mustelmat ja turvotus.

anemia, joka voi aiheuttaa väsymystä tai kalpeutta

matala verenpaine, joka voi aiheuttaa heikotuksen tunnetta tai sydämensykkeen tihentymistä

pahoinvointi

verikokeissa voidaan todeta:

gammaglutamyylitransferaasiarvon (GGT) suureneminen.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä sadasta)

- verenvuoto:

aivoissa tai selkäytimessä

suussa tai verta ysköksissä

vatsaonteloon tai emättimestä

kirkasta/punaista verta ulosteessa

verenvuotoa leikkauksen jälkeen, mukaan lukien mustelmat ja turvotus, veren tai nesteen

vuotaminen leikkaushaavasta/viillosta (haavaerite) tai pistokohdasta

peräpukamasta

verta ulosteessa tai virtsassa testeissä

verihiutaleiden määrän lasku (voi vaikuttaa veren hyytymiseen)

verikokeissa voidaan todeta:

poikkeavaa maksan toimintaa

joidenkin maksaentsyymiarvojen nousua

punaisten verisolujen hajoamistuotteen, bilirubiinin, määrän suurenemista, mikä voi

aiheuttaa ihon tai silmien keltaisuutta

ihottuma

kutina

hiustenlähtö

allergiset reaktiot (yliherkkyys), jotka voivat aiheuttaa kasvojen, huulten, suun, kielen ja/tai nielun

turvotusta ja hengitysvaikeuksia.

Ota heti yhteys lääkäriin

, jos sinulle ilmaantuu jokin näistä

oireista.

Harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä tuhannesta)

- verenvuoto:

keuhkoissa tai nielussa

vatsaontelon taakse

lihakseen

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä

kymmenestätuhannesta)

- ihottuma, joka voi aiheuttaa rakkoja ja näyttää pieniltä maalitauluilta (keskellä tumma piste,

jota ympäröi tummareunainen vaaleampi alue) (

erythema multiforme

Seuraavia haittavaikutuksia tiedetään esiintyvän silloin, kun Apixaban Accord -valmistetta otetaan

verihyytymien estämiseksi alaraajojen laskimoissa ja keuhkoverisuonissa.

Yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä kymmenestä)

- verenvuoto, mukaan lukien:

nenästä

ikenistä

verta virtsassa

mustelmat ja turvotus

mahalaukussa tai suolessa tai peräsuolesta

suussa

emättimestä

anemia, joka voi aiheuttaa väsymystä tai kalpeutta

verihiutaleiden määrän lasku (voi vaikuttaa veren hyytymiseen)

pahoinvointi

ihottuma

verikokeissa voidaan todeta:

gammaglutamyylitransferaasiarvon (GGT) tai alaniiniaminotransferaasiarvon (ALAT)

suureneminen.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä sadasta)

- matala verenpaine, joka voi aiheuttaa heikotuksen tunnetta tai sydämensykkeen tihentymistä

- verenvuoto:

silmissä

suussa tai verta ysköksissä

kirkasta/punaista verta ulosteessa

verta ulosteessa tai virtsassa testeissä

verenvuotoa leikkauksen jälkeen, mukaan lukien mustelmat ja turvotus, veren tai nesteen

vuotaminen leikkaushaavasta/viillosta (haavaerite) tai pistokohdasta

peräpukamasta

lihakseen

- kutina

- hiustenlähtö

- allergiset reaktiot (yliherkkyys), jotka voivat aiheuttaa kasvojen, huulten, suun, kielen ja/tai nielun

turvotusta ja hengitysvaikeuksia.

Ota heti yhteys lääkäriin

, jos sinulle ilmaantuu jokin näistä oireista.

verikokeissa voidaan todeta:

poikkeavaa maksan toimintaa

joidenkin maksaentsyymiarvojen nousua

punaisten verisolujen hajoamistuotteen, bilirubiinin, määrän suurenemista, mikä voi

aiheuttaa ihon tai silmien keltaisuutta.

Harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä tuhannesta)

verenvuoto:

aivoissa tai selkäytimessä

keuhkoissa.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

verenvuoto:

vatsaonteloon tai vatsaontelon taakse.

ihottuma, joka voi aiheuttaa rakkoja ja näyttää pieniltä maalitauluilta (keskellä tumma piste, jota ympäröi

tummareunainen vaaleampi alue (

erythema multiforme

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen

ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa

tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.

Apixaban Accord -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

(Käyt. viim./EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Apixaban Accord -valmiste sisältää

Vaikuttava aine on apiksabaani. Yksi tabletti sisältää 2,5 mg apiksabaania.

Muut aineet ovat:

Tabletin ydin:

vedetön laktoosi (ks. kohta 2),

mikrokiteinen selluloosa,

kroskarmelloosinatrium, natriumlauryylisulfaatti, magnesiumstearaatti.

Kalvopäällyste:

laktoosimonohydraatti (ks. kohta 2)

, hypromelloosi (E464), titaanidioksidi

(E171), triasetiini, keltainen rautaoksidi (E172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Kalvopäällysteiset tabletit ovat keltaisia, pyöreitä, kaksoiskuperia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden

toiselle puolelle on kaiverrettu ”IU1” ja jonka toisella puolella ei ole mitään merkintää.

PVC/PVdC-alumiini-läpipainopakkauksia on saatavana pakkauksina, joissa on 10, 14, 20, 28, 56, 60,

100, 112, 168 tai 200 kalvopäällysteistä tablettia.

PVC/PVdC-alumiini-läpipainopakkauksia on saatavana pakkauksina, joihin on yksittäispakattu 10 x 1,

20 x 1, 28 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 100 x 1 tai 168 x 1 kalvopäällysteistä tablettia.

HDPE-purkki, jossa on kierteellinen polypropeeniturvasuljin ja joka sisältää 60, 100, 168, 180, 200 tai

1 000 kalvopäällysteistä tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Näin käytät potilaskorttia

Apixaban Accord -pakkauksessa on pakkausselosteen lisäksi potilaskortti, tai voit saada samanlaisen

potilaskortin lääkäriltäsi.

Se sisältää sinulle hyödyllistä tietoa ja kertoo muille lääkäreille Apixaban Accord -hoidostasi.

Pidä

potilaskortti aina mukanasi.

Ota kortti.

Irrota oma kieliversiosi (repäisylinjoja pitkin).

Täytä seuraavat kohdat tai pyydä lääkäriäsi täyttämään ne:

Nimi:

Syntymäaika:

Käyttöaihe:

Annos: ........mg kahdesti vuorokaudessa

Lääkärin nimi:

Lue koko asiakirja

LIITE I

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Apixaban Accord 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 2,5 mg apiksabaania.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan

Yksi 2,5 mg:n kalvopäällysteinen tabletti sisältää 51,97 mg laktoosia (ks. kohta 4.4).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Tabletti, kalvopäällysteinen

Keltainen, pyöreä, halkaisijaltaan noin 6,00 mm, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jonka

toiselle puolelle on kaiverrettu ”IU1”ja jonka toisella puolella ei ole mitään merkintää.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Laskimotromboembolioiden (VTE) ehkäisy aikuispotilaille, joille on tehty elektiivinen lonkan tai

polven tekonivelleikkaus.

Aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisy aikuispotilaille, joilla on ei-läppäperäinen

eteisvärinä ja vähintään yksi riskitekijä, kuten aiempi aivohalvaus tai ohimenevä aivoverenkiertohäiriö

(TIA); ikä ≥ 75 vuotta; kohonnut verenpaine; diabetes mellitus; oireinen sydämen vajaatoiminta

(NYHA-luokka ≥ II).

Syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoito ja syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian

uusiutumisen ehkäisy aikuispotilaille (hemodynaamisesti epävakaat keuhkoemboliapotilaat, ks.

kohta 4.4).

4.2

Annostus ja antotapa

Annostus

Laskimotromboembolioiden (VTE) ehkäisy: elektiivinen lonkan tai polven tekonivelleikkaus

Suositeltu apiksabaaniannos on yksi 2,5 mg:n tabletti kahdesti vuorokaudessa suun kautta otettuna.

Aloitusannos tulee ottaa 12–24 tunnin kuluttua leikkauksesta.

Lääkkeen antoon tämän aikavälin sisällä vaikuttaa, lääkärin harkinnan mukaan, hyödyt joita

laskimotromboembolioiden varhaisemmalla antikoagulaatiolla mahdollisesti saadaan, sekä

leikkauksen jälkeisen verenvuodon riskit.

Potilaat, joille tehdään lonkan tekonivelleikkaus

Suositeltu hoitoaika on 32–38 vuorokautta.

Potilaat, joille tehdään polven tekonivelleikkaus

Suositeltu hoitoaika on 10–14 vuorokautta.

Aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisy aikuispotilaille, joilla on ei-läppäperäinen

eteisvärinä

Suositeltu apiksabaaniannos on yksi 5 mg:n tabletti kahdesti vuorokaudessa suun kautta otettuna.

Annoksen pienentäminen

Suositeltu apiksabaaniannos on yksi 2,5 mg:n tabletti kahdesti vuorokaudessa suun kautta otettuna

potilaille, joilla on ei-läppäperäinen eteisvärinä ja vähintään kaksi seuraavista ominaisuuksista: ikä

≥ 80 vuotta, paino ≤ 60 kg tai seerumin kreatiniini ≥ 133 mikromol/l (1,5 mg/dl).

Hoidon pitää olla pitkäkestoista.

Syvän laskimotukoksen hoito, keuhkoembolian hoito sekä syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian

uusiutumisen ehkäisy

Suositeltu apiksabaaniannos akuutin syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoidossa on 10 mg

kahdesti vuorokaudessa suun kautta ensimmäisten 7 päivän ajan ja sitten 5 mg kahdesti vuorokaudessa

suun kautta. Saatavilla olevien lääketieteellisten hoitosuositusten mukaan hoidon lyhyt kesto

(vähintään 3 kuukautta) perustuu ohimeneviin riskitekijöihin (esim. äskettäinen leikkaus, trauma,

immobilisaatio).

Suositeltu apiksabaaniannos syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian uusiutumisen ehkäisyssä on

2,5 mg kahdesti vuorokaudessa suun kautta. Syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian uusiutumisen

ehkäisyssä annostus 2,5 mg kahdesti vuorokaudessa aloitetaan, kun potilasta on ensin hoidettu

6 kuukautta joko apiksabaaniannoksella 5 mg kahdesti vuorokaudessa tai jollakin muulla

antikoagulantilla taulukon 1 mukaan (ks. myös kohta 5.1).

Taulukko 1:

Annossuositus (syvän laskimotukoksen hoito, keuhkoembolian hoito sekä syvän

laskimotukoksen ja keuhkoembolian uusiutumisen ehkäisy)

Annostus

Enimmäisvuorokausiannos

Syvän laskimotukoksen tai

keuhkoembolian hoito

10 mg kahdesti vuorokaudessa

ensimmäisten 7 päivän ajan

20 mg

sitten 5 mg kahdesti vuorokaudessa

10 mg

Syvän laskimotukoksen ja/tai

keuhkoembolian uusiutumisen

ehkäisy, kun potilas on ensin

saanut 6 kuukautta hoitoa syvään

laskimotukokseen tai

keuhkoemboliaan

2,5 mg kahdesti vuorokaudessa

5 mg

Hoidon kesto arvioidaan yksilöllisesti ottaen perusteellisesti huomioon hoidosta saatava hyöty ja

vastaavasti hoidon aiheuttama verenvuotoriski (ks. kohta 4.4).

Annoksen jääminen väliin

Jos Apixaban Accord -annos unohtuu, potilaan pitää ottaa unohtunut tabletti välittömästi ja jatkaa

sitten tablettien ottamista kahdesti vuorokaudessa kuten aikaisemmin.

Lääkkeen vaihtaminen

Vaihtaminen parenteraalisesti annostelluista antikoagulanteista Apixaban Accord -valmisteeseen (ja

päinvastoin) voidaan tehdä seuraavasta suunnitellusta annoksesta (ks. kohta 4.5). Näitä lääkeaineita ei

saa antaa samanaikaisesti.

Vaihto K-vitamiiniantagonistista Apixaban Accord -valmisteeseen

Kun K-vitamiiniantagonistihoito vaihdetaan Apixaban Accord -valmisteeseen, varfariini tai muu K-

vitamiiniantagonistihoito pitää lopettaa ja Apixaban Accord -hoito aloittaa, kun INR-arvo on < 2.

Vaihto Apixaban Accord -valmisteesta K-vitamiiniantagonistiin

Kun Apixaban Accord vaihdetaan K-vitamiiniantagonistiin, Apixaban Accord -valmistetta pitää antaa

vielä vähintään 2 päivän ajan K-vitamiiniantagonistihoidon aloittamisen jälkeen. Kun Apixaban

Accord -valmistetta ja K-vitamiiniantagonistia on annettu samanaikaisesti 2 päivän ajan, potilaan

INR-arvo pitää mitata ennen seuraavaa suunniteltua Apixaban Accord -annosta. Apixaban Accord -

valmisteen ja K-vitamiiniantagonistin samanaikaista antoa pitää jatkaa, kunnes INR-arvo on ≥ 2.

Iäkkäät

Laskimotromboembolioiden (VTE) ehkäisy ja syvän laskimotukoksen hoito, keuhkoembolian hoito ja

syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian uusiutumisen ehkäisy: Annoksen muuttaminen ei ole

tarpeen (ks. kohdat 4.4 ja 5.2).

Aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisy aikuispotilaille, joilla on ei-läppäperäinen

eteisvärinä: Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen, elleivät annoksen pienentämisen perusteet täyty

(ks.

Annoksen pienentäminen

, kohdan 4.2 alussa).

Munuaisten vajaatoiminta

Seuraavat suositukset koskevat lievää tai keskivaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavia:

- laskimotromboembolioiden (VTE) ehkäisy elektiivisessä lonkan tai polven tekonivelleikkauksessa,

syvän laskimotukoksen hoito, keuhkoembolian hoito tai syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian

uusiutumisen ehkäisy: Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen (ks. kohta 5.2)

- aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisy potilailla, joilla on ei-läppäperäinen eteisvärinä ja

joiden seerumin kreatiniiniarvo on ≥ 1,5 mg/dl (133 mikromol/l) ja ikä ≥ 80 vuotta tai paino ≤ 60 kg:

Annoksen pienentäminen on tarpeen edellä kuvatulla tavalla. Jos muut kriteerit annoksen

pienentämiseksi (ikä, paino) eivät täyty, annoksen muuttaminen ei ole tarpeen (ks. kohta 5.2).

Seuraavat suositukset koskevat vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa (kreatiniinipuhdistuma 15–

29 ml/min) sairastavia (ks. kohdat 4.4 ja 5.2):

- varovaisuutta on noudatettava silloin, kun apiksabaania käytetään laskimotromboembolioiden (VTE)

ehkäisyyn elektiivisessä lonkan tai polven tekonivelleikkauksessa, syvän laskimotukoksen hoitoon,

keuhkoembolian hoitoon tai syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian uusiutumisen ehkäisyyn

aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisyssä potilaille, joilla on ei-läppäperäinen eteisvärinä,

käytetään apiksabaaniannoksista pienempää eli 2,5 mg:aa kahdesti vuorokaudessa.

Apiksabaania ei suositella potilaille, joiden kreatiniinipuhdistuma on < 15 ml/min, eikä

dialyysipotilaille, koska näistä potilaista ei ole kliinistä kokemusta (ks. kohdat 4.4 ja 5.2).

Maksan vajaatoiminta

Apixaban Accord on vasta-aiheista potilaille, joiden maksasairauteen liittyy hyytymishäiriö ja

kliinisesti merkityksellinen verenvuotoriski (ks. kohta 4.3).

Apixaban Accord -valmisteen käyttöä ei suositella potilaille, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta

(ks. kohdat 4.4 ja 5.2).

Varovaisuutta tulee noudattaa, kun Apixaban Accord -valmistetta annetaan potilaille, joilla on lievä tai

keskivaikea maksan vajaatoiminta (Child-Pugh-luokka A tai B). Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen

lievää tai keskivaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastaville potilaille (ks. kohdat 4.4 ja 5.2).

Kliinisissä tutkimuksissa ei ollut mukana potilaita, joiden maksaentsyymiarvot olivat koholla,

alaniiniaminotransferaasi (ALAT)/aspartaattiaminotransferaasi (ASAT) > 2 x ULN tai

kokonaisbilirubiini ≥ 1,5 x ULN. Tämän vuoksi varovaisuutta tulee noudattaa annettaessa Apixaban

Accord -valmistetta tälle potilasryhmälle (ks. kohdat 4.4 ja 5.2). Maksan toiminta on tutkittava ennen

Apixaban Accord -hoidon aloittamista.

Kehonpaino

Laskimotromboembolioiden (VTE) ehkäisy ja syvän laskimotukoksen hoito, keuhkoembolian hoito ja

syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian uusiutumisen ehkäisy: Annoksen muuttaminen ei ole

tarpeen (ks. kohdat 4.4 ja 5.2).

Aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisy aikuispotilaille, joilla on ei-läppäperäinen

eteisvärinä: Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen, elleivät annoksen pienentämisen perusteet täyty

(ks.

Annoksen pienentäminen

, kohdan 4.2 alussa).

Sukupuoli

Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen (ks. kohta 5.2).

Potilaat, joille tehdään katetriablaatio (ei-läppäperäinen eteisvärinä)

Potilaat voivat jatkaa apiksabaanin käyttöä katetriablaation aikana (ks. kohdat 4.3, 4.4 ja 4.5).

Potilaat, joille tehdään rytminsiirto

Apiksabaanihoito voidaan aloittaa tai sitä voidaan jatkaa potilailla, joilla on ei-läppäperäinen

eteisvärinä ja joille saatetaan tehdä rytminsiirto.

Jos potilasta ei ole aiemmin hoidettu antikoagulantilla, vasemman eteisen trombin poissulkemista

kuvantamisohjatun menetelmän avulla (esim. transesofageaalinen kaikukardiografia (TEE) tai

tietokonetomografiatutkimus (TT)) on harkittava ennen rytminsiirtoa vakiintuneiden lääketieteellisten

hoitosuositusten mukaan.

Apiksabaanihoidon aloittaville potilaille apiksabaania on annettava ennen rytminsiirtoa 5 mg kahdesti

vuorokaudessa vähintään 2,5 vuorokauden ajan (5 kerta-annosta), jotta varmistetaan riittävä

antikoagulaatio (ks. kohta 5.1). Jos potilaan annosta pitää pienentää, apiksabaania annetaan 2,5 mg

kahdesti vuorokaudessa vähintään 2,5 vuorokauden ajan (5 kerta-annosta) (ks. kohdat

Annoksen

pienentäminen

Munuaisten vajaatoiminta

edellä).

Jos potilaalle pitää tehdä rytminsiirto ennen kuin 5 apiksabaaniannosta on ehditty antaa, annetaan

10 mg:n latausannos, minkä jälkeen annetaan 5 mg kahdesti vuorokaudessa. Jos potilaan annosta pitää

pienentää, annetaan 5 mg:n latausannos, minkä jälkeen annetaan 2,5 mg kahdesti vuorokaudessa (ks.

kohdat

Annoksen pienentäminen

Munuaisten vajaatoiminta

edellä). Latausannos on annettava

vähintään 2 tuntia ennen rytminsiirtoa (ks. kohta 5.1).

Kaikilta potilailta, joille tehdään rytminsiirto, on varmistettava ennen rytminsiirtoa, että potilas on

ottanut apiksabaania määräyksen mukaan. Hoidon aloittamisesta ja sen kestosta päätettäessä on

otettava huomioon rytminsiirtopotilaiden antikoagulanttihoitoa koskevat vakiintuneet hoitosuositukset.

Potilaat, joilla on ei-läppäperäinen eteisvärinä ja sepelvaltimotautikohtaus (ACS) ja/tai joille tehdään

perkutaaninen sepelvaltimotoimenpide (PCI)

On vain vähän kokemusta apiksabaanihoidosta annoksella, jota suositellaan potilaille, joilla on ei-

läppäperäinen eteisvärinä, käytettäessä apiksabaania yhdessä verihiutaleiden toimintaa estävien

aineiden kanssa potilaille, joilla on sepelvaltimotautikohtaus ja/tai joille tehdään perkutaaninen

sepelvaltimotoimenpide hemostaasin saavuttamisen jälkeen (ks. kohdat 4.4, 5.1).

Pediatriset potilaat

Apixaban Accord -valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 18 vuoden ikäisten lasten ja nuorten hoidossa

ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Antotapa

Suun kautta.

Apixaban Accord -tabletti on nieltävä veden kanssa, ja se voidaan ottaa joko ruoan kera tai tyhjään

mahaan.

Sellaisille potilaille, jotka eivät pysty nielemään kokonaisia tabletteja, Apixaban Accord -tabletit

voidaan murskata ja sekoittaa veteen, 5 % glukoosiin vedessä (G5W), omenamehuun tai

omenasoseeseen, ja antaa välittömästi suun kautta (ks. kohta 5.2). Vaihtoehtoisesti Apixaban Accord

-tabletit voidaan murskata ja sekoittaa 60 ml:aan vettä tai G5W:tä ja antaa välittömästi

nenämahaletkun kautta (ks. kohta 5.2).

Murskatut Apixaban Accord -tabletit ovat stabiileja vedessä, G5W:ssä, omenamehussa ja

omenasoseessa jopa 4 tuntia.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Kliinisesti merkittävä aktiivinen verenvuoto.

Maksasairaus, johon liittyy hyytymishäiriö ja kliinisesti merkityksellinen verenvuotoriski (ks.

kohta 5.2).

Leesio tai sairaus, jota pidetään vaikean verenvuodon merkittävänä riskitekijänä, esim.

nykyinen tai äskettäinen maha-suolikanavan haavauma; pahanlaatuiset kasvaimet, joiden

vuotoriski on suuri; äskettäinen aivo- tai selkäydinvaurio; äskettäinen aivo-, selkäydin- tai

silmäleikkaus; äskettäinen kallonsisäinen verenvuoto; todetut tai epäillyt ruokatorven

laskimonlaajentumat; valtimo-laskimoepämuodostumat; valtimonpullistumat tai merkittävät

selkärangan- tai aivojensisäiset verisuonipoikkeavuudet.

Samanaikaisesti käytetty mikä tahansa muu antikoagulantti, esim. fraktioimaton hepariini,

pienimolekyyliset hepariinit (enoksapariini, daltepariini, jne.), hepariinijohdokset

(fondaparinuuksi, jne.), oraaliset antikoagulantit (varfariini, rivaroksabaani, dabigatraani, jne.),

paitsi erityistapauksissa silloin, kun antikoagulanttihoito vaihdetaan (ks. kohta 4.2) tai kun

fraktioimatonta hepariinia annetaan annoksena, jonka tarkoituksena on pitää keskuslaskimo-

tai -valtimokatetri avoimena tai kun fraktioimatonta hepariinia annetaan eteisvärinän

hoitamiseksi tehtävän katetriablaation aikana (ks. kohdat 4.4 ja 4.5).

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Verenvuotoriski

Muiden antikoagulanttien tavoin, apiksabaania ottavia potilaita on seurattava huolellisesti

verenvuodon merkkien varalta. Varovaisuutta suositellaan noudatettavaksi käytettäessä apiksabaania

tilanteissa, joihin liittyy suurentunut verenvuotoriski. Apixaban Accord -hoito on lopetettava, jos

potilaalla ilmenee voimakasta verenvuotoa (ks. kohdat 4.8 ja 4.9).

Vaikka apiksabaanihoito ei edellytä rutiinimaista altistuksen seurantaa, kalibroitu, kvantitatiivinen

anti-FXa-määritys saattaa olla hyödyllinen poikkeustilanteissa, joissa apiksabaanialtistuksesta saadut

tiedot auttavat hoitopäätöksen tekemistä, esim. yliannostuksen tai hätäleikkauksen yhteydessä (ks.

kohta 5.1).

Apiksabaanin anti-FXa-aktiivisuuden vaikutuksen kumoamiseksi on saatavilla lääkeaine.

Yhteisvaikutus muiden hemostaasiin vaikuttavien lääkevalmisteiden kanssa

Suurentuneen verenvuotoriskin vuoksi potilaalle ei saa antaa muuta samanaikaista

antikoagulanttihoitoa (ks. kohta 4.3).

Apiksabaanin samanaikainen käyttö verihiutaleiden toimintaa estävien aineiden kanssa suurentaa

vuotoriskiä (ks. kohta 4.5).

Apiksabaania pitää antaa varoen samanaikaisesti selektiivisten serotoniinin takaisinoton estäjien

(SSRI) tai serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjien tai ei-steroidaalisten

tulehduskipulääkkeiden (NSAID-lääkkeiden), kuten asetyylisalisyylihapon (ASA), kanssa.

Muiden trombosyyttiaggregaation estäjien ja apiksabaanin samanaikaista käyttöä leikkauksen jälkeen

ei suositella (ks. kohta 4.5).

Ennen kuin Apixaban Accord -valmistetta annetaan potilaille, joilla on eteisvärinä ja sairauksia, jotka

vaativat hoitoa yhdellä tai kahdella verihiutaleiden toimintaa estävällä aineella, samanaikaisen hoidon

mahdolliset hyödyt ja riskit on arvioitava tarkoin.

Eteisvärinäpotilaille tehdyssä kliinisessä tutkimuksessa samanaikaisesti käytetty asetyylisalisyylihappo

(ASA) suurensi apiksabaaniin liittyvän merkittävän verenvuodon riskin 1,8 prosentista 3,4 prosenttiin

vuodessa ja varfariiniin liittyvän vuotoriskin 2,7 prosentista 4,6 prosenttiin vuodessa. Tässä

tutkimuksessa käytettiin kahta verihiutaleiden toimintaa estävää lääkevalmistetta samanaikaisesti vain

vähän (2,1 %) (ks. kohta 5.1).

Kliiniseen tutkimukseen otettiin potilaita, joilla oli eteisvärinä ja sepelvaltimotautikohtaus ja/tai joille

tehtiin perkutaaninen sepelvaltimotoimenpide, ja joille oli suunniteltu 6 kuukauden hoitojakso

P2Y12:n estäjällä, joko ASAn kanssa tai ilman ASAa, ja suun kautta otettavalla antikoagulantilla

(joko apiksabaani tai K-vitamiiniantagonisti). ASAn samanaikainen käyttö lisäsi merkittävän

verenvuodon (ISTH-arviointitaulukko, International Society on Thrombosis and Hemostasis) tai

kliinisesti relevantin ei-merkittävän verenvuodon riskiä apiksabaanilla hoidetuilla potilailla 16,4 %:sta

33,1 %:iin vuodessa (ks. kohta 5.1).

Toisessa kliinisessä tutkimuksessa annettiin ASAa tai sen ja klopidogreelin yhdistelmää suuren riskin

sepelvaltimotautikohtauspotilaille, joilla ei ollut eteisvärinää, mutta joilla oli useita samanaikaisia

sydän- ja muita sairauksia. Tulosten mukaan vuototaipumus (ISTH-arviointitaulukko, International

Society on Thrombosis and Haemostasis) suureni merkittävästi apiksabaania saaneilla potilailla

(5,13 %/v) verrattuna lumelääkettä saaneisiin (2,04 %/v).

Trombolyyttisten aineiden käyttö akuutin iskeemisen aivohalvauksen hoidossa

Trombolyyttisten aineiden käytöstä akuutin iskeemisen aivohalvauksen saaneiden

apiksabaanipotilaiden hoidossa on vain hyvin vähän kokemusta (ks. kohta 4.5).

Potilaat, joilla on sydämen tekoläppä

Apiksabaanin turvallisuutta ja tehoa ei ole tutkittu potilailla, joilla on sydämen tekoläppä ja

mahdollisesti eteisvärinä. Siksi Apixaban Accord -valmisteen käyttöä näille potilaille ei suositella.

Fosfolipidivasta-aineoireyhtymää sairastavat potilaat

Suun kautta otettavia suoravaikutteisia antikoagulantteja, jotka sisältävät apiksabaania, ei suositella

potilaille, joilla on ollut verisuonitukos ja joilla on diagnosoitu fosfolipidivasta-aineoireyhtymä.

Erityisesti potilailla, joilla on positiivinen tulos kaikissa kolmessa testissä (lupusantikoagulantti,

kardiolipiinivasta-aineet ja beeta2-glykoproteiini I vasta-aineet), hoito suun kautta otettavilla

suoravaikutteisilla antikoagulanteilla saattaa aiheuttaa uusiutuvia verisuonitukoksia useammin kuin K-

vitamiinin antagonistihoito.

Leikkaukset ja kajoavat toimenpiteet

Apiksabaanihoito on keskeytettävä viimeistään 48 tuntia ennen sellaista elektiivistä leikkausta tai

kajoavaa toimenpidettä, johon liittyvä verenvuotoriski on kohtalainen tai suuri. Näihin luetaan myös

interventiot, joissa kliinisesti merkittävän vuotoriskin todennäköisyyttä ei voida poissulkea tai joissa

vuotoriski ei ole hyväksyttävä.

Apiksabaanihoito on keskeytettävä viimeistään 24 tuntia ennen sellaista elektiivistä leikkausta tai

kajoavaa toimenpidettä, johon liittyvä verenvuotoriski on pieni. Näihin luetaan myös interventiot,

joissa mahdollisesti ilmenevä verenvuoto on aina vähäinen, ei ole sijainniltaan kriittinen tai on helposti

hallittavissa.

Jos leikkausta tai kajoavaa toimenpidettä ei voida lykätä, on noudatettava asianmukaista varovaisuutta

ja otettava huomioon vuotoriskin suureneminen. Vuotoriskiä on punnittava intervention

kiireellisyyden suhteen.

Apiksabaanihoito on aloitettava kajoavan toimenpiteen tai kirurgisen intervention jälkeen uudestaan

mahdollisimman pian, jos kliininen tilanne sen sallii ja riittävä hemostaasi on saavutettu (ks.

kohdasta 4.2 rytminsiirtoa koskevat tiedot).

Apixaban Accord -hoitoa ei ole tarpeen keskeyttää potilailla, joille tehdään katetriablaatio eteisvärinän

hoitamiseksi (ks. kohdat 4.2, 4.3 ja 4.5).

Hoidon tilapäinen keskeyttäminen

Potilaan tromboosiriski suurenee, jos antikoagulanttihoito (mukaan lukien Apixaban Accord)

keskeytetään aktiivisen verenvuodon, elektiivisen leikkauksen tai kajoavan toimenpiteen vuoksi.

Hoitokatkoksia on vältettävä, ja jos apiksabaaniantikoagulanttihoito on jostain syystä keskeytettävä

tilapäisesti, hoito on aloitettava uudestaan mahdollisimman pian.

Spinaali-/epiduraalipuudutus tai -punktio

Neuraksiaalisen puudutuksen (spinaali-/epiduraalipuudutus) tai spinaali-/epiduraalipunktion käyttö

potilaalle, joka saa antitromboottista lääkitystä tromboembolisten komplikaatioiden ehkäisemiseksi,

aiheuttaa spinaali-/epiduraalihematooman riskin, joka voi johtaa pitkäaikaiseen tai pysyvään

halvaukseen. Kestoepiduraalikatetrin käyttö leikkauksen jälkeen tai hemostaasiin vaikuttavien

lääkkeiden samanaikainen käyttö saattaa suurentaa tällaisten tapahtumien riskiä.

Kestoepiduraalikatetri tai -intratekaalikatetri on poistettava vähintään 5 tuntia ennen ensimmäistä

apiksabaaniannosta. Myös traumaattinen tai toistuva epiduraali- tai spinaalipunktio voi suurentaa

riskiä. Potilasta on seurattava tiheästi neurologisen tilan huonontumista osoittavien merkkien ja

oireiden (esim. alaraajojen puutuminen tai heikkous, suolen tai rakon toimintahäiriöt) varalta. Jos

neurologisia oireita huomataan, kiireellinen diagnoosi ja hoito ovat tarpeen. Lääkärin on ennen

neuraksiaaalista toimenpidettä arvioitava tämän mahdollinen hyöty ja riski potilaalle, joka saa

antikoagulanttihoitoa tai jolle aloitetaan antikoagulanttihoito verihyytymien estämiseksi.

Apiksabaanin käytöstä kestointratekaalikatetrin tai kestoepiduraalikatetrin kanssa ei ole kliinistä

kokemusta. Silloin kun apiksabaanin käyttö on tarpeen, katetrin saa poistaa farmakokineettisten

tietojen perusteella vasta vähintään 20–30 tunnin kuluttua (ts. 2 x puoliintumisaika) viimeisen

apiksabaaniannoksen jälkeen. Ennen katetrin poistamista on lisäksi jätettävä vähintään yksi

apiksabaaniannos väliin. Seuraava apiksabaaniannos voidaan antaa aikaisintaan 5 tunnin kuluttua

katetrin poiston jälkeen. Kaikkien uusien antikoagulanttien tavoin kokemus apiksabaanin käytöstä

neuraksiaaliseen salpauksen yhteydessä on vähäistä, ja siksi tällöin suositellaan äärimmäistä

varovaisuutta.

Hemodynaamisesti epävakaat keuhkoemboliapotilaat ja potilaat, jotka tarvitsevat trombolyyttistä

hoitoa tai keuhkoveritulpan poistoleikkauksen

Apiksabaania ei suositella fraktioimattoman hepariinin vaihtoehdoksi keuhkoemboliapotilaille, jotka

ovat hemodynaamisesti epävakaita tai jotka voivat saada trombolyyttistä hoitoa tai tarvita

keuhkoveritulpan poistoleikkauksen, koska apiksabaanin turvallisuutta ja tehoa näissä kliinisissä

tilanteissa ei ole varmistettu.

Potilaat, joilla on aktiivisessa vaiheessa oleva syöpä

Potilailla,

joilla

aktiivisessa

vaiheessa

oleva

syöpä,

olla

suuri

riski

sekä

laskimotromboembolialle että verenvuodoille. Kun apiksabaania harkitaan syvän laskimotukoksen tai

keuhkoembolian hoitoon syöpäpotilaille, hoidon hyödyt ja riskit on arvioitava tarkoin (ks. myös

kohta 4.3).

Munuaisten vajaatoimintapotilaat

Vähäiset kliiniset tiedot vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa (kreatiniinipuhdistuma 15–29 ml/min)

sairastavista osoittavat, että näiden potilaiden plasman apiksabaanipitoisuus on suurentunut. Tämä voi

suurentaa vuotoriskiä. Varovaisuutta on noudatettava silloin, kun apiksabaania käytetään

laskimotromboembolioiden (VTE) ehkäisyyn elektiivisessä lonkan tai polven tekonivelleikkauksessa,

syvän laskimotukoksen hoitoon, keuhkoembolian hoitoon tai syvän laskimotukoksen ja

keuhkoembolian uusiutumisen ehkäisyyn potilaille, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta

(kreatiniinipuhdistuma 15–29 ml/min) (ks. kohdat 4.2 ja 5.2).

Aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisyssä potilaille, joilla on ei-läppäperäinen eteisvärinä,

on käytettävä apiksabaaniannoksista pienempää eli 2,5 mg:aa kahdesti vuorokaudessa (ks. kohta 4.2)

niille potilaille, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma 15‒29 ml/min) tai

seerumin kreatiniiniarvo ≥ 133 mikromol/l (1,5 mg/dl) ja ikä ≥ 80 vuotta tai paino ≤ 60 kg.

Apiksabaania ei suositella potilaille, joiden kreatiniinipuhdistuma on < 15 ml/min, eikä

dialyysipotilaille, koska näistä potilaista ei ole kliinistä kokemusta (ks. kohdat 4.2 ja 5.2).

Iäkkäät potilaat

Verenvuotoriski saattaa suurentua iän myötä (ks. kohta 5.2).

Myös apiksabaanin ja ASAn samanaikaisessa annossa iäkkäille potilaille on oltava varovainen, koska

se saattaa suurentaa verenvuotoriskiä.

Paino

Pieni ruumiinpaino (< 60 kg) saattaa suurentaa vuotoriskiä (ks. kohta 5.2).

Maksan vajaatoimintapotilaat

Apiksabaani on vasta-aiheista potilaille, joiden maksasairauteen liittyy hyytymishäiriö ja kliinisesti

merkityksellinen verenvuotoriski (ks. kohta 4.3).

Apixaban Accord -valmisteen käyttöä ei suositella potilaille, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta

(ks. kohta 5.2).

Varovaisuutta on noudatettava, kun Apixaban Accord -valmistetta käytetään potilaille, joilla on lievä

tai keskivaikea maksan vajaatoiminta (Child-Pugh-luokka A tai B) (ks. kohdat 4.2 ja 5.2).

Kliinisissä tutkimuksissa ei ollut mukana potilaita, joiden maksaentsyymiarvot olivat koholla

(ALAT/ASAT > 2 x ULN) tai kokonaisbilirubiini ≥ 1,5 x ULN. Tämän vuoksi varovaisuutta tulee

noudattaa annettaessa apiksabaania tälle potilasryhmälle (ks. kohta 5.2). Maksan toiminta on tutkittava

ennen apiksabaanihoidon aloittamista.

Yhteisvaikutukset sekä sytokromi P450 3A4:n (CYP3A4) että P-glykoproteiinin (P-gp) estäjien kanssa

Apixaban Accord -valmisteen käyttöä ei suositella potilaille, jotka saavat samanaikaista systeemistä

hoitoa voimakkailla sekä CYP3A4:n että P-gp:n estäjillä, kuten atsoliryhmän sienilääkkeillä (esim.

ketokonatsoli, itrakonatsoli, vorikonatsoli ja posakonatsoli), ja HIV-proteaasin estäjillä (esim.

ritonaviiri). Nämä lääkevalmisteet saattavat suurentaa apiksabaanialtistuksen 2-kertaiseksi tai sitä

suuremmaksi (ks. kohta 4.5), jos potilaalla on muita apiksabaanialtistusta suurentavia tekijöitä (esim.

vaikea munuaisten vajaatoiminta).

Yhteisvaikutukset sekä CYP3A4:n että P-gp:n indusoijien kanssa

Apiksabaanin samanaikainen käyttö voimakkaiden CYP3A4:n ja P-gp:n indusoijien (esim.

rifampisiini, fenytoiini, karbamatsepiini, fenobarbitaali tai mäkikuisma) kanssa saattaa pienentää

apiksabaanialtistusta noin 50 %. Eteisvärinäpotilaille tehdyssä kliinisessä tutkimuksessa havaittiin, että

apiksabaanin ja voimakkaiden sekä CYP3A4:n että P-gp:n indusoijien yhteiskäyttö heikensi tehoa ja

suurensi verenvuotoriskiä verrattuna pelkän apiksabaanin käyttöön.

Seuraavat suositukset koskevat potilaita, jotka saavat samanaikaisesti systeemistä hoitoa voimakkailla

sekä CYP3A4:n että P-gp:n indusoijilla (ks. kohta 4.5):

A. - varovaisuutta on noudatettava silloin, kun apiksabaania käytetään laskimotromboembolioiden

(VTE) ehkäisyyn elektiivisessä lonkan tai polven tekonivelleikkauksessa, aivohalvauksen ja

systeemisen embolian ehkäisyyn potilaille, joilla on ei-läppäperäinen eteisvärinä, tai syvän

laskimotukoksen ja keuhkoembolian uusiutumisen ehkäisyyn

B. - apiksabaania ei tule käyttää syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoitoon, koska teho voi

olla heikentynyt.

Lonkkamurtuman leikkaus

Apiksabaania ei ole tutkittu kliinisissä tutkimuksissa turvallisuuden ja tehon määrittämiseksi potilailla,

joille tehdään lonkkamurtuman leikkaus. Sen vuoksi apiksabaania ei suositella näille potilaille.

Laboratoriotutkimukset

Vaikutus veren hyytymistutkimuksiin, [esim. protrombiiniaika (PT), INR ja aktivoitu partiaalinen

tromboplastiiniaika (APTT)] on odotetusti apiksabaanin vaikutusmekanismin mukainen. Näissä

hyytymistutkimuksissa todetut muutokset oletetulla hoitoannoksella ovat vähäisiä ja voivat vaihdella

suuresti (ks. kohta 5.1).

Tietoa apuaineista

Apixaban Accord sisältää laktoosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen

galaktoosi-intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei pidä

käyttää tätä lääkettä.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

CYP3A4:n ja P-gp:n estäjät

Kun apiksabaania annettiin samanaikaisesti voimakkaan sekä CYP3A4:n että P-gp:n estäjän

ketokonatsolin (400 mg kerran vuorokaudessa) kanssa, apiksabaanin keskimääräinen AUC-arvo

suureni 2-kertaiseksi ja apiksabaanin keskimääräinen C

-arvo suureni 1,6-kertaiseksi.

Apiksabaanin käyttöä ei suositella potilaille, jotka saavat samanaikaisesti systeemistä hoitoa

voimakkailla sekä CYP3A4:n että P-gp:n estäjillä, kuten atsoliryhmän sienilääkkeillä (esim.

ketokonatsoli, itrakonatsoli, vorikonatsoli ja posakonatsoli) ja HIV-proteaasin estäjillä (esim.

ritonaviiri) (ks. kohta 4.4).

Sekä CYP3A4:ää että P-gp:tä heikosti estävien vaikuttavien aineiden (esim. amiodaroni,

klaritromysiini, diltiatseemi, flukonatsoli, naprokseeni, kinidiini, verapamiili) odotetaan suurentavan

apiksabaanin pitoisuutta plasmassa vähäisemmässä määrin. Apiksabaanin annoksen muuttaminen ei

ole tarpeen, kun sitä annetaan samanaikaisesti sekä CYP3A4:ää että P-gp:tä heikosti estävien aineiden

kanssa. Esimerkiksi diltiatseemi (360 mg kerran vuorokaudessa), jota pidetään kohtalaisena

CYP3A4:n ja heikkona P-gp:n estäjänä, suurensi apiksabaanin keskimääräisen AUC-arvon

1,4-kertaiseksi ja keskimääräisen C

-arvon 1,3-kertaiseksi. Naprokseeni (500 mg:n kerta-annos),

joka on P-gp:n mutta ei CYP3A4:n estäjä, suurensi apiksabaanin keskimääräisen

AUC-arvon 1,5-kertaiseksi ja keskimääräisen C

-arvon 1,6-kertaiseksi. Klaritromysiini (500 mg

kahdesti vuorokaudessa), joka on P-gp:n estäjä ja voimakas CYP3A4:n estäjä, suurensi apiksabaanin

keskimääräisen AUC-arvon 1,6-kertaiseksi ja C

-arvon 1,3-kertaiseksi.

CYP3A4:n ja P-gp:n indusoijat

Kun apiksabaania annettiin samanaikaisesti voimakkaan sekä CYP3A4:n että P-gp:n indusoijan

rifampisiinin kanssa, apiksabaanin keskimääräinen AUC-arvo pieneni suunnilleen 54 % ja

keskimääräinen C

-arvo suunnilleen 42 %. Apiksabaanin samanaikainen käyttö muiden

Lue koko asiakirja

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/296798/2020

EMEA/H/C/005358

Apixaban Accord (apiksabaani)

Yleistiedot Apixaban Accordista sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa

Mitä Apixaban Accord on ja mihin sitä käytetään?

Apixaban Accord on lääke, jota käytetään laskimotukosten (verisuonen sisälle muodostuvien

hyytymien) ehkäisyyn aikuisilla lonkan tai polven tekonivelleikkauksen jälkeen. Sitä käytetään aikuisilla

myös syvän laskimotukoksen (verihyytymä syvällä kudosten sisällä olevassa laskimossa, yleensä

alaraajassa) ja keuhkoembolian (verihyytymä keuhkoihin johtavassa verisuonessa) hoitoon ja

uusiutumisen ehkäisyyn.

Lisäksi Apixaban Accordia käytetään ehkäisemään aivohalvausta (jonka aiheuttajia ovat verihyytymät

aivoissa) ja verihyytymiä muissa elimissä aikuisilla, joilla on eteisvärinää (epäsäännöllisiä ja nopeita

supistuksia sydämen ylemmissä kammioissa). Sitä annetaan potilaille, joilla on yksi tai useampia

riskitekijöitä, kuten aikaisempi aivohalvaus, korkea verenpaine, diabetes, sydämen vajaatoiminta tai

vähintään 75 vuoden ikä.

Apixaban Accordin vaikuttava aine on apiksabaani.

Apixaban Accord on ns. geneerinen valmiste. Tämä tarkoittaa sitä, että Apixaban Accord sisältää

samaa vaikuttavaa ainetta ja vaikuttaa samalla tavoin kuin viitevalmiste Eliquis, joka on jo saanut

myyntiluvan EU:ssa. Lisätietoja geneerisistä valmisteista on tässä kysymyksiä ja vastauksia

sisältävässä asiakirjassa.

Miten Apixaban Accordia käytetään?

Apixaban Accordia saa ainoastaan lääkärin määräyksestä. Sitä on saatavana suun kautta otettavina

tabletteina.

Annostus ja hoidon kesto riippuvat sairaudesta, jonka hoitoon tai ehkäisemiseen valmistetta

käytetään. Kun hoidetaan potilaita, joilla on eteisvärinää, annostus määräytyy potilaan iän, painon ja

veren kreatiniinipitoisuuden mukaan.

Lisätietoja Apixaban Accordin käytöstä saa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista.

Miten Apixaban Accord vaikuttaa?

Lonkan tai polven tekonivelleikkaus, äskettäinen trauma tai vuodelepoon joutuminen lisäävät

merkittävästi verihyytymien muodostumisen riskiä verisuonissa. Verihyytymät voivat olla

Apixaban Accord (apiksabaani)

EMA/296798/2020

Sivu 2/2

hengenvaarallisia kulkeutuessaan muualle kehoon, kuten keuhkoihin. Myös eteisvärinä lisää

merkittävästi verihyytymien muodostumisen riskiä sydämessä, josta verihyytymä voi kulkeutua

aivoihin ja aiheuttaa aivohalvauksen.

Apixaban Accordin vaikuttava aine apiksabaani on hyytymistekijä Xa:n estäjä. Tämä tarkoittaa sitä,

että se estää trombiinin tuotantoon osallistuvan entsyymi Xa:n toiminnan. Trombiini on keskeinen

tekijä verenhyytymisprosessissa. Estämällä hyytymistekijä Xa:n toiminnan apiksabaani laskee veren

trombiinipitoisuutta ja pienentää näin verihyytymien muodostumisen riskiä valtimoissa ja laskimoissa.

Miten Apixaban Accordia on tutkittu?

Tutkimukset vaikuttavan aineen hyödystä ja riskeistä hyväksytyissä käyttöaiheissa on jo tehty

viitevalmiste Eliquisillä, eikä niitä ole tarpeen toistaa Apixaban Accordin osalta.

Yhtiö toimitti virastolle Apixaban Accordin laatua koskevia tutkimuksia, kuten kaikista lääkkeistä

tehdään. Yhtiö teki myös tutkimuksen, joka osoitti lääkevalmisteen olevan biologisesti samanarvoinen

viitevalmisteeseen nähden. Kaksi lääkettä ovat biologisesti samanarvoisia, kun ne saavat aikaan

saman vaikuttavan aineen pitoisuuden elimistössä, ja siksi niillä odotetaan olevan sama vaikutus.

Mitkä ovat Apixaban Accordin edut ja riskit?

Koska Apixaban Accord on geneerinen valmiste ja biologisesti samanarvoinen viitevalmisteeseen

nähden, sen hyödyn ja riskien katsotaan olevan samat kuin viitevalmisteen.

Miksi Apixaban Accord on hyväksytty EU:ssa?

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Apixaban Accordin on osoitettu olevan verrattavissa Eliquisiin

Euroopan unionin vaatimusten mukaisesti. Näin ollen lääkevirasto katsoi, että Eliquisin tavoin Apixaban

Accordin hyöty on havaittuja riskejä suurempi ja että sille voidaan myöntää myyntilupa EU:ssa.

Miten voidaan varmistaa Apixaban Accordin turvallinen ja tehokas käyttö?

Apixaban Accordia markkinoiva yhtiö toimittaa koulutusmateriaalia terveydenhuollon ammattilaisille,

jotka todennäköisesti määräävät tätä lääkettä potilaille. Koulutusmateriaali sisältää tietoa

verenvuotoriskistä hoidon aikana.

Suositukset ja varotoimet, joita terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden on syytä noudattaa,

jotta Apixaban Accordin käyttö olisi turvallista ja tehokasta, sisältyvät myös valmisteyhteenvetoon ja

pakkausselosteeseen.

Kuten kaikkien lääkkeiden, myös Apixaban Accordin käyttöä koskevia tietoja seurataan jatkuvasti.

Apixaban Accordin ilmoitetut haittavaikutukset arvioidaan huolellisesti, ja kaikki tarvittavat toimet

suoritetaan potilaiden suojelemiseksi.

Muita tietoja Apixaban Accordista

Lisää tietoa Apixaban Accordista saa viraston verkkosivustolta

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/apixaban-accord

. Viraston verkkosivustolla on tietoa myös

viitevalmisteesta.

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot