AMORION 375 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Maa: Suomi

Kieli: suomi

Lähde: Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
28-01-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
24-10-2017

Aktiivinen ainesosa:

Amoxicillinum trihydricum

Saatavilla:

Orion Corporation

ATC-koodi:

J01CA04

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

Amoxicillinum trihydricum

Annos:

375 mg

Lääkemuoto:

tabletti, kalvopäällysteinen

Prescription tyyppi:

Resepti

Terapeuttinen alue:

amoksisilliini

Tuoteyhteenveto:

Soveltuvuus iäkkäille Amoxicillinum trihydricum Sopii iäkkäille. Pidennä annosväliä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi voimistaa metotreksaatin vaikutusta. Huomioi mikrobilääkeresistenssi.

Valtuutuksen tilan:

Myyntilupa myönnetty

Valtuutus päivämäärä:

1978-12-29

Pakkausseloste

                PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE
AMORION 375 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT
AMORION 500 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT
AMORION 750 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT
amoksisilliini
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALOITAT TÄMÄN
LÄÄKKEEN OTTAMISEN, SILLÄ SE
SISÄLTÄÄ SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen.
-
Tämä lääke on määrätty vain sinulle (tai lapsellesi) eikä
sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi
aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet
kuin sinulla.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai
apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee
myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu
tässä pakkausselosteessa. Ks.
kohta 4.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä Amorion on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Amorion-tabletteja
3.
Miten Amorion-tabletteja otetaan
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Amorion-tablettien säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ AMORION ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
MITÄ AMORION ON
Amorion on antibiootti. Vaikuttava aine on amoksisilliini. Se kuuluu
penisilliinien lääkeaineryhmään.
MIHIN AMORION-TABLETTEJA KÄYTETÄÄN
Amorion-tabletteja käytetään eri puolilla elimistöä esiintyvien
bakteeri-infektioiden hoitoon.
Amorion-tabletteja voidaan käyttää myös mahahaavan hoitoon
yhdessä muiden lääkkeiden kanssa.
2.
MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ, ENNEN KUIN OTAT AMORION-TABLETTEJA
ÄLÄ OTA AMORION-TABLETTEJA
-
jos olet allerginen amoksisilliinille, penisilliinille tai tämän
lääkkeen jollekin muulle aineelle
(lueteltu kohdassa 6)
-
jos olet joskus saanut allergisen reaktion mistä tahansa
antibiootista. Tällainen reaktio voi olla
ihottuma tai kasvojen tai kurkun turvotus.
Älä ota Amorion-tabletteja, jos jokin edellä mainituista koskee
sinua. J
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                VALMISTEYHTEENVETO
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Amorion 375 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Amorion 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Amorion 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Yksi tabletti sisältää amoksisilliinitrihydraattia vastaten
amoksisilliinia 375 mg, 500 mg tai 750 mg.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Tabletti, kalvopäällysteinen.
Valkoinen tai kermanvärinen, pitkänomainen, kaksoiskupera,
jakouurteellinen,
kalvopäällysteinen
tabletti.
375 mg: koko noin 6,5 x 16 mm
500 mg: koko noin 7 x 18 mm
750 mg: koko noin 10 x 21 mm
Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Amorion on tarkoitettu seuraavien infektioiden hoitoon aikuisille ja
lapsille (ks. kohdat 4.2, 4.4 ja 5.1):
-
Akuutti bakteeriperäinen sinuiitti
-
Akuutti välikorvatulehdus
-
Streptokokin aiheuttama akuutti tonsilliitti
ja faryngiitti
-
Kroonisen bronkiitin akuutit pahenemisvaiheet
-
Avohoitosyntyinen keuhkokuume
-
Akuutti kystiitti
-
Raskaudenaikainen oireeton bakteriuria
-
Akuutti pyelonefriitti
-
Lavantauti ja pikkulavantauti
-
Hammasperäinen märkäpesäke, johon liittyy etenevä selluliitti
-
Tekonivelinfektiot
-
_Helicobacter pylori_n häätö
-
Lymen tauti
Amorion on tarkoitettu myös endokardiitin ehkäisyyn.
Bakteerilääkkeiden tarkoituksenmukaista käyttöä koskevat
viralliset ohjeet on otettava huomioon.
4.2
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
Annostus
Seuraavat asiat on otettava huomioon, kun valitaan Amorion -annosta
tietyn infektion hoitoon:
-
Oletetut patogeenit ja niiden todennäköinen herkkyys
bakteerilääkkeille (ks. kohta 4.4)
-
Infektion vaikeusaste ja sijainti
-
Potilaan ikä, paino ja munuaisten toiminta, alla olevien ohjeiden
mukaisesti.
Hoidon kesto on määritettävä infektion tyypin ja potilaan
hoitovasteen mukaan, ja yleisesti hoitoajan
tulisi olla mahdollisimman
lyhyt. Jotkut infektiot vaativat pitempiä hoitojaksoja (ks. kohdasta
4.4
pitkäkestoista hoitoa koskevat ohjeet).
AIKUISET JA VÄHINTÄÄN 40
                
                Lue koko asiakirja