DIABOS 5 mg/1 tableta tableta

Country: Bosnia and Herzegovina

Language: Croatian

Source: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Buy It Now

Active ingredient:

glibenklamid

Available from:

Bosnalijek d.d.

ATC code:

A10BB01

INN (International Name):

glibenklamid

Dosage:

5 mg/1 tableta

Pharmaceutical form:

tableta

Composition:

1 tableta sadrži: 5 mg glibenklamid

Units in package:

30 tableta (2 PVC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji

Prescription type:

Rp Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Manufactured by:

BOSNALIJEK d.d.

Authorization status:

Važeći

Authorization date:

2021-07-07

Patient Information leaflet

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
DIABOS
5 mg
tableta
glibenklamid
Prije upotrebe pažljivo proČitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugima.
Drugima ovaj lijek može štetiti,
čak i ako imaju znakove bolesti slične Vašima.

Ako Vam se javi bilo koje neželjeno djelovanje, što uključuje i
svako neželjeno djelovanje koje
nije navedeno u ovom uputstvu, obratite se Vašem ljekaru ili
farmaceutu. Vidite dio 4.
U ovom uputstvu možete proČitati:
1.
Šta je DIABOS i za šta se primjenjuje
2.
Šta morate znati prije nego što počnete primjenjivati DIABOS
3.
Kako primjenjivati DIABOS
4.
Moguća neželjena djelovanja
5.
Kako čuvati DIABOS
6.
Sadržaj pakovanja i druge informacije
1. Šta je DIABOS i za šta se primjenjuje
Puno ime Vašeg lijeka je DIABOS 5 mg tablete.
DIABOS je lijek koji se uzima kroz usta (oralno). Sadrži aktivnu
supstancu glibenklamid.
Na_Č_in djelovanja
Glibenklamid je oralni antidijabetik iz grupe lijekova koji se zovu
derivati sulfonilureje. Glibenklamid
snižava šećer u krvi uglavnom tako što povećava odgovor beta
ćelija gušterače (pankreasa) na šećer
u krvi i stimulira lučenje inzulina. Također, glibenklamid povećava
odgovor tkiva na inzulin i sprečava
stvaranje glukoze u jetri.
Glibenklamid se dobro apsorbira iz probavnog trakta. Najveću
koncentraciju u krvi postiže unutar 2 do
4 sata nakon primjene. Izlučuje se pretežno putem bubrega, a jednim
dijelom putem žuči u obliku
metabolita, koji mogu doprinijeti učinku glibenklamida na smanjenje
šećera u krvi.
DIABOS se primjenjuje:

Za liječenje pacijenata koji imaju dijabetes melitus tip 2 (inzulin
neovisni oblik šećerne bolesti),
kada se dijetalnom prehranom, odgovarajućom fizičkom aktivnošću i
smanjenjem tjelesne težine
ne može postići zadovoljavajuća kontrola nivoa šećera u krvi.
2. Šta morate znati prije nego što poČnete 
                
                Read the complete document
                
              

Summary of Product characteristics

                1
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA
DIABOS
5 mg
tablete
glibenklamid
2.
KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Jedna tableta sadrži: Glibenklamida 5 mg.
Pomoćne supstance s poznatim djelovanjem: laktoza.
Za spisak svih pomoćnih supstanci, vidjeti dio 6.1.
3.
FARMACEUTSKI OBLIK
Tableta.
Bijele, okrugle tablete, ravnih glatkih površina, s diobnom crtom s
jedne strane tablete.
4.
KLINIČKI PODACI
4.1.
Terapijske indikacije
Inzulin neovisni oblik šećerne bolesti (dijabetes melitus tip 2),
kada se odgovarajući nivoi glukoze u
krvi ne mogu postići samo dijetalnom prehranom, tjelesnom
aktivnošću i smanjenjem tjelesne težine.
U slučaju sekundarnog zatajenja liječenja, može se pokušati
kombinirana terapija s inzulinom. Ako
endogeno lučenje inzulina potpuno zakaže, indicirana je monoterapija
s inzulinom.
4.2.
Doziranje i naČin primjene
Doziranje (pojedinaČne i dnevne doze)
Stabilizaciju pacijenta s dijabetes melitusom primjenom DIABOSA smije
provoditi isključivo ljekar.
Pacijent ne smije sam prekidati liječenje, niti mijenjati dozu lijeka
ili prehranu, bez savjetovanja sa
svojim ljekarom.
Doza DIABOSA ovisi o rezultatima metaboličkih testova (mjerenja
šećera u krvi i urinu). Potrebno je
odabrati najnižu dozu kojom se postiže željena koncentracija
šećera u krvi. Tokom liječenja, treba
redovito kontrolirati metaboličke parametre (šećer u krvi, šećer
u urinu, glikozilirani hemoglobin) (vidjeti
također dio 4.4.).
Period stabilizacije
Preporučuje se liječenje započeti s najmanjom mogućom dozom. To se
naročito odnosi na pacijente
koji su posebno skloni hipoglikemiji ili pacijente koji teže manje od
50 kg.
Liječenje treba započeti s niskom dozom, primjenom 1/2 do 1 tablete
DIABOSA (ekvivalentno dozi od
2,5 do 5 mg glibenklamida) na dan. U slučaju nedovoljne metaboličke
kontrole, dozu treba postepeno
povećavati u intervalima od nekoliko dana do jedne sedmice, pri čemu
terapijska dnevna doza ne
smije prelaziti 3 tablete DIABOSA (ekvivalentno dozi od 15 mg
glibenklami
                
                Read the complete document
                
              

Search alerts related to this product