Tadalafil Sandoz 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Φινλανδία - Φινλανδικά - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Αγόρασέ το τώρα

Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. (SPC)
23-03-2018
Δραστική ουσία:
Tadalafil
Διαθέσιμο από:
SANDOZ A/S
Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
G04BE08
INN (Διεθνής Όνομα):
Tadalafil
Δοσολογία:
10 mg
Φαρμακοτεχνική μορφή:
tabletti, kalvopäällysteinen
Μονάδες σε πακέτο:
Kaupan: 4 x 1 (VNR-numero: 057618) Ei kaupan: 4 x 1, 12 x 1, 24 x 1
Τρόπος διάθεσης:
Resepti: 4 x 1 Ei kaupan: 4 x 1, 12 x 1, 24 x 1
Θεραπευτική περιοχή:
tadalafiili
Περίληψη προϊόντος:
Substituutioryhmä: 0893
Καθεστώς αδειοδότησης:
Myyntilupa myönnetty
Αριθμό άδειας:
33706
Ημερομηνία της άδειας:
2016-12-21

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Tadalafil Sandoz 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Tadalafil Sandoz 5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Tadalafil Sandoz 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Tadalafil Sandoz 20 mg kalvopäällysteiset tabletit

tadalafiili

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle

tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille,

vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

Mitä Tadalafil Sandoz on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Tadalafil Sandoz -valmistetta

Miten Tadalafil Sandoz -valmistetta käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Tadalafil Sandoz -valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Tadalafil Sandoz on ja mihin sitä käytetään

Tadalafil Sandoz sisältää vaikuttavana aineena tadalafiilia, joka kuuluu lääkeryhmään nimeltä

fosfodiesteraasi-tyyppi-5:n estäjät.

Tadalafil Sandoz 2,5 mg, 5 mg, 10 mg ja 20 mg -tabletteja käytetään aikuisille miehille erektiohäiriön

hoitoon.

Erektiohäiriöstä on kyse silloin,

kun mies ei kykene saamaan tai ylläpitämään seksuaaliseen

kanssakäymiseen riittävää erektiota. Tadalafil Sandoz -valmisteen on todettu merkitsevästi

parantavan kykyä saavuttaa erektio, joka mahdollistaa seksuaalisen kanssakäymisen.

Tadalafil Sandoz toimii seksuaalisen stimulaation jälkeen rentouttamalla siittimen verisuonia ja

edistämällä näin verenvirtausta siittimeen. Tästä seuraa parantunut erektio. Tadalafil Sandoz

-valmisteesta ei ole apua, jos sinulla ei ole erektiohäiriötä.

On tärkeää muistaa, ettei Tadalafil Sandoz tehoa erektiohäiriöön ilman seksuaalista stimulaatiota.

Sinun tulee harrastaa esileikkejä kumppanisi kanssa, aivan samoin kuin silloin,

erektiohäiriölääkitystä ei käytetä.

Tadalafil Sandoz 5 mg -tabletteja käytetään aikuisille miehille eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun

aiheuttamien virtsaamisoireiden hoitoon.

Oireet liittyvät iän myötä suurenneeseen eturauhaseen. Oireina ilmenee virtsaamisen aloituksen

vaikeutuminen, tunne, ettei rakko tyhjene täysin sekä tihentynyt virtsaamistarve etenkin öisin.

Tadalafil Sandoz parantaa veren virtausta ja rentouttaa eturauhasen ja virtsarakon lihaksia, mikä

lievittää virtsaamisoireita. Tadalafil Sandoz -valmisteen on osoitettu lievittävän näitä

virtsaamisoireita jopa 1–2 viikon sisällä hoidon aloittamisesta.

Tadalafil Sandoz 20 mg -tabletteja käytetään kohonneen keuhkovaltimopaineen hoitoon aikuisilla.

Se toimii edistämällä keuhkoja ympäröivien verisuonten laajenemista. Tämä parantaa veren virtausta

keuhkoihisi. Tämä parantaa fyysistä suorituskykyäsi.

Tadalafiilia, jota Tadalafil Sandoz sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai

muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Tadalafil Sandoz -valmistetta

Älä ota Tadalafil Sandoz -valmistetta, jos:

olet allerginen tadalafiilille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

käytät jotakin orgaanista nitraattia tai typpioksidia

vapauttavaa ainetta, kuten amyylinitriittiä. Tämä on

ryhmä (”nitraatit”/”nitrot”) rasitusrintakivun hoitoon käytettyjä lääkkeitä. Tadalafiilin

on osoitettu

tehostavan näiden lääkkeiden vaikutuksia. Jos käytät jotakin nitraattia tai olet epävarma asiasta, kerro

siitä lääkärillesi.

sinulla on vakava sydänsairaus tai sinulla on hiljattain ollut sydänkohtaus viimeisten 90 päivän aikana.

sinulla on hiljattain ollut aivohalvaus viimeisten kuuden kuukauden aikana.

verenpaineesi on matala tai hallitsemattomasti kohonnut.

sinulla on joskus ollut ei-tulehdusperäinen näköhermon etuosan iskeeminen vaurio (NAION), jota

kutsutaan ”halvaukseksi silmässä”.

käytät riosiguaattia. Tätä lääkettä käytetään keuhkovaltimoiden verenpainetaudissa (korkea

keuhkoverenpaine) ja kroonisessa tromboembolisessa keuhkoverenpainetaudissa (veritulpan jälkeinen

korkea keuhkoverenpaine). PDE5-inhibiittoreiden,

kuten Tadalafil Sandozin, on osoitettu lisäävän näiden

lääkkeiden verenpainetta laskevaa vaikutusta. Jos käytät riosiguaattia tai olet epävarma, kerro siitä

lääkärillesi.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Tadalafil Sandoz -tabletteja.

Jos sinua hoidetaan erektiohäiriön vuoksi: huomioi, että seksuaaliseen toimintaan liittyy mahdollinen riski

potilailla, joilla on sydänsairaus, koska se rasittaa sydäntä. Kerro lääkärillesi, jos sinulla on sydänvaivoja.

Jos sinua hoidetaan eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun vuoksi: koska eturauhasen hyvänlaatuisen

liikakasvun sekä eturauhassyövän oireet voivat olla samankaltaisia, lääkärisi tutkii sinut eturauhassyövän

poissulkemiseksi, ennen kuin aloittaa Tadalafil Sandoz -lääkityksen eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun

oireisiin. Tadalafil Sandoz -lääkkeellä ei hoideta eturauhassyöpää.

Ennen kuin otat tabletteja, kerro lääkärille, jos sinulla on:

sirppisoluanemia (punasolujen poikkeavuus)

multippeli

myelooma (luuytimen syöpä)

leukemia (verisyöpä)

siittimen epämuotoisuus tai tahattomia pitkään jatkuvia erektioita, joiden kesto on yli 4 tuntia

vaikea maksasairaus

vaikea munuaissairaus

mikä tahansa synnynnäinen silmäsairaus

jokin sydänvika kohonneen keuhkovaltimopaineen lisäksi

ongelmia verenpaineesi kanssa.

Ei tiedetä, tehoaako Tadalafil Sandoz erektiohäiriöön potilaille, joille on tehty:

lantioleikkaus

eturauhasen täydellinen tai osittainen poistoleikkaus, jossa eturauhasen pintahermot on katkaistu

(radikaali hermoja säästämätön eturauhasen poisto).

Jos koet yhtäkkisen näön heikkenemisen tai häviämisen, lopeta Tadalafil Sandozin käyttö ja ota välittömästi

yhteyttä lääkäriisi.

Alentunutta tai äkillistä

kuulonmenetystä

on huomattu joillain

tadalafiilia

käyttäneillä potilailla. Vaikka

ei olekaan tiedossa, että tapahtuma liittyisi

suoraan tadalafiiliin,

lopeta Tadalafil Sandoz -tablettien

ottaminen ja ota lääkäriisi yhteyttä välittömästi, mikäli

sinulla on alentunut tai äkillinen

kuulonmenetys.

Tadalafil Sandoz -tabletteja ei saa käyttää erektiohäiriön tai eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun

hoitoon naisille, sillä nämä ovat vain miesten terveysongelmia.

Lapset ja nuoret

Tadalafil Sandoz ei ole tarkoitettu lapsille eikä alle 18-vuotiaille nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Tadalafil Sandoz

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Jos käytät jo nitraatteja, älä ota Tadalafil Sandoz -tabletteja.

Tadalafil Sandoz voi vaikuttaa joidenkin lääkkeiden tehoon tai jotkin lääkkeet voivat vaikuttaa siihen, kuinka

hyvin Tadalafil Sandoz tehoaa. Kerro lääkärillesi tai apteekissa, jos käytät jo jotakin seuraavista lääkkeistä:

alfasalpaajat (käytetään korkean verenpaineen ja eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun aiheuttamien

virtsaamisoireiden hoitoon)

muut verenpainelääkkeet

nitraatit (rintakipuun)

riosiguaatti

5-alfa-reduktaasin estäjät (käytetään eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun oireiden hoitoon)

proteaasinestäjät, joita käytetään AIDSin tai HIV:n hoidossa (ritonaviiri)

fenobarbitaali, fenytoiini ja karbamatsepiini (kouristuksia ehkäiseviä lääkkeitä)

rifampisiini,

erytromysiini tai klaritromysiini (bakteeri-infektioiden hoitoon)

lääkkeitä kuten ketokonatsoli tai itrakonatsoli (sieni-infektioiden

hoitoon)

bosentaani (toinen lääke kohonneen keuhkovaltimopaineen hoitoon)

muut erektiohäiriön hoitoon tarkoitetut lääkkeet (PDE5-estäjät).

Tadalafil Sandoz juoman ja alkoholin kanssa

Alkoholin vaikutuksista on tietoa kohdassa 3. Greippimehu voi vaikuttaa Tadalafil Sandozin tehoon, ja sitä

tulee käyttää varoen. Voit kysyä lisätietoa lääkäriltäsi.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä

tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Älä ota Tadalafil Sandoz -tabletteja, jos olet raskaana,

ellei tämä ole ehdottoman välttämätöntä ja olet keskustellut asiasta lääkärisi kanssa.

Älä imetä, kun käytät tätä lääkettä, sillä ei tiedetä, kulkeutuuko lääkettä äidinmaitoon. Kysy lääkäriltäsi tai

apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden ja imetyksen aikana.

Kun valmistetta annettiin koirille,

kiveksissä todettiin siittiöiden

määrän vähenemistä. Siittiöiden

määrän

vähenemistä havaittiin joillakin

miehillä. On epätodennäköistä, että nämä vaikutukset johtavat

hedelmättömyyteen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Huimausta voi ilmaantua.

Tarkkaile huolellisesti,

kuinka reagoit tabletteihin, ennen kuin ajat autoa tai käytät

koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä.

On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja

haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele

lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Tadalafil Sandoz sisältää laktoosia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän

lääkevalmisteen ottamista.

3.

Miten Tadalafil Sandoz -valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet

epävarma.

Tadalafil Sandoz -tabletit niellään kokonaisina veden kanssa. 20 mg tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Tabletit voidaan ottaa ruokailusta riippumatta.

Erektiohäiriön hoito

Vaihteleva annos tarpeen mukaan:

Suositeltu aloitusannos on yksi 10 mg:n tabletti ennen seksuaalista kanssakäymistä. Jos 10 mg:n

annoksen teho on liian heikko, lääkärisi voi nostaa annoksen 20 mg:aan. Tadalafil Sandoz -tabletit

otetaan suun kautta.

Voit ottaa Tadalafil Sandoz -tabletin vähintään 30 minuuttia ennen seksuaalista kanssakäymistä.

Tadalafil Sandoz voi säilyttää tehonsa jopa 36 tuntia tabletin ottamisen jälkeen.

Tadalafil Sandoz 10 mg ja 20 mg on tarkoitettu otettavaksi ennen aiottua seksuaalista toimintaa eikä niitä

suositella jatkuvaan päivittäiseen käyttöön.

Kerran vuorokaudessa otettava annos:

Suositeltu annos on yksi 5 mg:n tabletti kerran vuorokaudessa. Ota tabletti suunnilleen samaan aikaan

joka päivä. Lääkärisi voi säätää annosta 2,5 milligrammaan hoitovasteen mukaan (2,5 mg:n tabletti).

Kun otat Tadalafil Sandoz -tabletin kerran vuorokaudessa, se mahdollistaa erektion silloin,

kun olet

seksuaalisesti kiihottunut mihin aikaan tahansa vuorokauden 24 tunnin aikana. Tadalafil Sandoz

-tablettien käyttö kerran vuorokaudessa voi sopia miehille, joilla on seksuaalista kanssakäymistä kahdesti

viikossa tai sitä useammin.

Älä ota Tadalafil Sandoz -tablettia useammin kuin kerran vuorokaudessa.

On tärkeää muistaa, ettei Tadalafil Sandoz tehoa ilman seksuaalista stimulaatiota. Tarvitset esileikkejä

partnerisi kanssa samalla tavalla kuin ilman erektiohäiriölääkitystäkin.

Alkoholin nauttiminen voi vaikuttaa kykyysi saada erektio ja laskea verenpainettasi tilapäisesti. Jos olet

ottanut tai aiot ottaa Tadalafil Sandoz -tabletin, vältä liiallista alkoholin

juomista (veren alkoholipitoisuus

0,08 % tai enemmän), koska se voi lisätä huimauksen vaaraa seisten.

Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun oireiden hoito

Annos on yksi 5 mg:n tabletti kerran vuorokaudessa, suunnilleen samaan vuorokauden aikaan otettuna. Jos

sinulla on eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu ja erektiohäiriö, annos on silloinkin yksi 5 mg:n tabletti

kerran vuorokaudessa.

Älä ota Tadalafil Sandoz -tablettia useammin kuin kerran vuorokaudessa.

Kohonneen keuhkovaltimopaineen hoito

Tavallinen annos on kaksi 20 mg:n tablettia kerran vuorokaudessa. Sinun tulee ottaa molemmat tabletit

samalla kertaa, peräkkäin. Jos sinulla on lievä tai keskivaikea maksa- tai munuaisvika, saattaa lääkäri

ohjeistaa sinua ottamaan vain yhden 20 mg:n tabletin vuorokaudessa.

Jos otat enemmän Tadalafil Sandoz -valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä

lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden

saamiseksi. Ota lääke tai lääkepakkaus mukaasi. Kohdassa 4 kuvattuja haittavaikutuksia voi esiintyä.

Jos unohdat ottaa Tadalafil Sandoz -valmistetta

Ota annos heti kun muistat, jos tavallisesta lääkkeenottoajankohdasta on kulunut enintään 8 tuntia. Älä ota

kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen. Tadalafil Sandoz -valmistetta saa ottaa

korkeintaan kerran päivässä.

Jos lopetat Tadalafil Sandoz -valmisteen käytön

Älä lopeta tablettien käyttämistä eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun ja kohonneen

keuhkovaltimopaineen hoitoon, ellei lääkäri ole näin neuvonut.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Nämä

vaikutukset ovat tavallisesti lieviä tai kohtalaisia.

Jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista haittavaikutuksista, lopeta lääkkeen käyttö ja ota välittömästi

yhteyttä lääkäriin:

allerginen reaktio, kuten ihottuma (esiintymistiheys yleinen, voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

rintakipu – älä ota nitraatteja, vaan hakeudu välittömästi lääkäriin (esiintymistiheys yleinen, voi esiintyä

enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

pitkittynyt ja mahdollisesti kivulias erektio Tadalafil Sandozin ottamisen jälkeen (esiintymistiheys melko

harvinainen, voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta). Jos sinulle tulee erektio, joka kestää

yhtäjaksoisesti yli 4 tuntia, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

äkillinen näön menetys (esiintymistiheys harvinainen, voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta).

Muita haittavaikutuksia on raportoitu, ja ne on ilmoitettu alla käyttöaiheen mukaan.

Haittavaikutukset erektiohäiriön ja eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa:

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

päänsärky, selkäkipu, lihassärky, raajojen kipu, kasvojen punoitus, nenän tukkoisuus ja

ruoansulatusvaivat.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

heitehuimaus, vatsakipu, pahoinvointi,

oksentelu, närästys (ruokatorven refluksitauti), näön

hämärtyminen, silmäsärky, hengitysvaikeudet, verta virtsassa, pitkittynyt erektio, tunne sydämen

jyskytyksestä, nopea sydämen syke, korkea verenpaine, matala verenpaine, verenvuoto nenästä, korvien

soiminen, käsien, jalkaterien tai nilkkojen turvotus ja väsymys.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta)

pyörtyminen, kouristelu, ohimenevä muistin menetys, silmäluomien turvotus, silmien punoitus, äkillinen

kuulon heikkenemä tai menetys, nokkosihottuma (ihon pinnalla punaisia kutiavia laikkuja), verenvuoto

peniksestä, verta siemennesteessä ja hikoilun lisääntyminen.

Tadalafiilin käytön yhteydessä miehillä harvoin ilmoitettuja haittatapahtumia ovat myös sydänkohtaus ja

aivohalvaus. Näitä haittatapahtumia saaneista miehistä useimmilla on ollut aikaisemmin tiedossa olevia

sydänvaivoja.

Osittainen, ohimenevä tai pysyvä näön heikkeneminen tai häviäminen toisessa silmässä tai molemmissa

silmissä.

Tadalafiilia käyttävillä miehillä on lisäksi ilmoitettu harvinaisia haittavaikutuksia, joita ei ole havaittu

kliinisissä tutkimuksissa. Näitä ovat esim.:

migreeni, kasvojen turvotus, vakavat allergiset reaktiot, jotka aiheuttavat kasvojen tai kurkun turvotusta,

vaikea ihottuma, silmän verenkierron häiriöt, epäsäännölliset sydämen lyönnit, rintakipu ja

sydänperäinen äkkikuolema.

Heitehuimausta on ilmoitettu useammin yli 75-vuotiailla miehillä kuin sitä nuoremmilla tadalafiilin

käyttäjillä. Ripulia on ilmoitettu useammin yli 65-vuotiailla

miehillä kuin sitä nuoremmilla tadalafiilin

käyttäjillä.

Haittavaikutukset kohonneen keuhkovaltimopaineen hoidossa

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä)

päänsärky, punoitus, nenän ja sivuonteloiden tukkoisuus, pahoinvointi, ruoansulatusvaivat (vatsakipu tai

epämukava tunne vatsassa), lihaskivut, selkäkipu ja raajojen kipu (myös epämukava tunne raajoissa).

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

näön hämärtyminen, matala verenpaine, nenäverenvuoto, oksentelu, lisääntynyt tai poikkeava

kohtuverenvuoto, kasvojen turvotus, hapon nouseminen ruokatorveen, migreeni, epäsäännöllinen

sydämensyke ja pyörtyminen.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

kouristuskohtaukset, ohimenevä muistin menetys, nokkosihottuma, runsas hikoilu,

verenvuoto

peniksestä, verta siemennesteessä ja/tai virtsassa, korkea verenpaine, nopea sydämensyke, äkillinen

sydänperäinen kuolema ja korvien soiminen.

Useimmilla, joskaan ei kaikilla miehillä,

joiden haittavaikutusilmoituksessa oli nopea sydämensyke,

epäsäännöllinen syke, sydänkohtaus, aivohalvaus tai äkillinen sydänperäinen kuolema, oli tiedossa

sydänongelma jo ennen kuin he ottivat tadalafiilia. Ei ole mahdollista arvioida, liittyivätkö

mainitut

haittatapahtumat suoraan tadalafiilin käyttöön vai eivät (ks. kappale ”Haittavaikutukset erektiohäiriön ja

eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa” yllä).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Tadalafil Sandoz -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pahvipakkauksessa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

(Käyt.viim. tai EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden

hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Tadalafil Sandoz sisältää

Vaikuttava aine on tadalafiili. Yksi tabletti sisältää 2,5 mg, 5 mg, 10 mg tai 20 mg tadalafiilia.

Muut aineet ovat:

Tabletin ydin:

laktoosimonohydraatti,

natriumlauryylisulfaatti,

povidoni K-12, krospovidoni

(tyyppi B),

natriumstearyylifumaraatti.

Kalvopäällyste:

polyvinyylialkoholi, makrogoli 3350, titaanidioksidi

(E171), talkki, keltainen rautaoksidi (E172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tadalafil Sandoz 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Okranvärinen tai keltainen, pyöreä kalvopäällysteinen tabletti, halkaisija noin 5 mm. Yhdellä puolella

merkintä ”2.5”, toisella puolella ei mitään merkintöjä.

Tadalafil Sandoz 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Okranvärinen tai keltainen, soikea kalvopäällysteinen tabletti, kooltaan noin 8 mm x 4 mm. Yhdellä puolella

merkintä ”5”, toisella puolella ei mitään merkintöjä.

Tadalafil Sandoz 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Okranvärinen tai keltainen, soikea kalvopäällysteinen tabletti, kooltaan noin 11 mm x 7 mm. Yhdellä

puolella merkintä ”10”, toisella puolella ei mitään merkintöjä.

Tadalafil Sandoz 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Okranvärinen tai keltainen, soikea kalvopäällysteinen tabletti, kooltaan noin 14 mm x 8 mm. Yhdellä

puolella jakouurre sekä merkintä ”2” jakouurteen vasemmalla puolella ja ”0” jakouurteen oikealla puolella.

Toisella puolella ei mitään merkintöjä. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Alu-Alu (Al-OPA/Al/PVC)-läpipainopakkaukset

PVC/Aclar/PVC-Alu-läpipainopakkaukset

PVC/Aclar/PVdC/PVC-Alu-läpipainopakkaukset

Pakkauskoot:

Tadalafil Sandoz 2,5 mg: 28 kalvopäällysteistä tablettia.

Tadalafil Sandoz 5 mg: 14, 24, 28 ja 84 kalvopäällysteistä tablettia.

Tadalafil Sandoz 10 mg: 4, 12 ja 24 kalvopäällysteistä tablettia.

Tadalafil Sandoz 20 mg: 4, 8, 12, 24 ja 56 kalvopäällysteistä tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kööpenhamina S, Tanska

Valmistaja:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenia

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.), Prilaz baruna Filipovica 25, Zagreb, Kroatia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 14.3.2018

Bipacksedel: Information till användaren

Tadalafil Sandoz 2,5 mg filmdragerade tabletter

Tadalafil Sandoz 5 mg filmdragerade tabletter

Tadalafil Sandoz 10 mg filmdragerade tabletter

Tadalafil Sandoz 20 mg filmdragerade tabletter

tadalafil

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar

som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Tadalafil Sandoz är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Tadalafil Sandoz

Hur du tar Tadalafil Sandoz

Eventuella biverkningar

Hur Tadalafil Sandoz ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Tadalafil Sandoz är och vad det används för

Tadalafil Sandoz innehåller den aktiva substansen tadalafil som tillhör en grupp läkemedel som kallas

fosfodiesteras typ 5-hämmare.

Tadalafil Sandoz 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg används för behandling av vuxna män med erektil

dysfunktion.

Detta innebär att en man inte kan få, eller bibehålla, en hård, erigerad penis, tillräcklig

för sexuellt

umgänge. Tadalafil Sandoz har visat sig signifikant förbättra förmågan att få en hård, erigerad penis,

tillräcklig

för sexuellt umgänge.

Tadalafil Sandoz verkar vid sexuell stimulering genom att blodkärlen i penis slappnar av, så att blod

kan strömma in. Detta resulterar i förbättrad erektil funktion. Om du inte har erektil dysfunktion

hjälper inte Tadalafil Sandoz.

Det är viktigt att komma ihåg att tadalafil som används för erektil dysfunktion inte har någon effekt,

om du inte är sexuellt stimulerad. Behovet av förspel för dig och din partner är detsamma som när du

inte har tagit något läkemedel för erektil dysfunktion.

Tadalafil Sandoz 5 mg används för behandling av vuxna män med urinvägssymtom som förknippas med ett

vanligt förekommande tillstånd som heter benign prostatahyperplasi.

Detta är när prostatakörteln blir större med ökad ålder. Symtomen inkluderar svårigheter att börja

kasta vatten, en känsla av att inte kunna tömma urinblåsan och att oftare behöva kasta vatten till och

med på natten. Tadalafil Sandoz förbättrar blodgenomströmningen och får musklerna i prostatan och

urinblåsan att slappna av, vilket kan minska symtom från benign prostatahyperplasi. Tadalafil

Sandoz har visat effekt på dessa urinvägssymtom så tidigt som efter 1–2 veckor efter påbörjad

behandling.

Tadalafil Sandoz 20 mg används för behandling av pulmonell arteriell hypertoni hos vuxna.

Det förbättrar blodflödet till lungorna genom att påverka blodkärlen runt lungorna så att de slappnar

av. Resultatet blir förbättrad kapacitet vid fysisk ansträngning.

Tadalafil som finns i Tadalafil Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte

nämns i denna produktinformation.

Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du

har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Tadalafil Sandoz

Ta inte Tadalafil Sandoz om du:

är allergisk mot tadalafil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

tar läkemedel som innehåller organiska nitrater eller kväveoxiddonatorer som t ex amylnitrit. Dessa

läkemedel (”nitrater”) används för att behandla kärlkramp (bröstsmärta). Tadalafil har visat sig öka

effekten av dessa läkemedel. Om du tar någon form av nitrater eller om du är osäker, tala med din läkare.

har en allvarlig hjärtsjukdom eller nyligen har haft en hjärtattack inom de senaste 90 dagarna.

nyligen har haft slaganfall (stroke) inom de senaste 6 månaderna.

har lågt blodtryck eller okontrollerat högt blodtryck.

någonsin tidigare har förlorat synen på grund av icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati

(NAION), så kallad ”stroke i ögat”.

tar riociguat. Detta läkemedel används för att behandla pulmonell arteriell hypertension (dvs högt

blodtryck i lungorna) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (dvs högt blodtryck i

lungorna till följd av blodproppar). PDE5-hämmare, såsom Tadalafil Sandoz, har visats öka den

blodtryckssänkande effekten av detta läkemedel. Om du tar riociguat eller om du är osäker, tala med din

läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Tadalafil Sandoz.

Om du behandlas för erektil dysfunktion: tänk på att sexuellt umgänge utgör en möjlig risk för patienter med

hjärtsjukdom, eftersom det anstränger hjärtat mer än vanligt. Om du har problem med hjärtat ska du tala om

det för din läkare.

Om du behandlas för benign prostatahyperplasi: då benign prostatahyperplasi och prostatacancer kan ha

samma symtom, kommer din läkare att utreda dig gällande prostatacancer innan påbörjande av behandling

med Tadalafil Sandoz för benign prostatahyperplasi. Tadalafil Sandoz är inte en behandling mot

prostatacancer.

Innan du tar tabletterna, tala om för din läkare om du har:

sicklecellanemi (onormala röda blodkroppar)

multipelt myelom (cancer i benmärgen)

leukemi (blodcellscancer)

deformerad penis, eller oönskad eller ihållande erektion som varar i mer än 4 timmar

allvarlig leversjukdom

allvarlig njursjukdom

någon ärftlig ögonsjukdom

andra hjärtproblem än ditt höga blodtryck i lungorna

problem med ditt blodtryck.

Det är inte känt om Tadalafil Sandoz vid behandling av erektil dysfunktion är effektivt hos patienter som har

genomgått:

bäckenoperation

operation där delar av, eller hela, prostatakörteln avlägsnas och där nerverna inte bevaras (radikal icke-

nervsparande prostatektomi).

Om du får en plötslig synnedsättning eller synförlust ska du avbryta behandlingen med Tadalafil Sandoz och

omedelbart ta kontakt med din läkare.

Försämrad hörsel eller plötslig hörselnedsättning har noterats hos några patienter som tar tadalafil. Fastän det

inte är känt om händelserna har ett direkt samband med tadalafil, bör du sluta ta Tadalafil Sandoz och

kontakta läkare omedelbart om du får försämrad hörsel eller plötslig hörselnedsättning.

Tadalafil Sandoz ska inte användas för behandling av erektil dysfunktion eller benign

prostatahyperplasi hos kvinnor eftersom dessa är hälsoproblem specifika för män.

Barn och ungdomar

Tadalafil Sandoz är inte avsett för användning av barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Tadalafil Sandoz

Tala alltid om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Ta inte Tadalafil

Sandoz om du redan tar nitrater.

Vissa läkemedel kan påverkas av Tadalafil Sandoz eller påverka hur väl Tadalafil Sandoz kommer att

fungera. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du redan tar:

alfa-blockerare (används för att behandla högt blodtryck eller urinvägssymtom relaterade till benign

prostatahyperplasi)

något annat läkemedel för att behandla högt blodtryck

nitrater (för bröstsmärta)

riociguat

en 5-alfareduktashämmare (som används för att behandla benign prostatahyperplasi)

proteashämmare för behandling av AIDS eller HIV-infektion (ritonavir)

fenobarbital, fenytoin och karbamazepin (antiepileptiska läkemedel)

rifampicin, erytromycin eller klaritromycin (för att behandla bakteriella infektioner)

läkemedel så som ketokonazol eller itrakonazol (för att behandla svampinfektioner)

bosentan (ett annat läkemedel för att behandla pulmonell arteriell hypertension)

andra behandlingar för erektil dysfunktion (PDE5-hämmare).

Tadalafil Sandoz med dryck och alkohol

För information om påverkan av alkohol, se avsnitt 3. Grapefruktjuice kan påverka hur väl Tadalafil Sandoz

kommer att fungera och skall intas med försiktighet. Tala med din läkare för ytterligare information.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Använd inte Tadalafil Sandoz under graviditet, såvida

det inte är absolut nödvändigt och du har diskuterat det med din läkare.

Amma inte när du tar dessa tabletter, eftersom det inte är känt ifall läkemedlet passerar över i bröstmjölk hos

människa. Fråga din läkare eller apotekspersonal om råd innan du tar något läkemedel under graviditet eller

amning.

Hundar som behandlades fick reducerad spermieutveckling i testiklarna. En minskad spermiekoncentration

har påvisats hos vissa män. Det är osannolikt att dess effekter ger försämrad fertilitet hos män.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel har rapporterats. Känn efter noga hur du reagerar på tabletterna innan du kör bil eller använder

maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som

kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter

och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning.

Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Tadalafil Sandoz innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3.

Hur du tar Tadalafil Sandoz

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Svälj tabletten hel med lite vatten. Tadalafil Sandoz 20 mg tabletten kan delas i två lika stora doser.

Tabletten kan tas oberoende av måltid.

För behandling av erektil dysfunktion

Flexibel dosering vid behov:

Rekommenderad startdos är en 10 mg tablett före sexuell aktivitet. Om effekten av denna dos är för svag

kan läkaren öka dosen till 20 mg. Tadalafil Sandoz tabletter intas genom munnen.

Du kan ta en Tadalafil Sandoz ända fram till 30 minuter före sexuell aktivitet. Effekten av Tadalafil

Sandoz kan kvarstå upp till 36 timmar efter tablettintag. Tadalafil Sandoz 10 mg och 20 mg är avsett att

användas före förväntad sexuell aktivitet och rekommenderas inte att användas kontinuerligt varje dag.

Dosering en gång dagligen:

Rekommenderad dos är en 5 mg tablett en gång dagligen vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Läkaren

kan justera dosen till 2,5 mg baserat på hur du reagerar på Tadalafil Sandoz. Dosen ges som en 2,5 mg

tablett.

När du tar Tadalafil Sandoz dagligen får du en erektion när som helst under dygnets 24 timmar om du

blir sexuellt stimulerad. Dosering en gång dagligen med Tadalafil Sandoz kan vara användbar för män

som förväntas ha sexuell aktivitet två eller fler gånger per vecka.

Ta inte Tadalafil Sandoz mer än en gång per dag.

Det är viktigt att komma ihåg att Tadalafil Sandoz inte har någon effekt om du inte är sexuellt stimulerad.

Behovet av förspel för dig och din partner är detsamma som när du inte har tagit något läkemedel för erektil

dysfunktion.

Alkoholintag kan påverka din förmåga att få erektion och kan tillfälligt

sänka ditt blodtryck. Om du har tagit

eller planerar att ta Tadalafil Sandoz, undvik intag av stora mängder alkohol (0,8 promille eller mer i blodet)

eftersom detta kan öka risken för yrsel när man står upp.

För behandling av benign prostatahyperplasi

Dosen är en 5 mg tablett om dagen, som tas vid ungefär samma tid varje dag. Om du har benign

prostatahyperplasi och erektil dysfunktion, är dosen fortfarande en 5 mg tablett om dagen.

Ta inte Tadalafil Sandoz mer än en gång dagligen.

För behandling av pulmonell arteriell hypertoni

Den vanliga dosen är två 20 mg tabletter en gång dagligen. Du ska ta båda tabletterna samtidigt, den ena efter

den andra. Din läkare kan ha förskrivit endast en 20 mg tablett dagligen, ifall du har lätta till måttliga lever-

eller njurproblem.

Om du har tagit för stor mängd av Tadalafil Sandoz

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta

läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Ta med dig läkemedelsförpackningen. Du kan få några av biverkningarna som beskrivs i avsnitt 4.

Om du har glömt att ta Tadalafil Sandoz

Ta dosen så snart du kommer ihåg det om det är inom 8 timmar från att du skulle ha tagit din dos. Ta inte

dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Du ska inte ta Tadalafil Sandoz oftare är en gång om dagen.

Om du slutar att ta Tadalafil Sandoz

För behandling av benign prostatahyperplasi och

pulmonell arteriell hypertension: sluta inte att ta tabletterna

om inte läkaren har sagt åt dig att göra det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningarna är vanligen milda eller måttliga till sin natur.

Om du får någon av följande biverkningar, sluta använda läkemedlet och uppsök läkare omedelbart:

allergiska reaktioner med utslag (frekvens vanlig, kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare).

bröstsmärta – använd inte nitrater men uppsök läkare omedelbart (frekvens vanlig, kan förekomma hos

upp till 1 av 10 användare).

förlängd och möjligtvis smärtsam erektion efter att ha tagit Tadalafil Sandoz (frekvens mindre vanlig,

kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare). Om du får erektion som varar kontinuerligt

i över

4 timmar, ska du omedelbart kontakta läkare.

plötslig synförlust (frekvens sällsynt, kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

Andra biverkningar har rapporterats och finns beskrivna nedanför enligt indikation.

Biverkningar vid behandling av erektil dysfunktion eller benign prostatahyperplasi

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

huvudvärk, ryggsmärta, muskelvärk, smärta i armar och ben, ansiktsrodnad, nästäppa och

matsmältningsbesvär.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

yrsel, magsmärta, illamående, kräkningar, reflux, dimsyn, smärta i ögonen, andningssvårigheter,

förekomst av blod i urinen, förlängd erektion,

hjärtklappning, snabba hjärtslag, högt blodtryck, lågt

blodtryck, näsblod, tinnitus (ljud i öronen utan yttre ljudkälla),

svullna händer, fötter eller anklar och

trötthet.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

svimning, krampanfall och

tillfällig

minnesförlust, svullna ögonlock, röda ögon, plötslig försämring eller

förlust av hörsel, nässelutslag (kliande röda fläckar på huden), blödning från penis, förekomst av blod i

sperma och ökad svettning.

Hjärtattack och slaganfall har också rapporterats som sällsynt hos män som intagit tadalafil. De flesta

hade kända problem med hjärtat innan de tog läkemedlet.

Partiell, tillfällig

eller varaktig synnedsättning eller synförlust på ett eller båda ögonen.

Ytterligare några sällsynta biverkningar som inte observerades i de kliniska prövningarna har rapporterats

av män som tar tadalafil. Dessa är:

migrän, ansiktssvullnad, allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad av ansikte och svalg, allvarliga

hudutslag, störningar i blodflödet till ögonen, oregelbundna hjärtslag, kärlkramp och plötslig hjärtdöd.

Biverkningen yrsel har rapporterats oftare hos män över 75 år som tar tadalafil. Diarré har rapporterats oftare

hos män över 65 år som tar tadalafil.

Biverkningar vid behandling av pulmonell arteriell hypertoni

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

huvudvärk, rodnad, nästäppa och täppta bihålor, illamående, matsmältningsbesvär (inklusive smärta eller

obehag i magen), muskelvärk, ryggsmärta och smärta eller obehag i armar och ben.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

dimsyn, lågt blodtryck, näsblod, kräkningar, ökade eller onormala underlivsblödningar,

ansiktssvullnad,

sura uppstötningar, migrän, oregelbundna hjärtslag och svimning.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

krampanfall, tillfällig minnesförlust, nässelutslag, ymnig svettning, blödning från penis, förekomst av

blod i sperma och/eller urin, högt blodtryck, hjärtklappning,

plötslig hjärtdöd och tinnitus (ljud i öronen

utan yttre ljudkälla).

De flesta men inte alla män som rapporterade hjärtklappning, oregelbundna hjärtslag, hjärtinfarkt, stroke

eller plötslig hjärtdöd hade kända problem med hjärtat innan de tog läkemedlet. Det är inte möjligt att avgöra

om dessa reaktioner hade direkt samband med tadalafil (se avsnitt ”Biverkningar vid behandling av erektil

dysfunktion eller benign prostatahyperplasi” ovan).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att

rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret PB55, 00034 FIMEA.

Webbplats:

www.fimea.fi

5.

Hur Tadalafil Sandoz ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter Utg.dat. eller

EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är tadalafil. En tablett innehåller 2,5 mg, 5 mg, 10 mg eller 20 mg tadalafil.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna:

laktosmonohydrat, natriumlaurilsulfat,

povidon K-12, krospovidon (typ B), natriumstearylfumarat.

Filmdragering:

polyvinylalkohol,

makrogol 3350, titandioxid (E171), talk, gul järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tadalafil Sandoz 2,5 mg filmdragerade tabletter

Ockra- eller gulfärgad, rund, filmdragerad tablett, ca. 5 mm i diameter. Tabletten är märkt med ”2,5” på ena

sidan och slät på den andra sidan.

Tadalafil Sandoz 5 mg filmdragerade tabletter

Ockra- eller gulfärgad, oval, filmdragerad tablett, ca. 8 mm x 4 mm. Tabletten är märkt med ”5” på ena sidan

och slät på den andra sidan.

Tadalafil Sandoz 10 mg filmdragerade tabletter

Ockra- eller gulfärgad, oval, filmdragerad tablett, ca. 11 mm x 7 mm. Tabletten är märkt med ”10” på ena

sidan och slät på den andra sidan.

Tadalafil Sandoz 20 mg filmdragerade tabletter

Ockra- eller gulfärgad, oval, filmdragerad tablett, ca. 14 mm x 8 mm. Brytskåra på ena sidan och märkt med

”2” till vänster om brytskåran och ”0” till höger om brytskåran. Tablettens andra sida är slät. Tabletten kan

delas i två lika stora doser.

Alu-Alu (Al-OPA/Al/PVC)-blisterförpackningar

PVC/Aclar/PVC-Alu-blisterförpackningar

PVC/Aclar/PVdC/PVC-Alu-blisterförpackningar

Förpackningsstorlekar:

Tadalafil Sandoz 2,5 mg: 28 filmdragerade tabletter.

Tadalafil Sandoz 5 mg: 14, 24, 28 och 84 filmdragerade tabletter.

Tadalafil Sandoz 10 mg: 4, 12 och 24 filmdragerade tabletter.

Tadalafil Sandoz 20 mg: 4, 8, 12, 24 och 56 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

Tillverkare:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

eller

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.), Prilaz baruna Filipovica 25, Zagreb, Kroatien

Denna bipacksedel ändrades senast 14.3.2018

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Tadalafil Sandoz 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Tadalafil Sandoz 5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Tadalafil Sandoz 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Tadalafil Sandoz 20 mg kalvopäällysteiset tabletit

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Tadalafil Sandoz 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Yksi tabletti sisältää 2,5 mg tadalafiilia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Yksi sisältää 44 mg laktoosimonohydraattia

Tadalafil Sandoz 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Yksi tabletti sisältää 5 mg tadalafiilia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Yksi sisältää 88 mg laktoosimonohydraattia

Tadalafil Sandoz 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Yksi tabletti sisältää 10 mg tadalafiilia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Yksi sisältää 177 mg laktoosimonohydraattia

Tadalafil Sandoz 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Yksi tabletti sisältää 20 mg tadalafiilia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Yksi sisältää 353 mg laktoosimonohydraattia

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Tabletti, kalvopäällysteinen.

Tadalafil Sandoz 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Okranvärinen tai keltainen, pyöreä kalvopäällysteinen tabletti, halkaisija noin 5 mm. Yhdellä puolella

merkintä ”2.5”, toisella puolella ei mitään merkintöjä.

Tadalafil Sandoz 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Okranvärinen tai keltainen, soikea kalvopäällysteinen tabletti, kooltaan noin 8 mm x 4 mm. Yhdellä puolella

merkintä ”5”, toisella puolella ei mitään merkintöjä.

Tadalafil Sandoz 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Okranvärinen tai keltainen, soikea kalvopäällysteinen tabletti, kooltaan noin 11 mm x 7 mm. Yhdellä

puolella merkintä ”10”, toisella puolella ei mitään merkintöjä.

Tadalafil Sandoz 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Okranvärinen tai keltainen, soikea kalvopäällysteinen tabletti, kooltaan noin 14 mm x 8 mm. Yhdellä

puolella jakouurre sekä merkintä ”2” jakouran vasemmalla puolella ja ”0” jakouurteen oikealla puolella.

Toisella puolella ei mitään merkintöjä.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Tadalafil Sandoz 2,5 mg, 5 mg, 10 mg ja 20 mg:

Aikuisten miesten erektiohäiriön hoitoon. Jotta tadalafiili tehoaisi, tarvitaan seksuaalinen stimulaatio.

Tadalafil Sandoz 5 mg:

Aikuisten miesten eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun merkkien ja oireiden hoitoon.

Tadalafil Sandoz 20 mg:

Tadalafiili on tarkoitettu aikuisten koholla olevan keuhkovaltimopaineen

(pulmonary arterial hypertension eli

PAH) hoitoon parantamaan niiden potilaiden toimintakykyä, joiden toiminnallinen WHO-luokka on II tai III

(ks. kohta 5.1).

Valmisteen teho on osoitettu potilailla, joilla on idiopaattinen PAH (IPAH) sekä potilailla, joilla on

sidekudossairauden (kollagenoosin) aiheuttamaan verisuonisairauteen liittyvä PAH.

4.2

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuisten miesten erektiohäiriö

Yleensä suositusannos on 10 mg ennen aiottua seksuaalista kanssakäymistä. Lääke voidaan ottaa ruokailusta

riippumatta. 20 mg:n annosta voidaan kokeilla potilaille, joille 10 mg:n annos ei tuo riittävää tehoa. Tadalafil

Sandoz voidaan ottaa vähintään 30 minuuttia ennen seksuaalista kanssakäymistä.

Tadalafil Sandoz otetaan korkeintaan kerran vuorokaudessa.

Tadalafiili 10 mg ja 20 mg on tarkoitettu otettavaksi ennen aiottua seksuaalista toimintaa eikä sitä suositella

jatkuvaan päivittäiseen käyttöön.

Tadalafiilin

käyttöä päivittäin pienimmillä annoksilla voidaan harkita potilaille, jotka todennäköisesti

käyttäisivät tadalafiilia säännöllisesti (ts. ainakin kahdesti viikossa), potilaan valinnan ja lääkärin harkinnan

mukaan.

Näillä potilailla suositeltu 5 mg:n annos otetaan kerran vuorokaudessa suunnilleen samaan aikaan päivästä.

Annos voidaan pienentää 2,5 mg:aan kerran vuorokaudessa potilaan sietokyvyn mukaan.

Jatkuvan päivittäisen käytön sopivuus potilaalle tulee arvioida uudelleen aika ajoin.

Aikuisten miesten eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu

Suositeltu annos on 5 mg. Lääke otetaan suunnilleen samaan aikaan vuorokaudesta joko ruokailun

yhteydessä tai ilman ruokaa. Jos hoidetaan sekä eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun aiheuttamia oireita

että erektiohäiriötä, suositeltu annos on myös silloin

5 mg kerran vuorokaudessa. Lääke otetaan suunnilleen

samaan aikaan vuorokaudesta. Potilaille, jotka eivät siedä tadalafiilin 5 mg:n annosta eturauhasen

hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa, on harkittava jotain muuta hoitovaihtoehtoa, sillä tadalafiilin 2,5 mg:n

tehoa ei ole osoitettu eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa.

Koholla oleva keuhkovaltimopaine

Hoidon saa aloittaa ja valvoa vain koholla olevan keuhkovaltimopaineen hoitoon perehtynyt lääkäri.

Suositusannos on 40 mg (2 x 20 mg) kerran vuorokaudessa otettuna ruoan kanssa tai ilman ruokaa.

Erityispotilasryhmät

Iäkkäät miehet

Annoksen muuttaminen iäkkäillä potilailla ei ole tarpeen.

Munuaisten vajaatoiminta

Aikuiset miehet, joilla on erektiohäiriö tai eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu:

Annosta ei tarvitse

muuttaa potilaille,

joilla on lievä tai kohtalainen munuaisten vajaatoiminta. Potilaille,

joilla on vaikea

munuaisten vajaatoiminta, suositeltu maksimiannos on 10 mg tarpeen mukaan. Tadalafiilin 2,5 mg:n tai 5

mg:n päivittäistä annostusta sekä erektiohäiriön että eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa ei

suositella potilaille,

joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta (ks. kohdat 4.4 ja 5.2).

Koholla oleva keuhkovaltimoverenpaine:

Lievää tai keskivaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastaville

potilaille suositeltu aloitusannos on 20 mg kerran vuorokaudessa. Annos voidaan suurentaa 40 mg:aan

kerran vuorokaudessa yksilöllisen tehon ja siedettävyyden mukaan. Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa

sairastaville potilaille

ei suositella tadalafiilia (ks. kohdat 4.4 ja 5.2).

Maksan vajaatoiminta

Aikuiset miehet, joilla on erektiohäiriö tai eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu:

Tadalafiilin suositeltu

annos erektiohäiriön hoidossa tarpeen mukaan on 10 mg ennen aiottua seksuaalista kanssakäymistä.

Lääke voidaan ottaa ruokailusta riippumatta. Tadalafiilin turvallisuudesta on niukasti kliinistä tietoa

potilailla, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta (Child-Pugh-luokka C). Jos tadalafiilia määrätään tälle

ryhmälle, hoitavan lääkärin tulee arvioida huolellisesti hyödyt ja riskit yksittäiselle potilaalle. Maksan

vajaatoimintaa sairastavilla potilailla tutkimuksissa käytetty korkein annos on 10 mg. Tadalafiilin käyttöä

kerran vuorokaudessa sekä erektiohäiriön että eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoitoon ei ole

tutkittu potilailla, joilla on maksan vajaatoiminta. Hoitavan lääkärin tulee arvioida huolellisesti

hyödyt ja

riskit yksittäiselle potilaalle, jos tadalafiilia käytetään kerran vuorokaudessa tälle potilasryhmälle (ks.

kohta 5.2).

Koholla oleva keuhkovaltimoverenpaine:

Koska lievää tai keskivaikeaa maksakirroosia (Child-Pugh

luokka A ja B) sairastavista potilaista on vain rajallisesti kliinistä kokemusta, annetaan aluksi 10 mg:n

kerta-annoksia, minkä jälkeen voidaan harkita 20 mg:n vuorokausiannosta. Tadalafiilia määräävän

lääkärin on tarkoin ja yksilöllisesti

harkittava kunkin potilaan kohdalla odotettavissa oleva hyöty-

haittasuhde. Vaikeaa maksakirroosia (Child-Pugh-luokka C) sairastavia potilaita ei ole tutkittu, joten

tadalafiilia ei suositella tässä potilasryhmässä (ks. kohdat 4.4 ja 5.2).

Diabetes

Aikuiset miehet, joilla on erektiohäiriö tai eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu:

Diabeetikoilla annoksen

muuttaminen ei ole tarpeen.

Pediatriset potilaat

Ei ole asianmukaista käyttää tadalafiilia pediatrisille potilaille erektiohäiriön hoidossa.

Tadalafiilin turvallisuutta ja tehoa alle 18-vuotiailla ei ole vielä vahvistettu. Saatavissa oleva tieto on kuvattu

kohdassa 5.1.

Antotapa

Suun kautta.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Kliinisissä tutkimuksissa tadalafiilin osoitettiin tehostavan nitraattien verenpainetta laskevaa vaikutusta.

Tämän uskotaan johtuvan nitraattien ja tadalafiilin typpioksidi/cGMP (syklinen guanosiinimonofosfaatti)

reittiin kohdistuvasta yhteisvaikutuksesta. Siksi tadalafiili on vasta-aiheinen potilaille,

jotka käyttävät jotakin

orgaanista nitraattia (katso kohta 4.5).

Tadalafiilia ei saa antaa miehille, joilla on sydänsairaus, ja joille seksuaalinen aktiviteetti ei ole suositeltavaa.

Lääkärin tulee ottaa huomioon seksuaaliseen aktiviteettiin liittyvä mahdollinen sydäntapahtumariski, jos

potilaalla on ennestään sydän- ja verisuonisairaus.

Kliinisiä tutkimuksia ei ole tehty potilasryhmillä, joilla on todettu jokin seuraavista kardiovaskulaarisista

riskitekijöistä,

ja joille siitä syystä tadalafiili on vasta-aiheinen:

potilaat, joilla on ollut sydäninfarkti viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana

potilaat, jotka sairastavat epästabiilia rasitusrintakipua tai sukupuoliyhdynnän aikana ilmenevää

rasitusrintakipua

potilaat, joilla on ollut sydämen vajaatoiminta (NYHA-luokka II tai suurempi) viimeksi

kuluneen puolen vuoden aikana

potilaat, joilla on hallitsemattomia rytmihäiriöitä,

hypotensio (< 90/50 mmHg) tai hallitsematon

hypertensio

potilaat, joilla on ollut aivohalvaus viimeksi kuluneen 6 kuukauden aikana.

Tadalafiili on vasta-aiheinen potilaille, joilla on ei-arteriittisesta näköhermon etuosan iskeemisestä vauriosta

(NAION) johtuva näön häviäminen toisessa silmässä, huolimatta siitä liitetäänkö näön häviäminen aiempaan

PDE5-inhibiittorin altistukseen (katso kohta 4.4).

PDE5-inhibiittoreiden,

mukaan lukien tadalafiili,

samanaikainen käyttö guanylaattisyklaasin

stimulaattoreiden, kuten riosiguaatin kanssa, on vasta-aiheinen, sillä se saattaa mahdollisesti johtaa oireiseen

hypotensioon (katso kohta 4.5).

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Ennen tadalafiilihoidon

aloittamista aikuisille miehille,

joilla on erektiohäiriö tai eturauhasen hyvänlaatuinen

liikakasvu

Erektiohäiriötä tai eturauhasen hyvänlaatuista liikakasvua diagnosoitaessa tulisi kartoittaa potilaan

aikaisemmat sairaudet ja nykyinen terveydentila sekä selvittää erektiohäiriön mahdolliset syyt, ennen kuin

potilaalle harkitaan lääkehoitoa.

Ennen erektiohäiriön lääkehoidon aloittamista lääkärin on syytä selvittää potilaan kardiovaskulaarinen tila,

koska seksuaaliseen aktiviteettiin liittyy jonkinasteinen sydäntapahtumariski. Tadalafiililla on verisuonia

laajentavia ominaisuuksia, jotka aiheuttavat lievän ja ohimenevän verenpaineen laskun (katso kohta 5.1) ja

siten se voimistaa nitraattien verenpainetta laskevaa vaikutusta (ks. kohta 4.3).

Erektiohäiriön arviointiin tulee kuulua mahdollisten perussairauksien määritys ja tarkoituksenmukaisen

hoidon valinta asianmukaisen lääketieteellisen arvioinnin perusteella. Tadalafiilin tehosta ei ole saatavilla

tietoa potilaista, joille on tehty lantioleikkaus tai radikaali hermoja säästämätön prostatektomia.

Ennen eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun oireiden hoidon aloittamista tadalafiililla, lääkärin on syytä

poissulkea eturauhasen syöpä sekä huolellisesti

selvittää potilaan kardiovaskulaarinen tila (ks. kohta 4.3).

Sydän- ja verisuonitaudit

Joko kauppaantulon jälkeen ja/tai kliinisissä tutkimuksissa on raportoitu vakavia sydänverisuonitapahtumia

kuten sydäninfarkti, sydänäkkikuolema, epästabiili angina pectoris, kammioperäinen rytmihäiriö,

aivohalvaus, ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA), rintakipu, tykytys ja takykardia. Useimmilla potilailla,

joilla raportoitiin näitä haittatapahtumia, oli ennestään sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä. Ei ole

kuitenkaan mahdollista arvioida varmuudella, liittyvätkö nämä haittatapahtumat suoraan näihin

riskitekijöihin, tadalafiiliin, seksuaaliseen toimintaan vai kaikkiin näihin tai muihin tekijöihin.

Pulmonaalihypertensio-käyttöaihetta tutkineissa kliinisissä lääketutkimuksissa ei ollut mukana seuraavia

sydän- ja verisuonisairauksien potilasryhmiä:

potilaat, joilla on kliinisesti merkitsevä aortta- ja hiippaläppävika

potilaat, joilla on sydänpussin konstriktio

potilaat, joilla on restriktiivinen tai kongestiivinen kardiomyopatia

potilaat, joilla on merkitsevä vasemman kammion dysfunktio

potilaat, joilla on hengenvaarallisia sydämen rytmihäiriöitä

potilaat, joilla on oireinen sepelvaltimotauti

potilaat, joilla on huonossa tasapainossa oleva hypertensio.

Koska tadalafiilin turvallisuuteen liittyvää kliinistä tietoa ei ole käytettävissä näissä potilasryhmissä,

tadalafiilia ei suositella käytettävän näille potilaille.

Keuhkoverisuoniston vasodilaattorit voivat heikentää merkittävästi keuhkolaskimoita ahtauttavaa tautia

sairastavien potilaiden sydän- ja verisuonitilannetta. Koska käytettävissä ei ole kliinisiä tietoja tadalafiilin

annosta keuhkolaskimoahtaumaa sairastaville potilaille, tadalafiilin

antamista ei suositella näille potilaille.

Samanaikaisen keuhkolaskimoahtauman mahdollisuus on otettava huomioon, jos tadalafiilia saavalle

potilaalle ilmaantuu keuhkoödeeman löydöksiä.

Tadalafiililla on systeemisiä vasodilatoivia vaikutuksia, jotka voivat aiheuttaa ohimenevästi verenpaineen

laskua. Lääkäreiden on otettava tarkoin huomioon näiden vasodilatoivien vaikutusten mahdolliset haitat

potilaille, joilla on tiettyjä taustatiloja, kuten vaikea vasemman kammion ulosvirtauseste, nestevajaus,

autonominen hypotensio tai matala verenpaine lepotilassa.

Potilailla, joilla on samanaikainen verenpainelääkitys, tadalafiili voi alentaa potilaiden verenpainetta. Kun

aloitetaan päivittäinen tadalafiilihoito,

potilaan verenpainelääkityksen säätöä voidaan joutua harkitsemaan

kliinisen tilanteen mukaan.

Alfa

-salpaajien ja tadalafiilin

samanaikainen käyttö voi johtaa joillakin

potilailla

oireiseen hypotensioon

(katso kohta 4.5). Tadalafiilin ja doksatsosiinin samanaikaista käyttöä ei suositella.

Näkö

Tadalafiilin

ja muiden PDE5-estäjien käytön yhteydessä on ilmoitettu näköhäiriöitä ja NAION-tapauksia.

Havainnoidun tiedon analyysit viittaavat akuutin NAION-riskin kasvaneen miehillä, joilla on erektiohäiriö ja jotka

ovat käyttäneet ajoittain tadalafiiliä tai muita PDE5-estäjiä. Koska tämä voi olla merkityksellistä kaikille

tadalafiilia käyttäneille potilaille, potilasta tulee neuvoa äkillisissä näköhäiriöissä lopettamaan tadalafiilin käyttö ja

ottamaan välittömästi yhteyttä

lääkäriin (katso kohta 4.3).

Potilaita, joilla on tiedossa oleva perinnöllinen,

degeneratiivinen verkkokalvon sairaus mukaan lukien retinitis pigmentosa, ei ollut mukana kliinisissä PAH-

käyttöaiheen tutkimuksissa eikä tadalafiilia suositella näille potilaille.

Alentunut tai äkillinen kuulonmenetys

Tadalafiilin käytön jälkeen on raportoitu äkillisiä kuulonmenetystapauksia. Vaikka joissain tapauksissa oli

muita riskitekijöitä (kuten ikä, diabetes, korkea verenpaine, aiempaa kuulonmenetyshistoriaa ja tähän liittyvä

sidekudossairaus), potilaita tulee neuvoa hakeutumaan heti lääkärin vastaanotolle, mikäli ilmenee äkillistä

kuulon alenemaa tai kuulonmenetystä.

Munuaisten ja maksan vajaatoiminta

Tadalafiilin

päivittäistä annostusta ei suositella potilaille, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta. Tässä

tilanteessa tadalafiilin altistus (pitoisuus-pinta-ala, AUC) on suurentunut, kliininen

kokemus rajallista, eikä

dialyysillä

voida vaikuttaa puhdistumaan.

Tadalafiilin

turvallisuudesta ja tehokkuudesta on saatavilla niukasti kliinistä tietoa kerta-annostuksesta

potilailla, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta (Child-Pugh-luokka C). Jos tadalafiilia määrätään

käytettäväksi tarpeen mukaan, hoitavan lääkärin tulee arvioida huolellisesti

hyödyt ja riskit yksittäiselle

potilaalle. Tadalafiilin käyttöä kerran vuorokaudessa vaikeaa maksakirroosia (Child-Pugh-luokka C)

sairastavilla potilailla

ei ole tutkittu eikä tadalafiilia siksi suositella näille potilaille.

Priapismi ja peniksen anatominen epämuotoisuus

Priapismia on ilmoitettu PDE5-estäjiä saaneilla miespotilailla. Jos potilaalla on 4 tuntia tai pitempään kestävä

erektio, häntä tulee neuvoa hakeutumaan välittömästi lääkärin hoitoon. Jos priapismia ei hoideta välittömästi,

seurauksena voi olla siitinkudoksen vaurio tai pysyvä potenssin heikkeneminen.

Tadalafiilia tulee antaa varoen potilaille, joilla on peniksen anatominen epämuotoisuus (kuten peniksen

angulaatio, paisuvaiskudoksen fibroosi tai Peyronien tauti) tai jos potilaalla on priapismille mahdollisesti

altistava sairaus (kuten sirppisoluanemia,

multippeli

myelooma tai leukemia).

Käyttö CYP3A4-induktorien tai -inhibiittorien

kanssa

Tadalafiilin käyttöä ei suositella potilaille,

jotka käyttävät jatkuvasti CYP3A4-isoentsyymiä voimakkaasti

indusoivia yhdisteitä, kuten rifampisiinia (katso kohta 4.5).

Tadalafiilin käyttöä ei suositella potilaille,

jotka käyttävät samanaikaisesti CYP3A4-isoentsyymiä

voimakkaasti inhiboivia yhdisteitä, kuten ketokonatsolia tai ritonaviiria (katso kohta 4.5).

Erektiohäiriöiden hoito

Tadalafiilin

ja muiden PDE5-estäjien tai muiden erektiohäiriöhoitojen

samanaikaisen käytön turvallisuutta ja

tehokkuutta ei ole tutkittu. Potilaita on varoitettava, ettei tadalafiilia tule käyttää yhdessä näiden lääkeaineiden

kanssa.

Postasykliini ja sen analogit

Tadalafiilin käytön tehoa ja turvallisuutta samanaikaisen prostasykliinin

tai sen analogien käytön yhteydessä

ei ole tutkittu kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa. Näin ollen varovaisuutta suositellaan, jos näitä

annetaan samanaikaisesti.

Bosentaani

Tadalafiilin tehoa ei ole lopullisesti osoitettu bosentaanilääkitystä saaville potilaille

(ks. kohdat 4.5 ja 5.1).

Laktoosi

Tadalafil Sandoz sisältää laktoosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen

galaktoosi-intoleranssi,

täydellinen laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei pidä käyttää tätä lääkettä.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Tadalafiilin yhteisvaikutustutkimukset tehtiin 10 mg:n ja/tai 20 mg:n annoksella. Pelkästään 10 mg:n

annoksella tehtyjen yhteisvaikutustutkimusten perusteella ei voida täysin sulkea pois kliinisesti

merkittävien

yhteisvaikutusten mahdollisuutta, jos käytetään tätä korkeampia annoksia.

Muiden lääkeaineiden vaikutukset tadalafiiliin

Sytokromi P450:n inhibiittorit

Atsolirakenteiset sienilääkkeet (mm. ketokonatsoli)

Tadalafiili metaboloituu pääasiassa CYP3A4:n kautta. CYP3A4:n selektiivinen estäjä ketokonatsoli (200

mg/pv) nosti tadalafiilin kerta-annoksen (10 mg) AUC-arvon kaksinkertaiseksi ja C

-arvoa 15 % suhteessa

pelkän tadalafiilin AUC- ja C

- arvoon. Ketokonatsoli (400 mg/pv) suurensi tadalafiilin kerta-annoksen (20

mg) altistuksen (AUC) nelinkertaiseksi ja C

-arvoa 22 %.

Proteaasi-inhibiittorit (mm. ritonaviiri)

Proteaasi-inhibiittori

ritonaviiri (200 mg 2:sti vuorokaudessa), joka on CYP3A4-, CYP2C9-,

CYP2C19- ja CYP2D6- inhibiittori,

suurensi tadalafiilin (20 mg) kerta-annokseen liittyvän altistuksen

(AUC) kaksinkertaiseksi, mutta ei vaikuttanut C

-arvoon. Ritonaviiri (500 mg tai 600 mg 2:sti

vuorokaudessa) suurensi tadalafiilin

(20 mg) kerta-annokseen liittyvää altistusta (AUC) 32 % ja pienensi

-arvoa 30 %.

Vaikka erityisiä interaktiotutkimuksia

ei ole tehty, muiden proteaasi-inhibiittorien kuten sakinaviirin sekä

muiden CYP3A4-inhibiittorien kuten erytromysiinin,

klaritromysiinin, itrakonatsolin ja greippimehun

samanaikaisen käytön yhteydessä on syytä olla varovainen, koska niiden odotetaan nostavan tadalafiilin

plasmapitoisuutta (katso kohta 4.4). Siten kohdassa 4.8 mainittujen haittavaikutusten esiintyvyys saattaa

lisääntyä.

Kuljettajaproteiinit

Kuljettajaproteiinien

(esim. p-glykoproteiini) roolia tadalafiilin yhteydessä ei tiedetä. Näin ollen on olemassa

mahdollisuus yhteisvaikutuksiin, jotka välittyvät kuljettajaproteiinien

inhibition kautta.

Sytokromi P450:n induktorit

Mikrobilääkkeet (mm. rifampisiini)

CYP3A4:n induktori rifampisiini

(600 mg vuorokaudessa) pienensi tadalafiilin AUC-arvoa 88% ja C

arvoa 46% verrattuna yksinään annetun tadalafiilin (10 mg) AUC- ja C

-arvoihin. Tämän pienentyneen

altistuksen voidaan odottaa heikentävän tadalafiilin tehoa, mutta tehon heikkenemän suuruusluokkaa ei

tiedetä. Muut CYP3A4:n induktorit kuten fenobarbitaali, fenytoiini ja karbamatsepiini voivat myös pienentää

tadalafiilin plasmapitoisuutta.

Endoteliini-1 reseptorin salpaajat (mm. bosentaani)

Bosentaani on CYP2C9:n ja CYP3A4:n substraatti ja keskivahva CYP3A4:n, CYP2C9:n ja mahdollisesti

CYP2C19:n induktori. Bosentaanin annoksella 125 mg kahdesti vuorokaudessa tadalafiilin (40 mg kerran

vuorokaudessa) systeeminen altistus pieneni 42 % ja C

-arvo 27% annettaessa bosentaania toistuvasti yhtä

aikaa tadalafiilin kanssa. Tadalafiilin tehoa bosentaania jo saavilla potilailla ei ole lopullisesti

osoitettu (ks.

kohdat 4.4 ja 5.1). Tadalafiili ei vaikuttanut bosentaanin tai sen metaboliittien

altistukseen (näiden AUC- ja

-arvoihin). Tadalafiilin ja muiden endoteliini-1

reseptorin salpaajien yhteiskäytön turvallisuutta ja tehoa

ei ole tutkittu.

Tadalafiilin vaikutukset muihin lääkevalmisteisiin

Nitraatit

Kliinisissä tutkimuksissa tadalafiilin (5 mg, 10 mg ja 20 mg) osoitettiin tehostavan nitraattien verenpainetta

laskevaa vaikutusta. Siksi tadalafiilin anto on vasta-aiheista potilaille, jotka käyttävät jotakin orgaanista

nitraattia (ks. kohta 4.3). Kliinisestä tutkimuksesta, jossa tadalafiilia annettiin 150 potilaalle 20 mg päivässä 7

päivän ajan ja jossa potilaat saivat myös 0,4 mg nitroglyseriiniä kielen alle useita kertoja, saatujen tulosten

mukaan yhteisvaikutus kesti yli 24 tuntia eikä sitä ollut enää havaittavissa 48 tunnin kuluttua viimeisestä

tadalafiiliannoksesta. Kun nitraattilääkitys katsotaan lääketieteellisesti välttämättömäksi, henkeä uhkaavassa

tilanteessa ainakin 48 tuntia pitää olla kulunut viimeisen minkä tahansa tadalafiiliannoksen (2,5 mg–20 mg)

ottamisesta ennen kuin nitraatteja voidaan harkita. Näissä olosuhteissa nitraatteja tulisi antaa ainoastaan

tarkassa lääkärin valvonnassa sekä seurata asianmukaisesti hemodynaamisia toimintoja.

Verenpainelääkkeet (myös kalsiumkanavan salpaajat)

Alfasalpaaja doksatsosiinin (4 mg ja 8 mg/vrk) ja tadalafiilin (5 mg kerran/vrk ja 20 mg kerta- annoksena)

samanaikainen käyttö tehostaa merkitsevästi doksatsosiinin aiheuttamaa verenpaineen laskua. Tämä vaikutus

kestää vähintään 12 tuntia ja voi aiheuttaa oireita esim. pyörtymistä. Siksi tadalafiilin ja doksatsosiinin

yhteiskäyttöä ei suositella (ks. kohta 4.4).

Yhteisvaikutustutkimuksia

on tehty pienellä määrällä terveitä vapaaehtoisia, eikä mainittuja vaikutuksia

ilmoitettu alfutsosiinilla tai tamsulosiinilla. Kuitenkin varovaisuutta tulee noudattaa, etenkin iäkkäillä

ihmisillä, jos tadalafiilia käytetään samanaikaisesti jonkun alfasalpaajan kanssa. Lääkehoidot tulee aloittaa

pienellä annoksella, jota nostetaan tarpeen mukaan.

Kliinisissä farmakologiaa koskevissa tutkimuksissa tarkasteltiin tadalafiilin (10 mg ja 20 mg) kykyä tehostaa

verenpainelääkkeiden verenpainetta laskevaa vaikutusta. Tutkimuksen kohteena olivat verenpainetta

laskevien lääkeaineiden pääryhmät (joko yksin tai yhdistelmähoitona),

mm. kalsiumkanavan salpaajat

(amlodipiini),

angiotensiinikonvertaasin (ACE:n) estäjät (enalapriili),

beetasalpaajat (metoprololi),

tiatsididiureetit (bendrofluatsidi) ja angiotensiini II -salpaajat (eri tyypit ja annokset, yksin ja yhdessä

tiatsidien, kalsiumkanavan salpaajien, beetasalpaajien ja/tai alfasalpaajien kanssa). Tadalafiililla (annos oli 10

mg, paitsi angiotensiini

II -reseptorisalpaaja- ja -amlodipiinitutkimuksissa käytettiin 20 mg:n annosta) ei ollut

kliinisesti merkitsevää yhteisvaikutusta minkään edellä mainitun luokan kanssa. Toisessa

kliinisfarmakologisessa tutkimuksessa tadalafiilia (20 mg) tutkittiin

kaikkiaan neljän eri

verenpainelääkeryhmän kanssa. Potilailla, jotka saivat verenpaineen hoitoon monilääkitystä, polikliinisessa

seurannassa verenpaineen vaihtelut näyttivät liittyvän verenpainetasoon. Näin ollen tutkimuspotilailla, joiden

verenpaine oli hyvin hoitotasolla, verenpaineen lasku oli vähäistä ja samanlaista kuin terveillä henkilöillä.

Tutkimuspotilailla, joiden verenpaine ei ollut hoitotasolla, lasku oli suurempi, vaikka suurimmalla osalla

tähän ei liittynyt hypotensiivisia oireita. Samanaikaisesti verenpainetta alentavaa lääkettä saavilla potilailla,

tadalafiili 20 mg saattaa aiheuttaa verenpaineen laskun, joka on yleensä vähäinen (poikkeuksena alfasalpaajat

(esim.doksatsosiini), katso edellä) eikä todennäköisesti kliinisesti merkitsevä. Vaiheen III kliinisen

tutkimuksen tulosten analyysi osoitti, että tadalafiilia yksin tai samanaikaisesti verenpainetta alentavien

lääkkeiden kanssa käyttävien potilaiden välillä ei ollut eroa haittatapahtumien suhteen. Verenpainetta

alentavia lääkkeitä saavia potilaita on kuitenkin varoitettava verenpaineen mahdollisesta laskusta.

Riosiguaatti

Prekliiniset tutkimukset osoittivat additiivisen verenpaineen laskua lisäävän vaikutuksen kun PDE5-

inhibiittoreita käytettiin riosiguaatin kanssa. Kliinisissä tutkimuksissa riosiguaatin on osoitettu lisäävän

PDE5-inhibiittoreiden

hypotensiivista vaikutusta. Yhdistelmän myönteisistä vaikutuksista ei ole näyttöä

tutkitussa populaatiossa. Samanaikainen riosiguaatin ja PDE5-inhibiittoreiden,

mukaan lukien tadalafiili,

käyttö on vasta-aiheista (katso kohta 4.3).

5-alfa-reduktaasin estäjät

Uusia haittavaikutuksia ei havaittu kliinisessä tehotutkimuksessa, jossa verrattiin tadalafiili 5 mg + finasteridi

5 mg vs. plasebo + finasteridi 5 mg eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun oireiden hoidossa. Tadalafiilin ja

5-alfa-reduktaasin estäjien (5-ARI) varsinaista yhteisvaikutustutkimusta ei ole kuitenkaan tehty.

Varovaisuutta tulee noudattaa, jos tadalafiilia annetaan samanaikaisesti 5-alfa- reduktaasin estäjän kanssa.

CYP1A2-substraatit (esim. teofylliini)

Farmakokineettisia yhteisvaikutuksia ei havaittu, kun tadalafiilia (10 mg) annettiin teofylliinin

(ei-

selektiivinen fosfodiesteraasi-inhibiittori) kanssa kliinisen farmakologian tutkimuksessa. Ainoa

farmakodynaaminen vaikutus oli sydämen lyöntitiheyden pieni nousu (3,5 lyöntiä/min). Vaikka tämä

vaikutus on vähäinen ja tässä tutkimuksessa kliinisesti merkityksetön, se on syytä huomioida, jos näitä

lääkkeitä määrätään samanaikaisesti.

Etinyyliestradioli ja terbutaliini

Tadalafiilin on osoitettu nostavan etinyyliestradiolin

oraalista hyötyosuutta. Vakaassa tilassa tadalafiili (40

mg kerran vuorokaudessa) suurensi altistumista (AUC-arvoa) etinyyliestradiolille 26 % ja C

-arvoa 70 %,

kun ehkäisypillerin

vaikutusta verrattiin plaseboon. Tadalafiili ei vaikuttanut tilastollisesti merkitsevästi

levonorgestreeliin, mikä viittaa siihen, että vaikutus etinyyliestradioliin

johtuu tadalafiilin estämästä

sulfaatiosta suolistossa. Löydöksen kliininen merkitys on epävarma. Suun kautta otetulla terbutaliinilla

voidaan odottaa samanlaista altistumista (AUC-arvo) ja C

-arvon suurentumista kuin etynyyliestradiolilla,

mikä todennäköisesti johtuu tadalafiilin estämästä sulfulaatiosta suolessa. Löydöksen kliininen

merkitys on

epävarma.

Alkoholi

Tadalafiilin (10 mg ja 20 mg) samanaikainen anto ei vaikuttanut veren alkoholipitoisuuksiin

(huippupitoisuuden

keskiarvo 0,08 %). Myöskään tadalafiilin pitoisuuksissa ei havaittu muutoksia kolmen

tunnin kuluttua tadalafiilin ja alkoholin samanaikaisesta annosta. Alkoholi annettiin niin, että sen

imeytyminen oli maksimaalista (paasto yli yön ja ruokaa 2 tuntia alkoholin nauttimisen jälkeen).

Tadalafiili (20 mg) ei voimistanut keskimääräistä alkoholin aiheuttamaa verenpaineen laskua (0,7 g/kg tai

noin 180 ml 40 % alkoholia [vodka] 80-kiloiselle mieshenkilölle). Joillakin potilailla havaittiin posturaalista

heitehuimausta ja ortostaattista hypotensiota. Kun tadalafiilia annettiin pienemmän alkoholiannoksen (0,6

g/kg) kanssa, verenpaineen laskua ei havaittu, ja heitehuimausta ilmeni saman verran kuin alkoholilla

yksinään. Tadalafiili (10 mg) ei voimistanut alkoholin kognitiiviseen toimintaan kohdistuvia vaikutuksia.

Sytokromi P450:n kautta metaboloituvat lääkeaineet

Tadalafiilin ei odoteta aiheuttavan kliinisesti merkitsevää CYP450-isoentsyymien kautta metaboloituvien

lääkeaineiden puhdistuman estoa tai induktiota. Tutkimuksissa on vahvistettu, ettei tadalafiili estä eikä

indusoi CYP450-isoentsyymejä, joita ovat mm. CYP3A4, CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1, CYP2C9 ja

CYP2C19.

CYP2C9-substraatit (esim. R-varfariini)

Tadalafiililla (10 mg ja 20 mg) ei ollut kliinisesti

merkitsevää vaikutusta S-varfariini- eikä R- varfariini-

isomeerin (CYP2C9:n substraatti) altistukseen (AUC-arvo), eikä tadalafiili vaikuttanut varfariinin

aiheuttamiin protrombiiniajan

muutoksiin.

Asetyylisalisyylihappo

Tadalafiili (10 mg ja 20 mg) ei lisännyt asetyylisalisyylihapon

aiheuttamaa vuotoajan pitenemistä.

P-glykoproteiinin substraatit (mm. digoksiini)

Tadalafiili (40 mg vuorokaudessa) ei vaikuttanut kliinisesti

merkitsevästi digoksiinin farmakokinetiikkaan.

Diabeteslääkkeet

Diabeteslääkkeiden kanssa ei ole tehty erityisiä yhteisvaikutustutkimuksia.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Tadalafiilin raskaudenaikaisesta käytöstä on niukasti tietoa. Eläinkokeet eivät osoita suoria tai

epäsuoria haitallisia vaikutuksia raskauteen, alkion tai sikiön kehitykseen, synnytykseen tai jälkeläisen

kehitykseen synnytyksen jälkeen (katso kohta 5.3). Varotoimena on suotavaa välttää tadalafiilin käyttöä

raskauden aikana.

Imetys

Saatavissa olevan farmakodynaamisen/toksikologisen tiedon perusteella tadalafiili erittyy rintamaitoon.

Koska imeväiselle aiheutuvaa vaaraa ei voida sulkea pois, tadalafiilia ei pidä käyttää imetyksen aikana.

Hedelmällisyys

Koirilla havaittiin vaikutuksia, jotka mahdollisesti viittaavat heikentyneeseen hedelmällisyyteen. Kaksi

myöhempää kliinistä tutkimusta antaa ymmärtää, että tämä vaikutus on epätodennäköistä ihmisellä, vaikka

joillakin

miehillä havaittiin pienentyneitä siittiöpitoisuuksia (ks. kohdat 5.1 ja 5.3).

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tadalafiililla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Vaikka huimauksen tunteen

esiintyminen kliinisissä tutkimuksissa plasebo- ja tadalafiiliryhmissä on ilmoitusten mukaan samaa luokkaa,

potilaiden tulee olla tietoisia siitä, kuinka he reagoivat tadalafiiliin ennen kuin he ajavat autoa tai käyttävät

koneita.

4.8

Haittavaikutukset

Tadalafiili erektiohäiriön tai eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun oireiden hoidossa

Turvallisuusprofiilin

yhteenveto

Potilailla, jotka käyttivät tadalafiilia erektiohäiriön tai eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun oireiden

hoitoon, yleisimmin ilmoitetut haittavaikutukset olivat päänsärky, dyspepsia, selkäkipu ja myalgia. Näiden

esiintyvyys oli suhteessa käytetyn annoksen suuruuteen. Ilmoitetut haittavaikutukset olivat ohimeneviä ja

yleensä lieviä tai kohtalaisia. Suurin osa tadalafiilin päivittäisen käytön yhteydessä ilmoitetuista päänsäryistä

ilmeni hoidon ensimmäisten 10-30 päivän aikana.

Haittavaikutustaulukko

Seuraavassa taulukossa on esitetty spontaanisti sekä plasebokontrolloitujen kliinisten tutkimusten aikana

ilmoitetut haittavaikutukset (tutkimuksissa 8022 potilasta sai tadalafiilia ja 4422 potilasta plaseboa).

Erektiohäiriön hoitoon potilaat ottivat tadalafiilia tarvittaessa tai kerran vuorokaudessa. Eturauhasen

hyvänlaatuisen liikakasvun oireiden hoitoon tadalafiili otettiin kerran vuorokaudessa.

Esiintyvyysluokitus: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100),

harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei

riitä arviointiin).

Hyvin yleinen

Yleinen

Melko harvinainen

Harvinainen

Immuunijärjestelmä

yliherkkyysreaktiot

angioedeema

Hermosto

päänsärky

heitehuimaus

aivohalvaus

(mukaan lukien

aivoverenvuodot), pyörtyminen,

ohimenevä iskeeminen kohtaus

migreeni

, kouristukset

ohimenevä muistikatkos

Silmät

näön hämärtyminen,

tuntemus kivusta silmässä

näkökenttäpuutos,

silmäluomien

turvotus, sidekalvojen

verestys, ei-arteriittinen

näköhermon etuosan iskeeminen

vaurio (NAION)

verkkokalvon verisuonitukos

Kuulo ja tasapainoelin

tinnitus

äkillinen kuulonmenetys

Sydän

1

takykardia,

sydämen tykytys

sydäninfarkti,

epästabiili angina pectoris

kammioperäinen rytmihäiriö

Verisuonisto

ihon punoitus

verenpaineen lasku

verenpaineen nousu

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

nenän tukkoisuus

dyspnea

nenäverenvuoto

Ruoansulatuselimistö

dyspepsia

vatsakipu, oksentelu,

pahoinvointi,

gastroesofageaalinen

refluksi

Iho ja ihonalainen kudos

ihottuma

nokkosihottuma,

Stevens-Johnsonin oireyhtymä

eksfoliatiivinen

dermatiitti

hyperhidroosi (hikoilu)

Luusto, lihakset ja sidekudos

selkäkipu,

myalgia, raajojen kipu

Munuaiset ja virtsatiet

hematuria

Sukupuolielimet ja rinnat

pitkittynyt erektio

priapismi,

verenpurkauma peniksessä,

hematospermia

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

rintakipu

, ääreisalueen

turvotus, väsymys

kasvojen turvotus

sydänäkkikuolema

Useimmilla potilailla

oli ennestään sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä (katso kohta 4.4).

Kauppaantulon jälkeen ilmoitettuja haittavaikutuksia, joita ei havaittu kliinisissä tutkimuksissa.

Ilmoitettu useimmiten silloin, kun tadalafiilia on annettu potilaille,

jotka käyttävät jo verenpainetta alentavia

lääkkeitä.

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Kerran vuorokaudessa tadalafiilia käyttäneillä potilailla ilmoitettiin hieman useammin EKG-muutoksia

(lähinnä sinusbradykardiaa) kuin plaseboa käyttäneillä potilailla. Useimmiten näihin EKG-muutoksiin ei

liittynyt haittavaikutuksia.

Muut erityisryhmät

Kliinistä tutkimustietoa tadalafiilin käytöstä yli 65-vuotiailla joko erektiohäiriön tai eturauhasen

hyvänlaatuisen liikakasvun oireiden hoitoon on niukasti. Kliinisissä tutkimuksessa otettaessa tadalafiilia

tarvittaessa erektiohäiriön hoitoon ilmoitettiin ripulia useammin yli 65-vuotiailla kuin sitä nuoremmilla.

Kliinisissä, eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun oireiden hoitotutkimuksissa tadalafiiliannoksella 5 mg

kerran vuorokaudessa ilmoitettiin heitehuimausta ja ripulia useammin yli 75-vuotiailla kuin sitä nuoremmilla.

Tadalafiili koholla olevan keuhkovaltimopaineen (PAH) hoidossa

Turvallisuusprofiilin

yhteenveto

Yleisimmin ilmoitettuja haittavaikutuksia, joita ilmoitettiin ≥ 10 %:lla potilaista tadalafiili 40 mg

tutkimushaarassa olivat päänsärky, pahoinvointi,

selkäkipu, dyspepsia, kuumotus, myalgia, nasofaryngiitti ja

raajojen kipu. Ilmoitetut haitat olivat ohimeneviä ja yleensä lieviä tai kohtalaisia. Haittavaikutustietoja yli 75-

vuotiaista potilaista on vähän.

Tadalafiililla PAH-potilaille tehdyssä lumekontrolloidussa avaintutkimuksessa hoidettiin kaikkiaan 323

potilasta tadalafiiliannoksilla

2,5–40 mg kerran vuorokaudessa, ja 82 potilasta hoidettiin lumelääkkeellä.

Hoito kesti 16 viikkoa. Haittatapahtumista johtuneita keskeytyksiä oli yleisesti ottaen vähän (tadalafiili 11 %,

lumelääke 16 %). Avaintutkimuksen loppuun saattaneista potilasta 357 osallistui pitkäaikaiseen

jatkotutkimukseen, jossa tutkittiin 20 mg ja 40 mg vuorokausiannoksia.

Haittavaikutustaulukko

Alla olevasta taulukosta ilmenevät kliinisen plasebokontrolloidun

tutkimuksen aikana ilmoitetut

haittavaikutukset tadalafiilia saaneilla PAH-potilailla. Taulukkoon sisältyy myös haittavaikutuksia, jotka on

raportoitu kliinisissä lääketutkimuksissa ja/tai tadalafiilin tultua markkinoille erektiohäiriöiden hoitoon.

Näiden haittatapahtumien ilmaantuvuudeksi on merkitty joko ”tuntematon”, koska niiden ilmaantuvuutta

PAH-potilaille ei voida arvioida käytettävissä olevan tiedon valossa tai ilmaantuvuus perustuu kliinisestä

plasebokontrolloidusta tadalafiililla tehdystä avaintutkimuksesta kerättyyn tietoon.

Esiintyvyysluokitus: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100),

harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei

riitä arviointiin).

Hyvin yleinen

Yleinen

Melko

harvinainen

Harvinainen

Tuntematon

1

Immuunijärjestelmä

yliherkkyys-

reaktiot

angioedeema

Hermosto

päänsärky

pyörtyminen,

migreeni

kouristukset

ohimenevä

muistikatkos

aivohalvaus

(mukaan lukien

aivoverenvuodot)

Silmät

näön

hämärtyminen

tulehdusperäinen

näköhermon

etuhaaran

iskeeminen vaurio

(NAION),

verkkokalvon

verisuonitukos,

näkökenttä-

puutos

Kuulo ja tasapainoelin

tinnitus

äkillinen

kuulonmenetys

Sydän

sydämen tykytys

äkillinen

sydänperäinen

kuolema

2, 5

takykardia

2, 5

epästabiili angina

pectoris,

kammioperäinen

rytmihäiriö,

sydäninfarkti

Verisuonisto

ihon punoitus

hypotensio

hypertensio

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

nasofaryngiitti

(mukaan lukien

nenän tukkoisuus,

sivuonteloiden

tukkoisuus ja

nenäverenvuoto

nuha)

Ruoansulatuselimistö

pahoinvointi,

dyspepsia

(mukaan lukien

vatsakipu /

vatsavaiva

oksentelu,

gastroeso-

fageaalinen

refluksi

Iho ja ihonalainen kudos

ihottuma

nokkosrokko

hyperhidroosi

(hikoilu)

Stevens-Johnsonin

oireyhtymä,

eksfoliatiivinen

dermatiitti

Lihakset ja sidekudos

myalgia,

selkäkipu,

raajasärky

(mukaan lukien

raajojen

epämiellyttävä

tunne)

Munuaiset ja virtsatiet

hematuria

Sukupuolielimet ja rinnat

runsaat

kuukautiset

priapismi

verenpurkauma

peniksessä,

hematospermia

pitkittynyt erektio

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

kasvojen

turvotus,

rintakipu

Tapahtumia, joita ei ole raportoitu rekisteröintitutkimuksissa ja joita ei voida arvioida käytettävissä olevien

tietojen perusteella. Taulukossa olevat haittavaikutukset ovat ilmoitettu joko markkinoille

tulon jälkeen tai

kliinisistä tutkimuksista, kun tadalafiilia käytettiin erektiohäiriön hoitoon.

Useimmilla potilailla,

joilla ilmeni näitä haittatapahtumia, oli ennestään sydän- ja verisuonitautien

vaaratekijöitä.

Mukaan otetut MedDRA-käsitteet olivat mahavaiva, mahakipu, alavatsakipu, ylävatsakipu ja vatsavaiva.

MedDRA-käsitteistöön kuulumaton kliininen termi koskien epänormaalia/huomattavaa kuukautisvuotoa,

joita ovat mm. menorragia, metrorragia, menometrorragia tai emätinvuoto.

Taulukossa olevat haittavaikutukset ovat ilmoitettu joko markkinoille tulon jälkeen tai kliinisistä

tutkimuksista, kun tadalafiilia käytettiin erektiohäiriön hoitoon, lisäksi esiintyvyysarvioinnit perustuvat vain

yhden tai kahden potilaan ilmoittamaan vaikutukseen tadalafiililla

tehdyssä avaintutkimuksessa.

Päänsärky oli yleisimmin

esiintyvä haittavaikutus. Päänsärkyä voi ilmetä hoidon alussa ja se vähenee

hoidon jatkuessa.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se

mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle

taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

4.9

Yliannostus

Terveille koehenkilöille on annettu enimmillään 500 mg:n kerta-annoksia, ja erektiohäiriöpotilaille on

annettu useita enimmillään 100 mg:n vuorokausiannoksia. Haittavaikutukset olivat samanlaisia kuin

pienempiä annoksia käytettäessä.

Yliannostustapauksissa on tarvittaessa ryhdyttävä tavanomaisiin tukitoimenpiteisiin. Hemodialyysi ei

sanottavasti auta tadalafiilin eliminaatiota.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Virtsaelinten sairauksien lääkkeet. Erektiohäiriöiden hoitoon tarkoitetut

lääkkeet, ATC-koodi: G04BE08.

Vaikutusmekanismi

Tadalafiili on selektiivinen syklisen guanosiinimonofosfaatin

(cGMP) spesifisen fosfodiesteraasi- tyyppi-5:n

(PDE5) reversiibeli estäjä.

Erektiohäiriö ja eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu

Kun seksuaalinen stimulaatio aiheuttaa paikallisen typpioksidin vapautumisen, tadalafiili estää PDE5:ttä,

mikä suurentaa cGMP-pitoisuuksia siittimen paisuvaisessa. Tämä aiheuttaa sileälihaskudoksen rentoutumisen

ja verenvirtauksen siitinkudoksiin,

mistä seuraa erektio. Tadalafiililla ei ole vaikutusta ilman seksuaalista

stimulaatiota.

PDE5-eston vaikutus cGMP-pitoisuuteen, joka esiintyy siittimen paisuvaisessa, on havaittu myös

eturauhasen sileässä lihaskudoksessa, virtsarakossa ja niiden verisuonissa. Tästä aiheutuva verisuonten

relaksaatio lisää verenvirtausta, mikä on oletettu mekanismi, jolla eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun

oireet lievittyvät. Verisuonivaikutusten lisäksi oletetaan, että virtsarakon afferenttien hermojen aktiivisuus

vähenee ja sileä lihas rentoutuu eturauhasessa ja rakossa.

Koholla oleva keuhkovaltimopaine

Koholla olevaan keuhkovaltimopaineeseen liittyy heikentynyt verisuonen endoteeliperäinen typpioksidin

vapautuminen, ja siten cGMP:n pitoisuus keuhkoverisuonten sileässä lihaskudoksessa pienenee. PDE5 on

keuhkoverisuoniston tärkein fosfodiesteraasi. Kun tadalafiili estää PDE5-entsyymiä, cGMP:n pitoisuus

suurenee ja tästä seuraa keuhkoverisuonen sileiden lihassolujen relaksaatio ja keuhkoverisuoniston

vasodilaatio.

Farmakodynaamiset vaikutukset

In vitro -tutkimukset ovat osoittaneet tadalafiilin olevan PDE5:n selektiivinen estäjä. PDE5 on entsyymi, jota

esiintyy siittimen paisuvaisen sileälihaskudoksessa, verisuonten ja sisäelinten sileälihaskudoksessa,

luustolihaksissa, verihiutaleissa, munuaisissa, keuhkoissa ja pikkuaivoissa. Tadalafiilin PDE5:een kohdistuva

vaikutus on voimakkaampi kuin muihin fosfodiesteraaseihin kohdistuva vaikutus. Tadalafiilin vaikutus on

>10 000 kertaa voimakkaampi PDE5- kuin PDE1-, PDE2- ja PDE4- entsyymeihin, joita esiintyy sydämessä,

aivoissa, verisuonissa, maksassa ja muissa elimissä. Tadalafiilin vaikutus on >10 000 kertaa voimakkaampi

PDE5- kuin PDE3-entsyymiin, jota esiintyy sydämessä ja verisuonissa. PDE5:een kohdistuva selektiivisyys

PDE3:een verrattuna on tärkeä, koska PDE3 on entsyymi, joka osallistuu sydämen kontraktiliteettiin.

Tadalafiilin vaikutus on lisäksi noin 700 kertaa voimakkaampi PDE5:een kuin PDE6:een nähden. PDE6 on

entsyymi, jota esiintyy verkkokalvossa, ja joka vastaa fototransduktiosta. Lisäksi tadalafiilin PDE5:een

kohdistuva vaikutus on >10000 kertaa voimakkaampi kuin PDE7 - PDE10:een kohdistuva vaikutus.

Kliininen teho ja turvallisuus

Erektiohäiriö

Tarpeen mukaan otetun tadalafiilin vasteajan määrittämiseksi tehtiin kolme plasebokontrolloitua

kliinistä

tutkimusta, joihin osallistui 1 054 potilasta kotiolosuhteissa. Tadalafiililla saatiin tilastollisesti

merkitsevä

parannus erektioon ja onnistuneeseen sukupuoliyhdyntään. Tadalafiilin vaikutus alkoi jopa 16 minuutin

kuluttua lääkkeen ottamisesta, ja lääkityksellä voitiin saavuttaa onnistuneeseen yhdyntään riittävä erektio

aina 36 tuntiin saakka.

Tadalafiilia on tutkittu annoksilla 2–100 mg 16 kliinisessä tutkimuksessa, joihin osallistui 3 250 potilasta,

joilla oli vaikeusasteeltaan (lievä, keskivaikea, vaikea) ja etiologialtaan erilaisia erektiohäiriöitä ja jotka

olivat eri ikäisiä (vaihteluväli 21–86 vuotta) sekä etniseltä taustaltaan erilaisia. Useimmat potilaista

ilmoittivat, että erektiohäiriöitä oli esiintynyt vähintään 1 vuoden ajan. Tehoa mittaavissa tutkimuksissa 81 %

potilaista ilmoitti,

että tadalafiili paransi heidän erektiotaan verrattuna lumevalmisteen 35 %:iin.

Erektiohäiriön vaikeusasteesta riippumatta potilaat raportoivat parantuneesta erektiosta, kun he käyttivät

tadalafiilia (lievässä 86 %, keskivaikeassa 83 % ja vaikeassa 72 %) verrattuna lumevalmisteeseen (lievässä

45 %, keskivaikeassa 42 %, vaikeassa 19 %). Tehoa mittaavissa tutkimuksissa 75 % yhdynnöistä onnistui

tadalafiililla

hoidetuilla potilailla verrattuna lumevalmisteen 32 %:iin.

Tadalafiilin päivittäistä annostelua annoksilla 2,5 mg, 5 mg ja 10 mg tutkittiin kolmessa kliinisessä

tutkimuksessa, joihin osallistui 853 eri-ikäistä (21–82-vuotiasta) ja etniseltä taustaltaan erilaista potilasta.

Potilaiden erektiohäiriöt olivat vaikeusasteeltaan (lievä, keskivaikea, vaikea) ja etiologialtaan erilaisia.

Kahdessa tehoa mittaavassa tutkimuksessa 57 % ja 67 % yhdyntäyrityksistä onnistui tadalafiiliannoksella 5

mg/vrk ja tadalafiilin

2,5 mg:n vuorokausiannoksella 50 %:lla, kun taas lumevalmisteella vastaava luku oli

31 % ja 37 %. Tutkimuksessa, johon osallistuvilla

potilailla

erektiohäiriö johtui diabeteksesta, 41 % ja 46 % yhdyntäyrityksistä onnistui potilailla, jotka saivat tadalafiilia

5 mg/vrk ja 2,5 mg/vrk, kun taas lumevalmisteella luku oli 28 %. Useimmat näihin kolmeen tutkimukseen

osallistuneista potilaista olivat aikaisemmin käyttäneet PDE5:n estäjiä tarpeen mukaan ja saaneet vasteen

hoidosta. Myöhemmin tehdyssä tutkimuksessa, johon osallistui 217 potilasta ja jotka eivät olleet

aikaisemmin käyttäneet PDE5:n estäjiä, potilaat satunnaistettiin käyttämään joko tadalafiilia 5 mg kerran

vuorokaudessa tai lumevalmistetta. Keskimääräinen onnistuneiden yhdyntöjen osuus oli 68 % potilasta kohti

tadalafiilia saaneilla, vastaava luku lumevalmisteella oli 52 %.

Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu

Tadalafiilin käyttöä eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun merkkien ja oireiden hoitoon tutkittiin

neljässä

12 viikkoa kestäneessä kliinisessä tutkimuksessa, joihin osallistui yli 1 500 potilasta.

Oireiden lievennys mitattiin kansainvälisellä oirekyselyllä (IPSS = International Prostate Symptom Score).

Näissä tutkimuksissa pisteet laskivat tadalafiilin

5 mg:n annoksella 4,8, 5,6, 6,1 ja 6,3 pistettä ja

lumevalmisteella vastaavasti 2,2, 3,6, 3,8 ja 4,2 pistettä. IPSS-pisteissä oireiden lievennystä havaittiin jo

yhdessä viikossa. Yhdessä tutkimuksista oli mukana myös tamsulosiini

0,4 mg vertailuvalmisteena. Tässä

tutkimuksessa IPSS-pisteet laskivat tadalafiilin

5 mg:n annoksella 6,3, tamsulosiinilla

5,7 ja lumevalmisteella

4,2.

Teho koholla olevan keuhkovaltimopaineen (PAH) hoidossa

Satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa ja plasebokontrolloidussa tutkimuksessa oli 405 PAH-potilasta.

Sallittuja muita samanaikaisia lääkkeitä olivat bosentaani (stabiili ylläpitoannos suurimmillaan

125 mg

kahdesti vuorokaudessa), pysyvä antikoagulaatiohoito, digoksiini, diureetit ja happi. Yli puolet (53,3 %)

potilaista käytti samanaikaisesti bosentaania.

Potilaat satunnaistettiin yhteen viidestä hoitoryhmästä (tadalafiili 2,5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tai plasebo).

Potilaat olivat vähintään 12-vuotiaita ja heidän diagnoosinsa oli joko idiopaattinen PAH,

sidekudossairauteen, laihdutuslääkekäyttöön, immuunikatoon

(HIV-virusinfektioon), eteiskammioväliseinän

aukkoon tai sellaisen sydänvian leikkaushoitoon liittyvä PAH, jossa kyseessä oli vähintään vuoden ajan

kestänyt synnynnäinen systeemiverenkierron ja keuhkoverenkierron välinen šuntti (esim. kammioväliseinän

aukko, avoin ductus arteriosus). Kaikkien potilaiden iän keskiarvo oli 54 vuotta (vaihteluväli 14–90 vuotta),

useimmat olivat valkoihoisia (80,5 %) ja naispuolisia (78,3 %). Tavallisimmat PAH:n etiologiat olivat

idiopaattinen (61,0 %) ja sidekudostaudista johtuvaan verisuonisairauteen liittyvä PAH (23,5 %). Tavallisin

potilaiden WHO:n mukainen toiminnallinen luokka oli III (65,2 %), toiseksi tavallisin II (32,1 %).

Keskimääräinen 6 minuutin kävelymatka (6-minute-walk distance, 6MWD) tutkimuksen alussa oli 343,6

metriä.

Ensisijainen tehomuuttuja oli muutos keskimääräisessä 6 minuutin kävelymatkassa (6MWD) lähtötilanteesta

tutkimuksen viikkoon 16 mennessä. Ainoastaan tadalafiilin

40 mg:n annoksella saavutettiin

tutkimussuunnitelmassa määritelty merkitsevyystaso: plaseboryhmään suhteutettu 6MWD-arvon suureneman

mediaani oli 26 metriä (p=0,0004; 95 %:n luottamusväli:

9,5–44,0, ennalta määritetty Hodges-Lehma-

menetelmä) ja keskiarvo 33 metriä (95 %:n luottamusväli 15,2–50,3). Tämä kävelymatkan pitenemä ilmeni

jo 8 viikon kohdalla. 6MWD-arvo oli tilastollisesti

merkitsevästi (p < 0,01) suurempi 12 viikon kohdalla, kun

potilaita pyydettiin lykkäämään tutkimuslääkkeen ottoa vaikuttavan aineen jäännöspitoisuuden

mittaamiseksi. Tulokset olivat yleensä yhdenmukaisia eri alaryhmissä, kun asiaa selvitettiin iän, sukupuolen,

PAH:n etiologian sekä lähtötilanteen WHO-luokan ja 6MWD-arvon mukaan. Plasebon suhteen korjattu

6MWD-arvon suurenemisen mediaani oli 17 metriä (p=0,09; 95 %:n luottamusväli -7,1–43,0, ennalta

määritetty Hodges-Lehman-menetelmä) ja keskiarvo 23 metriä (95 %:n luottamusväli -2,4–47,8) niillä

potilailla, jotka 40 mg:n päivittäisen tadalafiiliannoksen lisäksi käyttivät bosentaania (n=39) ja 39 metriä (p <

0,01; 95 %:n luottamusväli 13,0–66,0, ennalta määritetty Hodges-Lehman-menetelmä) ja keskiarvo 44

metriä (95 %:n luottamusväli 19,7–69,0) pelkästään 40 mg:n päivittäistä tadalafiiliannosta käyttävillä (n=37).

Niiden potilaiden osuus, joiden WHO:n mukainen toiminnallinen

luokka 16 viikon kohdalla oli parantunut,

oli samankaltainen tadalafiilia 40 mg ja plaseboa käyttäneillä (23 % ja 21 %). Kliinisen tilan pahenemisen

ilmaantuvuus tadalafiilin 40 mg:n päivittäisessä annosryhmässä oli pienempi (5 %; 4 potilasta 79:stä) kuin

plaseboa saaneiden ryhmässä (16 %; 13 potilasta 82:sta). Borgin hengenahdistusasteikolla arvioituna

muutokset olivat pieniä, eivätkä ne olleet tilastollisesti

merkitseviä 40 mg:n tadalafiiliryhmässä eivätkä

plaseboryhmässä.

Lisäksi havaittiin niiden potilaiden tilan parantuneen, jotka saivat 40 mg tadalafiilia, verrattuna plaseboon,

kun asiaa tutkittiin SF-36-asteikolla seuraavien muuttujien suhteen: fyysinen toimintakyky,

fyysisen

terveydentilan asettamat rajoitukset roolitoiminnalle, kipu, yleinen koettu terveydentila, tarmokkuus ja

sosiaalinen toimintakyky. Paranemista ei todettu SF-36-asteikon muuttujissa emotionaalisten ongelmien

asettamat rajoitukset roolitoiminnalle sekä yleinen psyykkinen hyvinvointi.

Plaseboon verrattuna tadalafiili

40 mg -ryhmässä todettiin paranemista EuroQol (EQ-5D) US ja UK -indeksimuuttujien

arvoissa, joihin

sisältyivät muuttujat liikkuminen, itsestä huolehtiminen,

tavalliset/jokapäiväiset toiminnot, kivut ja vaivat

sekä ahdistus ja masennus, ja sama ilmeni visuaalis-analogista asteikkoa käytettäessä (VAS).

Kardiopulmonaalinen

hemodynamiikka tutkittiin 93 potilaalta. Tadalafiili 40 mg suurensi minuuttivolyymiä

(0,6 l/min), pienensi keuhkovaltimopainetta (-4,3 mmHg) ja pienensi keuhkoverenkierron vastusta

(-209 dyn·s/cm

) verrattuna lähtöarvoon (p < 0,05). Jälkikäteisanalyysi osoitti kuitenkin, että

kardiopulmonaalisten hemodynaamisten parametrien muutokset lähtöarvoon nähden tadalafiili 40 mg

-ryhmässä eivät olleet merkitsevästi erilaiset verrattuna plaseboon.

Pitkäaikainen hoito

Plasebokontrolloituun tutkimukseen osallistuneista potilaista 357 osallistui pitkään jatkotutkimukseen. Näistä

potilaista 311:tä oli hoidettu tadalafiililla ainakin 6 kuukautta ja 293:a potilasta ainakin vuoden ajan

(mediaaninen altistusaika 365 vrk, vaihteluväli 2–415 vrk). Eloonjäämisosuus niiden potilaiden joukossa,

joista tietoa on käytettävissä, oli vuoden hoidon jälkeen 96,4 %. Lisäksi ilmeni, että 6 minuutin kävelytestin

tulos ja WHO:n toimintaluokitusjakauma olivat nähtävästi pysyneet vakaina niiden potilaiden joukossa, jotka

olivat käyttäneet tadalafiilia vuoden.

Pediatriset potilaat

Pediatrisilla potilailla, joilla on Duchennen lihasdystrofia (DMD), on tehty yksi tutkimus, jossa ei saatu

näyttöä tehosta. Randomoitu kaksoissokkoutettu plasebokontrolloitu

kolmihaarainen rinnakkaistutkimus

tadalafiililla

tehtiin 331 pojalla, joiden ikä oli 7–14 vuotta ja joilla oli DMD ja jotka saivat samanaikaista

kortikosteroidihoitoa. Tutkimus sisälsi 48 viikon kaksoissokkoutetun jakson, jossa potilaat satunnaistettiin

saamaan tadalafiilia 0,3 mg/kg, tadalafiilia 0,6 mg/kg tai plaseboa päivittäin. Tadalafiili ei hidastanut

liikkumiskyvyn

alenemista, kun sitä mitattiin 6 minuutin kävelymatkana (6MWD), joka oli ensisijainen

päätetapahtuma. Pienimmän neliösumman (LS) keskimääräinen muutos 6MWD:ssä 48 viikon kohdalla oli

-51,0 metriä (m) plaseboryhmässä, verrattuna -64,7 metriin tadalafiilia 0,3 mg/kg käyttäneessä ryhmässä

(p = 0,307) ja -59,1 metriin tadalafiilia 0,6 mg/kg käyttäneessä ryhmässä (p = 0,538). Lisäksi tehoa ei

pystytty osoittamaan missään tästä tutkimuksesta tehdyssä sekundaarianalyysissa. Kaiken kaikkiaan tämän

tutkimuksen haittaprofiili oli yhdenmukainen tadalafiilin tunnetun haittaprofiilin kanssa, ja haittavaikutukset

odotetunlaisia pediatrisessa DMD-potilasryhmässä, jossa potilaat saavat kortikosteroideja.

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset tadalafiilin käytöstä

kaikkien pediatristen potilasryhmien erektiohäiriön ja kohonneen keuhkovaltimopaineen hoidossa (ks. kohta

4.2 ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

5.2

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Tadalafiili imeytyy hyvin suun kautta otettuna ja havaittu plasman keskihuippupitoisuus (C

) saavutetaan

keskimäärin 2 tunnissa annoksen ottamisesta. Suun kautta otetun tadalafiilin absoluuttista hyötyosuutta ei ole

määritetty.

Ruoan nauttiminen ei vaikuta tadalafiilin imeytymisnopeuteen eikä imeytyneen tadalafiilin osuuteen, joten

CIALIS voidaan ottaa ruoan kanssa tai tyhjään mahaan. Annoksen ottamisaika (aamu tai ilta) ei vaikuttanut

kliinisesti

merkitsevästi imeytymisnopeuteen eikä imeytyneen aineen osuuteen.

Jakautuminen

Jakautumistilavuuden keskiarvo on noin 63 l, mikä osoittaa, että tadalafiili jakautuu kudoksiin.

Terapeuttisella pitoisuudella 94 % plasman tadalafiilista sitoutuu proteiineihin. Heikentynyt munuaistoiminta

ei vaikuta proteiineihin sitoutumiseen.

Alle 0,0005 % annetusta annoksesta erittyi terveiden koehenkilöiden spermaan.

Biotransformaatio

Tadalafiili metaboloituu pääasiassa sytokromi-P450(CYP)3A4-isoentsyymin kautta. Veressä päämetaboliitti

on metyylikatekoliglukuronidi. Tämän metaboliitin PDE5:een kohdistuva vaikutus on vähintään 13 000

kertaa heikompi kuin tadalafiilin. Havaittujen metaboliittipitoisuuksien

ei siis oleteta olevan kliinisesti

aktiivisia.

Eliminaatio

Terveillä koehenkilöillä suun kautta otetun tadalafiilin puhdistuman keskiarvo on 2,5 l/h ja puoliintumisajan

keskiarvo on 17,5 tuntia. Tadalafiili erittyy etupäässä inaktiivisina metaboliitteina pääasiallisesti ulosteisiin

(noin 61 % annoksesta) ja vähemmässä määrin virtsaan (noin 36 %

annoksesta.)

Lineaarisuus / Ei-lineaarisuus

Terveissä henkilöissä altistuminen tadalafiilille (pitoisuuspinta-alana eli AUC-arvona) kasvoi suhteessa

annoksen kokoon annosvälillä 2,5–20 mg. Kun annos kasvaa välille 20 mg–40 mg, altistuminen suhteessa

annokseen ei suurene samassa määrin. Kun tadalafiilia käytetään annoksella 20 mg ja 40 mg vuorokaudessa,

tadalafiili saavuttaa vakaan tilan pitoisuuden plasmassa 5 vuorokaudessa, jolloin

altistuminen on suunnilleen

puolitoistakertainen kerta-annokseen verrattuna.

Populaatiotason farmakokinetiikka

Populaatiofarmakokineettiset tulokset ovat samanlaiset potilailla, joilla esiintyy erektiohäiriöitä, kuin

koehenkilöillä, joilla ei ole erektiohäiriöitä.

Ilman bosentaania hoidettavien PAH-potilaiden keskimääräinen altistuminen tadalafiilille oli 26% suurempi

40 mg:n vakaan tilan annoksella verrattuna terveisiin vapaaehtoisiin. C

-arvo ei poikennut kliinisesti

merkitsevästi terveiden vapaaehtoisten arvosta. Tulos viittaa siihen, että tadalafiilin puhdistuma on hitaampaa

PAH-potilailla kuin terveillä vapaaehtoisilla.

Erityispotilasryhmät

Iäkkäät potilaat

Terveillä iäkkäillä koehenkilöillä (vähintään 65-vuotiailla) suun kautta otetun tadalafiilin

puhdistuma oli

pienempi, ja se johti 25 % suurempaan altistukseen (AUC-arvo) suhteessa iältään 19–45-vuotiaisiin

terveisiin

koehenkilöihin. Tämä iän vaikutus ei ole kliinisesti merkitsevä eikä se anna aihetta annoksen muuttamiseen.

Munuaisten vajaatoiminta

Kliinisen farmakologian tutkimuksissa (kerta-annos 5–20 mg) tadalafiilialtistus (AUC) noin kaksinkertaistui

koehenkilöillä,

joiden munuaistoiminta oli lievästi (kreatiniinipuhdistuma 51– 80 ml/min) tai keskivaikeasti

(kreatiniinipuhdistuma 31–50 ml/min) heikentynyt tai joilla oli vakava (end-stage) hemodialyysiä vaativa

munuaisten vajaatoiminta. Hemodialyysipotilailla

oli 41 % korkeampi kuin terveillä vapaaehtoisilla.

Hemodialyysi ei sanottavasti auta tadalafiilin

eliminaatiota.

Tadalafiilia ei suositella potilaille,

joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, koska tässä tilassa altistuminen

(pitoisuuspinta-ala) tadalafiilille suurenee, kliinistä kokemusta on rajallisesti, eikä tadalafiilin puhdistumaa

voida lisätä dialyysilla.

Maksan vajaatoiminta

Koehenkilöillä,

joiden maksan toiminta oli heikentynyt lievästi tai keskivaikeasti (Child–Pugh-luokka A ja

B), tadalafiilialtistus (AUC-arvo) 10 mg:n annoksella on verrattavissa terveiden koehenkilöiden altistukseen.

Tadalafiilin turvallisesta käytöstä on saatavilla vain vähän kliinistä tietoa potilailla,

joilla on vaikea maksan

vajaatoiminta (Child–Pugh-luokka C). Jos tadalafiilia määrätään tälle ryhmälle, hoitavan lääkärin tulee

arvioida huolellisesti hyödyt ja riskit yksittäiselle potilaalle. Maksan vajaatoimintaa sairastavista potilaista ei

ole saatavilla tietoa yli 10 mg:n tadalafiiliannoksista.Tadalafiilin käytöstä kerran vuorokaudessa maksan

vajaatoimintaa sairastavilla potilailla

ei ole saatavilla tietoa. Jos tadalafiilia määrätään kerran vuorokaudessa

tälle ryhmälle, hoitavan lääkärin tulee arvioida huolellisesti

hyödyt ja riskit yksittäiselle potilaalle.

Vaikeaa maksakirroosia (Child-Pugh-luokka C) sairastavia potilaita ei ole tutkittu ja siksi tadalafiilin

antamista näille potilaille ei suositella.

Diabetespotilaat

Diabetesta sairastavien potilaiden tadalafiilialtistus (AUC-arvo) 10 mg:n annoksella

oli noin 19 % pienempi

kuin terveiden koehenkilöiden AUC-arvo. Tämä ero ei anna aihetta annoksen muuttamiseen.

Etnisyys

Eri etnisiä populaatioita edustavia tutkimushenkilöitä

ja potilaita on osallistunut farmakokineettisiin

tutkimuksiin,

eikä näissä tutkimuksissa ole todettu eroja henkilöiden tyypillisessä altistumisessa tadalafiilille.

Annoksen säätämistä ei tarvita.

Sukupuoli

Kliinisesti merkityksellisiä eroja altistumisessa ei todettu, kun tutkittiin

terveitä naisia ja miehiä, joille

annettiin joko kerta-annos tadalafiilia tai toistuvia annoksia. Annoksen säätämistä ei tarvita.

5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, toistuvan annoksen toksisuutta, genotoksisuutta, karsinogeenisuutta sekä

lisääntymistoksisuutta koskevien tavanomaisten prekliinisten tutkimusten tulokset eivät viittaa mihinkään

erityiseen vaaraan, kun tadalafiilia käytetään ihmisillä.

Rotilla tai hiirillä, jotka saivat tadalafiilia enimmillään 1000 mg/kg/vrk, ei havaittu todisteita

teratogeenisuudesta, alkiotoksisuudesta eikä sikiötoksisuudesta. Rotilla tehdyssä pre- ja postnataalista

kehitystä koskeneissa tutkimuksissa annos, jolla ei havaittu vaikutusta, oli 30 mg/kg/vrk. Tiineellä rotalla

tämän annoksen laskennallisen vapaan vaikuttavan aineen määrän AUC-arvo oli noin 18-kertainen ihmisen

20 mg:n annoksen AUC-arvoon nähden.

Uros- ja naaraspuolisilla rotilla ei esiintynyt hedelmällisyyden heikkenemistä. Kun koirille annettiin

tadalafiilia vähintään 25 mg/kg/vrk 6–12 kuukauden ajan (vähintäänkin kolme kertaa suurempi altistus

[vaihteluväli 3,7–18,6] ihmisessä 20 mg:n kerta-annoksella saavutettavaan verrattuna), siementiehyeen

epiteelissä esiintyi regressiota, joka johti joillakin

koirilla spermatogeneesin vähenemiseen. Katso myös kohta

5.1.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Tabletin ydin:

Laktoosimonohydraatti

Natriumlauryylisulfaatti

Povidoni K-12

Krospovidoni (tyyppi B)

Natriumstearyylifumaraatti

Kalvopäällyste:

Polyvinyylialkoholi

Makrogoli 3350

Titaanidioksidi (E171)

Talkki

Keltainen rautaoksidi (E172)

6.2

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3

Kestoaika

2 vuotta.

6.4

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoot

Alu-Alu (Al-OPA/Al/PVC) läpipainopakkaukset

PVC/Aclar/PVC-Alu läpipainopakkaukset

PVC/Aclar/PVdC/PVC-Alu läpipainopakkaukset

Pakkauskoot:

Tadalafil Sandoz 2,5 mg: 28 tablettia.

Tadalafil Sandoz 5 mg: 14, 24, 28 ja 84 tablettia.

Tadalafil Sandoz 10 mg: 4, 12 ja 24 tablettia.

Tadalafil Sandoz 20 mg: 4, 8, 12, 24 ja 56 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten

vaatimusten mukaisesti.

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Kööpenhamina S

Tanska

8.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

Tadalafil Sandoz 2,5 mg: 33704

Tadalafil Sandoz 5 mg: 33705

Tadalafil Sandoz 10 mg: 33706

Tadalafil Sandoz 20 mg: 33707

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

14.3.2018

Παρόμοια προϊόντα

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων

Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες