STREPSILS (LEMON SUGAR FREE) (1,2+0,6)MG/LOZ ΤΡΟΧΙΣΚΟΣ

Ελλάδα - Ελληνικά - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Αγόρασέ το τώρα

Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. (SPC)
24-09-2022
Δραστική ουσία:
DICHLOROBENZYL ALCOHOL; AMYLMETACRESOL
Διαθέσιμο από:
RECKITT BENCKISER HELLAS HEALTHCARE A.E. Δ.Τ. RB HEALTHCARE HELLAS A.E. (0000014000) Τάκη Καβαλιεράτου 7, Κηφισιά, 14564
Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
R02AA03
INN (Διεθνής Όνομα):
DICHLOROBENZYL ALCOHOL; AMYLMETACRESOL
Δοσολογία:
(1,2+0,6)MG/LOZ
Φαρμακοτεχνική μορφή:
ΤΡΟΧΙΣΚΟΣ
Σύνθεση:
0012041768 DICHLOROBENZYL ALCOHOL 1.200000 MG; 0001300943 AMYLMETACRESOL 0.600000 MG
Οδός χορήγησης:
ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
Τρόπος διάθεσης:
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
Θεραπευτική περιοχή:
DICHLOROBENZYL ALCOHOL
Περίληψη προϊόντος:
Τύπος διαδικασίας: Εθνική; Νομικό καθεστώς: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ; Συσκευασίες: 2800085603015 01 BTx8 (BLIST 1x8 LOZ) 8.00 ΤΕΜΑΧΙΟ Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) ΦΑΡΜΑΚΕIOY ; Συσκευασίες: 2800085603022 02 BTx10(BLIST 1x10LOZ) 10.00 ΤΕΜΑΧΙΟ Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) ΦΑΡΜΑΚΕIOY ; Συσκευασίες: 2800085603039 03 BTx12(BLIST 1x12LOZ) 12.00 ΤΕΜΑΧΙΟ Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) ΦΑΡΜΑΚΕIOY ; Συσκευασίες: 2800085603046 04 BTx16(BLIST 2x8LOZ) 16.00 ΤΕΜΑΧΙΟ Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) ΦΑΡΜΑΚΕIOY 3.00; Συσκευασίες: 2800085603053 05 BTx20(BLIST 2x10LOZ) 20.00 ΤΕΜΑΧΙΟ Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) ΦΑΡΜΑΚΕIOY ; Συσκευασίες: 2800085603060 06 BTx24(BLIST 2x12LOZ) 24.00 ΤΕΜΑΧΙΟ Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) ΦΑΡΜΑΚΕIOY 4.49
Καθεστώς αδειοδότησης:
Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
Αριθμό άδειας:
0085603

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

ΗΜ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣSPCκαι ΦΟΧ:12-03-2004

ΠΕΡΙΛΗΨΗΤΩΝΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

STREPSILS Classic

STREPSILS Honey +Lemon

STREPSILS Menthol&Eucalyptus

STREPSILS HerbalLemonSugarFree

(DichlorobenzylAlcohol+Amylmetacresol)

1.ΕΜΠΟΡΙΚΗΟΝΟΜΑΣΙΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΙΟΝΤΟΣ :

STREPSILS Classic

STREPSILS Honey +Lemon

STREPSILS Menthol&Eucalyptus

STREPSILS HerbalLemonSugar Free

2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ& ΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗσεδραστικάσυστατικά:

Kάθετροχίσκοςπεριέχει:

Dichlorobenzylalcohol 1.2mg

Amylmetacresol 0.6mg

3.ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΜΟΡΦΗ :

Τροχίσκοι.

4.ΚΛΙΝΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ :

41Θεραπευτικέςενδείξεις:

Γιατηνανακούφισητωνσυμπτωμάτωντωνλοιμώξεωντηςστοματοφαρυγγικήςκοιλότητας.

42Δοσολογία& τρόποςχορήγησης :

Τρόποςχορήγησης :

Λαμβάνεταιαπό το στόμα.

Δοσολογία :

Ενήλικεςκαιπαιδιά:Eναςτροχίσκοςδιαλύεταιαργάστο στόμακάθε2 ή3 ώρες.

Ηλικιωμέναάτομα:Δεναπαιτείταιμείωσητηςδοσολογίαςσταηλικιωμέναάτομα.

43Αντενδείξεις :

Υπερευαισθησίασεκάποιοαπό τασυστατικά.

44Ιδιαίτερεςπροειδοποιήσεις& ιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατά τηχρήση :

Εάντασυμπτώματαεπιμένουν,συμβουλευθείτετο γιατρό σας.

Τονίζεταιιδιαίτεραότιταμικράπαιδιάμπορείναπνιγούνμετουςτροχίσκους.

45Αλληλεπιδράσειςμεάλλα φάρμακακαιάλλεςμορφέςαλληλεπίδρασης :

Δενυπάρχουνγνωστέςαλληλεπιδράσεις.

46Κύησηκαιγαλουχία :

Ηασφάλειααπό τηχρήσητουφαρμάκουδενέχειτεκμηριωθεί,αλλάδεναναμένεταινα

αποτελείκαικίνδυνο.

47Επίδρασηστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανημάτων :

Καμμίαγνωστή.

4.8 Ανεπιθύμητεςενέργειες :

Σεμερικέςπεριπτώσειςαντιδράσειςυπερευαισθησίας(μεταξύάλλωνεξάνθημα,αίσθημα

καύσουήαιμωδίατουστόματοςήτουφάρυγγακαιοίδηματουστόματοςήτουφάρυγγα)και

πόνοςστηγλώσσα.

49Υπερδοσολογία :

Μετηλήψηυπερβολικήςδόσηςτο μόνοπουμπορείναεμφανισθείείναιδυσφορίααπό το

γαστρεντερικό.Πρέπειναχορηγείταισυμπτωματικήθεραπεία.

5.ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ :

KωδικόςATC:R02AA03

51Φαρμακοδυναμικέςιδιότητες :

Η2,4DichlorobenzylΑlcoholκαιηAmylmetacresolέχουναντισηπτικέςιδιότητες.

52Φαρμακοκινητικέςιδιότητες:

Δενεφαρμόζεται.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ :

61Κατάλογοςτωνεκδόχων :

STREPSILS Classic

Aniseoil,Pepermintoil,Levomenthol,CochinealRed APonceau4RE124, Azorubine

carmoisineE122, Tartaricacid,Liquidsucrosefor confectionery,Liquidglucose,Water.

STREPSILS Honey+Lemon

Peppermintoil, Tartaricacid,Lemonoilterpeneless,QuinolineYellowE104, Honey,Solids

fromsugar/glucoseliquidsyrup.

STREPSILS Menthol& Eucalyptus

Levomentholnaturalor synthetic,Eucalyptusoil, Tartaricacid,IndigotineE132, Solidsfrom

liquidsugar/liquidglucosesyrup.

STREPSILS HerbalLemonSugarFree

Tartaricacid,Rosemary oil,Lemonflavour,Elderflowerflavour, Sodiumsaccharin76%,

Isomalt,Maltitolsyrup,Potablewater.

62Ασυμβατότητες :

--------

63Διάρκειαζωής :

36 μήνες

64Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατά τη φύλαξητουπροϊόντος :

Θερμοκρασίακάτω των30 Ο C.

65Φύσηκαισυστατικάτουπεριέκτη :

STREPSILS Classic

Κουτίπουπεριέχει8, 10, 12, 16, 20 και24 τροχίσκουςσεPVC/PVDC-Aluminiumblisters.

STREPSILS Honey + Lemon

Κουτίπουπεριέχει8, 12 και24 τροχίσκουςσεPVC/PVDC-Aluminiumblisters.

STREPSILS Menthol & Eucalyptus

Κουτίπουπεριέχει8, 10, 12, 16, 20 και24 τροχίσκουςσεPVC/PVDC-Aluminiumblisters.

STREPSILS HerbalLemonSugarFree

Κουτίπουπεριέχει8, 10, 12, 16, 20 και24 τροχίσκουςσεPVC/PVDC-Aluminiumblisters.

66Oδηγίεςχρήσης/χειρισμού :

Δενείναιαπαραίτητες.

67Κάτοχοςάδειαςκυκλοφορίας :

Δικαιούχος:THEBOOTSCOMPANYPLC-Αγγλίας

ΥπεύθυνοςκυκλοφορίαςστηνΕλλάδα : ΒΙΑΝΕΞΑ.Ε.- ΟδόςΤατοΐου-146 71 Νέα

ΕρυθραίαΤηλ.210 8009111-120Fax:210 8071573

7.ΑΡΙΘΜΟΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠΡΩΤΗΣΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣΤΗΣΑΔΕΙΑΣ:

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣΤΟΥΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Παρόμοια προϊόντα

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων

Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες