Fleanil 2,5 mg/ml kutanspray, opløsning Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

fleanil 2,5 mg/ml kutanspray, opløsning

norbrook laboratories ltd. - fipronil - kutanspray, opløsning - 2,5 mg/ml

Fleanil 134 mg spot-on, opløsning Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

fleanil 134 mg spot-on, opløsning

norbrook laboratories ltd. - fipronil - spot-on, opløsning - 134 mg

Fleanil 268 mg spot-on, opløsning Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

fleanil 268 mg spot-on, opløsning

norbrook laboratories ltd. - fipronil - spot-on, opløsning - 268 mg

Fleanil 402 mg spot-on, opløsning Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

fleanil 402 mg spot-on, opløsning

norbrook laboratories ltd. - fipronil - spot-on, opløsning - 402 mg