Viatim opløsning og suspension til injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

viatim opløsning og suspension til injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte

sanofi pasteur europe - hepatitis a virus, stamme gbm (inaktiveret), salmonella typhi ty2 vi kapselpolysaccharid - opløsning og suspension til injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte

Avaxim injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

avaxim injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte

sanofi pasteur europe - hepatitis a virus, stamme gbm (inaktiveret) - injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte

Avaxim Junior injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

avaxim junior injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte

sanofi pasteur europe - hepatitis a virus, stamme gbm (inaktiveret) - injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte

Vaqta 50 e./ml injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

vaqta 50 e./ml injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte

paranova danmark a/s - hepatitis a virus, stamme cr 326f (inaktiveret) - injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte - 50 e./ml

Havrix 1440 EU/ml injektionsvæske, suspension Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

havrix 1440 eu/ml injektionsvæske, suspension

glaxosmithkline pharma a/s - hepatitis a virus, stamme hm 175 (inaktiveret) - injektionsvæske, suspension - 1440 eu/ml

Havrix 1440 EU/ml injektionsvæske, suspension Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

havrix 1440 eu/ml injektionsvæske, suspension

orifarm a/s - hepatitis a virus, stamme hm 175 (inaktiveret) - injektionsvæske, suspension - 1440 eu/ml

Vaqta 50 e./ml injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

vaqta 50 e./ml injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte

merck sharp & dohme b.v. - hepatitis a virus, stamme cr 326f (inaktiveret) - injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte - 50 e./ml

Versican Plus Pi/L4 Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

versican plus pi/l4

zoetis belgium sa. - canine parainfluenza type 2-virus, stamme cpiv-2 mia 15 (levende, svækkede), leptospira interrogans serogruppe australis serovar bratislava, stamme mslb 1088, l. interrogans serogruppe icterohaemorrhagiae serovar icterohaemorrhagiae, stamme mslb 1089, l. interrogans serogruppe canicola serovar canicola, stamme mslb 1090 og l. kirschneri serogruppe grippotyphosa serovar grippotyphosa, stamme mslb 1091 (alle inaktiverede) - immunologicals for canidae, levende virus og bakterier inaktiverede vacciner - hunde - aktiv immunisering af hunde fra seks uger. - at forebygge kliniske symptomer, og reducere viral udskillelse forårsaget af canine parainfluenza virus, for at forebygge kliniske symptomer, infektionen og urinudskillelse forårsaget af leptospira-serovarer bratislava, canicola, grippotyphosa og icterohaemorrhagiae. immunitetens begyndelse: immunitet er blevet påvist fra 3 uger efter afslutning af primærkurset for cpiv og fra 4 uger efter afslutning af primærkurset for leptospira-komponenter. immunitetens varighed: mindst et år efter det primære vaccinationsforløb for alle komponenter i versican plus pi / l4.

Hexacima Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

hexacima

sanofi pasteur - hepatitis b surface antigen, diphtheria toxoid, tetanus toxoid, bordetella pertussis antigens pertussis toxoid filamentous haemagglutinin, poliovirus (inactivated) type 1 (mahoney) type 2 (mef-1) type 3 (saukett), haemophilus influenzae type b polysaccharide (polyribosylribitol phosphate) conjugated to tetanus protein - hepatitis b; tetanus; immunization; meningitis, haemophilus; whooping cough; poliomyelitis; diphtheria - vaccines, bacterial and viral vaccines, combined - hexacima (dtap-ipv-hb-hib) er angivet til primær og booster nødvaccination, som spædbørn og småbørn fra seks uger mod difteri, stivkrampe, kighoste, hepatitis b, polio og invasive sygdomme forårsaget af haemophilus influenzae type b (hib). brug af denne vaccine bør være i overensstemmelse med de officielle anbefalinger.

Hexavac Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

hexavac

sanofi pasteur msd, snc - renset difteri toxoid, renset tetanus toxoid, renset kighoste toxoid, renset kighoste trådet hæmagglutinin, hepatitis b surface antigen, inaktiveret poliovirus type 1 (mahoney), inaktiveret poliovirus type 2 (mef 1), inaktiveret poliovirus type 3 (saukett), haemophilus influenzae type b polysakkarid - hepatitis b; tetanus; immunization; meningitis, haemophilus; whooping cough; poliomyelitis; diphtheria - vacciner - denne kombinerede vaccine er indiceret til primære og booster vaccination af børn mod difteri, stivkrampe, kighoste, hepatitis b forårsaget af alle kendte subtyper af vira, polio og invasive infektioner forårsaget af haemophilus influenzae type b.